Informacje prawne

Informacje prawne

Na tej stronie znajdziesz wszystkie informacje dotyczące banku wymagane prawnie

Informacje o charakterze ilościowym i jakościowym dotyczące adekwatności kapitałowej i sprawozdanie finansowe