Toyota Bank Polska S.A.

Polityka prywatności

Toyota Bank Polska S.A. (Bank) przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających Serwis w domenie www.toyotabank.pl. Niniejszy dokument przedstawia zasady dotyczące plików cookies oraz ochrony danych osobowych obowiązujące w Banku.


Zasady wykorzystywania cookies na stronach internetowych Banku

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Toyota Bank Polska S.A z siedzibą w Warszawie, ulica Postępu 18B. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Ponadto, w ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w

ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej np.:

• Internet Explorer

• Mozilla Firefox

• Google Chrome

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647 

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8. Bank zbiera i przechowuje informacje dotyczące korzystania z Serwisu przez użytkowników oraz ich adresy IP. Informacje te zbierane są na podstawie analizy logów dostępowych i wykorzystywane w celach technicznych i statystycznych związanych z administracją Serwisu internetowego.

Google Analytics

Serwis Toyota Bank korzysta z usługi Google Analytics (mierzenie ruchu użytkownika na stronach za pomocą kodu Google Analytics). Więcej informacji o usłudze Google Analytics, można znaleźć na dedykowanej stronie:https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hp=pl

Dzięki tej usłudze, na podstawie plików cookies Bank może:

  • Tworzyć zbiorcze statystyki;
  • Analizować zachowania użytkowników strony internetowej;
  • Raportować źródła ruchu;
  • Mierzyć skuteczność (śledzić konwersje) prowadzonych akcji  i działań marketingowych na rzecz Banku np. w sieci reklamowej Google.

Korzystając z Serwisu użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób, w celach i na warunkach określonych powyżej.

Zasady ochrony danych osobowych


1. Administratorem danych osobowych Klientów Banku jest Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 18b, Budynek Orion, III piętro, 02-676 Warszawa.

2. Przetwarzanie danych osobowych przez Bank odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych i ma na celu umożliwienie świadczenia usług na rzecz Klientów przez Bank. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale ich pozyskanie jest niezbędne dla zawarcia i realizacji umów z Bankiem.

3. W celu wykonywania działalności Bank może zgodnie z przepisami prawa udostępniać dane osobowe Klientów następującym podmiotom:
a. System Bankowy Rejestr oraz System Dokumenty Zastrzeżone prowadzony przez Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie przy ul. Kruczkowskiego 8;
b. Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Modzelewskiego 77A;
c. Podmiotom, o których mowa w art. 6a-6d ustawy Prawo bankowe, w tym podmiotom, którym Bank zleca windykowanie należności Banku.

Wykaz podmiotów, którym Toyota Bank powierza przetwarzanie danych osobowych znajduje się w siedzibie banku przy ul. Postępu 18B, w Warszawie.


4. Bank może zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przetwarzać dane osobowe Klientów w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług. Po uzyskaniu zgody od Klienta Bank może również przetwarzać dane osobowe Klientów w celu marketingu produktów i usług podmiotów współpracujących z Bankiem.

5. Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną przesłanie do Klienta Banku informacji marketingowych drogą elektroniczną wymaga uzyskania zgody Klienta. Klient wyraża zgodę na przekazywanie informacji o ofertach i usługach świadczonych przez Bank oraz na otrzymywanie od Banku informacji handlowych za pomocą poczty elektronicznej oraz wiadomości SMS m.in. poprzez wypełnienie Formularza osobowego. Zgodnie z ww. ustawą udzielona przez Klienta zgoda na otrzymywanie informacji handlowych droga elektroniczną może być w każdym czasie odwołana.

6. Klientom przysługuje prawo do kontroli przetwarzania ich danych osobowych przez Bank, w tym dostępu do treści danych na zasadach określonych w art. 32 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o ochronie danych osobowych – Klienci mogą skorzystać z prawa do informacji nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Klientom przysługuje również prawo do poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia pisemnego sprzeciwu do Banku wobec przetwarzania ich danych w przypadkach określonych w art. 32 ust. 1 pkt 6-8 ustawy o ochronie danych osobowych.

Powyższe uprawnienia Klienci mogą zrealizować poprzez:

  • zgłoszenie telefoniczne na numer Telefonicznej Obsługi Klienta: 801 900 700, +48 22 488 5550,
  • zgłoszenie na piśmie na adres Banku,
  • zgłoszenie faksem na numer: +48 22 488 5551
  • zgłoszenie pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@toyotabank.pl.


7. Bank stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych Klientów oraz zabezpiecza dane przez ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zebraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych, a także zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem danych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych w Banku został wyznaczony administrator bezpieczeństwa informacji nadzorujący przestrzeganie zasad ochrony przetwarzania danych osobowych oraz została opracowana i wdrożona polityka bezpieczeństwa informacji.