Zdjęcie osoby korzystającej ze smartfonu

Kontakt

Napisz do nas lub do Wirtualnego Doradcy.
Z chęcią odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

W czym możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z nami poprzez czat lub formularz kontaktowy.

Jestem klientem Toyota Leasing

Dodatkowe pliki

W celu przyjęcia dyspozycji bankowych dot. rachunków, depozytów lub kredytów prosimy o załączenie zeskanowanego pisma z własnoręcznym podpisem. Dozwolone formaty .jpg, .png, .pdf.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Toyota Bank Polska S.A. moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym.
Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Toyota Bank Polska Sp. z o. o., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 18 b (TBP), numer telefonu: +48 22 488 5550, adres e-mail: kontakt@toyotabank.pl;
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych może Pan/Pani uzyskać mailowo pod adresem: daneosobowe@toyotabank.pl;
 3. Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu: Przygotowania i udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość w związku z udzieloną zgodą na przetwarzanie danych osobowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO), dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia prowadzenia korespondencji w sprawie lub wycofania udzielonej zgody; Archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez TBP (na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tego celu przez TBP.
 4. Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom;
 5. Posiada Pan/Pani prawo żądania od TBP dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
 6. Posiada Pan/Pani uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 7. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania danych oznaczonych gwiazdką (*) uniemożliwia prawidłową identyfikację osoby oraz udzielenie odpowiedzi przez TBP na przesłaną wiadomość.
 9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Dziewczynka korzystająca z tabletu

WIZYTY W BANKU

Pamiętaj, że większość spraw bankowych załatwisz bez wychodzenia z domu. Możesz skontaktować się z nami poprzez czat, bądź formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej albo zadzwonić pod numer 801 900 700 lub +48 22 488 55 50.

Jeśli jednak chcesz osobiście przyjść do Banku, zapewniamy, że przestrzegamy najwyższych standardów bezpieczeństwa: pilnujemy dystansu społecznego, noszenia maseczek i dezynfekujemy wspólną przestrzeń.

Złożenie wniosku o produkt bankowy możliwe jest wyłącznie na naszej stronie internetowej. Podpisanie umowy odbywa się podczas wizyty kuriera.

Wizyta w siedzibie przewidziana jest głównie dla poniższych czynności wyłącznie w godzinach 10:00-15:00:

Czynności dotyczące Toyota Bank:

 • złożenie dokumentów w skrzynce pocztowej na III piętrze przed wejściem do Banku (prosimy o szczelne zapakowanie i nie zginanie dokumentów)
 • odbiór dokumentów po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania (bankowość elektroniczna, email, Infolinia)
 • potwierdzenie danych osobowych na Formularzu Osobowym
 • aktualizacja danych osobowych
 • wydanie karty pojazdu po zamknięciu umowy (po wcześniejszym zgłoszeniu dyspozycji telefonicznie)
 • wypożyczenie karty pojazdu (po wcześniejszym zgłoszeniu dyspozycji telefonicznie)
 • pomoc w logowaniu do bankowości elektronicznej


Czynności dotyczące Toyota Leasing:

 • wymiana dowodu rejestracyjnego
 • inna czynność związana z Wydziałem Komunikacji dla pojazdów rejestrowanych bezpośrednio przez Toyota Leasing

 

Umów wizytę

Infolinia Toyota Bank i Toyota Leasing

801 900 700
+48 22 488 55 50

Dzwoni do Ciebie numer Banku? Sprawdź czy to nie oszustwo.

Automatyczny system telefoniczny dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

Doradcy Toyota Bank dostępni w godzinach 8:00 -20:00 w dni robocze i 8:00 – 14:00 w soboty.

Doradcy Toyota Leasing dostępni w godzinach 8:00 -18:00 w dni robocze i 8:00 – 14:00 w soboty.

Po rozmowie możemy poprosić Cię o ocenę Doradcy
Koszt połączenia lokalnego wg taryfy operatora.

Jak działa infolinia Toyota Bank i Toyota Leasing?

Każdy klient otrzymuje sześciocyfrowy Telekod do operacji telefonicznych. Dzięki niemu można wykonywać operacje w automatycznym serwisie telefonicznym oraz połączyć się z Doradcą.

Zakres obsługi przez Doradców:

 • informacje o ofercie produktowej Toyota Bank,
 • informacje o oprocentowaniu, opłatach i prowizjach,
 • informacje o statusie złożonych wniosków i dyspozycji,
 • realizacja transakcji bankowych,
 • przyjmowanie dyspozycji, zgłoszeń i wniosków.
 • wsparcie pracowników stacji dilerskich
Schemat automatycznego serwisu telefonicznego

Schemat automatycznego serwisu telefonicznego

 1. Usługi Bankowe
  1. Poznaj ofertę Banku
  2. Aktywuj lub odblokuj dostęp do Systemu Bankowości Elektronicznej
   1. Zamów hasło SMS do aktywacji lub odblokowania aplikacji Mobilna Autoryzacja
   2. Połączenie z doradcą
  3. Zastrzeż kartę
  4. Konta, lokaty, karty i pożyczki
   1. Twoje konta
    1. Saldo i dostępne środki
    2. Twoje kredyty
    3. Twoje karty
   2. Przelewy i zlecenia
   3. Historia transakcji
   4. Twoje lokaty
    1. Załóż nową lokatę
    2. Twoje aktywne lokaty
   5. Aktywuj kartę
   6. Zmień PIN do karty płatniczej
   7. Zmień telekod
   8. Zastrzeż dostęp do Bankowości Elektronicznej
   9. Połączenie z doradcą
  5. Kredyty samochodowe
  6. Połączenie z doradcą
 2. Leasing Standardowy
 3. Leasing SMARTPLAN i Program Toyota Fleet Management Solutions

Toyota Bank

ul.Postępu 18 b, 02-676 Warszawa

NIP: 521-30-92-922
REGON: 016283043

Formularz kontaktowy

Infolinia: 801 900 700, +48 22 488 55 50
Całodobowy automatyczny serwis telefoniczny dla Klientów i obsługa Klientów przez doradców (wymagany Telekod) w godzinach 8:00-20:00 w dni robocze i 8:00-14:00 w soboty

FAX: +48 22 488 55 51

Dzień Roboczy Banku: od 8:00 do 20:00.
Obsługa klientów w siedzibie: 10:00 - 15:00 w dni robocze

Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-676 Warszawa, ul. Postępu 18b, jest spółką zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000051233; NIP: 521-30-92-922; kapitał zakładowy w wysokości 284 163 300 zł, wpłacony w całości. Akcjonariat Toyota Bank Polska S.A.: 100% Toyota Kreditbank GmbH

Toyota Leasing

ul.Postępu 18 b, 02-676 Warszawa

NIP 521-32-02-664
REGON: 015171247

Złóż dyspozycję on-line

Infolinia: 801 900 700, +48 22 488 55 50
Obsługa Klientów przez doradców w godzinach 8:00-18:00 w dni robocze i 8:00-14:00 w soboty

FAX: +48 22 488 55 51

Obsługa klientów w siedzibie: 10:00 - 15:00 w dni robocze

Toyota Leasing Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-676 Warszawa, ul. Postępu 18b, jest spółką zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000120553; NIP: 521-32-02-664; kapitał zakładowy w wysokości 9 000 000 zł. Akcjonariat Toyota Leasing Polska Sp. z o.o.: 100 % Toyota Bank Polska S.A