Kogo dotyczy dyrektywa PSD2 i co się zmieni?

Kogo dotyczy dyrektywa PSD2 i co się zmieni?

   

  Od czasu uchwalenia dyrektywy PSD w 2007 roku na rynku usług płatniczych zaszły ogromne zmiany związane z pojawieniem się innowacyjnych technologii. Wymusiło to na Parlamencie Europejskim zmianę obowiązujących przepisów – w 2015 roku dyrektywę PSD zastąpiła PSD2. Sprawdź, kogo obowiązuje i co to oznacza.

  Impulsem prowadzącym do zmiany dyrektywy PSD na nowszą wersję był gwałtowny wzrost płatności elektronicznych oraz płatności dokonywanych za pośrednictwem urządzeń mobilnych. Celem PSD2 jest łatwiejszy rozwój e-gospodarki poprzez poprawę bezpieczeństwa zawieranych transakcji oraz obniżenie kosztów. W odniesieniu do klientów banków, przepisy mają ujednolicić świadczone usługi oraz zapewnić dostęp do innowacyjnych technologii płatniczych – za pośrednictwem komputera oraz urządzeń mobilnych.

  Dyrektywa PSD2 – kogo obowiązuje?

  Nowe przepisy dotyczą wszystkich podmiotów świadczących usługi płatnicze. Zalicza się do nich m.in.:

  • banki,
  • podmioty oferujące karty płatnicze,
  • podmioty oferujące karty paliwowe,
  • niezależnych operatorów bankomatowych,
  • niebankowych dostawców usług płatniczych.

  Zgodnie z założeniami, dostawcy usług płatniczych mieli czas do 20 grudnia 2018 roku, aby do dyrektywy dostosować swoją działalność – zarówno w odniesieniu do oferty, jak i regulacji.

  Dyrektywa PSD2 korzystna dla klientów banku?

  Chociaż dyrektywa PSD2 wprowadziła pewne zamieszanie, jest korzystna z punktu widzenia klientów instytucji płatniczych, w tym banków.

  • Łatwiejszy dostęp do nowoczesnych technologii

  Już dawno minęły czasy, kiedy wszelkie sprawy związane z bankowością trzeba było załatwiać bezpośrednio w placówce. Standardem stał się system bankowości elektronicznej, który – zgodnie z dyrektywą – ma dawać dostęp do technologii płatniczych online i za pośrednictwem aplikacji mobilnej.

  • Bezpieczeństwo

  Konieczność stosowania silniejszego uwierzytelniania oznacza mniejsze ryzyko nieautoryzowanych transakcji. Przekłada się to na większe bezpieczeństwo dokonywania płatności – zarówno bezpośrednio z komputera, jak i urządzeń mobilnych.

  Toyota Bank również dostosowuje się do zaleceń dyrektywy PSD2. Klienci mogą oczekiwać zupełnie nowego systemu bankowości elektronicznej oraz autoryzowania transakcji za pomocą aplikacji mobilnej zamiast tokenu sprzętowego (tj. klucza elektronicznego). Nowa aplikacja umożliwi przy tym obsługę transakcji generowanych przez podmioty TPP mogące świadczyć nowe typy usług – zgodnie z nowymi przepisami unijnymi.