Ubezpieczenia TIS

Elastyczne
i kompleksowe ubezpieczenia

dla Ciebie i Twojej Toyoty

TOYOTA INSURANCE SERVICES

Toyota Insurance Services jest dostawcą kompleksowych produktów ubezpieczeniowych specjalnie zaprojektowanych dla klientów Toyota i Lexus

Oferuje szeroki wybór elastycznych i dopasowanych produktów ubezpieczeniowych dostosowanych do różnych potrzeb klientów. Oferta obejmuje ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenia straty finansowej GAP oraz ubezpieczenia spłaty kredytu CPI. Toyota Insurance Services działa na wielu rynkach europejskich, gdzie głównym partnerem ubezpieczeniowym jest Aioi Nissay Dowa Insurance Europe (AND-E), część holdingu MS&AD – największy ubezpieczyciel w Azji i mieszczący się w pierwszej dziesiątce na świecie. Ponadto Toyota Insurance Services współpracuje z lokalnymi partnerami. Dzięki temu może spełnić lokalne potrzeby i zapewnić pełne zrozumienie regulacji ubezpieczeniowych na różnych rynkach europejskich.

Toyota Insurance Services w Polsce działa pod nazwą rejestrową Toyota Insurance Management SE Spółka Europejska Oddział w Polsce.
 

ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ

Wszystkie ubezpieczenia są oferowane przez Toyota Insurance Management SE Spółka Europejska Oddział w Polsce, która jest agentem ubezpieczeniowym następujących zakładów ubezpieczeń:
• Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
• ERGO Hestia Spółka Akcyjna 
• Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” Spółka Akcyjna
• Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group
• Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna
• Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A.
• Cardif - Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce
- i w ich imieniu pośredniczy w zawieraniu przez klientów umów ubezpieczenia w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych - OC, AC, Assistance, NNW, ubezpieczeń GAP i ubezpieczeń CPI.