Odroczenie spłat kredytu i&nbsp;leasingu w&nbsp;praktyce.<br/>Jak zawiesić raty?

Odroczenie spłat kredytu i leasingu w praktyce.
Jak zawiesić raty?

   


  Epidemia koronawirusa błyskawicznie i prawdopodobnie na stałe zmieniła rzeczywistość, w jakiej żyjemy. Wiele firm całkowicie zawiesiło swoją działalność, a każdego dnia kolejne osoby tracą pracę. W takiej sytuacji wszelkie zobowiązania kredytowe natychmiast stają się ogromnym obciążeniem. Dlatego polski rząd – w ramach tzw. tarczy antykryzysowej –  zaproponował kredytobiorcom możliwość zawieszenia spłaty rat. Dowiedz się, jak w praktyce wygląda taka operacja. 

  Czym jest odroczenie spłat kredytu?

  Odroczenie spłaty kredytu to rozwiązanie umożliwiające zawieszenie spłaty rat kredytu. Zgodnie z zapisami tzw. tarczy antykryzysowej banki mogą odroczyć spłaty rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych przez okres do trzech miesięcy na wniosek kredytobiorcy.  

  Jakie zobowiązania obejmuje odroczona spłata? Tarcza wyraźnie wskazuje na:

  • kredyty hipoteczne,
  • kredyty konsumenckie,
  • kredyty firmowe (związane z powadzoną działalnością gospodarczą).

  Zapisy ustawy nie proponują podobnego rozwiązania dla leasingobiorców. Leasing bowiem rządzi się odrębnymi prawami, mimo że jest uważany za rodzaj kredytu. Raty leasingowe mogą być objęte odroczeniem lub innego rodzaju zmianą harmonogramu spłat, jeśli instytucja finansująca wyrazi na to zgodę. Zawiesić można również spłatę rat kredytu samochodowego – taką możliwość oferuje m.in. Kredyt SMARTPLAN na nowe pojazdy dostępny w ofercie Toyota Banku oferujący bardzo przyjazne warunki spłaty, np. oprocentowanie od 5,49% (RRSO 8,41%). 

  Jak zawiesić spłatę rat kredytu?

  Warto pamiętać, że odroczenie spłat kredytu następuje na wniosek kredytobiorcy. Odroczenie spłat nie odbywa się więc automatycznie. Do momentu złożenia i zaakceptowania przez bank wniosku należy więc regularnie uiszczać wymagane opłaty. 

  Większość banków oferuje jednak swoim klientom bardzo prostą procedurę wnioskowania, najczęściej całkowicie online. Dzięki temu odroczenie jest bardzo wygodne, a jednocześnie nie wiąże się z koniecznością wychodzenia z domu i narażania swojego zdrowia. Nie są potrzebne żadne dodatkowe dokumenty, a podmiot udzielający kredytu nie może wymagać od klienta podpisywania dodatkowych klauzul. 

  Dokładny przebieg procedury zależy jednak od banku – szczegółowych informacji na ten temat najlepiej szukać na jego stronie internetowej. Instytucje finansowe w znacznej mierze bardzo szybko przetwarzają składane wnioski, akceptując znakomitą większość z nich. Niektóre proponują też odroczenie na okres nawet 6 miesięcy. Dla kredytobiorców oznacza to znacznie spokojniejszy sen w niepewnych czasach naznaczonych epidemią.

  Odroczenie spłat kredytu – o czym warto pamiętać?

  Tarcza antykryzysowa daje bankom możliwość zawieszenia spłaty rat zarówno kapitałowych, jak i odsetkowych. Tylko nieliczne instytucje decydują się na zawieszenie jedynie rat kapitałowych, warto jednak sprawdzić, jakie warunki proponuje konkretny podmiot. Oferty banków różnią się też okresem zawieszenia, który wynosi od 3 do 6 miesięcy. W niektórych przypadkach łączny czas kredytowania zostaje wydłużony o ten właśnie okres, jednak w innych zostaje zachowany pierwotny okres spłaty, a kwota niespłaconych rat kapitałowych zostaje rozłożona na miesiące pozostałe do końca obowiązywania kredytu.