Częste pytania

Częste pytania

Odpowiedź na częste pytania możesz znaleźć:

  • na poniższej stronie
  • korzystając z wyszukiwarki
  • sprawdzając Częste pytania w wybranym produkcie

Konta

Czy istnieje możliwość wysłania/otrzymania przelewu z zagranicy?

Toyota Bank nie posiada kodu SWIFT/IBAN i nie obsługuje przelewów zagranicznych przychodzących oraz wychodzących. Przelewy przychodzące na rachunki Toyota Bank są automatycznie zwracane do nadawcy.

Czy można potwierdzić tożsamość przelewem z innego banku?

Tożsamość nie może być potwierdzona  przelewem z innego banku. Tożsamość jest potwierdzana przez kuriera w momencie podpisywania umowy.

Dlaczego dostępne środki są niższe niż saldo konta?

Dostępne środki to środki, z których aktualnie można skorzystać. Uwzględniają one nierozliczone transakcje wykonywane kartą płatniczą, tzw. blokady lub transakcje oczekujące.

Jak pobrać historię rachunku za konkretny okres?

W celu pobrania historii rachunku należy wybrać opcję Konta -> Historia konta w Systemie Bankowości Elektronicznej. System umożliwia wybór konta oraz okres, którego historia ma dotyczyć. Istnieje także możliwość eksportowania historii do pliku lub wydrukowania jej.

W jakiej formie mogę otrzymywać wyciąg z rachunku?

Bank wysyła wyciągi do klienta w formie papierowej lub elektronicznej. Wyciąg w formie papierowej jest wysyłany pocztą, za co pobierana jest opłata zgodna z Tabelą Opłat i Prowizji. Wyciąg w formie elektronicznej jest dostępny w Systemie Bankowości Elektronicznej i jest bezpłatny.

Czy mogę pobrać pojedyncze potwierdzenie przelewu?

Historia konta umożliwia wydrukowanie pojedynczego potwierdzenia przelewu. W tym przypadku należy wybrać opcję drukuj, a następnie w opcjach drukowania należy wybrać opcję "zapisz do pliku".

Mieszkam za granicą i nie mam polskiego obywatelstwa - czy mogę założyć konto w Toyota Bank?

Osoby nieposiadające polskiego obywatelstwa mogą otworzyć konto w Toyota Bank. Od nierezydentów wymaga się przedstawienia dowodu osobistego lub paszportu. Wymagane jest dodatkowo przedstawienie karty pobytu w przypadku osób, które nie są obywatelami Unii Europejskiej.  

Czy mogę dokonać wpłaty gotówkowej na konto?

Toyota Bank umożliwia wpłatę i wypłatę gotówkową w oddziale Banku Handlowego w Warszawie S.A, przy ulicy Traugutta. Pełny adres oddziału: Bank Handlowy w Warszawie S.A., ul. Traugutta 7/9, 00-950 Warszawa. Wpłatę należy dokonać na rachunek Toyota Bank Polska S.A. PL 58 1030 1508 0000 0004 0008 6001.
Powyższy rachunek jest przeznaczony wyłącznie do wpłat i wypłat gotówkowych. Prosimy nie dokonywać na niego przelewów. Wpłaty oraz wypłaty zostaną zaksięgowane na rachunku klienta jeśli w tytule płatności poda swój numer klienta. W przypadku kiedy klient ma więcej, niż jeden rachunek w Toyota Bank, środki zostaną docelowo zaksięgowane na rachunku osobistym chyba, że w tytule wpłaty klient wyraźnie zaznaczy inny numer rachunku. Jeżeli klient zamierza dokonać wpłat na rachunek kredytu samochodowego należy wskazać numer umowy w tytule wpłaty. Za wpłatę gotówkową pobierana jest prowizja zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji. Wpłaty i wypłaty księgowane są codziennie do końca dnia. Przed wizytą w Banku Handlowym wypełnij Oświadczenie i prześlij jego skan na adres kontakt@toyotabank.pl.

Czy Toyota Bank posiada oddziały?

Toyota Bank jest bankiem internetowym, w związku z tym nie posiadamy placówek Banku i nie prowadzimy obsługi oddziałowej. 

Czy Toyota Bank posiada wpłatomaty?

Toyota Bank nie posiada wpłatomatów.

Czy w Toyota Bank dostępna jest obsługa kasowa?

Toyota Bank nie prowadzi obsługi kasowej, jednak we współpracującym z Toyota Bank oddziałem Banku Handlowego w Warszawie S.A., przy ulicy Traugutta 7/9, 00-950 Warszawa, można dokonać wpłaty lub wypłaty gotówkowej.
W celu wpłaty gotówki należy udać się do oddziału i dokonać wpłaty na rachunek Toyota Bank Polska S.A. PL58 1030 1508 0000 0004 0008 6001, w tytule wpłaty wpisując swój numer klienta.
W celu wypłaty gotówki należy zgłosić taki fakt poprzez Infolinię. Następnie należy udać się do siedziby Toyota Bank w celu odebrania czeku, na podstawie którego oddział  Banku Handlowego w Warszawie S.A. dokona wypłaty gotówki.
Za wpłatę i wypłatę gotówkową pobierana jest prowizja zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji.
Przed wizytą w Banku Handlowym wypełnij Oświadczenie i prześlij jego skan na adres kontakt@toyotabank.pl.

Mam konto osobiste, czy mogę je przekształcić na inne konto w Toyota Bank?

Toyota Bank nie oferuje możliwości przekształcenia rachunku. Należy złożyć wniosek o nowy rachunek oraz wypowiedzieć umowę aktualnego rachunku.

Co się stanie, jeśli przeleję pieniądze z banku zagranicznego na konto w Toyota Bank?

Toyota Bank nie obsługuje przelewów zagranicznych przychodzących oraz wychodzących. Przelewy takie, wysyłane na rachunki Toyota Bank, są zwracane do nadawcy przelewu. Banki zagraniczne mogą pobrać prowizję za zwrot środków.

Jak mogę zmienić limity na przelewy?

W celu zmiany limitów transakcyjnych zaloguj się w Systemie Bankowości Elektronicznej. W zakładce ustawienia znajdują się opcje pozwalające ustalić limity zarówno dla właściciela rachunku jak i osób upoważnionych do rachunku. Limity można również zmienić podczas rozmowy z doradcą na Infolinii pod nr 22 488 55 50.

Jak otworzyć konto?

W celu otworzenia konta prosimy o wypełnienie wniosku za pośrednictwem Centrum Wniosków.

Jakie dokumenty są potrzebne do otwarcia konta?

Aby otworzyć konto należy przedstawić dowód osobisty.

Czy są wymagane wpływy na konto?

Toyota Bank nie wymaga deklarowanych wpływów na konto, jednak regularne wpływy bywają warunkiem korzystania z promocji organizowanych przez bank, dzięki którym można uzyskać dodatkowe profity.

Czy dostęp do bankowości elektronicznej jest płatny?

Dostęp do bankowości elektronicznej jest bezpłatny. Nasz system jest gotowy do obsługi klientów 24 godziny na dobę.

Czy mogę otworzyć rachunek walutowy?

Toyota Bank nie oferuje rachunków walutowych.

Czy przelewy na inne konto w Toyota Bank są realizowane w czasie rzeczywistym?

Przelewy wewnętrzne wykonane w godzinach pracy banku, tj. od 8:00 do 20:00 w dni robocze są realizowane w czasie rzeczywistym. Przelewy zlecone po godzinach pracy banku są realizowane najpóźniej następnego dnia roboczego.

Jakie usługi dodatkowe mogę mieć do konta?

Do swojego konta można dołączyć serwisy assistance oraz pakiet sms. 

Czy osoba niepełnoletnia może otworzyć konto?

Toyota Bank oferuje Konto młodzieżowe Click dla osób, które ukończyły 13 rok życia.

Ile kosztuje prowadzenie konta?

Opłata za prowadzenie konta określona jest w Tabeli Opłat i Prowizji. Zapraszamy do zapoznania się z łatwymi warunkami zwrotu opłaty za prowadzenie konta.

Ile kosztują przelewy z konta?

Przelewy poprzez System Bankowości Elektronicznej z rachunku podstawowego są bezpłatne. W przypadku Konta Oszczędnościowego oraz Konta Super Click opłata za każdy przelew/zlecenie wewnętrzne zlecone poprzez System Bankowości Elektronicznej wynosi 2zł, a za przelew/zlecenie zewnętrzne 4,50zł.

Czy mogę dodać pełnomocnika do konta?

Do konta można dodać pełnomocnika. W przypadku chęci dodania pełnomocnika do konta prosimy o przesłanie na adres banku (Toyota Bank Polska S.A., ul. Postępu 18 b, 02-676 Warszawa) formularza pełnomocnictwa.

Czy jeśli mam współwłaściciela do konta to płacę więcej za prowadzenie?

W przypadku Konta Wspólnego opłata za prowadzenie konta jest naliczana oddzielnie dla każdego ze Współposiadaczy (o ile wydano więcej niż jedną kartę).

Czy mogę zamienić konto na inne?

Toyota Bank nie oferuje możliwości przekształcenia rachunku. Należy złożyć wniosek o nowy rachunek oraz wypowiedzieć aktualny rachunek.

W jaki sposób zgłosić śmierć właściciela konta?

Zamknięcie rachunków osoby zmarłej następuje po przekazaniu do wiadomości Banku zawiadomienia o śmierci Klienta. W tym celu należy przesłać do Banku kopię aktu zgonu. Informacja o rachunkach posiadanych przez zmarłego jest udzielana spadkobiercom po przesłaniu aktu zgonu oraz poświadczenia dziedziczenia lub sądowej decyzji o podziale spadku. Wypłata środków z rachunków zmarłego jest wykonywana po przesłaniu powyższych dokumentów oraz kopii dowodów osobistych każdego spadkobiercy i pisemnej dyspozycji wypłaty środków podpisanej przez każdego spadkobiercę, wraz ze wskazaniem numerów rachunków bankowych do wypłaty.

W jaki sposób mogę zamknąć konto w Toyota Bank?

Umowa konta może zostać wypowiedziana pisemnie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy Klient wskazuje sposób zadysponowania środkami, które są zgromadzone na rachunku. W tym celu należy przesłać do banku, wraz z wypowiedzeniem, numer rachunku, na który mają być zwrócone środki. Zamknięcie konta następuje po dokonaniu spłaty salda debetowego i wszelkich innych opłat, prowizji oraz obciążeń. Wypowiedzenie umowy należy przesłać na adres banku: ul. Postępu 18b, budynek Orion, 02-676 Warszawa, dział Back Office.

Czy oprocentowanie kont zależy od tego ile mam pieniędzy na koncie?

Oprocentowanie konta jest zależne od rodzaju konta. Szczegóły znajdują się w Tabeli Oprocentowania.

Co to jest NRB?

NRB to numer rachunku bankowego, indywidualny dla każdego klienta.

Ile mogę założyć kont w Toyota Bank?

Każdy pełnoletni klient banku może posiadać następujące rachunki: Osobiste, Wspólne, Moto, Indeksowane. Klienci w wieku 13-24 mogą posiadać Konto młodzieżowe Click i Super Click.

Czy mogę przenieść konto do Toyota Bank?

Istnieje możliwość przeniesienia swojego rachunku do Toyota Bank. W tym celu wypełnić i dostarczyć do Toyota Bank pełnomocnictwo, upoważnienie i wniosek o przeniesienie rachunku z innego banku (formularz udzielenia pełnomocnictwa i przeniesienia rachunku lub innych usług płatniczych). Toyota Bank nie pobiera opłaty za przeniesienie rachunku.

Czym jest polecenie zapłaty i jak je ustanowić?

Polecenie zapłaty jest to forma rozliczenia zezwalająca na obciążenie rachunku klienta Banku. By aktywować polecenie zapłaty należy zgłosić ten zamiar podmiotowi, który świadczy usługę, za którą należność ma być pobrana z konta klienta banku. Klient banku może w każdej chwili odwołać polecenie zapłaty jednorazowo lub na stałe. W tym celu należy złożyć dyspozycję w formie pisemnej, w której znajdzie się numer transakcji do odwołania.

Czym jest rachunek VAT?

Dla klienta firmowego razem z rachunkiem rozliczeniowym jest również otwierany rachunek VAT. Środki zgromadzone na rachunku VAT mogą być wykorzystane podczas przeprowadzania transakcji z udziałem mechanizmu Split Payment.

Jest to mechanizm umożliwiający nadawcy płatności wykonanie płatności za fakturę (usługę lub towar) w taki sposób, że wartość netto trafi na rachunek rozliczeniowy odbiorcy płatności, a wartość podatku VAT trafi na rachunek VAT powiązany z rachunkiem rozliczeniowym odbiorcy płatności.

Lokaty

Czy muszę podpisywać umowę, jeżeli wnioskuję o kolejne lokaty?

Osoba, która nie posiada konta może wnioskować o lokatę standardową. W przypadku wnioskowania o pierwszą lokatę standardową należy podpisać umowę o lokatę. Przy wnioskowaniu o kolejne lokaty standardowe podpisywanie umowy nie jest konieczne. Klient, który posiada konto może założyć wszystkie lokaty z oferty Toyota Bank z poziomu Systemu Bankowości Elektronicznej, co nie wymaga podpisywania umowy lokaty.

Potrzebuję części środków z założonej lokaty - co mam zrobić?

System Toyota Bank nie umożliwia częściowej wypłaty środków z lokaty. W takiej sytuacji lokatę należy zerwać, a następnie można ponownie założyć lokatę na niższą kwotę.

Czy możliwe jest zerwanie lokaty bez utraty odsetek?

Zależnie od rodzaju lokaty przy zerwaniu lokaty klient nie otrzymuje odsetek lub otrzymuje 0,1 należnych odsetek. Warunki zerwania lokat są określone w Tabeli Oprocentowania.

Czy lokata jest zawsze odnawialna wraz z odsetkami?

Podczas zakładania lokaty klient określa tryb jej rozliczenia. Lokata może być nieodnawialna, odnawialna z odsetkami lub odnawialna bez odsetek. 

Czy lokaty podlegają ochronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego?

Tak, depozyty zgromadzone w Banku są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Szczegółowe informacje są dostępne na www.bfg.pl

Co się dzieje w przypadku, gdy kwota przelewu jest niezgodna z kwotą deklarowaną we wniosku o otwarcie lokaty?

Przelew zlecony na rachunek lokaty zostaje zwrócony na konto nadawcy, gdyż kwota przelewu musi być zgodna z kwotą zadeklarowaną podczas składania wniosku o lokatę.

Czy mogę zmienić numer konta do zwrotu środków w trakcie trwania lokaty?

Tak, w trakcie trwania umowy lokaty klient może zmienić tryb jej rozliczenia. W tym celu prosimy o kontakt z Infolinią pod nr 22 488 55 50.

Jak mogę założyć lokatę?

Wniosek o lokatę standardową można złożyć telefonicznie kontaktując się z Infolinią lub wypełniając wniosek ze strony internetowej Centrum Formularzy. Posiadacze konta w TBP mogą założyć każdy rodzaj lokaty logując się do Systemu Bankowości Elektronicznej.

Czy mogę założyć lokatę w walucie obcej?

Toyota Bank nie oferuje lokat walutowych.

Jak mogę zerwać lokatę?

Klient, który posiada wyłącznie lokatę standardową w Toyota Bank, celu jej zerwania powinien skontaktować się z Infolinią pod nr 22 488 55 50. Pozostałe lokaty z oferty Banku, klient może zerwać samodzielnie po zalogowaniu się do Systemu Bankowości Elektronicznej.

Czy mogę założyć kilka lokat na raz?

System Bankowości Elektronicznej nie umożliwia założenia wielu lokat na raz. Każda lokata musi być założona oddzielnie, a założenie lokaty jest potwierdzane przez klienta w aplikacji Mobilna Autoryzacja.

Jaka jest minimalna i maksymalna kwota lokaty?

Minimalna oraz maksymalna kwota lokaty jest zależna od jej rodzaju. Szczegóły znajdują się w Tabeli Oprocentowania.

Czy mogę założyć lokatę nie wychodząc z domu?

Proces założenia lokaty jest zależny od rodzaju lokaty. Podpisanie pierwszej umowy o lokatę standardową odbywa się w obecności kuriera. Posiadacze konta w Toyota Bank mogą założyć każdy rodzaj lokaty, logując się do Systemu Bankowości Elektronicznej.

Ile mam czasu na wpłatę pieniędzy na lokatę?

Rachunek lokaty standardowej jest aktywny przez 12 dni od dnia potwierdzenia przez pracownika banku złożenia wniosku.

Jak mogę zarządzać lokatą online?

Każdy klient otrzymuje dane do logowania do systemu bankowości elektronicznej. Klient, który posiada tylko lokatę w Toyota Bank może skorzystać z pasywnego dostępu do systemu bankowego, co oznacza, że może na bieżąco podglądać stan lokaty. Klient, który dodatkowo posiada konto może edytować swoją lokatę: ma wpływ na w tryb rozliczenia lokaty oraz możliwość jej zerwania. Każde logowanie i transakcje należy zatwierdzać w aplikacji Mobilna Autoryzacja.

Ile kosztuje założenie lokaty?

Założenie lokaty jest bezpłatne.

Czy mogę założyć lokatę bez posiadania konta w banku?

Tak, Toyota Bank oferuje Lokatę Standard, której założenie nie wymaga posiadania konta.

Jakie są zasady pobierania podatku od lokat?

Podatek jest pobierany i odprowadzany przez Toyota Bank.

Na czym polega dzienna kapitalizacja odsetek?

Dzienna kapitalizacja odsetek polega na tym, że odsetki są codziennie dopisywane do rachunku lokaty, a dzięki temu z każdym dniem procentuje wyższy kapitał na lokacie.

Karty debetowe

Czy wydanie karty jest obowiązkowe?

Posiadanie karty jest dobrowolne. Klient na etapie składania wniosku o Konto decyduje czy chce otrzymać kartę płatniczą. Zachęcamy do wnioskowania o jej wydanie.

Jak wyłączyć możliwość płatności zbliżeniowych payWave?

W celu wyłączenia płatności zbliżeniowych payWave prosimy o kontakt z Infolinią pod nr 22 488 55 50 lub wysłanie wiadomości z Systemu Bankowości Elektronicznej.

Gdzie znajduje się kod CVV?

Kod CVV znajduje się na odwrocie karty w postaci 3 cyfr umieszczonych zazwyczaj obok paska przeznaczonego na podpis posiadacza karty.

Moja karta wkrótce traci ważność - co muszę zrobić, żeby otrzymać nową?

Wznowienie karty jest automatycznie wykonywane przez bank.

Jak aktywować kartę i nadać jej nowy PIN?

Aktywację karty oraz zmianę PINu można zlecić kontaktując się z Infolinią pod nr 22 488 55 50, a także za pośrednictwem Systemu Bankowości Elektronicznej.

Ile oczekuje się na dostarczenie karty do rachunku?

Karta jest dostarczana w ciągu maksymalnie 7 dni od uruchomienia konta. Jeśli w tym okresie karta nie dotarła, prosimy o kontakt z infolinią pod numerem 22 488 55 50 lub 801 900 700

Jak zmienić limity ustalone na karcie?

Możliwa jest modyfikacja limitów transakcyjnych kart debetowych. W tym celu prosimy o przesłanie dyspozycji poprzez System Bankowości Elektronicznej lub o kontakt z Infolinią pod nr 22 488 55 50. Maksymalny limit dzienny dla transakcji gotówkowych wynosi 5 000 zł. Maksymalny limit dzienny dla transakcji bezgotówkowych to 10 000 zł. 

Czy mogę mieć kilka kart do rachunku?

Do konta jest wydawana jedna imienna karta. Dodatkową kartę może posiadać pełnomocnik do konta lub współwłaściciel Konta Wspólnego.

Czy zbliżeniowo mogę płacić również za granicą?

Tak, jeżeli terminal, za pomocą którego dokonujemy płatność udostępnia możliwość wykonywania transakcji zbliżeniowych payWave.

Jak odblokować kartę, gdy podano 3 razy błędnie PIN?

Karta zostanie automatycznie odblokowana przez bank po upływie 24 h.

Kiedy pojawia się konieczność potwierdzenia transakcji zbliżeniowej PIN-em?

Limit pojedynczej transakcji zbliżeniowej wynosi 100 zł, co oznacza, że wyższa kwota spowoduje konieczność potwierdzenia transakcji PINem. Limit transakcji bezstykowych w sumie, rozumiany jako suma wartości pojedynczych transakcji, wynosi 200 zł.

Czy transakcja zbliżeniowa może spowodować przekroczenie salda dostępnych środków na rachunku?

Transakcja zbliżeniowa może spowodować przekroczenie salda dostępnych środków na rachunku. Autoryzacja offline powoduje brak powstania blokady dostępnych środków na koncie i bezpośrednie zaksięgowanie transakcji. W trakcie dokonywania transakcji autoryzowanej w trybie offline nie następuje połączenie terminala z bankiem za pośrednictwem systemów telekomunikacyjnych celem weryfikacji salda dostępnych środków. W związku z tym nie ma podstawy do powstania blokady autoryzacyjnej, która obniżyłaby saldo dostępnych środków, pozostawiając saldo księgowe konta niezmienione do momentu zaksięgowania transakcji na koncie. Transakcje offline nie są widoczne w systemie internetowym oraz bankowym do czasu rozliczenia, co oznacza, że niemożliwe jest zaobserwowanie w pierwszej kolejności obniżenia salda dostępnych środków, a następnie salda księgowego konta tak, jak ma to miejsce w przypadku transakcji autoryzowanych w trybie online. Realizacja transakcji offline powoduje jednorazowe i jednoczesne obniżenie obu sald konta w dniu księgowania transakcji. Autoryzacja offline transakcji wynika z ustawień terminala transakcyjnego, na które bank nie ma wpływu.

W jakich sytuacjach można złożyć dyspozycję wydania duplikatu karty?

Dyspozycję wydania duplikatu karty należy zgłosić w przypadku uszkodzenia, zniszczenia oraz zagubienia karty.

Czy Toyota Bank posiada swoje bankomaty?

Toyota Bank nie posiada swoich bankomatów, dlatego do dyspozycji klientów są bankomaty wszystkich sieci. 

Jakie rodzaje kart do konta mogę otrzymać?

Do konta można wybrać kartę Super Red III lub Toyota Ruby Passion. Karty różnią się jedynie kolorystyką.

Czy mogę zmienić wzór karty?

Zmiana wzoru karty jest możliwa. W tym celu prosimy o kontakt z Infolinią pod nr 22 488 55 50. Na początek przygotowaliśmy dla naszych klientów dwa wzory kart: Toyota Super Red III i Toyota Ruby Passion.

Co zrobić jeśli na moim koncie pojawią się transakcje kartą, których nie wykonywałem?

Należy skontaktować się z Bankiem telefonicznie, mailowo, pocztą bądź osobiście wskazując precyzyjnie, której transakcji (kwota transakcji, data transakcji, miejsce transakcji, opis transakcji) dotyczy zgłoszenie oraz powód/uzasadnienie dokonania zgłoszenia

Jak mogę zrezygnować z karty?

Umowa karty debetowej może zostać wypowiedziana z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia i wymaga zachowania formy pisemnej. Wypowiedzenie umowy należy przesłać na adres banku dostępny w zakładce Kontakt.

Jak zastrzec kartę?

W przypadku utraty karty należy niezwłocznie zgłosić informację do banku oraz przekazać polecenie zastrzeżenia karty. Zastrzeżenie karty można zgłosić w Automatycznym Serwisie Telefonicznym, pod numerem Infolinii: 22 488 55 50, wybierając opcję 2. Kartę można zastrzec przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zastrzeżenie karty jest nieodwołalne. Kartę możesz również zablokować, po jej odzyskaniu istnieje możliwość odblokowania.

Zostawiłem kartę przy kasie w sklepie - czy muszę ją zastrzec?

Kartę można zastrzec lub zablokować. Należy mieć jednak na uwadze, że zastrzeżenie karty jest nieodwołalne, natomiast zablokowaną kartę można odblokować po jej odzyskaniu. Wszystkie te operacje można wykonać kontaktując się z Infolinią pod nr 22 488 55 50.

Co mam zrobić jeśli ktoś prosi mnie o wszystkie dane karty - czy mogę je podać?

Dane karty można przekazać tylko i wyłącznie w rozmowie z pracownikiem Toyota Bank.

Jaki jest maksymalny czas trwania blokady autoryzacyjnej?

Blokada autoryzacyjna płatności może trwać do 8 dni.

Czym są płatności payWave?

Płatności zbliżeniowe payWave to technologia umożliwiająca wykonanie transakcji za pomocą zbliżenia karty do terminala płatniczego.

Jaka jest moja odpowiedzialność w przypadku utraty karty?

Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności za nieautoryzowane transakcje karta znajdują się w Regulaminie Świadczenia Usług dla Konsumentów. Dla kart debetowych pkt 10.43 - 10.46 dla kart kredytowych pkt. 11.61-11.64

Ile gotówki mogę wypłacić maksymalnie jednego dnia z bankomatu?

Maksymalny dzienny/jednorazowy limit na wypłatę gotówki z bankomatu wynosi 5 000 zł.

Czy mogę zablokować płatności internetowe?

Istnieje możliwość wyłączenia płatności internetowych. W tym celu prosimy o kontakt z Infolinią.

W jaki sposób jest wysyłana karta płatnicza?

Karta płatnicza do rachunku jest wysyłana za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres korespondencyjny klienta.

Co mam zrobić w przypadku zgubienia karty?

Fakt ten należy niezwłocznie zgłosić do banku, celem zastrzeżenia zgubionej karty i wydania nowej.

W jaki sposób złożyć reklamację transakcji kartą?

Klient ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej nieautoryzowanej transakcji. Wszystkie przypadki dotyczące niewykonanych, nienależnych lub nieprawidłowo zainicjowanych transakcji płatniczych powinny być zgłaszane niezwłocznie do Banku. Termin rozpatrywania reklamacji wynosi 15 dni od daty zgłoszenia lub w przypadkach szczególnie skomplikowanych 35 dni, o czym Bank informuje klienta.

Kiedy Bank może zablokować kartę płatniczą?

Bank jest uprawniony do zablokowania karty debetowej i kredytowej z powodu uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem. Przyczyną zablokowania może być również podejrzenie nieuprawnionego użycia lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej transakcji płatniczej.

Bank każdorazowo informuje klienta o zablokowaniu karty. W celu zdjęcia blokady prosimy o wysłanie wiadomości poprzez System Bankowości Elektronicznej bądź o kontakt z infolinią Banku pod numerem 22 488 55 50 lub 801 900 700.

W jaki sposób rozliczane są transakcje zagraniczne kartą?

Zagraniczne transakcje kartą dokonywane w walucie innej niż polski złoty (PLN) podlegają procesowi przewalutowania. Transakcje te są rozliczane po kursach organizacji płatniczej Visa. Jedynym kosztem związanym z operacją jest Prowizja za przewalutowanie transakcji zgodna z Tabelą Opłat i Prowizji. Jeśli chcesz sprawdzić sposób przeliczania kwoty transakcji na walutę rozliczeniową, skorzystaj z kalkulatora Visa: Currency Converter.

Serwisy assistance

Kiedy mogę skorzystać z assistance?

Serwisu Assistance może skorzystać klient, który opłaca składkę zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji.
Klienci posiadający Kartę kredytową Double Gold otrzymują Serwis Medyczny oraz Concierge w cenie karty.

Jak mam zgłosić szkodę?

W celu skorzystania z usług serwisów assistance uprawniony zobowiązany jest skontaktować się z Centrum Alarmowym, dzwoniąc pod numer telefonu + 48 22 205 51 01. Centrum alarmowe jest czynne całą dobę. 

W jaki sposób bank organizuje pomoc?

W przypadku wystąpienia szkody, pomoc jest organizowana przez Europ Assistance. Wystarczy skontaktować się z Centrum Alarmowym, dzwoniąc pod numer telefonu + 48 22 205 51 01. Pomoc jest organizowana w możliwie najszybszym terminie.

Czy mogę wybrać dowolne serwisy assistance?

Serwisy assistance są dostępne dla Klientów posiadających kartę kredytową lub konto z kartą debetową. Klient może wybrać wszystkie serwisy assistance z oferty Toyota Bank.

Jak mogę włączyć serwisy Assistance?

W celu włączenia serwisów assistance prosimy o kontakt z Infolinią Toyota Bank pod nr 22 488 55 50. Przystąpienie do programu następuje drogą telefoniczną poprzez zaakceptowanie przez uczestnika deklaracji odczytanej przez pracownika banku.

Czy w każdej chwili mogę zrezygnować z serwisów? Jak można je wyłączyć?

W celu wyłączenia serwisów assistance prosimy o kontakt z Infolinią Toyota Bank. Ochrona serwisowa obowiązuje do końca miesiąca, w którym występuje zgłoszenie wyłączenia serwisu.

Jaki jest numer telefonu do Centrum Alarmowego?

W celu skorzystania z usług serwisów assistance uprawniony zobowiązany jest skontaktować się z Centrum Alarmowym dzwoniąc pod numer telefonu + 48 22 205 51 01. Centrum Alarmowe jest czynne całą dobę. 

Jakie dane muszę posiadać do zgłoszenia szkody?

Podczas zgłoszenia szkody należy podać następujące dane: 

a. 6 pierwszych i 6 ostatnich cyfr numeru karty, 

b. imię i nazwisko; 

c. numer telefonu, pod którym można skontaktować się z uprawnionym lub wskazaną przez niego osobą; 

d. krótki opis oczekiwanej pomocy; 

e. wszelkie inne informacje niezbędne Centrum Alarmowemu w celu realizacji usługi.

Zabrakło mi paliwa - co powinienem zrobić?

W celu skorzystania z usług Serwisów Assistance należy skontaktować się z Centrum Alarmowym, dzwoniąc pod numer telefonu + 48 22 205 51 01. Centrum Alarmowe jest czynne całą dobę. 

Kiedy pobierana jest opłata za serwis assistance?

Opłata za serwis assistance jest pobierana 1 dnia roboczego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Jak długo trwa ochrona serwisowa?

Okres świadczenia usług rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym uprawniony wyraził zgodę na przystąpienie do serwisu i trwa 12 miesięcy kalendarzowych. Okres świadczenia usług będzie automatycznie odnawiany na kolejne 12 miesięcy, pod warunkiem, że uprawniony nie złoży wcześniej rezygnacji.