Aspekty podatkowe

Aspekty podatkowe

Najlepszy moment na wzięcie leasingu.
Skorzystaj z przepisów podatkowych obowiązujących do końca roku.

  Sprawdź ratę Znajdź dilera

  STAN PRAWNY NA DZIEŃ 14.11.2018. USTAWA OCZEKUJE
  NA PUBLIKACJĘ W DZIENNIKU USTAW

  ZMIANY ROZLICZANIA PODATKOWEGO
  UMÓW LEASINGU / NAJMU

  Informacje oparte o aktualny stan projektu ustawy

  Pobierz PDF
  Rata leasingowa (leasing operacyjny)

  Obowiązujące zasady

  Brak ograniczenia wysokości rat zaliczanych do kosztów.

  Zmiany wg projektu ustawy*

  Ograniczenie wysokości rat leasingowych zaliczanej do kosztów do łącznej wysokości 150.000 PLN.

  Zasada proporcjonalnego ujmowania w kosztach poszczególnych rat leasingowych [do kosztów nie będzie zaliczana proporcjonalna cześć raty – w proporcji w jakiej cena samochodu przekracza limit 150.000 PLN].

  Wydatki na raty leasingowe co do zasady nie będą objęte limitowaniem do 50% w przypadku wykorzystywania samochodu do celów „mieszanych”.

  UWAGA: Jeśli rata leasingowa będzie obejmować koszty eksploatacyjne (np. serwis, wymiana opon, paliwo etc) – 50% limit znajdzie zastosowanie do tej części opłat, która obejmuje koszty eksploatacji. Do tych opłat nie zalicza się ubezpieczenia samochodu.

  Ubezpieczenie samochodu

  Obowiązujące zasady

  Proporcjonalnie - w części w jakiej wartość samochodu przyjęta do celów ubezpieczenia przekracza równowartość 20.000. euro, nie są kosztem podatkowym.

  Zmiany wg projektu ustawy*

  Proporcjonalnie - w części w jakiej wartość samochodu przyjęta do celów ubezpieczenia przekracza równowartość 150.000 PLN, nie są kosztem podatkowym.

  Koszty eksploatacyjne nie ujęte w racie. Samochód wykorzystywany WYŁĄCZNIE do celów działalności

  Obowiązujące zasady

  100% wydatków może być zaliczone do kosztów.

  Zmiany wg projektu ustawy*

  Kosztem będzie mogło być 100% wydatków przy spełnieniu dodatkowych przesłanek (ewidencja przebiegu).

  Koszty eksploatacyjne nie ujęte w racie. Samochód wykorzystywany do celów „mieszanych”

  Obowiązujące zasady

  100% wydatków może być zaliczone do kosztów.

  Zmiany wg projektu ustawy*

  Do kosztów można zaliczyć 50% wydatków.

  Wydatki związane z używaniem samochodu prywatnego osoby fizycznej do celów prowadzonej działalności

  Obowiązujące zasady

  Obowiązuje kilometrówka

  Zmiany wg projektu ustawy*

  Do kosztów można zaliczyć 20% wydatków.

  Kogo dotkną zmiany?

  Obowiązujące zasady

  Tych podatników VAT, którzy biorą w leasing samochody o wartości netto przekraczającej 134.529 PLN (na ustawowylimit 150.000 PLN składa się wartość netto samochodu oraz połowa nieodliczonego VAT). W przypadku Korzystających niebędących podatnikami VAT, zmiany dotkną podatników biorącychw leasing samochody o wartości przewyższającej 150.000 PLN brutto.

  Od kiedy obowiązywać będą nowe zasady?

  Obowiązujące zasady

  Z perspektywy podatkowej istotny będzie moment zawarcia umowy leasingu (samochód powinien mieć już numer VIN). Moment wydania samochodu i rozpoczęcia jego używania przez Korzystającego nie będzie miał znaczenia.
  Przepisy w znowelizowanym brzmieniu będą miały zastosowanie do umów leasingu zawartych lub zmienionych od dnia ogłoszenia ustawy nowelizującej w Dzienniku Ustaw (w najbardziej optymistycznym dla podatników wariancie 30 listopada 2018 r., możliwe jednak, że będzie to termin wcześniejszy).
  Przepisy w brzmieniu dotychczasowym będą mogły być stosowane do umów leasingu zawartych przed ogłoszeniem nowelizacji w Dz.U. nie dłużej niż do końca 2020 roku – nawet jeśli umowa leasingu zostanie zawarta przed ogłoszeniem przepisów, to dotychczasowe zasady znajdą do niej zastosowanie tylko przez 2 lata. Po końcu 2020 roku, umowa taka będzie rozliczana według nowych zasad.
  UWAGA: Jakakolwiek zmiana umowy leasingu będzie powodowała konieczność stosowania nowych reguł rozliczenia.

  Sprawdź ratę Znajdź Dilera
  Informacja została przygotowana przy współpracy z Kancelarią MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy Spółka Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o.(MDDP). Niniejszy dokument nie stanowi porady podatkowej i ma charakter wyłącznie informacyjny. Toyota Leasing Polska Sp. z o.o. ani MDDP nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne odmienne interpretacje przepisów przez organy podatkowe. Wszelkie niejasności prosimy wyjaśniać z Państwa doradcą podatkowym.