Ubezpieczenie Wartości Fakturowej

Czy potrzebuję Ubezpieczenia Wartości Fakturowej GAP skoro mam pełny zakres ubezpieczenia komunikacyjnego OC i AC?

W razie poważnego wypadku i zniszczenia auta czy też kradzieży auta z odszkodowania komunikacyjnego otrzymujemy wartość rynkową auta na dzień szkody. W praktyce wypłata ta jest niższa niż wartość auta z chwili zakupu na kredyt lub daty rozpoczęcia leasingu. W zależności od marki auta i okresu kiedy zdarzy się szkoda całkowita, ta różnica może być dość znaczna.

Celem Ubezpieczenia Wartości Fakturowej GAP jest uzupełnienie tej różnicy pomiędzy wypłaconym odszkodowaniem z ubezpieczenia komunikacyjnego OC lub AC a wartością auta z faktury.

Dzięki temu klient otrzyma początkową cenę auta (łącząc wypłatę odszkodowania z ubezpieczenia komunikacyjnego oraz ubezpieczenia GAP). Daje to możliwość przede wszystkim pełnej spłaty kredytu lub leasingu. Dodatkową korzyścią jest pozyskanie dodatkowych środków na wpłatę własną przy kolejnym zakupie samochodu, i to na co najmniej tej samej klasy auto co poprzednie.

Jak zgłosić roszczenie?

Roszczenie można zgłosić:

- wypełniając formularz na stronie http://cardif.pl/pl/pid3869/zglos-roszczenie-line.html

- wysyłając e-mail na adres roszczenia@cardif.pl 

- pisemnie na adres Ubezpieczyciela:

Cardif Assurances Risques Divers S.A., 

Oddział w Polce, Dział Obsługi Roszczeń,

Plac Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa

Co zyskam z Ubezpieczenia Wartości Fakturowej GAP skoro w pierwszym roku mam opcję gwarantowanej sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu komunikacyjnym AC?

W przypadku kiedy klient otrzyma w ramach AC z gwarantowaną sumą ubezpieczenia  odszkodowanie równe wartości początkowej auta (jeśli posiada takie ubezpieczenie które gwarantuje tą wartość w pierwszym roku), wtedy z Ubezpieczenia Wartości Fakturowej GAP uzyska odszkodowanie w wysokości 1.000 zł.

Dodatkowo klient w ramach Ubezpieczenia Wartości Fakturowej GAP może uzyskać odszkodowanie w kwocie do 3.000 zł, o ile w ciągu 6 miesięcy od wypłaty z ubezpieczenia GAP zawrze kolejną umowę kredytu lub leasingu z Toyotą. Środki te mogą pokryć następujące koszty związane z nabyciem kolejnego auta:

  • prowizja za zawarcie nowej umowy,
  • składka za ubezpieczenie OC i AC,
  • opłata rejestracyjna auta,
  • koszt pierwszego tankowania.

 

 

W jakim terminie Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie?

Ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacić świadczenie w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia szkody.

Jeżeli zgłoszenie szkody zawiera braki Ubezpieczyciel w terminie do 7 dni poprosi o dodatkowe informacje niezbędne do rozpatrzenia wniosku o wypłatę odszkodowania.

Po dostarczeniu wszystkich niezbędnych informacji odszkodowanie GAP wypłacane jest w terminie
do 14 dni od chwili uzupełnienia dokumentacji szkodowej.

Czy należy się odszkodowanie z ubezpieczenia w razie zniszczenia auta wskutek wypadku drogowego, do którego doszło z winy klienta (np. przekroczenie ograniczenia prędkości)?

Tak, odszkodowanie zostanie wypłacone, gdyż wykroczenie drogowe nie jest podstawą do odmowy wypłaty odszkodowania.