Aspekty podatkowe

Aspekty podatkowe

Najlepszy moment na wzięcie leasingu.
Skorzystaj z przepisów podatkowych obowiązujących do końca roku.

  Sprawdź ratę Znajdź dilera

  STAN PRAWNY NA DZIEŃ 14.11.2018. USTAWA OCZEKUJE
  NA PUBLIKACJĘ W DZIENNIKU USTAW

  ZMIANY ROZLICZANIA PODATKOWEGO
  UMÓW LEASINGU / NAJMU

  Informacje oparte o stan prawny ustawy

  Pobierz PDF
  Rata leasingowa (leasing operacyjny)

  Obowiązujące zasady

  Brak ograniczenia wysokości rat zaliczanych do kosztów.

  Zmiany wg projektu ustawy

  Ograniczenie wysokości rat leasingowych zaliczanej do kosztów do łącznej wysokości 150.000 PLN.

  Zasada proporcjonalnego ujmowania w kosztach poszczególnych rat leasingowych [do kosztów nie będzie zaliczana proporcjonalna cześć raty – w proporcji w jakiej cena samochodu przekracza limit 150.000 PLN].

  Wydatki na raty leasingowe co do zasady nie będą objęte limitowaniem do 50% w przypadku wykorzystywania samochodu do celów „mieszanych”.

  UWAGA: Jeśli rata leasingowa będzie obejmować koszty eksploatacyjne (np. serwis, wymiana opon, paliwo etc) – 50% limit znajdzie zastosowanie do tej części opłat, która obejmuje koszty eksploatacji. Do tych opłat nie zalicza się ubezpieczenia samochodu.

  Ubezpieczenie samochodu

  Obowiązujące zasady

  Proporcjonalnie - w części w jakiej wartość samochodu przyjęta do celów ubezpieczenia przekracza równowartość 20.000. euro, nie są kosztem podatkowym.

  Zmiany wg projektu ustawy

  Proporcjonalnie - w części w jakiej wartość samochodu przyjęta do celów ubezpieczenia przekracza równowartość 150.000 PLN, nie są kosztem podatkowym.

  Koszty eksploatacyjne nie ujęte w racie. Samochód wykorzystywany WYŁĄCZNIE do celów działalności

  Obowiązujące zasady

  100% wydatków może być zaliczone do kosztów.

  Zmiany wg projektu ustawy

  Kosztem będzie mogło być 100% wydatków przy spełnieniu dodatkowych przesłanek (ewidencja przebiegu).

  Koszty eksploatacyjne nie ujęte w racie. Samochód wykorzystywany do celów „mieszanych”

  Obowiązujące zasady

  100% wydatków może być zaliczone do kosztów.

  Zmiany wg projektu ustawy

  Do kosztów można zaliczyć 50% wydatków.

  Wydatki związane z używaniem samochodu prywatnego osoby fizycznej do celów prowadzonej działalności

  Obowiązujące zasady

  Obowiązuje kilometrówka

  Zmiany wg projektu ustawy

  Do kosztów można zaliczyć 20% wydatków.

  Kogo dotkną zmiany?

  Obowiązujące zasady

  Tych podatników VAT, którzy biorą w leasing samochody o wartości netto przekraczającej 134.529 PLN (na ustawowylimit 150.000 PLN składa się wartość netto samochodu oraz połowa nieodliczonego VAT). W przypadku Korzystających niebędących podatnikami VAT, zmiany dotkną podatników biorącychw leasing samochody o wartości przewyższającej 150.000 PLN brutto.

  Od kiedy obowiązywać będą nowe zasady?

  Obowiązujące zasady

  Z perspektywy podatkowej istotny będzie moment zawarcia umowy leasingu (samochód powinien mieć już numer VIN). Moment wydania samochodu i rozpoczęcia jego używania przez Korzystającego nie będzie miał znaczenia.
  Przepisy w znowelizowanym brzmieniu będą miały zastosowanie do umów leasingu zawartych lub zmienionych od dnia ogłoszenia ustawy nowelizującej w Dzienniku Ustaw (w najbardziej optymistycznym dla podatników wariancie 30 listopada 2018 r., możliwe jednak, że będzie to termin wcześniejszy).
  Przepisy w brzmieniu dotychczasowym będą mogły być stosowane do umów leasingu zawartych przed ogłoszeniem nowelizacji w Dz.U. nie dłużej niż do końca 2020 roku – nawet jeśli umowa leasingu zostanie zawarta przed ogłoszeniem przepisów, to dotychczasowe zasady znajdą do niej zastosowanie tylko przez 2 lata. Po końcu 2020 roku, umowa taka będzie rozliczana według nowych zasad.
  UWAGA: Jakakolwiek zmiana umowy leasingu będzie powodowała konieczność stosowania nowych reguł rozliczenia.

  Sprawdź ratę Znajdź Dilera
  Informacja została przygotowana przy współpracy z Kancelarią MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy Spółka Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o.(MDDP). Niniejszy dokument nie stanowi porady podatkowej i ma charakter wyłącznie informacyjny. Toyota Leasing Polska Sp. z o.o. ani MDDP nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne odmienne interpretacje przepisów przez organy podatkowe. Wszelkie niejasności prosimy wyjaśniać z Państwa doradcą podatkowym.