<strong>Rachunek Firmowy</strong>

Rachunek Firmowy

Nowoczesne konto z atrakcyjnym limitem

  • Brak opłat za prowadzenie konta już od 25 000 zł miesięcznego salda
  • Limit w koncie z promocyjnym oprocentowaniem już od 5%
  • 1000 bezpłatnych przelewów internetowych miesięcznie
Załóż konto

Konto za
O zł

Wyjątkowe ułatwienie dla Przedsiębiorców

Sprawdź wszystkie korzyści jakie Ci daje Rachunek Firmowy w Toyota Bank:

  • 0 zł za prowadzenie konta, jeśli średnie saldo na rachunku wyniesie co najmniej 25.000 zł w miesiącu,
  • 1000 bezpłatnych przelewów internetowych miesięcznie – w tym przelewy do ZUS i US,
  • atrakcyjne lokaty i automatyczne depozyty overnight,
  • karta płatnicza do wygodnego zarządzania środkami na koncie.


Korzystając z oferty Rachunku Firmowego masz także dostęp do:

Opłata 15 zł będzie zwracana co miesiąc w okresie od 01.10.2016 do 31.12.2018 jeśli średnie saldo na Rachunku bieżącym w miesiącu kalendarzowym wyniesie co najmniej 25.000 zł. Dotyczy umów zawartych od 1 października 2016 do 31 grudnia 2018.