Nowa Toyota.
To prostsze niż myślisz.

  • raty leasingowe niższe nawet o 60%
  • wymiana samochodu na nowy co 3-4 lata
  • rabaty na dodatkowe pakiety
Sprawdź ratę

Najlepszy moment na wzięcie leasingu.
Skorzystaj z przepisów podatkowych obowiązujących do końca roku.

STAN PRAWNY NA DZIEŃ 14.11.2018. USTAWA OCZEKUJE
NA PUBLIKACJĘ W DZIENNIKU USTAW

ZMIANY ROZLICZANIA PODATKOWEGO
UMÓW LEASINGU / NAJMU

Informacje oparte o stan prawny ustawy

Pobierz PDF
Rata leasingowa (leasing operacyjny)

Obowiązujące zasady

Brak ograniczenia wysokości rat zaliczanych do kosztów.

Zmiany wg projektu ustawy

Ograniczenie wysokości rat leasingowych zaliczanej do kosztów do łącznej wysokości 150.000 PLN.

Zasada proporcjonalnego ujmowania w kosztach poszczególnych rat leasingowych [do kosztów nie będzie zaliczana proporcjonalna cześć raty – w proporcji w jakiej cena samochodu przekracza limit 150.000 PLN].

Wydatki na raty leasingowe co do zasady nie będą objęte limitowaniem do 50% w przypadku wykorzystywania samochodu do celów „mieszanych”.

UWAGA: Jeśli rata leasingowa będzie obejmować koszty eksploatacyjne (np. serwis, wymiana opon, paliwo etc) – 50% limit znajdzie zastosowanie do tej części opłat, która obejmuje koszty eksploatacji. Do tych opłat nie zalicza się ubezpieczenia samochodu.

Ubezpieczenie samochodu

Obowiązujące zasady

Proporcjonalnie - w części w jakiej wartość samochodu przyjęta do celów ubezpieczenia przekracza równowartość 20.000. euro, nie są kosztem podatkowym.

Zmiany wg projektu ustawy

Proporcjonalnie - w części w jakiej wartość samochodu przyjęta do celów ubezpieczenia przekracza równowartość 150.000 PLN, nie są kosztem podatkowym.

Koszty eksploatacyjne nie ujęte w racie. Samochód wykorzystywany WYŁĄCZNIE do celów działalności

Obowiązujące zasady

100% wydatków może być zaliczone do kosztów.

Zmiany wg projektu ustawy

Kosztem będzie mogło być 100% wydatków przy spełnieniu dodatkowych przesłanek (ewidencja przebiegu).

Koszty eksploatacyjne nie ujęte w racie. Samochód wykorzystywany do celów „mieszanych”

Obowiązujące zasady

100% wydatków może być zaliczone do kosztów.

Zmiany wg projektu ustawy

Do kosztów można zaliczyć 50% wydatków.

Wydatki związane z używaniem samochodu prywatnego osoby fizycznej do celów prowadzonej działalności

Obowiązujące zasady

Obowiązuje kilometrówka

Zmiany wg projektu ustawy

Do kosztów można zaliczyć 20% wydatków.

Kogo dotkną zmiany?

Obowiązujące zasady

Tych podatników VAT, którzy biorą w leasing samochody o wartości netto przekraczającej 134.529 PLN (na ustawowylimit 150.000 PLN składa się wartość netto samochodu oraz połowa nieodliczonego VAT). W przypadku Korzystających niebędących podatnikami VAT, zmiany dotkną podatników biorącychw leasing samochody o wartości przewyższającej 150.000 PLN brutto.

Od kiedy obowiązywać będą nowe zasady?

Obowiązujące zasady

Z perspektywy podatkowej istotny będzie moment zawarcia umowy leasingu (samochód powinien mieć już numer VIN). Moment wydania samochodu i rozpoczęcia jego używania przez Korzystającego nie będzie miał znaczenia.
Przepisy w znowelizowanym brzmieniu będą miały zastosowanie do umów leasingu zawartych lub zmienionych od dnia ogłoszenia ustawy nowelizującej w Dzienniku Ustaw (w najbardziej optymistycznym dla podatników wariancie 30 listopada 2018 r., możliwe jednak, że będzie to termin wcześniejszy).
Przepisy w brzmieniu dotychczasowym będą mogły być stosowane do umów leasingu zawartych przed ogłoszeniem nowelizacji w Dz.U. nie dłużej niż do końca 2020 roku – nawet jeśli umowa leasingu zostanie zawarta przed ogłoszeniem przepisów, to dotychczasowe zasady znajdą do niej zastosowanie tylko przez 2 lata. Po końcu 2020 roku, umowa taka będzie rozliczana według nowych zasad.
UWAGA: Jakakolwiek zmiana umowy leasingu będzie powodowała konieczność stosowania nowych reguł rozliczenia.

Informacja została przygotowana przy współpracy z Kancelarią MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy Spółka Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o.(MDDP). Niniejszy dokument nie stanowi porady podatkowej i ma charakter wyłącznie informacyjny. Toyota Leasing Polska Sp. z o.o. ani MDDP nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne odmienne interpretacje przepisów przez organy podatkowe. Wszelkie niejasności prosimy wyjaśniać z Państwa doradcą podatkowym.