Aktualności

Aktualności

Bieżące informacje ze świata Toyota Bank.

  10.12.2018 r.

  Dostęp do usług Banku w dniu 14 grudnia 2018 r.

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że w najbliższy piątek 14 grudnia 2018 r. Infolinia będzie dostępna do godziny 17:00.
  System Bankowości Elektronicznej i Automatyczny Serwis Telefoniczny działają bez zmian.
  W Sobotę infolinia będzie dostępna w standardowych godzinach 8:00-14:00.

  Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank

  06.12.2018 r.

  Zmiana Regulaminu Świadczenia Usług dla Przedsiębiorców od 20 grudnia 2018 r.

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że dnia 20 grudnia 2018 r. zmieni się Regulamin Świadczenia Usług dla Przedsiębiorców przez Toyota Bank Polska S.A.

  Jednolity tekst Regulaminu dostępny jest na stronie https://www.toyotabank.pl/obsluga-klienta/dokumenty/

  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank

  09.11.2018 r.

  Dostęp do usług Banku w dniu 12 listopada 2018 r.

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że w najbliższy poniedziałek 12.11.2018 r. infolinia nie będzie dostępna, natomiast System Bankowości Elektronicznej i Automatyczny Serwis Telefoniczny działają bez zmian. Wszystkie transakcje będą rozliczane tak jak w dni robocze.

  Z poważaniem
  Zespół Toyota Bank

  08.11.2018 r.

  Prace serwisowe w dniu 11 listopada 2018 r.

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informujemy, że w dniu 11.11.2018 r. w godzinach 6:00-11:00 odbędą się planowane prace serwisowe infrastruktury technicznej banku.

  W godzinach 6:00-8:00 mogą wystąpić utrudnienia w autoryzacji płatności kartowych, natomiast w godzinach 6:00-11:00 mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do Systemu Bankowości Elektronicznej,  Automatycznego Serwisu Telefonicznego i usługi tzw. szybkich płatności.

  Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank

  29.10.2018 r.

  Dostęp do usług Banku w dniu 1 listopada 2018 r.

  Szanowni Państwo,
  uprzejmie informujemy, że w najbliższy czwartek 1 listopada 2018 r. Infolinia nie będzie dostępna, natomiast System Bankowości Elektronicznej i Automatyczny Serwis Telefoniczny działają bez zmian.

  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank

  19.10.2018 r.

  Zmiana Regulaminu Świadczenia Usług dla Konsumentów

  Szanowni Państwo,       

  uprzejmie informujemy, że z dniem 20 grudnia 2018 r. wejdą w życie zmiany w Regulaminach Świadczenia Usług dla Konsumentów przez Toyota Bank Polska S.A. (dla umów zawartych do 17.12.2011 r. i dla umów zawartych od 18.12.2011 r.).

  Zmiany ww. dokumentów dotyczą głównie dostosowania ich treści do wymogów przepisów prawa,
  w tym do:

  1. znowelizowanej Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o usługach płatniczych wdrażającej postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniającej dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylającej dyrektywę 2007/64/WE (Dz. Urz. UE L 337 z 23.12.2015, str. 35), (dyrektywa PSD 2).
  2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014.
  3. Ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw.

  Szczegółowy wykaz zmian w Regulaminie dla umów zawartych do 17.12.2011 r. dostępny jest tutaj.
  Szczegółowy wykaz zmian w Regulaminie dla umów zawartych od 18.12.2011 r. dostępny jest tutaj.

  Jednolity tekst Regulaminów dostępny jest na stronie www.toyotabank.pl.

  W przypadku braku Państwa zgody na ww. zmiany mogą Państwo, bez ponoszenia opłat, odmówić przyjęcia nowych warunków poprzez zgłoszenie sprzeciwu wobec wprowadzanych zmian, bądź wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym umowy, której zmiany dotyczą. Informację
  o sprzeciwie lub wypowiedzeniu umowy powinni Państwo przekazać do Banku przed wejściem zmian w życie. Nieprzekazanie informacji o sprzeciwie bądź wypowiedzeniu  uznaje się za zgodę
  na stosowanie postanowień umowy na nowych warunkach. W przypadku sprzeciwu umowa wygasa w dniu poprzedzającym wejście nowych warunków w życie.
  W przypadku pytań związanych z wprowadzanymi zmianami prosimy o kontakt z Infolinią Banku pod numerem telefonu 22 488 55 50 lub 801 900 700. 

  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank

  12.09.2018 r.

  Dostęp do usług Banku w dniu 14 września 2018 r.

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że w najbliższy piątek 14 września 2018 r. Infolinia będzie dostępna do godziny 17:00.
  System Bankowości Elektronicznej i Automatyczny Serwis Telefoniczny działają bez zmian.
  W Sobotę infolinia będzie dostępna w standardowych godzinach 8:00-14:00.

  Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank

  03.09.2018 r.

  Zmiana Tabeli Oprocentowania dla Klientów Indywidualnych

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że od dnia 3 września 2018 r. obowiązywać będzie nowa Tabela Oprocentowania dla Klientów Indywidualnych. Zmianie ulega oprocentowanie Lokaty Standard, Lokaty Plus oraz Lokaty Sprint. Nowa tabela dostępna jest pod adresem: www.toyotabank.pl/obsluga-klienta/oprocentowanie.

  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank

  21.08.2018 r.

  Konto Jedyne zmienia nazwę na Moto Konto

  Informujemy, że od dnia 21 sierpnia 2018 r. Konto Jedyne zmienia nazwę na Moto Konto. Zmiana nazwy konta nie pociąga za sobą zmian warunków jego prowadzenia.
  Szczegółowe informacje dostępne są w Tabeli Oprocentowanie oraz w Tabeli Opłat i Prowizji, dostępnej na stronie
  https://www.toyotabank.pl

  Z poważaniem
  Zespół Toyota Bank

  13.08.2018 r.

  Dostęp do usług Banku w dniu 15 sierpnia 2018 r.

  Szanowni Państwo,
  uprzejmie informujemy, że w najbliższą środę 15.08.2018 r. Infolinia nie będzie dostępna, natomiast System Bankowości Elektronicznej i Automatyczny Serwis Telefoniczny działają bez zmian.

  Z poważaniem
  Zespół Toyota Bank

  08.08.2018 r.

  Zmiana Tabeli Opłat i Tabeli Oprocentowania dla Klientów Indywidualnych

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że od dnia 08 sierpnia 2018 r. obowiązywać będzie nowa Tabela Opłat i Prowizji oraz Tabela Oprocentowania dla Klientów Indywidualnych. Zmiany te następują w związku z dostosowaniem działalności Banku do wymogów Ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1997) implementującej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/92/UE z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie porównywalności opłat związanych z rachunkami płatniczymi, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 214). Zmiany polegają na dodaniu do tych dokumentów bezpłatnego Konta Podstawowego. Szczegóły znajdują się tutaj.

  Nowe tabele dostępne są pod adresem: www.toyotabank.pl/obsluga-klienta/oprocentowanie  oraz https://www.toyotabank.pl/obsluga-klienta/oplaty-i-prowizje/

  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank

  08.08.2018 r.

  Prace konserwacyjne w dniu 9 sierpnia 2018 r.


  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informujemy, że w dniu 09.08.2018 r. w godzinach 5:30-8:30 odbędą się planowane prace konserwacyjne infrastruktury technicznej banku.
  W tym czasie mogą wystąpić utrudnienia w autoryzacji płatności kartowych oraz w dostępie do Systemu Bankowości Elektronicznej,  Automatycznego Serwisu Telefonicznego i usługi tzw. szybkich płatności.

  Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank

  31.07.2018 r.

  Zmiany w obszarze logowania

  Szanowni Państwo,

  od 31 lipca 2018 r. klienci Toyota Leasing mogą składać dyspozycje dotyczące umów leasingu i najmu online.

  W związku z tym nastąpiła zmiana w sekcji logowania na stronie internetowej Toyota Bank i Toyota Leasing.
  Wprowadzona została sekcja Strefa Klienta, w której znajduje się obszar logowania do:

  • Bankowości Elektronicznej Toyota Bank
  • Banku Faktur i systemu Dyspozycje online Toyota Leasing


  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank i Toyota Leasing

  23.07.2018 r.

  Zmiana Tabeli Oprocentowania dla Klientów Indywidualnych

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że od dnia 23 lipca 2018 r. obowiązywać będzie nowa Tabela Oprocentowania dla
  Klientów Indywidualnych. Zmianie ulega oprocentowanie Lokaty Standard, Lokaty Plus oraz Lokaty Mix.
  Nowa tabela dostępna jest pod adresem: www.toyotabank.pl/obsluga-klienta/oprocentowanie.

  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank

  08.06.2018 r.

  10 czerwca 2018 r. odświeżamy serwis transakcyjny Toyota Bank

  Szanowni Państwo,

  w Toyota Bank stale dążymy do ulepszania oferowanych usług i zwiększania poziomu satysfakcji naszych Klientów. 
  Pragniemy poinformować, że celem dopasowania się do Państwa potrzeb i oczekiwań oraz wymogów Grupy Toyota od dnia 10 czerwca 2018 r. serwis transakcyjny Toyota Bank zostanie graficznie zmieniony - wszystkie funkcjonalności systemu pozostaną bez zmian.

  Wprowadzone zmiany polegają głównie na:

  - modyfikacji strony logowania;

  - zwiększeniu przejrzystości menu serwisu;

  - zmianie kolorystyki serwisu;

  - zmianie grafik i stylistyki;

  - uproszczeniu nawigacji po serwisie.

  Zmiany serwisu wprowadzamy w sposób ewolucyjny, tak aby każdy Klient mógł się do nich stopniowo przyzwyczaić. W planach mamy kolejne modyfikacje, o których będziemy Państwa informować.

  Liczymy, że wprowadzone zmiany będą cieszyły się Państwa uznaniem.

  W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Bankiem.

  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank

  08.06.2018 r.

  Prace serwisowe w dniach 10 i 11 czerwca 2018 r.

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że w dniach 10 i 11 czerwca 2018 r. odbędą się planowe prace konserwacyjne infrastruktury technicznej Banku.
  10 czerwca 2018 r. w godzinach 06:00-14:00 mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w autoryzacji kart płatniczych oraz w dostępie do Systemu Bankowości Elektronicznej, Automatycznego Serwisu Telefonicznego i usługi tzw. szybkich płatności.
  11 czerwca 2018 r. w godzinach 07:00-08:00 mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w dostępie do Systemu Bankowości Korporacyjnej.


  Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank

  08.06.2018 r.

  Zmiana Regulaminu Świadczenia Usług dla Konsumentów

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że z dniem 10 sierpnia 2018 r. wejdą w życie zmiany w Regulaminach Świadczenia Usług dla Konsumentów przez Toyota Bank Polska S.A. (dla umów zawartych do 17.12.2011 r. i dla umów zawartych od 18.12.2011 r.).

  Zmiany ww. dokumentów dotyczą głównie dostosowania ich treści do wymogów przepisów prawa, w tym do:

  1. Znowelizowanej Ustawy o usługach płatniczych wdrażającej m. in. postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lipca 2014 r. Payment Accounts Directive oraz dyrektywy z dnia 25 listopada 2015 r. Payment Services Directive,
  2. Ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw – Ustawy prezydenckiej o unikatowym identyfikatorze,
  3. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym,
  4. Ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami,
  5. Ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności.


  Szczegółowy wykaz zmian w Regulaminie dla umów zawartych do 17.12.2011 r. dostępny jest tutaj.
  Szczegółowy wykaz zmian w Regulaminie dla umów zawartych od 18.12.2011 r. dostępny jest tutaj.

  Jednolity tekst Regulaminów dostępny jest na stronie Dokumenty.

  W przypadku braku Państwa zgody na ww. zmiany mogą Państwo, bez ponoszenia opłat, odmówić przyjęcia nowych warunków poprzez zgłoszenie sprzeciwu wobec wprowadzanych zmian, bądź wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym umowy, której zmiany dotyczą. Informację o sprzeciwie lub wypowiedzeniu umowy powinni Państwo przekazać do Banku przed wejściem zmian w życie. Nieprzekazanie informacji o sprzeciwie bądź wypowiedzeniu  uznaje się za zgodę na stosowanie postanowień umowy na nowych warunkach. W przypadku sprzeciwu umowa wygasa w dniu poprzedzającym wejście nowych warunków w życie.

  W przypadku pytań związanych z wprowadzanymi zmianami prosimy o kontakt z Infolinią Banku pod numerem telefonu 22 488 55 50 lub 801 900 700.

  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank

  29.05.2018 r.

  Dostęp do usług Banku w dniu 31 maja 2018 r.

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że w dniu 31 maja 2018 r. Infolinia nie będzie dostępna, natomiast System Bankowości Elektronicznej i Automatyczny Serwis Telefoniczny działają bez zmian.

  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank

  25.05.2018 r.

  Zmiana godzin pracy Infolinii od 01.07.2018 r.

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że od dnia 01.07.2018 r. obowiązywać będą nowe godziny pracy Infolinii w dni robocze od poniedziałku do piątku 8:00-20:00.
  W soboty godziny pozostają bez zmian - 8:00-14:00.


  Z poważaniem, 
  Zespół Toyota Bank

  18.05.2018 r.

  Dostęp do usług Banku w dniach 19-20 maja 2018 r.

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że w dniach: 19 maja 2018 r. w godzinach 10:00 – 12:00 i 20 maja 2018 r. w godzinach 18:00 – 21:00 odbędą się planowe prace konserwacyjne infrastruktury technicznej Banku.
  W tym czasie mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w autoryzacji kart płatniczych oraz w dostępie do Systemu Bankowości Elektronicznej, Automatycznego Serwisu Telefonicznego i usługi tzw. szybkich płatności.

  Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank

  25.04.2018 r.

  Dostęp do usług Banku w dniach 1-3 maja 2018 r.

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że 1 i 3 maja Infolinia nie będzie dostępna, natomiast System Bankowości Elektronicznej i Automatyczny Serwis Telefoniczny działają bez zmian.

  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank

  03.04.2018 r.

  Dostęp do usług Banku w dniu 6 kwietnia 2018 r.

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że w najbliższy piątek 6 kwietnia 2018 r. Infolinia będzie dostępna do godziny 17:00.
  System Bankowości Elektronicznej i Automatyczny Serwis Telefoniczny działają bez zmian.
  W Sobotę infolinia będzie dostępna w standardowych godzinach 8:00-14:00.

  Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank

  30.03.2018 r.

  Zmiana Tabeli Opłat i Prowizji dla Klientów Indywidualnych

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że od 1 czerwca 2018 r. obowiązywać będzie nowa Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów Indywidualnych. Na podstawie pkt. 15.13 lit b) Regulaminu świadczenia usług dla konsumentów w sekcji „Konta” zmianie ulega treść przypisu nr 10 dotyczącego warunków zwrotu opłaty za Konto Jedyne.

  Do 31 maja 2018 r. zapis brzmi:
  Opłata zwracana w przypadku wykonania obrotów bezgotówkowych kartami Super Red III lub Ruby Passion w wysokości 400 PLN miesięcznie, w przypadku karty debetowo-lojalnościowej Toyota More istnieje możliwość zredukowania w 100% opłaty poprzez wymianę punktów programu Toyota More na zasadach określonych w regulaminie Programu Partnerskiego Toyota MORE.

  Od 1 czerwca 2018 r. zapis brzmieć będzie:
  Opłata zwracana w przypadku utrzymywania minimalnego miesięcznego średniego salda konta w wysokości 1 000 zł lub minimalnego miesięcznego średniego salda lokat w wysokości 2 500 zł lub po dokonaniu z konta minimum raz w miesiącu spłaty raty kredytu samochodowego posiadanego w Toyota Bank Polska S.A. lub po dokonaniu z konta minimum raz w miesiącu spłaty raty z tytułu umowy leasingu w Toyota Leasing Polska Sp. z o.o. Średnie miesięczne saldo konta obliczane jest jako suma sald na koniec każdego dnia miesiąca kalendarzowego, podzielona przez ilość dni w danym miesiącu. Średnie miesięczne saldo lokat to saldo środków zgromadzonych na innych rachunkach oraz na wszystkich posiadanych lokatach, obliczane jako suma sald na koniec każdego dnia miesiąca kalendarzowego, podzielona przez ilość dni w danym miesiącu.

  Szczegółowe informacje dostępne są na: https://www.toyotabank.pl/obsluga-klienta/oplaty-i-prowizje/

  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank

  28.03.2018 r.

  Dostęp do usług Banku w dniach 30.03.-02.04.2018 r.

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że w Wielki Piątek 30 marca br. Infolinia będzie dostępna do godziny 17:00. W Sobotę, Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny Infolinia nie będzie dostępna.

  W dniu 31 marca br. dyspozycje zlecone przez System Bankowości Elektronicznej po godzinie 11:00 z datą realizacji 31.03.2018 r. zostaną zrealizowane w dniu 01.04.2018.
  Transakcje kartami płatniczymi, jak również z wykorzystaniem usługi Pay Way będą przebiegały bez zakłóceń.

  Jednocześnie informujemy, że dnia 31 marca br. od godziny 11:00 do 23:59 system biznes.toyotabank.pl nie będzie dostępny. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

  Życzymy udanych Świąt.

  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank

  15.03.2018 r.

  Dostęp do usług Banku 18 marca 2018 r.

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że w najbliższą niedzielę 18 marca 2018 r. w godzinach 7:00 – 8:00 odbędą się planowe prace konserwacyjne infrastruktury technicznej Banku. W tym czasie mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w dostępie do Systemu Bankowości Elektronicznej, Automatycznego Serwisu Telefonicznego, oraz usługi tzw. szybkich płatności.

  Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank

  01.02.2018 r.

  Dostęp do usług Banku 4 lutego 2018 r.

  Szanowni Państwo, 

  uprzejmie informujemy, że w najbliższą niedzielę 4 lutego 2018 r. w godzinach 07:00 – 9:00 odbędą się planowe prace konserwacyjne infrastruktury technicznej banku. W tym czasie mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w dostępie do autoryzacji płatności kartowych.

  Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

  Z poważaniem,
  Zespół Toyota Bank

  31.01.2018 r.

  Zmiana Tabeli Oprocentowania dla Klientów Indywidualnych

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że od 1 kwietnia 2018 r. obowiązywać będzie nowa Tabela Oprocentowania
  dla Klientów Indywidualnych. Zmiany obejmują Indeksowane Konto Oszczędnościowe i polegają jedynie
  na uproszczeniu konstrukcji i opisu tabeli oprocentowania dla tego konta.


  Szczegółowe informacje dostępne są na: www.toyotabank.pl/obslugaklienta/oprocentowanie/

  Z poważaniem,

  Zespół Toyota Bank