PL | EN
Toyota Bank: Informacje o naszym banku
» Strona główna / O banku / Dane adresowe i rejestrowe
Toyota Financial Services w Polsce jest reprezentowany przez dwie spółki:
  • Toyota Bank Polska S.A.
Dzień roboczy - dzień w godzinach pracy Banku, z wyłączeniem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej.
Godziny pracy Banku: od 8:00 do 21:00 w dni robocze. Obsługa klientów w siedzibie Banku od 8.30 do 17.00 w dni robocze.
Infolinia: całodobowy automatyczny serwis telefoniczny dla Klientów i obsługa Klientów przez doradców w godzinach od 8.00 do 21.00 w dni robocze i od 8.00 do 14.00 w soboty,
(wymagany Telekod: 801 900 700*, +48 22 488 5550), 801 900 701*, +48 22 4885505, od 8.00 do 21.00 w dni robocze i od 8.00 do 14.00 w soboty.
Fax: +48 22 488 5551.  
Adres: ul.Postępu 18 b, budynek Orion, 02-676 Warszawa
E-mail: kontakt@toyotabank.pl.
NIP: 521-30-92-922.
NIP UE: PL521-30-92-922.
Regon: 016283043.
Rok założenia: 2001.
Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-676 Warszawa, ul. Postępu 18b, jest spółką zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000051233; NIP: 521-30-92-922; kapitał zakładowy w wysokości 71 000 000 zł, wpłacony w całości.
 
Sesje ELIXIR
Godziny sesji wychodzących z Toyota Bank:
8:10, 12:10, 14:40
Godziny sesji przychodzących do Toyota Bank:
10:30, 14:30, 16:30 

Wpłaty i wypłaty gotówkowe:
mBANK S.A.
II Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Cybernetyki 7A
02-677 Warszawa

Numer rachunku: 76 1140 1977 0000 1007 0300 1001
 


  • Toyota Leasing Polska Sp. z o.o.

Adres: ul. Postępu 18b, Budynek Orion, III piętro 02-676 Warszawa
Telefoniczna Obsługa Klienta: 801 900 700*, +48 22 488 5550, od 8.30 do 17.00 w dni robocze.
Fax: +48 22 488 5858.
E-mail: tlp@pl.toyota-fs.com.
NIP: 521-32-02-664.
NIP UE: PL521-32-02-664.
Regon: 015171247.
Rok założenia: 2002.
Toyota Leasing Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-676 Warszawa, ul. Postępu 18b, jest spółką zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000120553; NIP: 521-32-02-664; kapitał zakładowy w wysokości 9 000 000 zł.


Akcjonariat Toyota Bank Polska S.A.: 100% Toyota Kreditbank GmbH
Akcjonariat Toyota Leasing Polska Sp. z o.o.: 100 % Toyota Bank Polska S.A.

   


 

 

*koszt połączenia lokalnego wg taryfy operatora.