• Do 10% zwrotu za paliwo
  • Atrakcyjne oferty specjalne i rabaty na samochody
  • Nawet 1 100 zł za dołączenie do świata Toyoty
Załóż konto Regulaminy

0
za konto

Moto Konto dla wszystkich zmotoryzowanych!

oszczędzaj przy każdym tankowaniu i zyskuj

Sprawdź jak Tankować Korzyści

Darmowe konto

Jeśli średniomiesięczne saldo w Moto Koncie wynosi 1000 zł
Jeśli średniomiesięczne saldo na lokatach wynosi 2 500 zł
Jeśli spłacasz raty finansowania Toyota Bank / Toyota Leasing

Zwroty za paliwo

Załóż Moto Konto,
zarejestruj się w aplikacji
Tankuj Korzyści i zyskaj:

10
zwrotu za paliwo
5
zwrotu za paliwo
Sprawdź warunki zwrotów

Szczegółowe warunki zwrotów
Wybierz

5 10
Średnie miesięczne
saldo na rachunku:
1 000 zł 3 000 zł
Średnie miesięczne
saldo depozytów:
10 000 zł 50 000 zł
Minimalna miesięczna
kwota transakcji kartą
płatniczą:
500 zł 1 000 zł
5 10
Średnie miesięczne
saldo na rachunku:
1 000 zł 3 000 zł
lub
Średnie miesięczne
saldo depozytów:
2 500 zł 50 000 zł
Minimalna miesięczna
kwota transakcji kartą
płatniczą:
- 1 000 zł
5 10
Średnie miesięczne
saldo na rachunku:
1 000 zł 1 000 zł
lub
Średnie miesięczne
saldo depozytów:
2 500 zł 10 000 zł
Minimalna miesięczna
kwota transakcji kartą
płatniczą:
- 500 zł

OFERTY SPECJALNE Tylko z aplikacją Tankuj Korzyści

Toyota Outlet

Oferta limitowana w najniższej cenie!

Toyota C-HR
CENA OD
110 800 zł

Dowiedz się więcej

OFERTY SPECJALNE Tylko z aplikacją Tankuj Korzyści

Toyota Outlet

Oferta limitowana w najniższej cenie!

Yaris
CENA OD
67 900 zł

Dowiedz się więcej

OFERTY SPECJALNE Tylko z aplikacją Tankuj Korzyści

Toyota Outlet

Oferta limitowana w najniższej cenie!

Corolla Hatchback
CENA OD
69 900 zł

Dowiedz się więcej

Zwrot przy zakupie Toyoty lub Lexusa

Zwrot

1 100

przy zakupie nowego lub używanego samochodu
Toyota / Lexus w sieci dilerskiej Toyota / Lexus
w kredycie lub leasingu od Toyota Bank / Toyota Leasing

Zwrot

500

przy zakupie nowego lub używanego samochodu
Toyota / Lexus w sieci dilerskiej Toyota / Lexus

Chcesz sprawdzić wszystkie korzyści?

Załóż konto

Aplikacja Tankuj Korzyści

Pobierz aplikację i przekonaj się jak łatwo oszczędzać!
Monitoruj korzyści i maksymalizuj oszczędności.

Szybka rejestracja - obejrzyj video

Zwrot do 10% za paliwo oznacza wypłatę Premii do 10% łącznej wartości wykonanych w danym miesiącu transakcji bezgotówkowych z tytułu zakupu paliw wykonanych kartą płatniczą pod warunkiem spełnienia warunków uczestnictwa w Promocji „Tankuj korzyści – zwrot za paliwo (edycja 2019 - 2020)”, dokonania co najmniej jednego logowania do aplikacji Tankuj Korzyści w miesiącu, w którym wypłacana jest Premia oraz posiadania przez Uczestnika Promocji samochodu dowolnej marki innej niż Toyota, Lexus, posiadania średniego salda Konta w miesiącu kalendarzowym w wysokości minimum 3 000 zł, posiadania średniego salda oszczędności w miesiącu kalendarzowym w wysokości minimum 50 000 zł a kwoty Transakcji dowolnych w miesiącu kalendarzowym wynoszą minimum 1000 zł; lub posiadania przez Uczestnika Promocji samochodu marki Toyota, bądź Lexus oraz aktywnej umowy Finansowania, posiadania średniego salda Konta w miesiącu kalendarzowym w wysokości minimum 1 000 zł, posiadania średniego salda oszczędności w miesiącu kalendarzowym w wysokości minimum 10 000 zł a kwoty Transakcji dowolnych w miesiącu kalendarzowym wynoszą minimum 500 zł. Maksymalna kwota Premii wynosi 50 zł miesięcznie. Szczegóły warunków promocji w Regulaminie Promocji „Tankuj korzyści – zwrot za paliwo (edycja 2019 - 2020)” dostępnym na www.toyotabank.pl.

Nawet 1100 zł oznacza możliwość uzyskania Premii w wysokości 600 zł oraz dwa Bony paliwowe o łącznej wartości 500 zł. Premia 600 zł jest wypłacana w 12 równych comiesięcznych częściach pod warunkiem spełnienia warunków uczestnictwa w Promocji „Tankuj Korzyści - oferty specjalne edycja 2019 - 2020)“ oraz dokonania w okresie promocji zakupu z Finansowaniem nowego lub używanego samochodu marki Toyota lub Lexus w dowolnym autoryzowanym salonie sprzedaży Toyota lub Lexus na terenie RP w okresie nie krótszym, niż 1 miesiąc od daty aktywacji umowy Moto Konta i poinformowania Banku o fakcie zakupu z Finansowaniem. Uczestnikowi Promocji „Tankuj Korzyści - oferty specjalne edycja 2019 - 2020)“ przysługują dwa Bony paliwowe każdy po 250 zł, o łącznej wartości 500 zł pod warunkiem spełnienia warunków uczestnictwa w Promocji „Tankuj Korzyści - oferty specjalne edycja 2019 - 2020)“ oraz dokonania w okresie promocji zakupu nowego lub używanego samochodu marki Toyota lub Lexus w dowolnym autoryzowanym salonie sprzedaży Toyota lub Lexus na terenie RP, poinformowania Banku o fakcie zakupu samochodu i dokonania kartą płatniczą transakcji bezgotówkowej z tytułu zakupu paliwa. Wypłata Bonów paliwowych następuje w dwóch częściach, każda po 250 zł w dwóch następujących po sobie miesiącach. Szczegóły warunków promocji w Regulaminie Promocji „Tankuj Korzyści - oferty specjalne edycja 2019 - 2020)“ dostępnym na www.toyotabank.pl.

500 zł przy zakupie nowego lub używanego samochodu oznacza możliwość uzyskania dwóch Bonów paliwowych każdy po 250 zł, o łącznej wartości 500 zł pod warunkiem spełnienia warunków uczestnictwa w Promocji „Tankuj Korzyści - oferty specjalne edycja (2019 - 2020)“ oraz dokonania w okresie promocji zakupu nowego lub używanego samochodu marki Toyota lub Lexus w dowolnym autoryzowanym salonie sprzedaży Toyota lub Lexus na terenie RP, poinformowania Banku o fakcie zakupu samochodu i dokonania kartą płatniczą transakcji bezgotówkowej z tytułu zakupu paliwa. Wypłata Bonów paliwowych następuje w dwóch częściach, każda po 250 zł w dwóch następujących po sobie miesiącach. Szczegóły warunków promocji w Regulaminie Promocji „Tankuj Korzyści - oferty specjalne ( edycja 2019 - 2020)“ dostępnym na www.toyotabank.pl.

Konto za 0zł - opłata za prowadzenie Moto Konta zwracana w przypadku utrzymywania minimalnego miesięcznego średniego salda konta w wysokości 1 000 zł lub minimalnego miesięcznego średniego salda lokat w wysokości 2 500 zł lub po dokonaniu z konta minimum raz w miesiącu spłaty raty kredytu samochodowego posiadanego w Toyota Bank Polska S.A. lub po dokonaniu z konta minimum raz w miesiącu spłaty raty z tytułu umowy leasingu w Toyota Leasing Polska Sp. z o.o. Średnie miesięczne saldo konta obliczane jest jako suma sald na koniec każdego dnia miesiąca kalendarzowego, podzielona przez ilość dni w danym miesiącu. Średnie miesięczne saldo lokat to saldo środków zgromadzonych na innych rachunkach oraz na wszystkich posiadanych lokatach, obliczane jako suma sald na koniec każdego dnia miesiąca kalendarzowego, podzielona przez ilość dni w danym miesiącu. Szczegółowe informacje o opłatach i prowizjach Moto Konta w Tabeli opłat i prowizji dla konsumentów dostępnej na www.toyotabank.pl.