Informacja prasowa
16 stycznia 2008 r.

Toyota Bank utrzymuje wysoką jakość obsługi klientów, mimo awarii systemu informatycznego VISA International.

W związku z sytuacją jaka nastąpiła po awarii systemu informatycznego VISA International, Toyota Bank uruchomił procedurę sprawdzającą proces księgowania transakcji dokonywanych przez klientów kartami płatniczymi. W wyniku procedury Toyota Bank natychmiast jak to tylko możliwe dokona korekty błędnych transakcji na kontach klientów.

Wg informacji z dnia 15 stycznia 2008 r. organizacja VISA International odnotowała błędne księgowania transakcji dokonanych kartami płatniczymi tej organizacji. Wg informacji VISA problemy dotyczyły tylko transakcji w bankomatach. Niektóre pojedyncze transakcje bankomatowe mogły zostać zaksięgowane kilka razy.

Toyota Bank podjął decyzję o wstrzymaniu księgowań kolejnych transakcji przychodzących z systemu VISA. Jednoczenie uruchomiono proces, którego celem będzie korekta wszystkich błędnych transakcji. Toyota Bank przeprowadzi korekty księgowań w najkrótszym możliwym terminie.

Obecnie pełna obsługa klientów prowadzona jest bez przeszkód. W związku z tym sytuacja związana z awarią systemu VISA International nie ma wpływu na bieżącą obsługę klientów i dostęp do usług banku. Zgodnie z procedurami zarząd banku monitoruje sytuację i jest przygotowany do podjęcia odpowiednich decyzji związanych z dalszą obsługą klientów w zależności od dalszego rozwoju sytuacji związanej z awarią systemu VISA International.

Prezes zarządu Toyota Bank, dr Piotr S. Juda, twierdzi że "dotychczasowe plany związane z wystąpieniem sytuacji nadzwyczajnych okazały się bardzo dobrze przygotowane. Istotny jest fakt, że bank regularnie testował procedury związane z sytuacjami awaryjnymi. Pozwoliło to nam upewnić się, że istniejące plany sprawdzają się w praktyce. Obecnie obsługa klientów realizowana jest przez bank w normalnym trybie. Jest mi jednak przykro, że tego typu awaria dotknęła także klientów Toyota Bank."

Informacja o banku:

Toyota Bank Polska S.A. prowadzi działalność na krajowym rynku od 2000 roku. W 2002 bank uruchomił także działalność leasingową w spółce Toyota Leasing Polska Sp. z o.o. Oferta banku skupia się głównie wokół finansowania zakupu samochodów Toyota. Usługi banku skierowane są zarówno do klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw. W 2007 roku bank uruchomił platformę bankowości elektronicznej. Oferta banku została rozszerzona o konta osobiste i oszczędnościowe, lokaty, pożyczki i karty płatnicze, a także systemy obsługi poprzez internet, telefon i SMS. Bank oferuje także nowoczesne usługi dla przedsiębiorstw: rachunki bieżące oraz internetowe systemy typu home office.

pobierz w formacie PDF