Toyota bZ4X na drodze

Co to jest cesja leasingu?

11 kwietnia 2023

Chcesz odstąpić od umowy leasingu, jednak przedterminowa spłata zobowiązania nie wchodzi w grę? Pomyśl o cesji leasingu, dzięki której możesz "pozbyć się" leasingowanego auta. Sprawdź, na czym polega taka opcja i w jakich przypadkach opłaca się z niej skorzystać.

Leasing samochodu jest popularną formą finansowania dla większości przedsiębiorców. Brak konieczności angażowania wysokich środków na start i niskie raty czynią to rozwiązanie atrakcyjnym. Czasami jednak zdarzają się sytuacje, w których przedsiębiorca nie ma możliwości spłaty rat leasingowych. Aby uniknąć ewentualnych kar za zerwanie umowy leasingu, można przekazać przedmiot leasingu innemu podmiotowi.

Na czym polega cesja leasingu?

Poprzez cesję leasingu należy rozumieć proces przeniesienia zapisów umowy leasingowej z jednego podmiotu (tzw. cedenta) na drugi (tzw. cesjonariusza). O całej procedurze musi zostać poinformowana firma leasingowa. Zmiana strony umowy leasingu nie może odbyć się bez porozumienia z leasingodawcą, ponieważ musi on zweryfikować nowego leasingobiorcę.

Co to oznacza w praktyce? Nawet jeśli poprzedni leasingobiorca znajdzie chętny podmiot, firma leasingowa musi wyrazić zgodę na podpisanie cesji.

Przejęcie leasingu – kto się decyduje?

Cesja umowy leasingowej może zostać podpisana z różnych powodów – na przykład wtedy, gdy leasingobiorca nie może kontynuować umowy. Wśród najczęstszych przyczyn wymienić można m.in.:

  • pogorszenie sytuacji finansowej leasingobiorcy,
  • konieczność redukcji floty pojazdów firmowych,
  • zmianę właścicieli przedsiębiorstwa,
  • chęć skorzystania z bardziej atrakcyjnej oferty leasingowej.

Tak naprawdę nie ma większego znaczenia, z jakiego powodu aktualny leasingobiorca interesuje się cesją leasingu. Ważne jest to, aby podmiot przejmujący leasing spełniał kryteria stawiane przez leasingodawcę. Są to m.in.:

  • pozytywna weryfikacja zdolności kredytowej, 
  • prawna możliwość zawarcia umowy pozwalającej przejąć leasing, przygotowanej przez firmę leasingową.

Odstępne leasingu i przejęcie leasingu bez odstępnego

Przepisanie leasingu z dotychczasowego leasingobiorcy na nowy podmiot może wiązać się z tzw. odstępnym. Jest to opłata regulowana w chwili przejęcia leasingu, do uiszczenia której zobowiązuje się cesjonariusz. Stanowi coś w rodzaju rekompensaty za dokonanie dotychczasowych opłat leasingowych – miesięcznych rat oraz opłaty wstępnej. Jak kształtują się ceny odstępnego? Zwykle przyjmuje się, że koszt stanowi różnica między wartością rynkową przedmiotu leasingu a kwotą pozostałą do spłaty w ramach raty leasingu.

Zastanawiasz się, czy leasing pojazdów można przejąć bez odstępnego? Tak, aczkolwiek wiele zależy od konkretnego przypadku. Zwykle ma to miejsce wówczas, gdy opłata wstępna była niewielka, zaś wartość pozostałych do spłaty rat jest wysoka.

Wpłacone przez nowego korzystającego odstępne sprawia, że dotychczasowy leasingobiorca ma szansę odzyskać część środków określonych w umowie leasingu.

Cesja umowy leasingu – jakie dokumenty są wymagane?

Aby dokonać cesji, należy złożyć stosowne dokumenty. Podstawą jest wniosek o przejęciu leasingu, na który decyduje się nowy leasingobiorca. Dokument taki powinien zawierać wszystkie dane cedenta oraz cesjonariusza.

Zmiana dotychczasowego leasingobiorcy wymaga wyrażenia zgody przez firmę leasingową. Jeśli leasingodawca zaakceptuje wniosek, wówczas dochodzi do podpisania umowy będącej podstawą do przekazania przedmiotu leasingu nowemu podmiotowi. Dopiero wtedy można mówić o zakończeniu leasingu przez dotychczasowego leasingobiorcę.

Podatki a cesja leasingu

Czy wiesz, że po dokonaniu cesji zachodzi konieczność dopełnienia kwestii podatkowych? O czym należy pamiętać?

Trzeba wystawić fakturę VAT

W przypadku wpłacenia przez nowego leasingobiorcę odstępnego z tytułu cesji leasingu na rzecz cedenta dotychczasowy korzystający jest zobowiązany do wystawienia faktury odstępnego.

Odstępne może być kosztem podatkowym

Jedną z korzyści, jakie daje cesja leasingu, jest możliwość wliczenia tej opłaty w koszty uzyskania przychodów. Tym sposobem można obniżyć podatek dochodowy, a także podatek VAT (o ile cesjonariusz jest płatnikiem VAT).

Podpisanie cesji umowy leasingu – czy to się opłaca?

W przypadku leasingu cesja umowy jest opłacalna nie tylko dla dotychczasowego spłacającego. Przynosi korzyści również dla nowego leasingobiorcy oraz samego finansującego.

Cedenta przestają obowiązywać postanowienia umowy. Cesjonariusz płaci raty leasingowe i użytkuje pojazd. Finansujący ma zachowaną ciągłość płatności aż do końca leasingu.

Jeżeli jako leasingobiorca znajdujesz się w trudnej sytuacji finansowej lub po prostu chcesz zrezygnować z finansowania, nie musisz od razu zrywać umowy. Wystarczy przenieść umowę leasingu na nowy podmiot bez ponoszenia wysokich kosztów związanych z cesją. Zanim jednak złożysz wniosek w tej sprawie, upewnij się, na jakich zasadach odbywa się to u twojego leasingodawcy.