Używany samochód.
To prostsze niż myślisz.

  • nawet 60% niższe raty miesięczne
  • finansowanie samochodów używanych Toyota i Lexus
  • wymiana samochodu nawet co rok
Sprawdź

Najlepszy moment na wzięcie leasingu.
Skorzystaj z przepisów podatkowych obowiązujących do końca roku.

STAN PROJEKTU USTAWY NA DZIEŃ 26-09-2018 MATERIAŁ PRZEDSTAWIA AKTUALNY STAN PRAC NAD USTAWĄ.
W KAŻDEJ CHWILI PROJEKT USTAWY MOŻE SIĘ ZMIENIĆ.

ZMIANY ROZLICZANIA PODATKOWEGO
UMÓW LEASINGU / NAJMU

Informacje oparte o aktualny stan projektu ustawy

Pobierz PDF
Rata leasingowa (leasing operacyjny)

Obowiązujące zasady

Brak ograniczenia wysokości rat zaliczanych do kosztów.

Zmiany wg projektu ustawy*

Ograniczenie wysokości rat leasingowych zaliczanej do kosztów do łącznej wysokości 150.000 PLN.

Zasada proporcjonalnego ujmowania w kosztach poszczególnych rat leasingowych [do kosztów nie będzie zaliczana proporcjonalna cześć raty – w proporcji w jakiej cena samochodu przekracza limit 150.000 PLN].

Wydatki na raty leasingowe co do zasady nie będą objęte limitowaniem do 50% w przypadku wykorzystywania samochodu do celów „mieszanych”.

UWAGA: Jeśli rata leasingowa będzie obejmować koszty eksploatacyjne (np. serwis, wymiana opon, paliwo etc) – 50% limit znajdzie zastosowanie do tej części opłat, która obejmuje koszty eksploatacji. Do tych opłat nie zalicza się ubezpieczenia samochodu.

Ubezpieczenie samochodu

Obowiązujące zasady

Proporcjonalnie - w części w jakiej wartość samochodu przyjęta do celów ubezpieczenia przekracza równowartość 20.000. euro, nie są kosztem podatkowym.

Zmiany wg projektu ustawy*

Proporcjonalnie - w części w jakiej wartość samochodu przyjęta do celów ubezpieczenia przekracza równowartość 150.000 PLN, nie są kosztem podatkowym.

Koszty eksploatacyjne nie ujęte w racie. Samochód wykorzystywany WYŁĄCZNIE do celów działalności

Obowiązujące zasady

100% wydatków może być zaliczone do kosztów.

Zmiany wg projektu ustawy*

Kosztem będzie mogło być 100% wydatków przy spełnieniu dodatkowych przesłanek (ewidencja przebiegu).

Koszty eksploatacyjne nie ujęte w racie. Samochód wykorzystywany do celów „mieszanych”

Obowiązujące zasady

100% wydatków może być zaliczone do kosztów.

Zmiany wg projektu ustawy*

Do kosztów można zaliczyć 50% wydatków.

Wydatki związane z używaniem samochodu prywatnego osoby fizycznej do celów prowadzonej działalności

Obowiązujące zasady

Obowiązuje kilometrówka

Zmiany wg projektu ustawy*

Do kosztów można zaliczyć 20% wydatków.

Kogo dotkną zmiany?

Obowiązujące zasady

Tych podatników VAT, którzy biorą w leasing samochody o wartości netto przekraczającej 134.529 PLN (na ustawowylimit 150.000 PLN składa się wartość netto samochodu oraz połowa nieodliczonego VAT). W przypadku Korzystających niebędących podatnikami VAT, zmiany dotkną podatników biorącychw leasing samochody o wartości 150.000 PLN brutto.

Od kiedy obowiązywać będą nowe zasady?

Obowiązujące zasady

Z perspektywy podatkowej istotny będzie moment zawarcia umowy leasingu. Moment wydania samochodu i rozpoczęcia jego używania przez Korzystającego nie będzie miał znaczenia.
Przepisy w znowelizowanym brzmieniu będą miały zastosowanie do umów leasingu zawartych lub zmienionych od dnia ogłoszenia ustawy nowelizującej w Dzienniku Ustaw (w najbardziej optymistycznym dla podatników wariancie 30 listopada 2018 r., możliwe jednak, że będzie to termin wcześniejszy).
Przepisy w brzmieniu dotychczasowym będą mogły być stosowane do umów leasingu zawartych przed ogłoszeniem nowelizacji w Dz.U. nie dłużej niż do końca 2020 roku – nawet jeśli umowa leasingu zostanie zawarta przed ogłoszeniem przepisów, to dotychczasowe zasady znajdą do niej zastosowanie tylko przez 2 lata. Po końcu 2020 roku, umowa taka będzie rozliczana według nowych zasad.
UWAGA: Jakakolwiek zmiana umowy leasingu będzie powodowała konieczność stosowania nowych reguł rozliczenia.

* W procesie legislacyjnym do złożonego projektu ustawy mogą być wniesione poprawki, które ostatecznie mogą zmienić założenia określone w projekcie, do którego odnosi się przedmiotowy materiał.

Informacja została przygotowana przy współpracy z Kancelarią MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy Spółka Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o. Toyota Leasing Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne interpretacje przepisów podatkowych przez organy podatkowe. Wszelkie niejasności prosimy wyjaśniać z Państwa doradcą podatkowym