Częste pytania

Częste pytania

Odpowiedź na częste pytania możesz znaleźć:

  • na poniższej stronie
  • korzystając z wyszukiwarki
  • sprawdzając Częste pytania w wybranym produkcie

Kredyt samochodowy

Chcę spłacić kredyt wcześniej, co muszę zrobić?

W celu wcześniejszej spłaty kredytu samochodowego prosimy o kontakt z Infolinią banku. Pracownik banku dokona kalkulacji, przedstawi kwotę do całkowitej spłaty kredytu oraz przyjmie dyspozycję wcześniejszej spłaty.

W jakim czasie po spłacie kredytu otrzymam dokumenty samochodu i potwierdzenie spłaty?

Po rozliczeniu spłaty, bank wysyła dokumenty potwierdzające zakończenie umowy kredytowej w ciągu 14 dni od momentu zamknięcia umowy. Jeśli zabezpieczeniem kredytu był depozyt karty pojazdu, to wraz z zaświadczeniem potwierdzającym spłatę wysyłana jest karta pojazdu.

Chcę wziąć kredyt samochodowy - ile będzie mnie to kosztować?

Toyota Bank posiada w swojej ofercie różne rodzaje kredytów samochodowych. Zapraszamy do wyliczenia raty korzystając z wygodnych kalkulatorów

Jak wypożyczyć kartę pojazdu i ile to kosztuje?

Wypożyczenie karty pojazdu należy zgłosić kontaktując się z Infolinią banku. Za wypożyczenie karty pojazdu bank pobiera opłatę zgodną z Tabelą Opłat i Prowizji.

Na jak długo jest wypożyczana karta pojazdu?

Karta pojazdu jest wypożyczana na okres 21 dni, z możliwością wydłużenia tego okresu. W celu wydłużenia terminu zwrotu karty pojazdu prosimy o kontakt z Infolinią.

Jakie są koszty wcześniejszej spłaty kredytu?

W przypadku wcześniejszej spłaty może być pobrana prowizja w wysokości do 2% kwoty pozostałego do spłaty kapitału. Często jednak umowa nie przewiduje pobierania tej opłaty. Aby dowiedzieć się więcej prosimy o kontakt z Infolinią.

Czy można opłacić polisę w ratach?

Polisę można opłacić maksymalnie w 2 ratach, jednak bank powinien wyrazić zgodę na tego rodzaju dyspozycję. Prosimy o wysłanie dyspozycji w formie pisemnej korzystając z zakładki Kontakt.

Gdzie mam przesłać polisę, która jest zabezpieczeniem kredytu?

Polisę można przesłać korzystając z zakładki Kontakt.

Jakie jest zabezpieczenie kredytu samochodowego?

Zabezpieczenie spłaty kredytu samochodowego stanowią:

a. Przewłaszczenie na zabezpieczenie samochodu,

b. Cesja praw z polisy Ubezpieczenia Komunikacyjnego,

c. Depozyt karty pojazdu samochodu.

Co jaki czas muszę przesyłać do banku kopię polisy AC z cesją praw z polisy na bank?

Kopię polisy AC z cesją praw na bank należy przesyłać w formie elektronicznej lub pisemnej każdorazowo po zawarciu nowej polisy, nie póżniej, niż na 7 dni przed zakończeniem okresu dotychczasowego ubezpieczenia komunikacyjnego.

Czy otrzymam blankiety do spłat kredytu?

Bank nie udostępnia blankietów do spłaty kredytu. Wraz z umową przekazywany jest harmonogram spłat, na podstawie którego można ustanowić stałe zlecenie na przelewy rat.

W jaki sposób mogę zmienić harmonogram spłat?

W celu zmiany harmonogramu spłat należy zgłosić dyspozycję korzystając z zakładki Kontakt.

W jaki sposób mogę zmienić datę spłaty raty?

W celu zmiany daty spłaty raty kredytu należy zgłosić dyspozycję korzystając z zakładki Kontakt.

Czy mogę wydłużyć okres kredytu?

Decyzja o wydłużeniu okresu kredytowania jest podejmowana indywidualnie i na podstawie uzasadnionych powodów. W celu zgłoszenia dyspozycji prosimy o skorzystanie z zakładki Kontakt.

Czy mogę zawiesić spłatę rat na jakiś czas?

Prolongata, czyli zawieszenie spłat rat jest udzielana indywidualnie, ze względu na trudną sytuację finansową. Aby uzyskać prolongatę należy przesłać pisemną dyspozycję do Toyota Bank korzystając z zakładki Kontakt.

Jakie są pobierane opłaty związane z obsługą kredytu?

Z tytułu Umowy Kredytu Samochodowego bank pobiera opłaty i prowizje w wysokości i na zasadach określonych w umowie oraz w Tabeli Opłat i Prowizji. Bank może naliczyć odsetki na warunkach określonych w Umowie Kredytu Samochodowego, w Regulaminie Świadczenia Usług oraz w Tabeli Oprocentowania.

W jaki sposób mogę zawrzeć umowę o kredyt?

Odwiedź
Dilera

Wybierz wymarzony samochód

Wypełnij w 5 minut z dilerem wniosek kredytowy

Przedstaw dokument tożsamości oraz dokumenty finansowe

Odbierz w ciągu 1 godziny decyzję kredytową

Podpisz umowę kredytową

Odbierz
samochód

Na jak długo jest wypożyczana karta pojazdu?

Karta pojazdu jest wypożyczana na okres 21 dni, z możliwością wydłużenia tego okresu. W celu wydłużenia terminu zwrotu karty pojazdu prosimy o kontakt z Infolinią.

Czy mogę złożyć wniosek o kredyt samochodowy online?

Wniosek o kredyt samochodowy można zlożyć w salonie Toyoty z doradcą, który pomoże wybrać najkorzystniejszą ofertę.

Czy mogę wziąć na kredyt dowolny samochód?

Toyota Bank umożliwia finansowanie zakupu samochodów nowych marki Toyota i Lexus. Finansowanie dostępne jest także dla wszystkich marek aut używanych.
Toyota Bank może finansować zakup pojazdu innej marki wyłącznie za pośrednictwem sieci autoryzowanych Dilerów. Obowiązuje to wyłącznie umowy na te auta używane, które dostępne są w Autoryzowanych Salonach Obsługi lub za pośrednictwem serwisu Toyota Plus.

Czy mogę wziąć kredyt na samochód używany?

W ofercie Toyota Bank dostępne są propozycje przygotowane zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych.

Jakie dokumenty muszę mieć przy sobie, aby załatwić wszystkie formalności za jednym razem?

W przypadku uproszczonej procedury kredytowej może wystarczyć posiadanie przy sobie dowodu osobistego. W innych przypadkach doradca informuje o dokumentach wymaganych do decyzji kredytowej.

Co muszę zrobić po wpłacie ostatniej raty?

Należy skontaktować się z Infolinią banku, upewnić się, czy dana umowa kredytowa wymaga złożenia dyspozycji spłaty oraz czy wpłacona kwota jest odpowiednia. Po wpłacie ostatniej raty, bank wysyła do klienta zaświadczenie potwierdzające spłatę kredytu. Jeśli zabezpieczeniem spłaty kredytu był depozyt karty pojazdu, wraz z zaświadczeniem wysyłana jest karta pojazdu.

Czy mogę zmienić wysokość miesięcznej raty?

W celu zmiany wysokości miesięcznej raty należy zgłosić dyspozycję. W celu zgłoszenia dyspozycji prosimy o skorzystanie z zakładki Kontakt.

Gdzie mogę otrzymać przykładowe wyliczenia dla wybranego przeze mnie modelu samochodu?

Zachęcamy do skorzystania z kalkulatorów i konfiguratorów dostępnych na naszej stronie internetowej. Szczegółową kalkulację i ofertę może przygotować Diler w Stacjach Toyoty.

Co zrobić w przypadku szkody?

W przypadku wystąpienia szkody na kredytowanym samochodzie, konieczne jest zgłoszenie zdarzenia do ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel zgłasza szkodę bezpośrednio do Banku. Jeśli umowa kredytowa zabezpieczona jest cesją na rzecz Toyota Bank, to Bank decyduje o wypłacie odszkodowania.

Pożyczka

W jaki sposób mogę zawrzeć umowę o pożyczkę?

Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku o pożyczkę, wniosek znajduje się na stronie internetowej banku. Po złożeniu wniosku następuje jego telefoniczne potwierdzenie przez doradcę Toyota Bank, ktróry przekazuje następnie wniosek do weryfikacji zdolności kredytowej. W przypadku pozytywnej decyzji kredytowej bank informuje o niej telefonicznie i dostarcza umowy pocztą.

Ile czasu muszę posiadać konto, aby otrzymać pożyczkę?

Aby wnioskować o pożyczkę należy posiadać konto w Toyota Bank minimum 6 miesięcy.

Jaka jest maksymalna kwota pożyczki bez dodatkowych zabezpieczeń?

Każdy wniosek o pożyczkę jest rozpatrywany indywidualnie. Zachęcamy do złożenia wniosku i sprawdzenia swojej zdolności kredytowej.

W jaki sposób bank wypłaca pożyczkę?

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej, bank wypłaca kwotę pożyczki na rachunek rozliczeniowy klienta w Toyota Bank.

Jaki jest maksymalny okres, na który można otrzymać pożyczkę?

Pożyczkę można otrzymać na maksymalny okres 60 miesięcy.

Czy muszę posiadać konto w Toyota Bank, aby uzyskać pożyczkę?

Tak, o pożyczkę mogą wnioskować klienci, którzy posiadają konto w Toyota Bank minimum 6 miesięcy.

Czy jeśli jestem na liście BIK, to uzyskam pożyczkę?

Osoby znajdujące się na liście dłużników BIK nie otrzymają pozytywnej decyzji kredytowej w Toyota Bank.

Ile trwa proces przyznawania pożyczki?

Termin rozpatrywania wniosku o pożyczkę jest zależny od liczby dokumentów przekazanych do oceny zdolności kredytowej klienta i może wynieść od kilku do nawet kilkudziesięciu dni roboczych. Dokładamy wszelkich starań, aby decyzja kredytowa została podjęta jak najszybciej.

Nie jestem w stanie spłacić pożyczki - co mam zrobić?

W przypadku braku możliwości spłaty pożyczki oraz trudnej sytuacji finansowej należy wysłać do banku pisemną dyspozycję ze szczegółowym wyjaśnieniem. Bank zapozna się z korespondencją oraz ustosunkuje się do sytuacji. Pismo prosimy przesłać na adres banku.

Jakie dokumenty są potrzebne do otrzymania pożyczki?

W przypadku otrzymywania wynagrodzenia na rachunek w Toyota Bank, decyzja jest podejmowana na podstawie historii rachunku. W innym razie należy dostarczyć odpowiednie dokumenty, w zależności od rodzaju zatrudnienia, o których poinformuje doradca Toyota Bank podczas telefonicznego potwierdzenia złożenia wniosku.

Czym jest zdolność kredytowa?

Jest to zdolność osoby ubiegającej się o kredyt do spłaty kwoty kredytu, rozumianego jako kapitał wraz z odsetkami, w umownych terminach płatności.

W jaki sposób spłacać pożyczkę?

Pożyczkę można spłacać wykonując w każdym miesiącu przelew na numer rachunku rozliczeniowego pożyczki. Wygodnym rozwiązaniem jest ustanowienie zlecenia stałego, wówczas kwota raty jest przelewana automatycznie. W przypadku posiadania konta w Toyota Bank można to zrobić przez System Bankowości Elektronicznej.

Czym jest RRSO?

RRSO, czyli rzeczywista roczna stopa oprocentowania, to całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym.

Czy muszę mieć umowę o pracę aby otrzymać pożyczkę?

Pożyczkę można uzyskać na podstawie wynagrodzenia z różnych form zatrudnienia. Warunkiem jest brak zaległości na innych umowach kredytowych, brak negatywnej historii w banku oraz w Biurze Informacji Kredytowej. Szczegółowych informacji udzieli doradca Toyota Bank podczas telefonicznego potwierdzenia złożenia wniosku.

Czy mogę zawiesić spłatę rat na jakiś czas?

Prolongata, czyli zawieszenie spłat rat jest udzielana indywidualnie, ze względu na trudną sytuację finansową. Aby uzyskać prolongatę należy przesłać pisemną dyspozycję do Toyota Bank korzystając z zakładki Kontakt.

W jaki sposób pobierane są opłaty związane z udzieleniem pożyczki?

Opłaty za udzielanie pożyczki pobierane są zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji.

Opłaty są doliczane do kapitału i stanowią łączną kwotę udzielonej pożyczki.

Czy mogę spłacić pożyczkę przed terminem?

Klient może spłacić pożyczkę przed wyznaczonym terminem spłaty. W takim przypadku spłacana jest wartość kapitału oraz odsetek wynikających z najblizszej raty do spłaty. Zachęcamy do kontaktu z Infolinią celem wyliczenia odpowiedniej kwoty do spłaty.

Jakie są pobierane opłaty związane z obsługą pożyczki?

Informacje dotyczące opłat związanych z pożyczką dostępne są w Tabeli Opłat i Prowizji, zapraszamy do sprawdzenia aktualnych promocji z atrakcyjnymi ofertami.

W jaki sposób mogę zamówić dokumenty/opinie związane z pożyczką?

Dyspozycję o wydanie dokumentów, opinii czy zaświadczeń można złożyć telefonicznie lub wysyłając wiadomość z Systemu Bankowości Elektronicznej. Dyspozycje są realizowane w terminie nie przekraczającym 14 dni. 

Limit kredytowy

Jakie dokumenty są wymagane do otrzymania limitu kredytowego?

Jeżeli klient otrzymuje wynagrodzenie na rachunek w Toyota Bank, decyzja jest podejmowana na podstawie uznań z tytułu wynagrodzenia. 

W innym przypadku należy dostarczyć odpowiednie dokumenty, w zależności od rodzaju zatrudnienia:

1. Umowa o pracę - wyciąg z bankowości internetowej za okres 3 miesięcy lub zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach netto z 3 ostatnich miesięcy.

2. Emerytura - ostatnia decyzja ZUS o waloryzacji emerytury. Jeśli brak - decyzja emerytalna i ostatni odcinek emerytury lub ostatni wyciąg z rachunku bankowego.

3.  Renta - ostatnia decyzja ZUS o waloryzacji renty. Jeśli brak - decyzja rentalna i ostatni odcinek renty lub ostatni wyciąg z rachunku bankowego.

4. Indywidualna działalność gospodarcza - dokumenty zależne od formy rozliczenia z US .

5. Rolnik - zaświadczenie z Urzędu Gminy o dochodowości gospodarstwa rolnego.

6. Umowa agencyjna, kontrakt, umowa zlecenie, umowa o dzieło - kopia umowy oraz kopia złożonego w Urzędzie Skarbowym zeznania o wysokości dochodu osiagniętego w ostatnim okresie podatkowym. Jeśli brak - pisemne zaświadczenie o łącznej kwocie wynagrodzeń pieniężnych wypłaconej danej osobie za okres 6 miesięcy, wystawione przez podmiot zatrudniający tę osobę oraz zaświadczenie o kontynuacji umowy.

Czy PIT za ostatni rok też jest podstawą do obliczania zdolności kredytowej?

W przypadku zatrudnienia w formie umowy o pracę zdolność kredytowa jest wyliczana na podstawie udokumentowania miesięcznego wynagrodzenia (wyciąg bankowy, zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach). PIT roczny za ostatni rok podatkowy jest podstawą do obliczenia zdolności kredytowej dla osób, które posiadają indywidualną działalność gospodarczą.

Czy jest możliwość uruchomienia limitu online?

Limit w rachunku nie jest uruchamiany online. Należy złożyć wniosek o limit korzystając z centrum wniosków. Następnie wniosek jest weryfikowany przez Departament Kredytowy. Po podjęciu pozytywnej decyzji kredytowej bank wysyła pocztą umowę linii kredytowej. Dokument należy podpisać i odesłać na adres korespondencyjny banku. Po otrzymaniu umowy środki linii kredytowej są udostępniane w rachunku.

Czy można otworzyć nowy rachunek od razu z dostępnym limitem?

O linię kredytową można wnioskować, posiadając przez minimum 6 miesięcy konto w Toyota Bank.

Czy mogę przenieść limit z innego banku?

Tak, istnieje możliwość zawnioskowania o przeniesienie limitu kredytowego z innego banku. Warunkiem udzielenia linii kredytowej jest posiadanie minimum 6-miesięcznej historii konta w Toyota Bank. Jeżeli warunek jest spełniony, wniosek zostaje przekazany do departamentu kredytowego w celu ostatecznej weryfikacji oraz zapoznania się z dokumentami finansowymi, które potwierdzają wysokość i źródło dochodu.

Jakie warunki muszę spełnić, aby otrzymać limit kredytowy w koncie?

Podstawowym warunkiem udzielenia linii kredytowej jest posiadanie minimum 6-miesięcznej historii konta w Toyota Bank. W niektórych przypadkach potrzebne są dodatkowe dokumenty finansowe lub zabezpieczenia, o których poinformuje doradca Toyota Bank.

Jak mogę podwyższyć kwotę dostępnego limitu?

W celu podwyższenia kwoty dostępnego limitu należy ponownie wypełnić wniosek o limit oraz podać w nowym wniosku kwotę limitu, którym jesteśmy zainteresowani. Wniosek zostaje poddany standardowej procedurze kredytowej.

Czy uzyskując dochody za granicą mogę otrzymać limit kredytowy?

Tak, należy udokumentować miesięczne wynagrodzenie, dostarczając do banku wyciąg z bankowości internetowej za okres 3 miesięcy lub zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach netto z 3 ostatnich miesięcy.

Czy są wymagane minimalne miesięczne spłaty wykorzystanego limitu odnawialnego?

Tak, należy dokonywać minimalnych miesięcznych wpłat na konto w wysokości nie niższej, niż wskazana w umowie linii kredytowej.

Czy pełnoletność jest wymagana do otrzymania limitu kredytowego?

Linia kredytowa może być przyznana osobie, która posiada konto w Toyota Bank od min. 6 miesięcy, ukończyła 18 rok życia i posiada regularne wpływy na rachunek z tytułu wynagrodzenia.

Od czego zależy przedłużenie limitu kredytowego na kolejny rok?

Linia kredytowa jest automatycznie odnawiana na kolejny rok, jeśli spełnione zostały warunki określone w umowie, m.in. wymagane wpłaty miesięczne na rachunek.

W jaki sposób mogę przesłać dokumenty wymagane do decyzji kredytowej?

Dokumenty wymagane do decyzji kredytowej można przesłać na adres email dokumenty@toyotabank.pl na numer fax 22 488 55 51 lub pocztą na adres banku.

Od kiedy naliczane są odsetki w limicie kredytowym?

Bank nalicza odsetki za każdy dzień wykorzystania linii kredytowej do dnia poprzedzającego spłatę zadłużenia.

W jaki sposób mogę dokonać spłaty limitu kredytowego?

Spłata limitu kredytowego następuje poprzez wykonanie przelewu na rachunek, w którym jest uruchomiona linia kredytowa.

Jak zrezygnować z limitu w rachunku?

W celu wypowiedzenia umowy linii kredytowej należy przesłać do banku pisemne wypowiedzenie umowy. Obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia. Pismo należy wysłać na adres banku.

Czy limit odnawia się automatycznie?

Limit linii kredytowej jest odnawialny. Umowa linii kredytowej jest automatycznie przedłużana na kolejne okresy 12-sto miesięczne, na niezmiennych warunkach. Należy jednak pamiętać, aby spełnić warunki określone w umowie oraz regulaminie.

Karty kredytowe

Nie mogę spłacić swojej karty kredytowej - w systemie ma ona status nieaktywna.

Opcja "spłać kartę" w Systemie Bankowości Elektronicznej jest dostępna tylko dla kart o statusie "aktywna". W przypadku, gdy termin ważności karty kończy się i została wysłana nowa karta - system prezentuje status nieaktywna do dnia aktywacji karty, dlatego opcja "spłać kartę" nie jest dostępna. Należy wykonać spłatę karty wykonując klasyczny przelew na numer rachunku rozliczeniowego karty, który znajduje się w zakładce "Szczegóły karty".

Co to jest okres bezodsetkowy?

Okres bezodsetkowy to okres, w którym nie są naliczane odsetki od zadłużenia na karcie kredytowej. Obowiązuje on od daty rozpoczęcia cyklu rozliczeniowego i trwa do 56 dni. Czas pozostały do spłaty zadłużenia, podany jest na comiesięcznym wyciągu, tj. zestawieniu transakcji i operacji. Spłata całości zadłużenia w tym terminie gwarantuje brak naliczenia odsetek od kwoty transakcji bezgotówkowych.

Czy z udostępnionego limitu karty mogą korzystać inne osoby?

Właściciel karty kredytowej może zawnioskować o kartę dodatkową dla dowolnej osoby. W tym celu konieczne jest przesłanie następujących dokumentów:

1. Wniosek o kartę kredytową z wypełnionymi polami dedykowanymi dla pełnomocnika oraz podpisem właściciela umowy.

2. Formularz Osobowy Użytkownika karty dodatkowej.

Wnioski można pobrać z  naszej strony internetowej i znajdują się w zakładce Dokumenty. Wypełnione wnioski można wysłać do banku korzystając z zakładki Kontakt.

Czy samodzielnie można wybrać okres rozliczeniowy?

Tak, datę rozpoczęcia cyklu rozliczeniowego można wybrać podczas składania wniosku o kartę kredytową. Pierwszy cykl rozpoczyna się 1-wszego dnia miesiąca, dzięki temu data spłaty będzie wypadać w środku miesiąca. Drugi cykl rozliczeniowy rozpoczyna się 15-tego dnia miesiąca, dzięki temu data spłaty będzie wypadać na początku miesiąca.

Jak mogę sprawdzić zadłużenie na swojej karcie?

Zadłużenie na karcie kredytowej można sprawdzić po zalogowaniu się do Systemu Bankowości Elektronicznej lub kontaktując się z Infolinią.

Jaki maksymalny limit może mieć karta kredytowa?

Karta Kredytowa Classic oferuje limit w wysokości 1 000 - 40 000 zł. 

Karta Kredytowa Gold oferuje limit w wysokości 5 000 zł - 80 000 zł.

Czy mogę wypłacać środki z karty kredytowej w bankomacie?

Tak, istnieje możliwość wypłaty środków z karty kredytowej w bankomacie, jednak należy mieć na uwadze, iż transakcje gotówkowe nie są objęte okresem bezodsetkowym. Oprocentowanie transakcji gotówkowych to czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP pomnożona przez wskaźnik dostępny w Tabeli oprocentowania.

Jak mogę zamknąć kartę kredytową?

Zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług dla konsumentów umowa karty kredytowej może zostać wypowiedziana z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie wymaga zachowania formy pisemnej. W razie wypowiedzenia umowy, klient zobowiązany jest do spłaty całego salda zadłużenia przed upływem okresu wypowiedzenia. W przypadku nadpłaty na umowie karty kredytowej, klient powinien wraz z wypowiedzeniem umowy przesłać pismo z numerem rachunku, na jaki mają być zwrócone środki. Wypowiedzenie umowy należy przesłać na adres banku.

Czy karta wydawana jest na konkretny okres?

Karta kredytowa jest ważna przez okres 36 mięsięcy liczony od pierwszego dnia miesiąca następnego po miesiącu jej wydania. Termin ważności karty kredytowej wskazany jest na jej awersie. Umowa karty kredytowej obowiązuje od dnia jej podpisania do dnia upływu okresu ważności karty kredytowej. Jeżeli bank nie złoży oświadczenia o nieprzedłużaniu umowy co najmniej na 2 miesiące przed upływem ważności karty kredytowej lub klient nie złoży oświadczenia o nieprzedłużaniu umowy co najmniej na 1 miesiąc przed upływem ważności karty kredytowej, umowa ulega przedłużeniu na okres ważności nowej karty kredytowej liczony w sposób określony powyżej oraz w umowie karty kredytowej. 

Widzę na swoim wyciągu transakcje, które nie były wykonywane przeze mnie - co mam zrobić?

W przypadku nieautoryzowanych transakcji należy skontaktować się z Bankiem telefonicznie, mailowo, pocztą bądź osobiście wskazując precyzyjnie, której transakcji (kwota transakcji, data transakcji, miejsce transakcji, opis transakcji) dotyczy zgłoszenie oraz powód/uzasadnienie dokonania zgłoszenia.

Czy w przypadku zamknięcia karty kredytowej muszę od razu spłacić całe zadłużenie?

Wypowiedzenie umowy karty kredytowej jest realizowane z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Zadłużenie powstałe na karcie kredytowej należy spłacić przed ostatnim dniem okresu wypowiedzenia.

W jaki sposób aktywować kartę?

Aktywacja karty jest możliwa telefonicznie pod numerem Infolinii banku oraz w Bankowości Elektronicznej. Aktywację karty należy zatwierdzić w aplikacji Mobilna Autoryzacja. Po zalogowaniu należy wybrać opcję "karty", a następnie "aktywuj kartę".

W jaki sposób karta jest dostarczana?

Karta jest wysyłana przez bank w formie przesyłki pocztowej. PIN do karty jest wysyłany pocztą, w oddzielnej korespondencji.

Czy mogę zmienić PIN do karty?

PIN do karty może zostać zmieniony telefonicznie pod numerem Infolinii banku. PIN do karty można zmienić również w Systemie Bankowości Elektronicznej. Po zalogowaniu należy wybrać opcję "karta", a następnie "zmień PIN karty". Zmianę PIN-u należy zatwierdzić w aplikacji Mobilna Autoryzacja.

W jaki sposób mogę zmienić limity transakcyjne?

W celu zmiany limitów transakcyjnych prosimy o kontakt telefoniczny z Infolinią lub przesłanie dyspozycji poprzez System Bankowości Elektronicznej.

Nie spłaciłem kwoty minimalnej w terminie - czy zostaną naliczone odsetki karne?

W przypadku braku spłaty minimalnej kwoty spłaty w okreslonym terminie, od dnia jej wymagalności naliczane są odsetki za opóźnienie na zasadach opisanych w umowie kraty kredytowej.

Jaka jest kwota minimalna do spłaty?

Minimalna kwota spłaty wynosi 5% salda zadłużenia karty kredytowej w danym cyklu rozliczeniowym.

Jaką kwotę wpłacić, aby nie naliczyły się odsetki?

W celu uniknięcia naliczenia odsetek na karcie kredytowej, należy spłacić całkowitą kwotę do spłaty, wskazaną na wyciagu z karty kredytowej.

Jak mogę spłacić kartę kredytową?

W przypadku posiadania karty kredytowej oraz konta w Toyota Bank, można skorzystać z opcji "spłać kartę" - jest to szybki sposób spłaty, dostępny po zalogowaniu się do Systemu Bankowości Elektronicznej. Jeżeli klient nie posiada konta w Toyota Bank, reguluje zadłużenie na karcie kredytowej poprzez wykonanie przelewu z innego banku.

Co zrobić w przypadku utraty karty?

Należy niezwłocznie zgłosić informację do banku o utracie karty kredytowej oraz przekazać polecenie zastrzeżenia karty kredytowej. W tym celu prosimy o kontakt z Infolinią banku.

Czy z karty kredytowej mogę przelać pieniądze?

Toyota Bank nie umożliwia wykonania przelewu z karty kredytowej. Jeśli na rachunku karty kredytowej znajduje się nadpłata, należy zgłosić do banku dyspozycję zwrotu nadpłaty. W tym celu prosimy o kontakt z bankiem.

Co zrobić, gdy spłaciłem większą kwotę, niż powinienem?

Należy zgłosić do banku dyspozycję zwrotu nadpłaty z rachunku karty kredytowej. Prosimy pamiętać, że zwrócona może zostać nadpłata ponad limit karty kredytowej. W tym celu prosimy o kontakt z bankiem.

Ile kosztuje korzystanie z karty kredytowej?

Zapraszamy do zapoznania się z Tabelą Opłat i Prowizji, która przedstawia informacje o opłatach i możliwościach ich zwrotu.

Czym jest karta dodatkowa?

Karta dodatkowa umożliwia korzystanie z limitu kredytowego przez inną osobę, wskazaną przez właściciela karty głównej. 

W jaki sposób zastrzec kartę?

W celu zastrzeżenia karty należy skontaktować się z Infolinią banku. Kartę można zastrzec przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Czy mogę otrzymywać wyciągi emailem?

Wyciągi z karty kredytowej udostępniane są w Systemie Bankowości Elektronicznej. Ze względów bezpieczeństwa wyciągi nie są przekazywane na adres email.

Serwisy assistance

Kiedy mogę skorzystać z assistance?

Serwisu Assistance może skorzystać klient, który opłaca składkę zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji.
Klienci posiadający Kartę kredytową Double Gold otrzymują Serwis Medyczny oraz Concierge w cenie karty.

Jak mam zgłosić szkodę?

W celu skorzystania z usług serwisów assistance uprawniony zobowiązany jest skontaktować się z Centrum Alarmowym, dzwoniąc pod numer telefonu + 48 22 205 51 01. Centrum alarmowe jest czynne całą dobę. 

W jaki sposób bank organizuje pomoc?

W przypadku wystąpienia szkody, pomoc jest organizowana przez Europ Assistance. Wystarczy skontaktować się z Centrum Alarmowym, dzwoniąc pod numer telefonu + 48 22 205 51 01. Pomoc jest organizowana w możliwie najszybszym terminie.

Czy mogę wybrać dowolne serwisy assistance?

Serwisy assistance są dostępne dla Klientów posiadających kartę kredytową lub konto z kartą debetową. Klient może wybrać wszystkie serwisy assistance z oferty Toyota Bank.

Jak mogę włączyć serwisy Assistance?

W celu włączenia serwisów assistance prosimy o kontakt z Infolinią Toyota Bank pod nr 22 488 55 50. Przystąpienie do programu następuje drogą telefoniczną poprzez zaakceptowanie przez uczestnika deklaracji odczytanej przez pracownika banku.

Czy w każdej chwili mogę zrezygnować z serwisów? Jak można je wyłączyć?

W celu wyłączenia serwisów assistance prosimy o kontakt z Infolinią Toyota Bank. Ochrona serwisowa obowiązuje do końca miesiąca, w którym występuje zgłoszenie wyłączenia serwisu.

Jaki jest numer telefonu do Centrum Alarmowego?

W celu skorzystania z usług serwisów assistance uprawniony zobowiązany jest skontaktować się z Centrum Alarmowym dzwoniąc pod numer telefonu + 48 22 205 51 01. Centrum Alarmowe jest czynne całą dobę. 

Jakie dane muszę posiadać do zgłoszenia szkody?

Podczas zgłoszenia szkody należy podać następujące dane: 

a. 6 pierwszych i 6 ostatnich cyfr numeru karty, 

b. imię i nazwisko; 

c. numer telefonu, pod którym można skontaktować się z uprawnionym lub wskazaną przez niego osobą; 

d. krótki opis oczekiwanej pomocy; 

e. wszelkie inne informacje niezbędne Centrum Alarmowemu w celu realizacji usługi.

Zabrakło mi paliwa - co powinienem zrobić?

W celu skorzystania z usług Serwisów Assistance należy skontaktować się z Centrum Alarmowym, dzwoniąc pod numer telefonu + 48 22 205 51 01. Centrum Alarmowe jest czynne całą dobę. 

Kiedy pobierana jest opłata za serwis assistance?

Opłata za serwis assistance jest pobierana 1 dnia roboczego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Jak długo trwa ochrona serwisowa?

Okres świadczenia usług rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym uprawniony wyraził zgodę na przystąpienie do serwisu i trwa 12 miesięcy kalendarzowych. Okres świadczenia usług będzie automatycznie odnawiany na kolejne 12 miesięcy, pod warunkiem, że uprawniony nie złoży wcześniej rezygnacji.