Tarcza antykryzysowa<br/>dla leasingobiorców – na&nbsp;co&nbsp;można liczyć?<br/>Doradzamy!

Tarcza antykryzysowa
dla leasingobiorców – na co można liczyć?
Doradzamy!

   

  Leasing to coraz częściej wykorzystywana forma finansowania samochodów, przeznaczona przede wszystkim dla przedsiębiorców. Jest to rozwiązanie bardzo korzystne, szczególnie że wysokość rat leasingowych można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. W czasach kryzysu opłaty leasingowe mogą się jednak okazać zbyt dużym obciążeniem dla firmy, która była zmuszona znacząco ograniczyć lub wręcz zawiesić działalność. Sprawdzamy, jakie rozwiązania dla leasingobiorców oferuje tzw. tarcza antykryzysowa.

  Tarcza antykryzysowa dla leasingobiorców

  Tarcza antykryzysowa to pakiet rozwiązań mający złagodzić konsekwencje zatrzymania gospodarczego związanego ze stanem epidemii wywołanym przez koronawirus SARS-COV-2. Rząd szacuje wartość przeznaczonego dla Polaków wsparcia na 212 mld zł i proponuje rozwiązania w ramach pięciu filarów:

  • ochrony miejsc pracy i bezpieczeństwa pracowników,
  • finansowania przedsiębiorców,
  • ochrony zdrowia,
  • wzmocnienia systemu finansowego,
  • inwestycji publicznych.

  Jednym z najszerzej komentowanych założeń tarczy są tzw. wakacje kredytowe – możliwość zawieszenia spłaty rat kredytów przez klientów indywidualnych i biznesowych przez okres nawet 3 miesięcy. Tarcza nie zawiera jednak postanowień dotyczących leasingu – nie ma w niej mowy o odroczeniu płatności rat. Tym samym umowy leasingowe – niezależnie od trudnej sytuacji, w jakiej znalazło się wiele firm – obowiązują w niezmienionym brzmieniu.

  Na co może liczyć leasingobiorca w czasie kryzysu?

  Leasing stanowi pewną formę kredytu, jednak jego posiadacze nie mogą liczyć na podobne ulgi co osoby spłacające kredyty firmowe, hipoteczne lub konsumenckie – a przynajmniej nie w formie zagwarantowanej przez prawo. Istnieje jednak kilka sposobów na uniknięcie problemów związanych z opóźnieniami w płatnościach leasingowych. Jakie to sposoby?

  1. Niezależnie od regulacji prawnych można ubiegać się o zmianę harmonogramu spłaty leasingu – taki zapis zawarty jest między innymi w umowie Leasing SMARTPLAN na nowe pojazdy dostępny w ofercie Toyota Leasing, która oferuje również wyjątkowo niskie raty. Zmiana harmonogramu spłaty możliwa jest na wniosek leasingobiorcy, jednak jej zatwierdzenie zależy od finansującego.

  2. Samozatrudnieni mogą – zgodnie z zapisami tarczy antykryzysowej – ubiegać się o dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności. Może ono wynieść od 50% do 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie przez maksymalnie 3 miesiące, a jego uzyskanie jest uwarunkowane spadkiem obrotów w wyniku epidemii koronawirusa.

  3. Mikroprzedsiębiorcy mogą też ubiegać się o jednorazową pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Jej kwota wynosi do 5 tys. zł, a pożyczkobiorca może się ubiegać o umorzenie spłaty, jeśli nie zmniejszy stanu zatrudnienia w swojej firmie przez okres 3 miesięcy od udzielenia pożyczki.

  Ponadto zapowiedziano realizowane przez instytucje rozwoju programy pomocy dla przedsiębiorców, jednak na razie brak dokładnych ustaleń dotyczących formy udzielanego przez nie wsparcia. Leasingobiorcom, którzy nie mogą skorzystać z wymienionych wyżej metod, pozostaje więc czekanie i terminowe uiszczanie opłat.