Aspekty podatkowe<br>w umowie leasingu

Aspekty podatkowe
w umowie leasingu

Sprawdź co się zmieniło w przepisach podatkowych

  Sprawdź ratę Znajdź dilera

  ASPEKTY PODATKOWE OD 2019 r. Sprawdź co się zmieniło
  w przepisach podatkowych

  ZASADY ROZLICZANIA PODATKOWEGO
  UMÓW LEASINGU / NAJMU OD ROKU 2019

  Informacje oparte o stan prawny ustawy

  Pobierz PDF
  Rata leasingowa (leasing operacyjny)

  Do końca 2018 r.

  Brak ograniczenia wysokości rat zaliczanych do kosztów.

  Od stycznia 2019 r.

  Ograniczenie wysokości rat leasingowych zaliczanej do kosztów do łącznej wysokości 150.000 PLN.

  Zasada proporcjonalnego ujmowania w kosztach poszczególnych rat leasingowych [do kosztów nie będzie zaliczana proporcjonalna cześć raty – w proporcji w jakiej cena samochodu przekracza limit 150.000 PLN].

  Wydatki na raty leasingowe co do zasady nie będą objęte limitowaniem do 50% w przypadku wykorzystywania samochodu do celów „mieszanych”.

  UWAGA: Jeśli rata leasingowa będzie obejmować koszty eksploatacyjne (np. serwis, wymiana opon, paliwo etc) – 50% limit znajdzie zastosowanie do tej części opłat, która obejmuje koszty eksploatacji. Do tych opłat nie zalicza się ubezpieczenia samochodu.

  Ubezpieczenie samochodu

  Do końca 2018 r.

  Proporcjonalnie - w części w jakiej wartość samochodu przyjęta do celów ubezpieczenia przekracza równowartość 20.000. euro, nie są kosztem podatkowym.

  Od stycznia 2019 r.

  Proporcjonalnie - w części w jakiej wartość samochodu przyjęta do celów ubezpieczenia przekracza równowartość 150.000 PLN, nie są kosztem podatkowym.

  Koszty eksploatacyjne nie ujęte w racie. Samochód wykorzystywany WYŁĄCZNIE do celów działalności

  Do końca 2018 r.

  100% wydatków może być zaliczone do kosztów.

  Od stycznia 2019 r.

  Kosztem będzie mogło być 100% wydatków przy spełnieniu dodatkowych przesłanek (ewidencja przebiegu).

  Koszty eksploatacyjne nie ujęte w racie. Samochód wykorzystywany do celów „mieszanych”

  Do końca 2018 r.

  100% wydatków może być zaliczone do kosztów.

  Od stycznia 2019 r.

  Do kosztów można zaliczyć 75% wydatków.

  Wydatki związane z używaniem samochodu prywatnego osoby fizycznej do celów prowadzonej działalności

  Do końca 2018 r.

  Obowiązuje kilometrówka

  Od stycznia 2019 r.

  Do kosztów można zaliczyć 20% wydatków.

  Kogo dotyczą zmiany?

  Tych podatników VAT, którzy biorą w leasing samochody o wartości netto przekraczającej 134.529 PLN (na ustawowylimit 150.000 PLN składa się wartość netto samochodu oraz połowa nieodliczonego VAT). W przypadku Korzystających niebędących podatnikami VAT, zmiany dotkną podatników biorącychw leasing samochody o wartości przewyższającej 150.000 PLN brutto.

  Od kiedy obowiązują nowe zasady?

  Z perspektywy podatkowej istotny będzie moment zawarcia umowy leasingu (samochód powinien mieć już numer VIN). Moment wydania samochodu i rozpoczęcia jego używania przez Korzystającego nie będzie miał znaczenia.
  Przepisy w znowelizowanym brzmieniu będą miały zastosowanie do umów leasingu zawartych lub zmienionych od dnia ogłoszenia ustawy nowelizującej w Dzienniku Ustaw (w najbardziej optymistycznym dla podatników wariancie 30 listopada 2018 r., możliwe jednak, że będzie to termin wcześniejszy).
  Przepisy w brzmieniu dotychczasowym będą mogły być stosowane do umów leasingu zawartych przed ogłoszeniem nowelizacji w Dz.U. nie dłużej niż do końca 2020 roku – nawet jeśli umowa leasingu zostanie zawarta przed ogłoszeniem przepisów, to dotychczasowe zasady znajdą do niej zastosowanie tylko przez 2 lata. Po końcu 2020 roku, umowa taka będzie rozliczana według nowych zasad.
  UWAGA: Jakakolwiek zmiana umowy leasingu będzie powodowała konieczność stosowania nowych reguł rozliczenia.

  Sprawdź ratę Znajdź Dilera
  Informacja została przygotowana przy współpracy z Kancelarią MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy Spółka Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o.(MDDP). Niniejszy dokument nie stanowi porady podatkowej i ma charakter wyłącznie informacyjny. Toyota Leasing Polska Sp. z o.o. ani MDDP nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne odmienne interpretacje przepisów przez organy podatkowe. Wszelkie niejasności prosimy wyjaśniać z Państwa doradcą podatkowym.