Karta Kredytowa Classic

Karta Kredytowa Classic

Kredyt zawsze pod ręką

  • do 56 dni bezpłatnego kredytu
  • specjalne Serwisy Assistance
  • możliwość wyboru wizerunku karty
Złóż wniosek

Karty kredytowe

Nie mogę spłacić swojej karty kredytowej - w systemie ma ona status nieaktywna.

Opcja "spłać kartę" w Systemie Bankowości Elektronicznej jest dostępna tylko dla kart o statusie "aktywna". W przypadku, gdy termin ważności karty kończy się i została wysłana nowa karta - system prezentuje status nieaktywna do dnia aktywacji karty, dlatego opcja "spłać kartę" nie jest dostępna. Należy wykonać spłatę karty wykonując klasyczny przelew na numer rachunku rozliczeniowego karty, który znajduje się w zakładce "Szczegóły karty".

Co to jest okres bezodsetkowy?

Okres bezodsetkowy to okres, w którym nie są naliczane odsetki od zadłużenia na karcie kredytowej. Obowiązuje on od daty rozpoczęcia cyklu rozliczeniowego i trwa do 56 dni. Czas pozostały do spłaty zadłużenia, podany jest na comiesięcznym wyciągu, tj. zestawieniu transakcji i operacji. Spłata całości zadłużenia w tym terminie gwarantuje brak naliczenia odsetek od kwoty transakcji bezgotówkowych.

Czy z udostępnionego limitu karty mogą korzystać inne osoby?

Właściciel karty kredytowej może zawnioskować o kartę dodatkową dla dowolnej osoby. W tym celu konieczne jest przesłanie następujących dokumentów:

1. Wniosek o kartę kredytową z wypełnionymi polami dedykowanymi dla pełnomocnika oraz podpisem właściciela umowy.

2. Formularz Osobowy Użytkownika karty dodatkowej.

Wnioski można pobrać z  naszej strony internetowej i znajdują się w zakładce Dokumenty. Wypełnione wnioski można wysłać do banku korzystając z zakładki Kontakt.

Czy samodzielnie można wybrać okres rozliczeniowy?

Tak, datę rozpoczęcia cyklu rozliczeniowego można wybrać podczas składania wniosku o kartę kredytową. Pierwszy cykl rozpoczyna się 1-wszego dnia miesiąca, dzięki temu data spłaty będzie wypadać w środku miesiąca. Drugi cykl rozliczeniowy rozpoczyna się 15-tego dnia miesiąca, dzięki temu data spłaty będzie wypadać na początku miesiąca.

Jak mogę sprawdzić zadłużenie na swojej karcie?

Zadłużenie na karcie kredytowej można sprawdzić po zalogowaniu się do Systemu Bankowości Elektronicznej lub kontaktując się z Infolinią.

Jaki maksymalny limit może mieć karta kredytowa?

Karta Kredytowa Classic oferuje limit w wysokości 1 000 - 40 000 zł. 

Karta Kredytowa Gold oferuje limit w wysokości 5 000 zł - 80 000 zł.

Czy mogę wypłacać środki z karty kredytowej w bankomacie?

Tak, istnieje możliwość wypłaty środków z karty kredytowej w bankomacie, jednak należy mieć na uwadze, iż transakcje gotówkowe nie są objęte okresem bezodsetkowym. Oprocentowanie transakcji gotówkowych to czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP pomnożona przez wskaźnik dostępny w Tabeli oprocentowania.

Jak mogę zamknąć kartę kredytową?

Zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług dla konsumentów umowa karty kredytowej może zostać wypowiedziana z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie wymaga zachowania formy pisemnej. W razie wypowiedzenia umowy, klient zobowiązany jest do spłaty całego salda zadłużenia przed upływem okresu wypowiedzenia. W przypadku nadpłaty na umowie karty kredytowej, klient powinien wraz z wypowiedzeniem umowy przesłać pismo z numerem rachunku, na jaki mają być zwrócone środki. Wypowiedzenie umowy należy przesłać na adres banku.

Czy karta wydawana jest na konkretny okres?

Karta kredytowa jest ważna przez okres 36 mięsięcy liczony od pierwszego dnia miesiąca następnego po miesiącu jej wydania. Termin ważności karty kredytowej wskazany jest na jej awersie. Umowa karty kredytowej obowiązuje od dnia jej podpisania do dnia upływu okresu ważności karty kredytowej. Jeżeli bank nie złoży oświadczenia o nieprzedłużaniu umowy co najmniej na 2 miesiące przed upływem ważności karty kredytowej lub klient nie złoży oświadczenia o nieprzedłużaniu umowy co najmniej na 1 miesiąc przed upływem ważności karty kredytowej, umowa ulega przedłużeniu na okres ważności nowej karty kredytowej liczony w sposób określony powyżej oraz w umowie karty kredytowej. 

Widzę na swoim wyciągu transakcje, które nie były wykonywane przeze mnie - co mam zrobić?

W przypadku nieautoryzowanych transakcji należy skontaktować się z Bankiem telefonicznie, mailowo, pocztą bądź osobiście wskazując precyzyjnie, której transakcji (kwota transakcji, data transakcji, miejsce transakcji, opis transakcji) dotyczy zgłoszenie oraz powód/uzasadnienie dokonania zgłoszenia.

Czy w przypadku zamknięcia karty kredytowej muszę od razu spłacić całe zadłużenie?

Wypowiedzenie umowy karty kredytowej jest realizowane z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Zadłużenie powstałe na karcie kredytowej należy spłacić przed ostatnim dniem okresu wypowiedzenia.

W jaki sposób aktywować kartę?

Aktywacja karty jest możliwa telefonicznie pod numerem Infolinii banku oraz w Bankowości Elektronicznej. Aktywację karty należy zatwierdzić w aplikacji Mobilna Autoryzacja. Po zalogowaniu należy wybrać opcję "karty", a następnie "aktywuj kartę".

W jaki sposób karta jest dostarczana?

Karta jest wysyłana przez bank w formie przesyłki pocztowej. PIN do karty jest wysyłany pocztą, w oddzielnej korespondencji.

Czy mogę zmienić PIN do karty?

PIN do karty może zostać zmieniony telefonicznie pod numerem Infolinii banku. PIN do karty można zmienić również w Systemie Bankowości Elektronicznej. Po zalogowaniu należy wybrać opcję "karta", a następnie "zmień PIN karty". Zmianę PIN-u należy zatwierdzić w aplikacji Mobilna Autoryzacja.

W jaki sposób mogę zmienić limity transakcyjne?

W celu zmiany limitów transakcyjnych prosimy o kontakt telefoniczny z Infolinią lub przesłanie dyspozycji poprzez System Bankowości Elektronicznej.

Nie spłaciłem kwoty minimalnej w terminie - czy zostaną naliczone odsetki karne?

W przypadku braku spłaty minimalnej kwoty spłaty w okreslonym terminie, od dnia jej wymagalności naliczane są odsetki za opóźnienie na zasadach opisanych w umowie kraty kredytowej.

Jaka jest kwota minimalna do spłaty?

Minimalna kwota spłaty wynosi 5% salda zadłużenia karty kredytowej w danym cyklu rozliczeniowym.

Jaką kwotę wpłacić, aby nie naliczyły się odsetki?

W celu uniknięcia naliczenia odsetek na karcie kredytowej, należy spłacić całkowitą kwotę do spłaty, wskazaną na wyciagu z karty kredytowej.

Jak mogę spłacić kartę kredytową?

W przypadku posiadania karty kredytowej oraz konta w Toyota Bank, można skorzystać z opcji "spłać kartę" - jest to szybki sposób spłaty, dostępny po zalogowaniu się do Systemu Bankowości Elektronicznej. Jeżeli klient nie posiada konta w Toyota Bank, reguluje zadłużenie na karcie kredytowej poprzez wykonanie przelewu z innego banku.

Co zrobić w przypadku utraty karty?

Należy niezwłocznie zgłosić informację do banku o utracie karty kredytowej oraz przekazać polecenie zastrzeżenia karty kredytowej. W tym celu prosimy o kontakt z Infolinią banku.

Czy z karty kredytowej mogę przelać pieniądze?

Toyota Bank nie umożliwia wykonania przelewu z karty kredytowej. Jeśli na rachunku karty kredytowej znajduje się nadpłata, należy zgłosić do banku dyspozycję zwrotu nadpłaty. W tym celu prosimy o kontakt z bankiem.

Co zrobić, gdy spłaciłem większą kwotę, niż powinienem?

Należy zgłosić do banku dyspozycję zwrotu nadpłaty z rachunku karty kredytowej. Prosimy pamiętać, że zwrócona może zostać nadpłata ponad limit karty kredytowej. W tym celu prosimy o kontakt z bankiem.

Ile kosztuje korzystanie z karty kredytowej?

Zapraszamy do zapoznania się z Tabelą Opłat i Prowizji, która przedstawia informacje o opłatach i możliwościach ich zwrotu.

Czym jest karta dodatkowa?

Karta dodatkowa umożliwia korzystanie z limitu kredytowego przez inną osobę, wskazaną przez właściciela karty głównej. 

W jaki sposób zastrzec kartę?

W celu zastrzeżenia karty należy skontaktować się z Infolinią banku. Kartę można zastrzec przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Czy mogę otrzymywać wyciągi emailem?

Wyciągi z karty kredytowej udostępniane są w Systemie Bankowości Elektronicznej. Ze względów bezpieczeństwa wyciągi nie są przekazywane na adres email.

Serwisy assistance

Kiedy mogę skorzystać z assistance?

Serwisu Assistance może skorzystać klient, który opłaca składkę zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji.
Klienci posiadający Kartę kredytową Double Gold otrzymują Serwis Medyczny oraz Concierge w cenie karty.

Jak mam zgłosić szkodę?

W celu skorzystania z usług serwisów assistance uprawniony zobowiązany jest skontaktować się z Centrum Alarmowym, dzwoniąc pod numer telefonu + 48 22 205 51 01. Centrum alarmowe jest czynne całą dobę. 

W jaki sposób bank organizuje pomoc?

W przypadku wystąpienia szkody, pomoc jest organizowana przez Europ Assistance. Wystarczy skontaktować się z Centrum Alarmowym, dzwoniąc pod numer telefonu + 48 22 205 51 01. Pomoc jest organizowana w możliwie najszybszym terminie.

Czy mogę wybrać dowolne serwisy assistance?

Serwisy assistance są dostępne dla Klientów posiadających kartę kredytową lub konto z kartą debetową. Klient może wybrać wszystkie serwisy assistance z oferty Toyota Bank.

Jak mogę włączyć serwisy Assistance?

W celu włączenia serwisów assistance prosimy o kontakt z Infolinią Toyota Bank pod nr 22 488 55 50. Przystąpienie do programu następuje drogą telefoniczną poprzez zaakceptowanie przez uczestnika deklaracji odczytanej przez pracownika banku.

Czy w każdej chwili mogę zrezygnować z serwisów? Jak można je wyłączyć?

W celu wyłączenia serwisów assistance prosimy o kontakt z Infolinią Toyota Bank. Ochrona serwisowa obowiązuje do końca miesiąca, w którym występuje zgłoszenie wyłączenia serwisu.

Jaki jest numer telefonu do Centrum Alarmowego?

W celu skorzystania z usług serwisów assistance uprawniony zobowiązany jest skontaktować się z Centrum Alarmowym dzwoniąc pod numer telefonu + 48 22 205 51 01. Centrum Alarmowe jest czynne całą dobę. 

Jakie dane muszę posiadać do zgłoszenia szkody?

Podczas zgłoszenia szkody należy podać następujące dane: 

a. 6 pierwszych i 6 ostatnich cyfr numeru karty, 

b. imię i nazwisko; 

c. numer telefonu, pod którym można skontaktować się z uprawnionym lub wskazaną przez niego osobą; 

d. krótki opis oczekiwanej pomocy; 

e. wszelkie inne informacje niezbędne Centrum Alarmowemu w celu realizacji usługi.

Zabrakło mi paliwa - co powinienem zrobić?

W celu skorzystania z usług Serwisów Assistance należy skontaktować się z Centrum Alarmowym, dzwoniąc pod numer telefonu + 48 22 205 51 01. Centrum Alarmowe jest czynne całą dobę. 

Kiedy pobierana jest opłata za serwis assistance?

Opłata za serwis assistance jest pobierana 1 dnia roboczego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Jak długo trwa ochrona serwisowa?

Okres świadczenia usług rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym uprawniony wyraził zgodę na przystąpienie do serwisu i trwa 12 miesięcy kalendarzowych. Okres świadczenia usług będzie automatycznie odnawiany na kolejne 12 miesięcy, pod warunkiem, że uprawniony nie złoży wcześniej rezygnacji.