Kobieta przy biurku

Dowiedz się, jak umówić się na spotkanie w banku

Pamiętaj, że większość spraw bankowych załatwisz bez wychodzenia z domu. Możesz skontaktować się z nami poprzez czat, bądź formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej albo zadzwonić pod numer 801 900 700 lub +48 22 488 55 50.

Jeśli jednak chcesz osobiście przyjść do naszego Banku skorzystaj z naszego formularza poniżej i wybierz dogodny dla Ciebie termin.

Zapewniamy, że podczas Twojej wizyty przestrzegamy najwyższych standardów bezpieczeństwa: pilnujemy dystansu społecznego i dezynfekujemy wspólną przestrzeń.

Złożenie wniosku o produkt bankowy możliwe jest wyłącznie na naszej stronie internetowej. Podpisanie umowy odbywa się podczas wizyty kuriera.

Wizyta w siedzibie przewidziana jest głównie dla poniższych czynności wyłącznie w godzinach 10:00-15:00:

Czynności dotyczące Toyota Bank:

 • złożenie dokumentów w skrzynce pocztowej na III piętrze przed wejściem do Banku (prosimy o szczelne zapakowanie i nie zginanie dokumentów)
 • odbiór dokumentów po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania (bankowość elektroniczna, EMAIL, Infolinia)
 • osobiste potwierdzenie danych osobowych na Formularzu Osobistym
 • aktualizacja danych
 • pomoc w logowaniu do Bankowości Elektronicznej


Czynności dotyczące Toyota Leasing:

 • wymiana dowodu rejestracyjnego
 • inna czynność związana z Wydziałem Komunikacji dla pojazdów rejestrowanych bezpośrednio przez Toyota Leasing

umów wizytę

Target
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Toyota Bank Polska S.A. moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Toyota Bank Polska Sp. z o. o., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 18 b (TBP), numer telefonu: +48 22 488 5550, adres e-mail: kontakt@toyotabank.pl;
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych może Pan/Pani uzyskać mailowo pod adresem: daneosobowe@toyotabank.pl;
 3. Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu: Przygotowania i udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość w związku z udzieloną zgodą na przetwarzanie danych osobowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO), dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia prowadzenia korespondencji w sprawie lub wycofania udzielonej zgody; Archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez TBP (na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tego celu przez TBP.
 4. Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom;
 5. Posiada Pan/Pani prawo żądania od TBP dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
 6. Posiada Pan/Pani uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 7. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania danych oznaczonych gwiazdką (*) uniemożliwia prawidłową identyfikację osoby oraz udzielenie odpowiedzi przez TBP na przesłaną wiadomość.
 9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.