<strong>Rachunek Firmowy</strong>

Rachunek Firmowy

Nowoczesne konto z wygodnym limitem!

 • limit w rachunku z indywidualnym oprocentowaniem i prowizja już od 0,25%
 • 1000 bezpłatnych przelewów w tym również do ZUS i US
 • Indywidualny Doradca Biznesowy
Załóż konto

Prowadzenie konta
O zł

Wyjątkowe ułatwienie dla Przedsiębiorców

Z konta dla przedsiębiorcy Toyota Bank możesz wykonać do tysiąca bezpłatnych przelewów internetowych w ciągu miesiąca. To tylko jedna z jego korzyści, odkryj wszystkie:

 • 0 zł za prowadzenie konta,
 • 1000 bezpłatnych przelewów internetowych miesięcznie – w tym przelewy do ZUS i US,
 • bezpłatne wyciągi przez Internet,
 • atrakcyjne lokaty i automatyczne depozyty overnight,
 • nowoczesny system bankowości internetowej, zabezpieczany hasłem i kodem z klucza elektronicznego (tokena). Zapobiega phishingowi.
 • możliwość zbiorczego podpisywania przelewów dzięki koszykowi przelewów,
 • intuicyjna nawigacja, książka adresowa oraz baza odbiorców zdefiniowanych,
 • karta płatnicza do wygodnego zarządzania środkami na koncie,
 • możliwość eksportu historii transakcji, przydatna przy zarządzaniu wieloma płatnościami,
 • możliwość uzyskania Linii Kredytowej do rachunku na bieżące wydatki firmy.

Opłata 15 zł za prowadzenie konta będzie zwracana co miesiąc w okresie od 1.10.2016 do 31.12.2017 r. jeśli średnie saldo na rachunku bieżącym w miesiącu kalendarzowym wyniesie co najmniej 25.000 zł. Dotyczy umów
zawartych od 1 października 2016 do 31 grudnia 2017 r.