Droga na wybrzeżu

Nasze wartości

Witaj na Drodze Toyoty. Toyota Way to DNA firmy, które zawiera unikalne elementy kultury firmowej.

DROGA CIĄGŁEGO DOSKONALENIA

Toyota Way to unikalny zestaw wartości, fundament kultury korporacyjnej.
Określa on nie tylko sposób prowadzenia interesów i to, jak traktujemy naszych
Klientów i partnerów biznesowych, lecz również stosunek do społeczeństwa i środowiska.
Wartości Toyota Way są obecne w każdym aspekcie codziennej pracy
wszystkich pracowników Toyoty na świecie.

„Zanim powiesz, że czegoś nie potrafisz – spróbuj.”

Sakichi Toyoda

wartości usprawnienia
CIĄGLE POSZUKUJEMY USPRAWNIEŃ
CIĄGLE POSZUKUJEMY USPRAWNIEŃ
Wierzymy w naturalną umiejętność ludzi do zmiany rzeczy na lepsze. Liczy się każde usprawnienie – bez względu na jego wielkość czy zasięg. Zachęcając do innowacyjnego myślenia, prowadzącego do stopniowych lub przełomowych zmian, staramy się ewoluować dzięki Kaizen, nigdy nie zadowalając się zastanym status quo.
wartości przestrzeń do rozwoju
TWORZYMY PRZESTRZEŃ DO ROZWOJU
TWORZYMY PRZESTRZEŃ DO ROZWOJU
Koncentrując się na tym, co istotne, eliminujemy straty i z uwagą wykorzystujemy nasze zasoby, by tworzyć przestrzeń do rozwoju. Stanowi to fundament pozwalający nam generować nowe pomysły na przyszłość.
otwarcie na konkurencję
OTWIERAMY SIĘ NA KONKURENCJĘ
OTWIERAMY SIĘ NA KONKURENCJĘ
Szanujemy konkurencję.
Zdrowa rywalizacja motywuje
nas do rozwoju i lepszego odpowiadania na potrzeby naszych Klientów i społeczeństwa.
wartości szanujemy innych
SZANUJEMY INNYCH
SZANUJEMY INNYCH
Żadna praca, żadne zadanie nie jest jednoosobowym przedsięwzięciem. Wykorzystujemy zróżnicowane punkty widzenia nas wszystkich, aby stworzyć siłę całego zespołu. Mając na uwadze fundamentalny szacunek dla ludzi, tworzymy środowisko pracy, w którym wszyscy czują się mile widziani, bezpieczni, a ich głos jest wysłuchany. W ten sposób każdy może wykorzystać całość swych zdolności do realizacji istotnych celów.
wartości wdzięczność
OKAZUJEMY WDZIĘCZNOŚĆ
OKAZUJEMY WDZIĘCZNOŚĆ
Jako firma istniejemy dzięki naszym Klientom, członkom, partnerom, interesariuszom
i społeczeństwom. Dziękujemy wszystkim, kogo spotykamy na naszej drodze.
Toyota Way
działamy dla innych
DZIAŁAMY DLA INNYCH
DZIAŁAMY DLA INNYCH
Staramy się, aby potrzeby naszych Klientów były najważniejszym drogowskazem w naszej codziennej pracy. Spojrzenie na wyzwania
z perspektywy innych osób pozwala nam dokonywać rzeczy zdawałoby się niemożliwych do zrobienia.
spójność w działaniu
JESTEŚMY SPÓJNI W DZIAŁANIU
JESTEŚMY SPÓJNI W DZIAŁANIU
Zawsze bierzemy pod uwagę, dokąd powinna nas doprowadzić bieżąca praca i jak wpływa na nasze otoczenie i ludzi wokół nas.
Z uczciwością i rzetelnością dążymy do osiągnięcia naszych celów.
kierowanie się ciekawością
KIERUJEMY SIĘ CIEKAWOŚCIĄ
KIERUJEMY SIĘ CIEKAWOŚCIĄ
Interesujemy się tym, co jest wokół nas, zadajemy pytania, żeby odkryć mechanizmy stojące za danymi zjawiskami. Takie podejście generuje nowe pomysły.
obserwacja aby zrozumieć
OBSERWUJEMY, BY ZROZUMIEĆ
OBSERWUJEMY, BY ZROZUMIEĆ
Ludzie – w przeciwieństwie do maszyn – odczuwają rzeczy i zjawiska instynktownie. Zestawiają twarde dane, równocześnie widząc, czując i interpretując sytuację. Praktykując Genchi Genbutsu (badanie faktów), odkrywamy najbardziej kreatywne i najlepsze rozwiązania.
stajemy się coraz lepsi
STAJEMY SIĘ CORAZ LEPSI
STAJEMY SIĘ CORAZ LEPSI
Każdego dnia się angażujemy i bierzemy odpowiedzialność za doskonalenie naszych umiejętności, aby wyjść naprzeciw zmieniającym się potrzebom naszych Klientów.