częste pytania

Częste pytania

Odpowiedzi na częste pytania możesz znaleźć:

 • na poniższej stronie
 • korzystając z wyszukiwarki
 • pytając Tomoko

Konta

Czy istnieje możliwość wysłania/otrzymania przelewu z zagranicy?

Toyota Bank posiada kod SWIFT (TOBAPLPWXXX), ale wszystkie konta Klientów banku prowadzone są wyłącznie w polskim złotym (PLN), a bank nie obsługuje przelewów zagranicznych. Wszystkie przelewy w walutach obcych przychodzące na rachunki Toyota Bank są automatycznie zwracane do nadawcy. Banki zagraniczne mogą pobrać prowizję za zwrot środków.

Czy można potwierdzić tożsamość przelewem z innego banku?

Tożsamość nie może być potwierdzona  przelewem z innego banku. Tożsamość jest potwierdzana przez kuriera w momencie podpisywania umowy.

Dlaczego dostępne środki są niższe niż saldo konta?

Dostępne środki to środki, z których aktualnie można skorzystać. Uwzględniają one nierozliczone transakcje wykonywane kartą płatniczą, tzw. blokady lub transakcje oczekujące.

Czy osoba niepełnoletnia może otworzyć konto?

Toyota Bank oferuje Konto młodzieżowe Click dla osób, które ukończyły 13 rok życia.

Ile kosztuje prowadzenie konta?

Opłata za prowadzenie konta określona jest w Tabeli Opłat i Prowizji. Zapraszamy do zapoznania się z łatwymi warunkami zwrotu opłaty za prowadzenie konta.

Ile kosztują przelewy z konta?

Przelewy poprzez System Bankowości Elektronicznej z rachunku podstawowego są bezpłatne. W przypadku Konta Oszczędnościowego oraz Konta Super Click opłata za każdy przelew/zlecenie wewnętrzne zlecone poprzez System Bankowości Elektronicznej wynosi 2zł, a za przelew/zlecenie zewnętrzne 4,50zł.

Czy mogę otworzyć konto z inną osobą?

Toyota Bank oferuje Konto Wspólne.

Czy mogę dodać pełnomocnika do konta?

Do konta można dodać pełnomocnika. W przypadku chęci dodania pełnomocnika do konta prosimy o przesłanie na adres banku (Toyota Bank Polska S.A., ul. Postępu 18 b, 02-676 Warszawa) formularza pełnomocnictwa.

Czy jeśli mam współwłaściciela do konta to płacę więcej za prowadzenie?

W przypadku Konta Wspólnego opłata za prowadzenie konta jest naliczana oddzielnie dla każdego ze Współposiadaczy (o ile wydano więcej niż jedną kartę).

W jaki sposób zgłosić śmierć właściciela konta?

Zamknięcie rachunków osoby zmarłej następuje po przekazaniu do wiadomości Banku zawiadomienia o śmierci Klienta. W tym celu należy przesłać do Banku kopię aktu zgonu. Informacja o rachunkach posiadanych przez zmarłego jest udzielana spadkobiercom po przesłaniu aktu zgonu oraz poświadczenia dziedziczenia lub sądowej decyzji o podziale spadku. Wypłata środków z rachunków zmarłego jest wykonywana po przesłaniu powyższych dokumentów oraz kopii dowodów osobistych każdego spadkobiercy i pisemnej dyspozycji wypłaty środków podpisanej przez każdego spadkobiercę, wraz ze wskazaniem numerów rachunków bankowych do wypłaty.

Czy mogę zamienić konto na inne?

Toyota Bank nie oferuje możliwości przekształcenia rachunku. Należy złożyć wniosek o nowy rachunek oraz wypowiedzieć aktualny rachunek.

W jaki sposób mogę zamknąć konto w Toyota Bank?

Umowa konta może zostać wypowiedziana pisemnie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy Klient wskazuje sposób zadysponowania środkami, które są zgromadzone na rachunku. W tym celu należy przesłać do banku, wraz z wypowiedzeniem, numer rachunku, na który mają być zwrócone środki. Zamknięcie konta następuje po dokonaniu spłaty salda debetowego i wszelkich innych opłat, prowizji oraz obciążeń. Wypowiedzenie umowy należy przesłać na adres banku: ul. Postępu 18b, budynek myhive Mokotów Three, 02-676 Warszawa, dział Back Office.

Czy oprocentowanie kont zależy od tego ile mam pieniędzy na koncie?

Oprocentowanie środków na koncie jest zależna zarówno od kwoty jak i od rodzaju konta. Szczegóły znajdują się w Tabeli Oprocentowania.

Co to jest NRB?

NRB to numer rachunku bankowego, indywidualny dla każdego klienta.

Czy mogę mieć więcej niż jedno konto tego samego rodzaju?

Każdy pełnoletni klient banku może posiadać nie więcej niż jedno konto danego rodzaju:  Osobiste, Moto, Indeksowane. Klienci w wieku 13-24 mogą posiadać nie więcej niż jedno Konto młodzieżowe Click i Super Click.

Czy mogę przenieść konto do Toyota Bank?

Istnieje możliwość przeniesienia swojego rachunku do Toyota Bank. W tym celu wypełnić i dostarczyć do Toyota Bank pełnomocnictwo, upoważnienie i wniosek o przeniesienie rachunku z innego banku (formularz udzielenia pełnomocnictwa i przeniesienia rachunku lub innych usług płatniczych). Toyota Bank nie pobiera opłaty za przeniesienie rachunku.

Czym jest polecenie zapłaty i jak je ustanowić?

Polecenie zapłaty jest to forma rozliczenia zezwalająca na obciążenie rachunku klienta Banku. By aktywować polecenie zapłaty należy zgłosić ten zamiar podmiotowi, który świadczy usługę, za którą należność ma być pobrana z konta klienta banku. Klient banku może w każdej chwili odwołać polecenie zapłaty jednorazowo lub na stałe. W tym celu należy złożyć dyspozycję w formie pisemnej, w której znajdzie się numer transakcji do odwołania.

Jakie usługi dodatkowe mogę mieć do konta?

Do swojego konta można dołączyć serwisy assistance oraz pakiet sms. 

Czy mogę otworzyć rachunek walutowy?

Toyota Bank nie oferuje rachunków walutowych.

Czy przelewy na inne konto w Toyota Bank są realizowane w czasie rzeczywistym?

Przelewy wewnętrzne wykonane w godzinach pracy banku, tj. od 8:00 do 20:00 w dni robocze są realizowane w czasie rzeczywistym. Przelewy zlecone po godzinach pracy banku są realizowane najpóźniej następnego dnia roboczego.

Czy Toyota Bank posiada wpłatomaty?

Toyota Bank nie posiada wpłatomatów.

Jak pobrać historię rachunku za konkretny okres?

W celu pobrania historii rachunku należy wybrać opcję Konta - Historia konta w Systemie Bankowości Elektronicznej. System umożliwia wybór konta oraz okres, którego historia ma dotyczyć. Istnieje także możliwość eksportowania historii do pliku lub wydrukowania jej.

W jakiej formie mogę otrzymywać wyciąg z rachunku?

Bank wysyła wyciągi do klienta w formie papierowej lub elektronicznej. Wyciąg w formie papierowej jest wysyłany pocztą, za co pobierana jest opłata zgodna z Tabelą Opłat i Prowizji. Wyciąg w formie elektronicznej jest dostępny w Systemie Bankowości Elektronicznej i jest bezpłatny.

Czy mogę pobrać pojedyncze potwierdzenie przelewu?

Historia konta umożliwia wydrukowanie pojedynczego potwierdzenia przelewu. W tym przypadku należy wybrać opcję drukuj, a następnie w opcjach drukowania należy wybrać opcję "zapisz do pliku".

Mieszkam za granicą i nie mam polskiego obywatelstwa - czy mogę założyć konto w Toyota Bank?

Osoby nieposiadające polskiego obywatelstwa mogą otworzyć konto w Toyota Bank. Od nierezydentów wymaga się przedstawienia dowodu osobistego lub paszportu. Wymagane jest dodatkowo przedstawienie karty pobytu w przypadku osób, które nie są obywatelami Unii Europejskiej.  

Czy mogę dokonać wpłaty gotówkowej na konto?

Toyota Bank umożliwia wpłatę gotówkową w oddziale Banku Handlowego w Warszawie S.A, przy ulicy Traugutta. Pełny adres oddziału: Bank Handlowy w Warszawie S.A., ul. Traugutta 7/9, 00-950 Warszawa. Wpłatę należy dokonać na rachunek Toyota Bank Polska S.A. PL 58 1030 1508 0000 0004 0008 6001.
Powyższy rachunek jest przeznaczony wyłącznie do wpłat gotówkowych. Prosimy nie dokonywać na niego przelewów. Wpłaty zostaną zaksięgowane na rachunku klienta jeśli w tytule płatności poda swój numer klienta. W przypadku kiedy klient ma więcej, niż jeden rachunek w Toyota Bank, środki zostaną docelowo zaksięgowane na rachunku osobistym chyba, że w tytule wpłaty klient wyraźnie zaznaczy inny numer rachunku. Jeżeli klient zamierza dokonać wpłat na rachunek kredytu samochodowego należy wskazać numer umowy w tytule wpłaty. Za wpłatę gotówkową pobierana jest prowizja zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji. Wpłaty i wypłaty księgowane są codziennie do końca dnia. Przed wizytą w Banku Handlowym wypełnij Oświadczenie i prześlij jego skan na adres kontakt@toyotabank.pl.

Czy Toyota Bank posiada oddziały?

Toyota Bank jest bankiem internetowym, w związku z tym nie posiadamy placówek Banku i nie prowadzimy obsługi oddziałowej. 

Czy w Toyota Bank dostępna jest obsługa kasowa?

Toyota Bank nie prowadzi obsługi kasowej, jednak we współpracującym z Toyota Bank oddziałem Banku Handlowego w Warszawie S.A., przy ulicy Traugutta 7/9, 00-950 Warszawa, można dokonać wpłaty lub wypłaty gotówkowej.
W celu wpłaty gotówki należy udać się do oddziału i dokonać wpłaty na rachunek Toyota Bank Polska S.A. PL58 1030 1508 0000 0004 0008 6001, w tytule wpłaty wpisując swój numer klienta.
W celu wypłaty gotówki należy zgłosić taki fakt poprzez Infolinię. Następnie należy udać się do siedziby Toyota Bank w celu odebrania czeku, na podstawie którego oddział Banku Handlowego w Warszawie S.A. dokona wypłaty gotówki.
Za wpłatę i wypłatę gotówkową pobierana jest prowizja zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji.
Przed wizytą w Banku Handlowym wypełnij Oświadczenie i prześlij jego skan na adres kontakt@toyotabank.pl.

Czy dostęp do bankowości elektronicznej jest płatny?

Dostęp do bankowości elektronicznej jest bezpłatny. Nasz system jest gotowy do obsługi klientów 24 godziny na dobę.

Co się stanie, jeśli przeleję pieniądze z banku zagranicznego na konto w Toyota Bank?

Toyota Bank posiada kod SWIFT (TOBAPLPWXXX), ale wszystkie konta Klientów banku prowadzone są wyłącznie w polskim złotym (PLN), a bank nie obsługuje przelewów zagranicznych. Wszystkie przelewy w walutach obcych przychodzące na rachunki Toyota Bank są automatycznie zwracane do nadawcy. Banki zagraniczne mogą pobrać prowizję za zwrot środków.

Jak mogę zmienić limity na przelewy?

W celu zmiany limitów transakcyjnych zaloguj się w Systemie Bankowości Elektronicznej. W zakładce ustawienia znajdują się opcje pozwalające ustalić limity zarówno dla właściciela rachunku jak i osób upoważnionych do rachunku. Limity można również zmienić podczas rozmowy z doradcą na Infolinii pod nr 22 488 55 50.

Jak otworzyć konto?

W celu otworzenia konta prosimy o wypełnienie wniosku za pośrednictwem Centrum Wniosków.

Jakie dokumenty są potrzebne do otwarcia konta?

Aby otworzyć konto należy przedstawić dowód osobisty. Osoby nieposiadające polskiego obywatelstwa również mogą otworzyć konto w Toyota Bank. Od nierezydentów wymaga się przedstawienia dowodu osobistego lub paszportu. Wymagane jest dodatkowo przedstawienie karty pobytu w przypadku osób, które nie są obywatelami Unii Europejskiej.

Czy są wymagane wpływy na konto?

Toyota Bank nie wymaga deklarowanych wpływów na konto, jednak regularne wpływy bywają warunkiem korzystania z promocji organizowanych przez bank, dzięki którym można uzyskać dodatkowe profity. Należy również pamiętać by zapewnić na rachunku środki niezbędne do pobrania ewentualnej opłaty za konto. Szczegóły znajdują się w Tabeli Opłat i Prowizji

Czym jest rachunek VAT?

Dla klienta firmowego razem z rachunkiem rozliczeniowym jest również otwierany rachunek VAT. Środki zgromadzone na rachunku VAT mogą być wykorzystane podczas przeprowadzania transakcji z udziałem mechanizmu Split Payment.

Jest to mechanizm umożliwiający nadawcy płatności wykonanie płatności za fakturę (usługę lub towar) w taki sposób, że wartość netto trafi na rachunek rozliczeniowy odbiorcy płatności, a wartość podatku VAT trafi na rachunek VAT powiązany z rachunkiem rozliczeniowym odbiorcy płatności.

Załaduj więcej +

Lokaty

Czy muszę podpisywać umowę, jeżeli wnioskuję o kolejne lokaty?

Osoba, która nie posiada konta może wnioskować o lokatę standardową. W przypadku wnioskowania o pierwszą lokatę standardową należy podpisać umowę o lokatę. Przy wnioskowaniu o kolejne lokaty standardowe podpisywanie umowy nie jest konieczne. Klient, który posiada konto może założyć wszystkie lokaty z oferty Toyota Bank z poziomu Systemu Bankowości Elektronicznej, co nie wymaga podpisywania umowy lokaty.

Potrzebuję części środków z założonej lokaty - co mam zrobić?

System Toyota Bank nie umożliwia częściowej wypłaty środków z lokaty. W takiej sytuacji lokatę należy zerwać, a następnie można ponownie założyć lokatę na niższą kwotę.

Czy możliwe jest zerwanie lokaty bez utraty odsetek?

Zależnie od rodzaju lokaty przy zerwaniu lokaty klient nie otrzymuje odsetek lub otrzymuje 0,1 należnych odsetek. Warunki zerwania lokat są określone w Tabeli Oprocentowania.

Czy lokata jest zawsze odnawialna wraz z odsetkami?

Podczas zakładania lokaty klient określa tryb jej rozliczenia. Lokata może być nieodnawialna, odnawialna z odsetkami lub odnawialna bez odsetek. 

Czy lokaty podlegają ochronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego?

Tak, depozyty zgromadzone w Banku są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Szczegółowe informacje są dostępne na www.bfg.pl

Co się dzieje w przypadku, gdy kwota przelewu jest niezgodna z kwotą deklarowaną we wniosku o otwarcie lokaty?

Przelew zlecony na rachunek lokaty zostaje zwrócony na konto nadawcy, gdyż kwota przelewu musi być zgodna z kwotą zadeklarowaną podczas składania wniosku o lokatę.

Czy mogę zmienić numer konta do zwrotu środków w trakcie trwania lokaty?

Tak, w trakcie trwania umowy lokaty klient może zmienić tryb jej rozliczenia. W tym celu prosimy o kontakt z Infolinią pod nr 22 488 55 50.

Jak mogę założyć lokatę?

Wniosek o lokatę standardową można złożyć telefonicznie kontaktując się z Infolinią lub wypełniając wniosek ze strony internetowej Centrum Formularzy. Posiadacze konta w TBP mogą założyć każdy rodzaj lokaty logując się do Systemu Bankowości Elektronicznej.

Czy mogę założyć lokatę w walucie obcej?

Toyota Bank nie oferuje lokat walutowych.

Jak mogę zerwać lokatę?

Klient, który posiada wyłącznie lokatę standardową w Toyota Bank, celu jej zerwania powinien skontaktować się z Infolinią pod nr 22 488 55 50. Pozostałe lokaty z oferty Banku, klient może zerwać samodzielnie po zalogowaniu się do Systemu Bankowości Elektronicznej.

Czy mogę założyć kilka lokat na raz?

System Bankowości Elektronicznej nie umożliwia założenia wielu lokat na raz. Każda lokata musi być założona oddzielnie, a założenie lokaty jest potwierdzane przez klienta w aplikacji Mobilna Autoryzacja.

Jaka jest minimalna i maksymalna kwota lokaty?

Minimalna oraz maksymalna kwota lokaty jest zależna od jej rodzaju. Szczegóły znajdują się w Tabeli Oprocentowania.

Czy mogę założyć lokatę nie wychodząc z domu?

Proces założenia lokaty jest zależny od rodzaju lokaty.

Podpisanie pierwszej umowy o Lokatę Standard może odbyć się całkowicie online. Wystarczy wybrać sposób podpisania umowy ‘On-line’. Następnie do przeprocesowania wniosku prosimy o przygotowanie dokumentu tożsamości oraz urządzenia, które posiada kamerę internetową. Dzięki temu umowa może być aktywna tego samego dnia, którego został złożony wniosek.

W przypadku wyboru standardowej ścieżki, podpisanie umowy odbywa się w obecności kuriera.

Posiadacze konta w Toyota Bank mogą założyć każdy rodzaj lokaty, logując się do Systemu Bankowości Elektronicznej.

Ile mam czasu na wpłatę pieniędzy na lokatę?

Rachunek lokaty standardowej jest aktywny przez 21 dni od dnia potwierdzenia przez pracownika banku złożenia wniosku.

Jak mogę zarządzać lokatą online?

Każdy klient otrzymuje dane do logowania do systemu bankowości elektronicznej. Klient, który posiada tylko lokatę w Toyota Bank może skorzystać z pasywnego dostępu do systemu bankowego, co oznacza, że może na bieżąco podglądać stan lokaty. Klient, który dodatkowo posiada konto może edytować swoją lokatę: ma wpływ na w tryb rozliczenia lokaty oraz możliwość jej zerwania. Każde logowanie i transakcje należy zatwierdzać w aplikacji Mobilna Autoryzacja.

Ile kosztuje założenie lokaty?

Założenie lokaty jest bezpłatne.

Czy mogę założyć lokatę bez posiadania konta w banku?

Tak, Toyota Bank oferuje Lokatę Standard, której założenie nie wymaga posiadania konta.

Jakie są zasady pobierania podatku od lokat?

Podatek jest pobierany i odprowadzany przez Toyota Bank.

Na czym polega dzienna kapitalizacja odsetek?

Dzienna kapitalizacja odsetek polega na tym, że odsetki są codziennie dopisywane do rachunku lokaty, a dzięki temu z każdym dniem procentuje wyższy kapitał na lokacie.

Załaduj więcej +

Karty debetowe

Czy wydanie karty jest obowiązkowe?

Posiadanie karty jest dobrowolne. Klient na etapie składania wniosku o Konto decyduje czy chce otrzymać kartę płatniczą. Zachęcamy do wnioskowania o jej wydanie.

Jak wyłączyć możliwość płatności zbliżeniowych payWave?

W celu wyłączenia płatności zbliżeniowych payWave prosimy o kontakt z Infolinią pod nr 22 488 55 50 lub wysłanie wiadomości z Systemu Bankowości Elektronicznej.

Gdzie znajduje się kod CVV?

Kod CVV znajduje się na odwrocie karty w postaci 3 cyfr umieszczonych zazwyczaj obok paska przeznaczonego na podpis posiadacza karty.

Moja karta wkrótce traci ważność - co muszę zrobić, żeby otrzymać nową?

Wznowienie karty jest automatycznie wykonywane przez bank.

Jak aktywować kartę i nadać jej nowy PIN?

Aktywację karty oraz zmianę PINu można zlecić kontaktując się z Infolinią pod nr 22 488 55 50, a także za pośrednictwem Systemu Bankowości Elektronicznej.

Ile oczekuje się na dostarczenie karty do rachunku?

Karta jest dostarczana w ciągu maksymalnie 7 dni od uruchomienia konta. Jeśli w tym okresie karta nie dotarła, prosimy o kontakt z infolinią pod numerem 22 488 55 50 lub 801 900 700

Jak zmienić limity ustalone na karcie?

Możliwa jest modyfikacja limitów transakcyjnych kart debetowych. W tym celu prosimy o przesłanie dyspozycji poprzez System Bankowości Elektronicznej lub o kontakt z Infolinią pod nr 22 488 55 50. Maksymalny limit dzienny dla transakcji gotówkowych wynosi 5 000 zł. Maksymalny limit dzienny dla transakcji bezgotówkowych to 10 000 zł.

Czy mogę mieć kilka kart do rachunku?

Do konta jest wydawana jedna imienna karta. Dodatkową kartę może posiadać pełnomocnik do konta lub współwłaściciel Konta Wspólnego.

Czy zbliżeniowo mogę płacić również za granicą?

Tak, jeżeli terminal, za pomocą którego dokonujemy płatność udostępnia możliwość wykonywania transakcji zbliżeniowych payWave.

Jak odblokować kartę, gdy podano 3 razy błędnie PIN?

Karta zostanie automatycznie odblokowana przez bank po upływie 24 h.

Kiedy pojawia się konieczność potwierdzenia transakcji zbliżeniowej PIN-em?

Podanie kodu PIN jest wymagane podczas wykonywania pierwszej transakcji zbliżeniowej nową kartą. Dodatkowo, dla bezpieczeństwa limit pojedynczej transakcji zbliżeniowej wynosi 100 zł, co oznacza, że wyższa kwota spowoduje konieczność potwierdzenia transakcji PINem. Limit transakcji bezstykowych w sumie, rozumiany jako suma wartości pojedynczych transakcji, wynosi 200 zł.

Czy transakcja zbliżeniowa może spowodować przekroczenie salda dostępnych środków na rachunku?

Transakcja zbliżeniowa może spowodować przekroczenie salda dostępnych środków na rachunku. Autoryzacja offline powoduje brak powstania blokady dostępnych środków na koncie i bezpośrednie zaksięgowanie transakcji. W trakcie dokonywania transakcji autoryzowanej w trybie offline nie następuje połączenie terminala z bankiem za pośrednictwem systemów telekomunikacyjnych celem weryfikacji salda dostępnych środków. W związku z tym nie ma podstawy do powstania blokady autoryzacyjnej, która obniżyłaby saldo dostępnych środków, pozostawiając saldo księgowe konta niezmienione do momentu zaksięgowania transakcji na koncie. Transakcje offline nie są widoczne w systemie internetowym oraz bankowym do czasu rozliczenia, co oznacza, że niemożliwe jest zaobserwowanie w pierwszej kolejności obniżenia salda dostępnych środków, a następnie salda księgowego konta tak, jak ma to miejsce w przypadku transakcji autoryzowanych w trybie online. Realizacja transakcji offline powoduje jednorazowe i jednoczesne obniżenie obu sald konta w dniu księgowania transakcji. Autoryzacja offline transakcji wynika z ustawień terminala transakcyjnego, na które bank nie ma wpływu.

W jakich sytuacjach można złożyć dyspozycję wydania duplikatu karty?

Dyspozycję wydania duplikatu karty należy zgłosić w przypadku uszkodzenia, zniszczenia oraz zagubienia karty.

Czy Toyota Bank posiada swoje bankomaty?

Toyota Bank nie posiada swoich bankomatów, dlatego do dyspozycji klientów są bankomaty wszystkich sieci. 

Jakie rodzaje kart do konta mogę otrzymać?

Do konta można wybrać kartę Diamond White lub Super Red III. Karty różnią się jedynie kolorystyką.

Czy mogę zmienić wzór karty?

Zmiana wzoru karty jest możliwa. W tym celu prosimy o kontakt z Infolinią pod nr 22 488 55 50. Na początek przygotowaliśmy dla naszych klientów dwa wzory kart: Diamond White i Toyota Super Red III.

Co zrobić jeśli na moim koncie pojawią się transakcje kartą, których nie wykonywałem?

Należy skontaktować się z Bankiem telefonicznie, mailowo, pocztą bądź osobiście wskazując precyzyjnie, której transakcji (kwota transakcji, data transakcji, miejsce transakcji, opis transakcji) dotyczy zgłoszenie oraz powód/uzasadnienie dokonania zgłoszenia.

Jak mogę zrezygnować z karty?

Umowa karty debetowej może zostać wypowiedziana z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia i wymaga zachowania formy pisemnej.
Wypowiedzenie umowy należy przesłać na adres banku dostępny w zakładce Kontakt.

Jak zastrzec kartę?

W przypadku utraty karty należy niezwłocznie zgłosić informację do banku oraz przekazać polecenie zastrzeżenia karty. Zastrzeżenie karty można zgłosić w Automatycznym Serwisie Telefonicznym, pod numerem Infolinii: 22 488 55 50, wybierając opcję 2. Kartę można zastrzec przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zastrzeżenie karty jest nieodwołalne. Kartę możesz również zablokować, po jej odzyskaniu istnieje możliwość odblokowania.

Zostawiłem kartę przy kasie w sklepie - czy muszę ją zastrzec?

Kartę można zastrzec lub zablokować. Należy mieć jednak na uwadze, że zastrzeżenie karty jest nieodwołalne, natomiast zablokowaną kartę można odblokować po jej odzyskaniu. Wszystkie te operacje można wykonać kontaktując się z Infolinią pod nr 22 488 55 50.

Co mam zrobić jeśli ktoś prosi mnie o wszystkie dane karty - czy mogę je podać?

Dane karty można przekazać tylko i wyłącznie w rozmowie z pracownikiem Toyota Bank.

Jaki jest maksymalny czas trwania blokady autoryzacyjnej?

Blokada autoryzacyjna płatności może trwać do 8 dni.

Czym są płatności payWave?

Płatności zbliżeniowe payWave to technologia umożliwiająca wykonanie transakcji za pomocą zbliżenia karty do terminala płatniczego.

Jaka jest moja odpowiedzialność w przypadku utraty karty?

Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności za nieautoryzowane transakcje karta znajdują się w Regulaminie Świadczenia Usług dla Konsumentów. Dla kart debetowych pkt 10.43 - 10.46 dla kart kredytowych pkt. 11.61-11.64

Ile gotówki mogę wypłacić maksymalnie jednego dnia z bankomatu?

Maksymalny dzienny/jednorazowy limit na wypłatę gotówki z bankomatu wynosi 5 000 zł.

Czy mogę zablokować płatności internetowe?

Istnieje możliwość wyłączenia płatności internetowych. W tym celu prosimy o kontakt z Infolinią.

W jaki sposób jest wysyłana karta płatnicza?

Karta płatnicza do rachunku jest wysyłana za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres korespondencyjny klienta.

Co mam zrobić w przypadku zgubienia karty?

Fakt ten należy niezwłocznie zgłosić do banku, celem zastrzeżenia zgubionej karty i wydania nowej.

W jaki sposób złożyć reklamację transakcji kartą?

Klient ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej nieautoryzowanej transakcji. Wszystkie przypadki dotyczące niewykonanych, nienależnych lub nieprawidłowo zainicjowanych transakcji płatniczych powinny być zgłaszane niezwłocznie do Banku. Termin rozpatrywania reklamacji wynosi 15 dni od daty zgłoszenia lub w przypadkach szczególnie skomplikowanych 35 dni, o czym Bank informuje klienta.

Kiedy Bank może zablokować kartę płatniczą?

Bank jest uprawniony do zablokowania karty debetowej i kredytowej z powodu uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem. Przyczyną zablokowania może być również podejrzenie nieuprawnionego użycia lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej transakcji płatniczej.

Bank każdorazowo informuje klienta o zablokowaniu karty. W celu zdjęcia blokady prosimy o wysłanie wiadomości poprzez System Bankowości Elektronicznej bądź o kontakt z infolinią Banku pod numerem 22 488 55 50 lub 801 900 700.

W jaki sposób rozliczane są transakcje zagraniczne kartą?

Zagraniczne transakcje kartą dokonywane w walucie innej niż polski złoty (PLN) podlegają procesowi przewalutowania. Transakcje te są rozliczane po kursach organizacji płatniczej Visa. Jedynym kosztem związanym z operacją jest Prowizja za przewalutowanie transakcji zgodna z Tabelą Opłat i Prowizji.
Jeśli chcesz sprawdzić sposób przeliczania kwoty transakcji na walutę rozliczeniową, skorzystaj z kalkulatora Visa: Currency Converter.

Załaduj więcej +

Serwisy assistance

Kiedy mogę skorzystać z assistance?

Serwisu Assistance może skorzystać klient, który opłaca składkę zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji.
Klienci posiadający Kartę kredytową Double Gold otrzymują Serwis Medyczny oraz Concierge w cenie karty.

Jak mam zgłosić szkodę?

W celu skorzystania z usług serwisów assistance uprawniony zobowiązany jest skontaktować się z Centrum Alarmowym, dzwoniąc pod numer telefonu + 48 22 205 51 01. Centrum alarmowe jest czynne całą dobę. 

W jaki sposób bank organizuje pomoc?

W przypadku wystąpienia szkody, pomoc jest organizowana przez Europ Assistance. Wystarczy skontaktować się z Centrum Alarmowym, dzwoniąc pod numer telefonu + 48 22 205 51 01. Pomoc jest organizowana w możliwie najszybszym terminie.

Czy mogę wybrać dowolne serwisy assistance?

Serwisy assistance są dostępne dla Klientów posiadających kartę kredytową lub konto z kartą debetową. Klient może wybrać wszystkie serwisy assistance z oferty Toyota Bank.

Jak mogę włączyć serwisy Assistance?

W celu włączenia serwisów assistance prosimy o kontakt z Infolinią Toyota Bank pod nr 22 488 55 50. Przystąpienie do programu następuje drogą telefoniczną poprzez zaakceptowanie przez uczestnika deklaracji odczytanej przez pracownika banku.

Czy w każdej chwili mogę zrezygnować z serwisów? Jak można je wyłączyć?

W celu wyłączenia serwisów assistance prosimy o kontakt z Infolinią Toyota Bank. Ochrona serwisowa obowiązuje do końca miesiąca, w którym występuje zgłoszenie wyłączenia serwisu.

Jaki jest numer telefonu do Centrum Alarmowego?

W celu skorzystania z usług serwisów assistance uprawniony zobowiązany jest skontaktować się z Centrum Alarmowym dzwoniąc pod numer telefonu + 48 22 205 51 01. Centrum Alarmowe jest czynne całą dobę. 

Jakie dane muszę posiadać do zgłoszenia szkody?

Podczas zgłoszenia szkody należy podać następujące dane:

a. 6 pierwszych i 6 ostatnich cyfr numeru karty, 

b. imię i nazwisko; 

c. numer telefonu, pod którym można skontaktować się z uprawnionym lub wskazaną przez niego osobą; 

d. krótki opis oczekiwanej pomocy; 

e. wszelkie inne informacje niezbędne Centrum Alarmowemu w celu realizacji usługi.

Czy są jakieś ograniczenia kwotowe świadczeń?

Limity świadczeń są określone w warunkach świadczenia usług Assistance.

Zabrakło mi paliwa - co powinienem zrobić?

W celu skorzystania z usług Serwisów Assistance należy skontaktować się z Centrum Alarmowym, dzwoniąc pod numer telefonu + 48 22 205 51 01. Centrum Alarmowe jest czynne całą dobę. 

Kiedy pobierana jest opłata za serwis assistance?

Opłata za serwis assistance jest pobierana 1 dnia roboczego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Jak długo trwa ochrona serwisowa?

Okres świadczenia usług rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym uprawniony wyraził zgodę na przystąpienie do serwisu i trwa 12 miesięcy kalendarzowych. Okres świadczenia usług będzie automatycznie odnawiany na kolejne 12 miesięcy, pod warunkiem, że uprawniony nie złoży wcześniej rezygnacji.

Załaduj więcej +

Kredyt samochodowy

Chcę spłacić kredyt wcześniej, co muszę zrobić?

W celu wcześniejszej spłaty kredytu samochodowego prosimy o kontakt z Infolinią banku. Pracownik banku dokona kalkulacji, przedstawi kwotę do całkowitej spłaty kredytu oraz przyjmie dyspozycję wcześniejszej spłaty.

W jakim czasie po spłacie kredytu otrzymam dokumenty samochodu i potwierdzenie spłaty?

Po rozliczeniu spłaty, bank wysyła dokumenty potwierdzające zakończenie umowy kredytowej w ciągu 14 dni od momentu zamknięcia umowy. Jeśli zabezpieczeniem kredytu był depozyt karty pojazdu, to wraz z zaświadczeniem potwierdzającym spłatę wysyłana jest karta pojazdu.

Chcę wziąć kredyt samochodowy - ile będzie mnie to kosztować?

Toyota Bank posiada w swojej ofercie różne rodzaje kredytów samochodowych. Zapraszamy do wyliczenia raty korzystając z wygodnych kalkulatorów

Jak wypożyczyć kartę pojazdu i ile to kosztuje?

W związku ze zmianą przepisów, od dnia 4.09.2022 r. nie ma możliwości wypożyczenia karty pojazdu. Obecnie karty pojazdu wysyłane są automatycznie po zakończeniu umowy. Na prośbę klienta o wcześniejsze wydanie karty, Bank dokona bezpłatnej wysyłki na wskazany adres.

Na jak długo jest wypożyczana karta pojazdu?

Karta pojazdu jest wypożyczana na okres 21 dni, z możliwością wydłużenia tego okresu. W celu wydłużenia terminu zwrotu karty pojazdu prosimy o kontakt z Infolinią.

Jakie są koszty wcześniejszej spłaty kredytu?

W przypadku wcześniejszej spłaty może być pobrana prowizja w wysokości do 2% kwoty pozostałego do spłaty kapitału. Często jednak umowa nie przewiduje pobierania tej opłaty. Aby dowiedzieć się więcej prosimy o kontakt z Infolinią.

Czy można opłacić polisę w ratach?

Polisę ubezpieczeniową należy opłacić jednorazowo. Bank nie wyraża zgody na płatność w ratach

Gdzie mam przesłać polisę, która jest zabezpieczeniem kredytu?

Polisę można przesłać korzystając z zakładki Kontakt.

Jakie jest zabezpieczenie kredytu samochodowego?

Zabezpieczenie spłaty kredytu samochodowego stanowią:

a. Przewłaszczenie na zabezpieczenie samochodu,

b. Cesja praw z polisy Ubezpieczenia Komunikacyjnego,

 

Co jaki czas muszę przesyłać do banku kopię polisy AC z cesją praw z polisy na bank?

Kopię polisy AC z cesją praw na bank należy przesyłać w formie elektronicznej lub pisemnej każdorazowo po zawarciu nowej polisy, nie póżniej, niż na 7 dni przed zakończeniem okresu dotychczasowego ubezpieczenia komunikacyjnego.

Czy otrzymam blankiety do spłat kredytu?

Bank nie udostępnia blankietów do spłaty kredytu. Wraz z umową przekazywany jest harmonogram spłat, na podstawie którego można ustanowić stałe zlecenie na przelewy rat.

W jaki sposób mogę zmienić harmonogram spłat?

W celu zmiany harmonogramu spłat należy zgłosić dyspozycję korzystając z zakładki Kontakt.

W jaki sposób mogę zmienić datę spłaty raty?

W celu zmiany daty spłaty raty kredytu należy zgłosić dyspozycję korzystając z zakładki Kontakt.

Czy mogę wydłużyć okres kredytu?

Decyzja o wydłużeniu okresu kredytowania jest podejmowana indywidualnie i na podstawie uzasadnionych powodów. W celu zgłoszenia dyspozycji prosimy o skorzystanie z zakładki Kontakt.

Czy mogę zawiesić spłatę rat na jakiś czas?

Prolongata, czyli zawieszenie spłat rat jest udzielana indywidualnie, ze względu na trudną sytuację finansową. Aby uzyskać prolongatę należy przesłać pisemną dyspozycję do Toyota Bank korzystając z zakładki Kontakt.

Jakie są pobierane opłaty związane z obsługą kredytu?

Z tytułu Umowy Kredytu Samochodowego bank pobiera opłaty i prowizje w wysokości i na zasadach określonych w umowie oraz w Tabeli Opłat i Prowizji. Bank może naliczyć odsetki na warunkach określonych w Umowie Kredytu Samochodowego, w Regulaminie Świadczenia Usług oraz w Tabeli Oprocentowania.

W jaki sposób mogę zawrzeć umowę o kredyt?

Odwiedź Dilera

 1. Wybierz wymarzony samochód
 2. Wypełnij w 5 minut z dilerem wniosek kredytowy
 3. Przedstaw dokument tożsamości oraz dokumenty finansowe
 4. Odbierz w ciągu 1 godziny decyzję kredytową
 5. Podpisz umowę kredytową

Odbierz samochód

Na jak długo jest wypożyczana karta pojazdu?

Od dnia 4.09.2020 r. nie ma możliwości wypożyczenia karty pojazdu.

Czy mogę złożyć wniosek o kredyt samochodowy online?

Wniosek o kredyt samochodowy można zlożyć w salonie Toyoty z doradcą, który pomoże wybrać najkorzystniejszą ofertę.

Czy mogę wziąć na kredyt dowolny samochód?

Toyota Bank umożliwia finansowanie zakupu samochodów nowych marki Toyota i Lexus. Finansowanie dostępne jest także dla wszystkich marek aut używanych.

Toyota Bank może finansować zakup pojazdu innej marki wyłącznie za pośrednictwem sieci autoryzowanych Dilerów. Obowiązuje to wyłącznie umowy na te auta używane, które dostępne są w Autoryzowanych Salonach Obsługi lub za pośrednictwem serwisu Toyota Plus.

Czy mogę wziąć kredyt na samochód używany?

W ofercie Toyota Bank dostępne są propozycje przygotowane zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych.

Jakie dokumenty muszę mieć przy sobie, aby załatwić wszystkie formalności za jednym razem?

W przypadku uproszczonej procedury kredytowej może wystarczyć posiadanie przy sobie dowodu osobistego. W innych przypadkach doradca informuje o dokumentach wymaganych do decyzji kredytowej.

Co muszę zrobić po wpłacie ostatniej raty?

Należy skontaktować się z Infolinią banku, upewnić się, czy dana umowa kredytowa wymaga złożenia dyspozycji spłaty oraz czy wpłacona kwota jest odpowiednia. Po wpłacie ostatniej raty, bank wysyła do klienta zaświadczenie potwierdzające spłatę kredytu. Jeśli zabezpieczeniem spłaty kredytu był depozyt karty pojazdu, wraz z zaświadczeniem wysyłana jest karta pojazdu.

Czy mogę zmienić wysokość miesięcznej raty?

W celu zmiany wysokości miesięcznej raty należy zgłosić dyspozycję. W celu zgłoszenia dyspozycji prosimy o skorzystanie z zakładki Kontakt.

Gdzie mogę otrzymać przykładowe wyliczenia dla wybranego przeze mnie modelu samochodu?

Zachęcamy do skorzystania z kalkulatorów i konfiguratorów dostępnych na naszej stronie internetowej. Szczegółową kalkulację i ofertę może przygotować Diler w Stacjach Toyoty.

Co zrobić w przypadku szkody?

W przypadku wystąpienia szkody na kredytowanym samochodzie, konieczne jest zgłoszenie zdarzenia do ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel zgłasza szkodę bezpośrednio do Banku. Jeśli umowa kredytowa zabezpieczona jest cesją na rzecz Toyota Bank, to Bank decyduje o wypłacie odszkodowania.

Załaduj więcej +

Pożyczka

W jaki sposób mogę zawrzeć umowę o pożyczkę?

Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku o pożyczkę, wniosek znajduje się na stronie internetowej banku. Po złożeniu wniosku następuje jego telefoniczne potwierdzenie przez doradcę Toyota Bank, ktróry przekazuje następnie wniosek do weryfikacji zdolności kredytowej. W przypadku pozytywnej decyzji kredytowej bank informuje o niej telefonicznie i dostarcza umowy pocztą.

Ile czasu muszę posiadać konto, aby otrzymać pożyczkę?

Aby wnioskować o pożyczkę należy posiadać konto w Toyota Bank minimum 6 miesięcy.

Jaka jest maksymalna kwota pożyczki bez dodatkowych zabezpieczeń?

Każdy wniosek o pożyczkę jest rozpatrywany indywidualnie. Zachęcamy do złożenia wniosku i sprawdzenia swojej zdolności kredytowej.

W jaki sposób bank wypłaca pożyczkę?

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej, bank wypłaca kwotę pożyczki na rachunek rozliczeniowy klienta w Toyota Bank.

Jaki jest maksymalny okres, na który można otrzymać pożyczkę?

Pożyczkę można otrzymać na maksymalny okres 60 miesięcy.

Czy muszę posiadać konto w Toyota Bank, aby uzyskać pożyczkę?

Tak, o pożyczkę mogą wnioskować klienci, którzy posiadają konto w Toyota Bank minimum 6 miesięcy.

Czy jeśli jestem na liście BIK, to uzyskam pożyczkę?

Osoby znajdujące się na liście dłużników BIK nie otrzymają pozytywnej decyzji kredytowej w Toyota Bank.

Ile trwa proces przyznawania pożyczki?

Termin rozpatrywania wniosku o pożyczkę jest zależny od liczby dokumentów przekazanych do oceny zdolności kredytowej klienta i może wynieść od kilku do nawet kilkudziesięciu dni roboczych. Dokładamy wszelkich starań, aby decyzja kredytowa została podjęta jak najszybciej.

Nie jestem w stanie spłacić pożyczki - co mam zrobić?

W przypadku braku możliwości spłaty pożyczki oraz trudnej sytuacji finansowej należy wysłać do banku pisemną dyspozycję ze szczegółowym wyjaśnieniem. Bank zapozna się z korespondencją oraz ustosunkuje się do sytuacji. Pismo prosimy przesłać na adres banku.

Jakie dokumenty są potrzebne do otrzymania pożyczki?

W przypadku otrzymywania wynagrodzenia na rachunek w Toyota Bank, decyzja jest podejmowana na podstawie historii rachunku. W innym razie należy dostarczyć odpowiednie dokumenty, w zależności od rodzaju zatrudnienia, o których poinformuje doradca Toyota Bank podczas telefonicznego potwierdzenia złożenia wniosku.

Czym jest zdolność kredytowa?

Jest to zdolność osoby ubiegającej się o kredyt do spłaty kwoty kredytu, rozumianego jako kapitał wraz z odsetkami, w umownych terminach płatności.

W jaki sposób spłacać pożyczkę?

Pożyczkę można spłacać wykonując w każdym miesiącu przelew na numer rachunku rozliczeniowego pożyczki. Wygodnym rozwiązaniem jest ustanowienie zlecenia stałego, wówczas kwota raty jest przelewana automatycznie. W przypadku posiadania konta w Toyota Bank można to zrobić przez System Bankowości Elektronicznej.

Czym jest RRSO?

RRSO, czyli rzeczywista roczna stopa oprocentowania, to całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym.

Czy muszę mieć umowę o pracę aby otrzymać pożyczkę?

Pożyczkę można uzyskać na podstawie wynagrodzenia z różnych form zatrudnienia. Warunkiem jest brak zaległości na innych umowach kredytowych, brak negatywnej historii w banku oraz w Biurze Informacji Kredytowej. Szczegółowych informacji udzieli doradca Toyota Bank podczas telefonicznego potwierdzenia złożenia wniosku.

Czy mogę zawiesić spłatę rat na jakiś czas?

Prolongata, czyli zawieszenie spłat rat jest udzielana indywidualnie, ze względu na trudną sytuację finansową. Aby uzyskać prolongatę należy przesłać pisemną dyspozycję do Toyota Bank korzystając z zakładki Kontakt.

W jaki sposób pobierane są opłaty związane z udzieleniem pożyczki?

Opłaty za udzielanie pożyczki pobierane są zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji.

Opłaty są doliczane do kapitału i stanowią łączną kwotę udzielonej pożyczki.

Czy mogę spłacić pożyczkę przed terminem?

Klient może spłacić pożyczkę przed wyznaczonym terminem spłaty. W takim przypadku spłacana jest wartość kapitału oraz odsetek wynikających z najblizszej raty do spłaty. Zachęcamy do kontaktu z Infolinią celem wyliczenia odpowiedniej kwoty do spłaty.

Jakie są pobierane opłaty związane z obsługą pożyczki?

Informacje dotyczące opłat związanych z pożyczką dostępne są w Tabeli Opłat i Prowizji, zapraszamy do sprawdzenia aktualnych promocji z atrakcyjnymi ofertami.

W jaki sposób mogę zamówić dokumenty/opinie związane z pożyczką?

Dyspozycję o wydanie dokumentów, opinii czy zaświadczeń można złożyć telefonicznie lub wysyłając wiadomość z Systemu Bankowości Elektronicznej. Dyspozycje są realizowane w terminie nie przekraczającym 14 dni.

Załaduj więcej +

Limit kredytowy

Jakie dokumenty są wymagane do otrzymania linii kredytowej?

Należy dostarczyć odpowiednie dokumenty w zależności od rodzaju zatrudnienia:

 1. Pełna księgowość - sprawozdanie finansowe za rok ubiegły, rachunek zysków i strat i bilans za ostatni kwartał bieżącego roku oraz zaświadczenia o niezaleganiu w US i ZUS. Dokumenty finansowe powinny zawierać podpisy osoby sporządzającej, zatwierdzającej oraz pieczęć firmową z danymi rejestrowymi podmiotu.
   
 2. KPIR - deklaracja podatkowa PIT/B oraz PIT-36L za rok ubiegły z potwierdzeniem złożenia w US (lub UPO), podsumowanie z księgi przychodów i rozchodów za rok bieżący (zestawienie narastająco od początku roku do ostatniego miesiąca włącznie, podpisane przez osobę sporządzającą lub właściciela) oraz zaświadczenia o niezaleganiu w US i ZUS.
   
 3. Ryczałt - deklaracja podatkowa PIT-28 za rok ubiegły z potwierdzeniem złożenia w US (lub UPO), ewidencja przychodów według poszczególnych stawek ryczałtu za rok bieżący, podpisana przez osobę sporządzającą lub właściciela oraz zaświadczenia o niezaleganiu w US i ZUS.

Czy PIT za ostatni rok też jest podstawą do obliczania zdolności kredytowej?

W przypadku zatrudnienia w formie umowy o pracę zdolność kredytowa jest wyliczana na podstawie udokumentowania miesięcznego wynagrodzenia (wyciąg bankowy, zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach). PIT roczny za ostatni rok podatkowy jest podstawą do obliczenia zdolności kredytowej dla osób, które posiadają indywidualną działalność gospodarczą.

Czy jest możliwość uruchomienia linii kredytowej online?

Linia kredytowa w rachunku nie jest uruchamiana online. Należy złożyć wniosek o linię korzystając z centrum wniosków. Następnie wniosek jest weryfikowany przez Departament Kredytowy. Po podjęciu pozytywnej decyzji kredytowej bank wysyła pocztą umowę linii kredytowej. Dokument należy podpisać i odesłać na adres korespondencyjny banku. Po otrzymaniu umowy środki linii kredytowej są udostępniane w rachunku.

Czy można otworzyć nowy rachunek od razu z dostępną linią kredytową?

O linię kredytową można wnioskować, posiadając przez minimum 3 miesiące konto w Toyota Bank.

Czy mogę przenieść linię kredytową z innego banku?

Tak, istnieje możliwość zawnioskowania o przeniesienie linii kredytowej z innego banku. Warunkiem udzielenia linii kredytowej jest posiadanie minimum 3-miesięcznej historii konta w Toyota Bank. Jeżeli warunek jest spełniony, wniosek zostaje przekazany do departamentu kredytowego w celu ostatecznej weryfikacji oraz zapoznania się z dokumentami finansowymi, które potwierdzają wysokość i źródło dochodu.

Jakie warunki muszę spełnić, aby otrzymać linię kredytową w koncie?

Podstawowym warunkiem udzielenia linii kredytowej jest posiadanie minimum 3-miesięcznej historii konta w Toyota Bank. W niektórych przypadkach potrzebne są dodatkowe dokumenty finansowe lub zabezpieczenia, o których poinformuje doradca Toyota Bank.

Jak mogę podwyższyć kwotę dostępnej linii kredytowej?

W celu podwyższenia kwoty dostępnej linii kredytowej należy ponownie wypełnić wniosek o linię oraz podać w nowym wniosku kwotę linii kredytowej, którą jesteśmy zainteresowani. Wniosek zostaje poddany standardowej procedurze kredytowej.

Czy są wymagane minimalne miesięczne spłaty wykorzystanej kwoty linii kredytowej?

Tak, należy dokonywać minimalnych miesięcznych wpłat na konto w wysokości nie niższej, niż wskazana w umowie linii kredytowej.

Czy pełnoletność jest wymagana do otrzymania linii kredytowej?

Linia kredytowa może być przyznana osobie, która posiada konto w Toyota Bank od min. 3 miesięcy, ukończyła 18 rok życia i posiada regularne wpływy na rachunek z tytułu wynagrodzenia.

Od czego zależy przedłużenie linii kredytowej na kolejny rok?

Bank udziela kredytu na okres 12 m-cy. Po 11 miesiącach pracownik dokonuje weryfikacji obsługi kredytu w rachunku bieżącym. Bank może poprosić o przedstawienie aktualnych dokumentów potwierdzających dochody klienta.
Umowa Linii Kredytowej może być przedłużana na kolejne okresy 12 miesięczne jeżeli łącznie spełnione zostaną następujące warunki:

a. Klient należycie wykonał wszystkie obowiązki wynikające z Umowy Linii Kredytowej, w szczególności w zakresie dokonywania systematycznych wpłat na konto w wysokości nie niższej niż zadeklarowane w Umowie Linii Kredytowej,

b. Klient na co najmniej 30 dni przed upływem okresu na który zawarto Umowę Linii Kredytowej nie złożył Bankowi pisemnego oświadczenia o zamiarze nie kontynuowania Umowy Linii Kredytowej na kolejny okres, oraz

c. Sytuacja ekonomiczna klienta nie uległa pogorszeniu.

Umowa Linii Kredytowej nie jest przedłużana gdy klient nie spełni powyższego warunku lub przekroczy limit Linii Kredytowej lub prześle pisemną dyspozycję rozwiązania umowy Linii Kredytowej. 
Przynajmniej jednokrotnie w trakcie trwania okresu na jaki zawarto Umowę Linii Kredytowej, klient zobowiązany jest do spłaty całkowitej kwoty wykorzystanego limitu.

W jaki sposób mogę przesłać dokumenty wymagane do decyzji kredytowej?

Dokumenty wymagane do decyzji kredytowej można przesłać na adres email dokumenty@toyotabank.pl na numer fax 22 488 55 51 lub pocztą na adres banku.

Od kiedy naliczane są odsetki w linii kredytowej?

Bank nalicza odsetki za każdy dzień wykorzystania linii kredytowej do dnia poprzedzającego spłatę zadłużenia.

W jaki sposób mogę dokonać spłaty linii kredytowej?

Spłata linii kredytowej następuje poprzez wykonanie przelewu na rachunek, w którym jest uruchomiona linia kredytowa.

Jak zrezygnować z linii kredytowej?

W celu wypowiedzenia umowy linii kredytowej należy przesłać do banku pisemne wypowiedzenie umowy. Obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia. Pismo należy wysłać na adres banku.

Czy linia kredytowa odnawia się automatycznie?

Linia kredytowa w rachunku firmowym nie jest odnawiana automatycznie.

Załaduj więcej +

Karty kredytowe

Nie mogę spłacić swojej karty kredytowej - w systemie ma ona status nieaktywna.

Opcja "spłać kartę" w Systemie Bankowości Elektronicznej jest dostępna tylko dla kart o statusie "aktywna". W przypadku, gdy termin ważności karty kończy się i została wysłana nowa karta - system prezentuje status nieaktywna do dnia aktywacji karty, dlatego opcja "spłać kartę" nie jest dostępna. Należy wykonać spłatę karty wykonując klasyczny przelew na numer rachunku rozliczeniowego karty, który znajduje się w zakładce "Szczegóły karty".

Co to jest okres bezodsetkowy?

Okres bezodsetkowy to okres, w którym nie są naliczane odsetki od zadłużenia na karcie kredytowej. Obowiązuje on od daty rozpoczęcia cyklu rozliczeniowego i trwa do 56 dni. Czas pozostały do spłaty zadłużenia, podany jest na comiesięcznym wyciągu, tj. zestawieniu transakcji i operacji. Spłata całości zadłużenia w tym terminie gwarantuje brak naliczenia odsetek od kwoty transakcji bezgotówkowych.

Czy z udostępnionego limitu karty mogą korzystać inne osoby?

Właściciel karty kredytowej może zawnioskować o kartę dodatkową dla dowolnej osoby. W tym celu konieczne jest przesłanie następujących dokumentów:

1. Wniosek o kartę kredytową z wypełnionymi polami dedykowanymi dla pełnomocnika oraz podpisem właściciela umowy.

2. Formularz Osobowy Użytkownika karty dodatkowej.

Wnioski można pobrać z  naszej strony internetowej i znajdują się w zakładce Dokumenty. Wypełnione wnioski można wysłać do banku korzystając z zakładki Kontakt.

Czy samodzielnie można wybrać okres rozliczeniowy?

Tak, datę rozpoczęcia cyklu rozliczeniowego można wybrać podczas składania wniosku o kartę kredytową. Pierwszy cykl rozpoczyna się 1-wszego dnia miesiąca, dzięki temu data spłaty będzie wypadać w środku miesiąca. Drugi cykl rozliczeniowy rozpoczyna się 15-tego dnia miesiąca, dzięki temu data spłaty będzie wypadać na początku miesiąca.

Jak mogę sprawdzić zadłużenie na swojej karcie?

Zadłużenie na karcie kredytowej można sprawdzić po zalogowaniu się do Systemu Bankowości Elektronicznej lub kontaktując się z Infolinią.

Jaki maksymalny limit może mieć karta kredytowa?

Karta Kredytowa Classic oferuje limit w wysokości 1 000 - 40 000 zł. 

Karta Kredytowa Gold oferuje limit w wysokości 5 000 zł - 80 000 zł.

Czy mogę wypłacać środki z karty kredytowej w bankomacie?

Tak, istnieje możliwość wypłaty środków z karty kredytowej w bankomacie, jednak należy mieć na uwadze, iż transakcje gotówkowe nie są objęte okresem bezodsetkowym. Oprocentowanie transakcji gotówkowych to czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP pomnożona przez wskaźnik dostępny w Tabeli oprocentowania.

Jak mogę zamknąć kartę kredytową?

Zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług dla konsumentów umowa karty kredytowej może zostać wypowiedziana z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie wymaga zachowania formy pisemnej. W razie wypowiedzenia umowy, klient zobowiązany jest do spłaty całego salda zadłużenia przed upływem okresu wypowiedzenia. W przypadku nadpłaty na umowie karty kredytowej, klient powinien wraz z wypowiedzeniem umowy przesłać pismo z numerem rachunku, na jaki mają być zwrócone środki. Wypowiedzenie umowy należy przesłać na adres banku.

Czy karta wydawana jest na konkretny okres?

Karta kredytowa jest ważna przez okres 36 mięsięcy liczony od pierwszego dnia miesiąca następnego po miesiącu jej wydania. Termin ważności karty kredytowej wskazany jest na jej awersie. Umowa karty kredytowej obowiązuje od dnia jej podpisania do dnia upływu okresu ważności karty kredytowej. Jeżeli bank nie złoży oświadczenia o nieprzedłużaniu umowy co najmniej na 2 miesiące przed upływem ważności karty kredytowej lub klient nie złoży oświadczenia o nieprzedłużaniu umowy co najmniej na 1 miesiąc przed upływem ważności karty kredytowej, umowa ulega przedłużeniu na okres ważności nowej karty kredytowej liczony w sposób określony powyżej oraz w umowie karty kredytowej. 

Widzę na swoim wyciągu transakcje, które nie były wykonywane przeze mnie - co mam zrobić?

W przypadku nieautoryzowanych transakcji należy skontaktować się z Bankiem telefonicznie, mailowo, pocztą bądź osobiście wskazując precyzyjnie, której transakcji (kwota transakcji, data transakcji, miejsce transakcji, opis transakcji) dotyczy zgłoszenie oraz powód/uzasadnienie dokonania zgłoszenia.

Czy w przypadku zamknięcia karty kredytowej muszę od razu spłacić całe zadłużenie?

Wypowiedzenie umowy karty kredytowej jest realizowane z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Zadłużenie powstałe na karcie kredytowej należy spłacić przed ostatnim dniem okresu wypowiedzenia.

W jaki sposób aktywować kartę?

Aktywacja karty jest możliwa telefonicznie pod numerem Infolinii banku oraz w Bankowości Elektronicznej. Aktywację karty należy zatwierdzić w aplikacji Mobilna Autoryzacja. Po zalogowaniu należy wybrać opcję "karty", a następnie "aktywuj kartę".

W jaki sposób karta jest dostarczana?

Karta jest wysyłana przez bank w formie przesyłki pocztowej. PIN do karty jest wysyłany pocztą, w oddzielnej korespondencji.

Czy mogę zmienić PIN do karty?

PIN do karty może zostać zmieniony telefonicznie pod numerem Infolinii banku. PIN do karty można zmienić również w Systemie Bankowości Elektronicznej. Po zalogowaniu należy wybrać opcję "karta", a następnie "zmień PIN karty". Zmianę PIN-u należy zatwierdzić w aplikacji Mobilna Autoryzacja.

W jaki sposób mogę zmienić limity transakcyjne?

W celu zmiany limitów transakcyjnych prosimy o kontakt telefoniczny z Infolinią lub przesłanie dyspozycji poprzez System Bankowości Elektronicznej.

Nie spłaciłem kwoty minimalnej w terminie - czy zostaną naliczone odsetki karne?

W przypadku braku spłaty minimalnej kwoty spłaty w okreslonym terminie, od dnia jej wymagalności naliczane są odsetki za opóźnienie na zasadach opisanych w umowie kraty kredytowej.

Jaka jest kwota minimalna do spłaty?

Minimalna kwota spłaty wynosi 5% salda zadłużenia karty kredytowej w danym cyklu rozliczeniowym.

Jaką kwotę wpłacić, aby nie naliczyły się odsetki?

W celu uniknięcia naliczenia odsetek na karcie kredytowej, należy spłacić całkowitą kwotę do spłaty, wskazaną na wyciagu z karty kredytowej.

Jak mogę spłacić kartę kredytową?

W przypadku posiadania karty kredytowej oraz konta w Toyota Bank, można skorzystać z opcji "spłać kartę" - jest to szybki sposób spłaty, dostępny po zalogowaniu się do Systemu Bankowości Elektronicznej. Jeżeli klient nie posiada konta w Toyota Bank, reguluje zadłużenie na karcie kredytowej poprzez wykonanie przelewu z innego banku.

Co zrobić w przypadku utraty karty?

Należy niezwłocznie zgłosić informację do banku o utracie karty kredytowej oraz przekazać polecenie zastrzeżenia karty kredytowej. W tym celu prosimy o kontakt z Infolinią banku.

Czy z karty kredytowej mogę przelać pieniądze?

Toyota Bank nie umożliwia wykonania przelewu z karty kredytowej. Jeśli na rachunku karty kredytowej znajduje się nadpłata, należy zgłosić do banku dyspozycję zwrotu nadpłaty. W tym celu prosimy o kontakt z bankiem.

Co zrobić, gdy spłaciłem większą kwotę, niż powinienem?

Należy zgłosić do banku dyspozycję zwrotu nadpłaty z rachunku karty kredytowej. Prosimy pamiętać, że zwrócona może zostać nadpłata ponad limit karty kredytowej. W tym celu prosimy o kontakt z bankiem.

Ile kosztuje korzystanie z karty kredytowej?

Zapraszamy do zapoznania się z Tabelą Opłat i Prowizji, która przedstawia informacje o opłatach i możliwościach ich zwrotu.

Czym jest karta dodatkowa?

Karta dodatkowa umożliwia korzystanie z limitu kredytowego przez inną osobę, wskazaną przez właściciela karty głównej. 

W jaki sposób zastrzec kartę?

W celu zastrzeżenia karty należy skontaktować się z Infolinią banku. Kartę można zastrzec przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Czy mogę otrzymywać wyciągi emailem?

Wyciągi z karty kredytowej udostępniane są w Systemie Bankowości Elektronicznej. Ze względów bezpieczeństwa wyciągi nie są przekazywane na adres email.

Załaduj więcej +

Serwisy assistance

Kiedy mogę skorzystać z assistance?

Serwisu Assistance może skorzystać klient, który opłaca składkę zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji.
Klienci posiadający Kartę kredytową Double Gold otrzymują Serwis Medyczny oraz Concierge w cenie karty.

Jak mam zgłosić szkodę?

W celu skorzystania z usług serwisów assistance uprawniony zobowiązany jest skontaktować się z Centrum Alarmowym, dzwoniąc pod numer telefonu + 48 22 205 51 01. Centrum alarmowe jest czynne całą dobę. 

W jaki sposób bank organizuje pomoc?

W przypadku wystąpienia szkody, pomoc jest organizowana przez Europ Assistance. Wystarczy skontaktować się z Centrum Alarmowym, dzwoniąc pod numer telefonu + 48 22 205 51 01. Pomoc jest organizowana w możliwie najszybszym terminie.

Czy mogę wybrać dowolne serwisy assistance?

Serwisy assistance są dostępne dla Klientów posiadających kartę kredytową lub konto z kartą debetową. Klient może wybrać wszystkie serwisy assistance z oferty Toyota Bank.

Jak mogę włączyć serwisy Assistance?

W celu włączenia serwisów assistance prosimy o kontakt z Infolinią Toyota Bank pod nr 22 488 55 50. Przystąpienie do programu następuje drogą telefoniczną poprzez zaakceptowanie przez uczestnika deklaracji odczytanej przez pracownika banku.

Czy w każdej chwili mogę zrezygnować z serwisów? Jak można je wyłączyć?

W celu wyłączenia serwisów assistance prosimy o kontakt z Infolinią Toyota Bank. Ochrona serwisowa obowiązuje do końca miesiąca, w którym występuje zgłoszenie wyłączenia serwisu.

Jaki jest numer telefonu do Centrum Alarmowego?

W celu skorzystania z usług serwisów assistance uprawniony zobowiązany jest skontaktować się z Centrum Alarmowym dzwoniąc pod numer telefonu + 48 22 205 51 01. Centrum Alarmowe jest czynne całą dobę. 

Jakie dane muszę posiadać do zgłoszenia szkody?

Podczas zgłoszenia szkody należy podać następujące dane:

a. 6 pierwszych i 6 ostatnich cyfr numeru karty, 

b. imię i nazwisko; 

c. numer telefonu, pod którym można skontaktować się z uprawnionym lub wskazaną przez niego osobą; 

d. krótki opis oczekiwanej pomocy; 

e. wszelkie inne informacje niezbędne Centrum Alarmowemu w celu realizacji usługi.

Czy są jakieś ograniczenia kwotowe świadczeń?

Limity świadczeń są określone w warunkach świadczenia usług Assistance.

Zabrakło mi paliwa - co powinienem zrobić?

W celu skorzystania z usług Serwisów Assistance należy skontaktować się z Centrum Alarmowym, dzwoniąc pod numer telefonu + 48 22 205 51 01. Centrum Alarmowe jest czynne całą dobę. 

Kiedy pobierana jest opłata za serwis assistance?

Opłata za serwis assistance jest pobierana 1 dnia roboczego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Jak długo trwa ochrona serwisowa?

Okres świadczenia usług rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym uprawniony wyraził zgodę na przystąpienie do serwisu i trwa 12 miesięcy kalendarzowych. Okres świadczenia usług będzie automatycznie odnawiany na kolejne 12 miesięcy, pod warunkiem, że uprawniony nie złoży wcześniej rezygnacji.

Załaduj więcej +

Leasing niższych rat KINTO ONE

Czy można zwiększyć limit przebiegu pojazdu?

Limit przebiegu pojazdu może zostać zmieniony na wniosek klienta. Wprowadzenie zmian do umowy będzie się wiązać z koniecznością podpisania przez strony umowy stosownego aneksu. Zmiana limitu przebiegu pojazdu może spowodować także zmianę wysokości rat leasingu oraz kwoty wykupu pojazdu. W celu zgłoszenia dyspozycji prosimy o kontakt poprzez zakładkę Kontakt.

W jaki sposób działa leasing z serwisem?

W przypadku wybrania opcji Leasingu niższych rat KINTO ONE z serwisem klient podpisuje z Toyota Leasing dwie umowy: umowę leasingu oraz umowę serwisową dotyczącą obsługi serwisowej pojazdu. 

Umowa serwisowa zawiera m. in.:

 • Koordynowanie czynności serwisowych, przeglądy okresowe i naprawy z wykorzystaniem oryginalnych części zamiennych oraz polecanych przez Toyotę materiałów eksploatacyjnych.
 • Zakup, wymianę i składowanie opon w ASO Toyota.
 • Likwidację szkód.
 • Pomoc w przypadku nieprzewidzianych wydarzeń na drodze.
 • Aranżowanie dostarczenia pojazdu zastępczego.
 • Całodobową opiekę Centrum Technicznego - możliwy kontakt 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Telefon: +48 22 880 96 77; e-mail: centrumtechniczne.tfms@toyota.pl.

Serwisowanie przedmiotu leasingu (przeglądy okresowe) - gdzie muszą być robione?

Serwisowanie przedmiotu leasingu musi odbywać się w autoryzowanych stacjach obsługi Toyota.

Gdzie należy zgłosić się w celu wymiany opon?

W celu wymiany opon należy się zgłosić do autoryzowanej stacji dealerskiej, w której był nabywany pojazd. Centrum Techniczne (+48 22 880 96 77;  centrumtechniczne.tfms@toyota.pl) świadczy pomoc w zakresie umawiania i koordynacji terminów związanych z realizacją procesu wymiany opon dla umów KINTO.

W jaki sposób mogę dokonać wykupu przedmiotu leasingu?

W celu wykupienia leasingowanego pojazdu:

1. Nie później niż 1 miesiąc przed wygaśnięciem umowy leasingu należy przesłać wniosek o wykup przedmiotu leasingu (przedterminowy lub terminowy):

- poprzez  Portal Klienta Toyota Leasing

- pocztą na adres korespondencyjny:
Toyota Leasing Polska Sp. z o.o.,
ul. Postępu 18b,
02-676 Warszawa

2. Spłacić wszelkie ewentualne zaległe zobowiązania wynikające z umowy leasingu.

3. Dokonać spłaty ostatniej raty leasingowej

Wystawienie faktury sprzedaży nastąpi niezwłocznie po spełnieniu wszystkich wymienionych powyżej warunków. Komplet dokumentów dotyczących sprzedaży przedmiotu (faktura VAT, karta pojazdu) zostanie przesłane do Państwa listem poleconym.

Czy można sfinansować samochód innej marki?

Toyota Leasing oferuje swoje produkty wyłącznie za pośrednictwem sieci autoryzowanych Dilerów. W indywidualnych przypadkach można wystąpić z prośbą o możliwość finansowania pojazdów innej marki, niż Toyota/Lexus oraz takich, gdzie wystawcą faktury jest inny podmiot gospodarczy, niż dealer Toyota/Lexus, jednak wymaga to uprzedniej zgody Toyota Leasing.

Czy można skorzystać z leasingu nie prowadząc działalności gospodarczej?

Nasza oferta dotyczy przedsiębiorców. Jest skierowana do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobą prawną. Dla osób , które nie prowadzą działalności, Toyota Leasing przygotowała ofertę w programie Toyota dla Ciebie.

Czy trzeba mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą w Polsce?

Tak, działalność gospodarcza musi być zarejestrowana na terenie Polski.

Czy można sfinansować inny produkt niż samochód (np. motocykl)?

Nasza oferta leasingowa dotyczy wyłącznie samochodów.

W jakiej walucie można uzyskać leasing?

Leasing jest oferowany w walucie PLN.

Czy można w trakcie trwania umowy wymienić przedmiot leasingu?

Zmiana przedmiotu leasingu jest możliwa tylko w przypadku niespełnienia przez przedmiot leasingu określonych w umowie warunków, np. brak konkretnej funkcjonalności, czy ze względu na stan techniczny daleki od tego przedstawionego w umowie. W innych okolicznościach nie przewidujemy możliwości wymiany przedmiotu umowy. 

Czy można ustawić dowolny termin płatności rat?

Raty należy opłacać zgodnie z harmonogramem dołączanym do umowy. Wyznaczona data płatności rat uzależniona jest od daty rejestracji pojazdu. Jeżeli wyznaczona data rejestracji przypada pomiędzy 1 a 15 dniem miesiąca, finansujący wystawia fakturę VAT na opłacenie raty w 20-stym dniu każdego miesiąca. Jeżeli wyznaczona data rejestracji przypada pomiędzy 16 a ostatnim dniem miesiąca, finansujący wystawia fakturę VAT na opłacenie raty w 10-tym dniu każdego kolejnego miesiąca.

Czy wymagana jest wpłata własna na etapie uruchomienia umowy leasingu?

Jest to wymóg indywidualny, uzależniony od charakteru wybranej oferty leasingu.

Czy można podnająć pojazd stanowiący przedmiot umowy leasingu?

Podnajęcie pojazdu jest możliwe po uprzednio wyrażonej zgodzie przez Toyota Leasing. Podnajęcie pojazdu musi odbywać się za wiedzą i zgodą Toyota Leasing. Z podnajęciem pojazdu mogą wiązać się dodatkowe koszty związane z koniecznością dodatkowego ubezpieczenia pojazdu.

Czy trzeba uzyskiwać zgodę na wprowadzenie zmian w pojeździe (np. oklejenie)?

Bez uprzedniej pisemnej zgody Toyota Leasing nie można zmieniać przeznaczenia przedmiotu leasingu oraz dokonywać w nim zmian.

Czy przeglądów i napraw przedmiotu leasingu trzeba dokonywać w Autoryzowanych Stacjach Dealerskich?

Tak, przeglądy i naprawy przedmiotu leasingu należy dokonywać  wyłącznie w Autoryzowanych Stacjach Dealerskich (ASO). Jeśli przegląd gwarancyjny nie zostanie wykonany zgodnie z wymogami producenta, może to być podstawą do utraty gwarancji. Wówczas, w bazie danych ASO, pojazd ma niepełną lub nawet zupełnie pustą historię serwisową, a to może mieć znaczenie przy odsprzedaży samochodu. Brak przeglądów w ASO uniemożliwia wykonanie mniej poważnych napraw w ramach tzw. akcji serwisowych, które nie dotyczą bezpieczeństwa i nie wymagają listownego powiadamiania właściciela pojazdu. Rezygnacja z serwisowania w ASO to również rezygnacja z możliwości przedłużenia w tej sieci gwarancji serwisowej po okresie gwarancji producenta. Po okresie gwarancji wiele napraw wykonuje się w ramach tzw. dobrej woli producenta, który może pokryć część lub całość wydatków z tym związanych. Właściciel auta, które nie było serwisowane w ASO, nie będzie miał jednak takiego przywileju.

Czym jest Portal Klienta Toyota Leasing?

Portal Klienta Toyota Leasing to miejsce dedykowane do samodzielnego zarządzania umową z Toyota Leasing. W systemie można m.in. odnaleźć faktury wystawiane przez Toyota Leasing, złożyć automatyczne dyspozycje, pobrać duplikaty bądź korekty faktur, czy zapoznać się ze szczegółami umowy.

Ile trwa i jak wygląda procedura zawarcia umowy leasingu?

Po wypełnieniu wniosku o zawarcie umowy leasingu, w którym należy podać informacje dotyczące prowadzenia działalności, majątku oraz źródeł jego finansowania, Toyota Leasing rozpatruje wniosek, akceptując lub prosząc o uzupełnienie dokumentów. W następnym kroku, po uzyskaniu akceptacji, Toyota Leasing przygotowuje umowę leasingu. Wówczas można ją podpisać i dokonać opłat wstępnych. Toyota Leasing rejestruje pojazd i opłaca fakturę dostawcy czyli Stacji Dilerskiej. Po tym procesie samochód jest gotowy do odbioru. Cały proces trwa najczęściej od 1 do 5 dni roboczych.

W jaki sposób wygląda procedura uproszczona?

Procedura uproszczona nie wymaga od wnioskującego przedstawiania dokumentów potwierdzających stan finansowy firmy – czyli wnioskujący jest zobowiązany  do przedłożenia dokumentów rejestrowych firmy i wypełnienia wniosku. Opłata wstępna od  0% do 10% i kwota finansowania do 200 000 zł; opłata wstępna od 10% do 20% kwota finansowania do 250 000 zł oraz opłata wstępna równa lub powyżej 20% kwota finansowania do 300 000 zł to granica, do której można ubiegać się o finansowanie w procedurze uproszczonej.

Czy jest możliwy leasing samochodów używanych?

W ramach Kinto One leasing samochodów używanych jest możliwy tylko przy założeniu, że okres umowy leasingu i wiek pojazdu nie przekroczy łącznie 7 lat.

Czy jest możliwy leasing samochodu kupowanego od osoby prywatnej (faktura VAT-marża)?

Taki leasing jest możliwy. Aby przeprowadzić transakcję, właściciel (osoba fizyczna nieprowadząca działalności) musi jednak  przekazać samochód ten do komisu Stacji Toyota, który wystawia fakturę (fakturę VAT-marża), dokument taki jest już wystarczający do zawarcia umowy leasingu. W przypadku faktury VAT-marża korzystny jest tylko leasing finansowy.

Czy jest możliwy leasing dla rozpoczynających działalność lub jak długo trzeba prowadzić działalność gospodarczą, żeby skorzystać z leasingu?

Przedsiębiorca, który rozpoczyna swoją działalność i nie ma żadnej historii finansowej może zawrzeć umowę leasingu.

Czy młody wiek leasingobiorcy może być przeszkodą w zawarciu umowy leasingu?

Wiek nie jest przeszkodą do zawarcia umowy leasingu, jeżeli wnioskujący jest osobą prowadzącą własną działalność. Warunkiem jest posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych. 

Leasing operacyjny czy finansowy - który wybrać?

Dla większości przedsiębiorców korzystniejszy, pod względem podatkowym, jest leasing operacyjny. W przypadku tej formy finansowania, to firma leasingowa jest odpowiedzialna za dokonanie odpisów amortyzacyjnych. Wymiernymi korzyściami dla przedsiębiorcy są: możliwość wliczenia w koszty uzyskania przychodu całej opłaty wstępnej, wszystkich rat leasingowych (w części kapitałowej i odsetkowej), a także opłat związanych z bieżącą eksploatacją przedmiotu leasingu. Warunkiem jest zawarcie umowy zgodnej z wytycznymi przewidzianymi w prawie podatkowym: umowa leasingu musi być zawarta na czas określony i trwać minimalnie 40% czasu amortyzacji środka trwałego. W przypadku leasingu finansowego, przedmiot leasingu zostanie zaliczony do majątku korzystającego i umożliwia dokonywanie odpisów amortyzacyjnych. Kosztem uzyskania przychodu dla korzystającego są odpisy amortyzacyjne, część odsetkowa raty leasingowej oraz codzienne koszty użytkowania. Zaletą leasingu finansowego jest brak ograniczeń dotyczących minimalnej wartości końcowej oraz minimalnego okresu trwania umowy. Warunkiem jest, aby umowa została podpisana na czas określony, ustalony między stronami. 

Opłata wstępna: lepiej wpłacać mniej czy więcej?

Wyższa wartość opłaty wstępnej wpływa na niższy koszt całkowity leasingu. Transakcje z wyższym udziałem własnym są łatwiej akceptowane przez analityków leasingowych. W skrócie: im więcej wpłacamy, tym wyższa jest nasza zdolność kredytowa.

Jakie są opłaty dodatkowe w leasingu?

Wszelkie opłaty, które nie są zawarte w harmonogramie, czyli wszelkie inne niż wpłata wstępna, raty miesięczne oraz wykup. Opłaty dodatkowe są przedstawione w Tabelach Opłat i Prowizji, dzięki czemu są łatwe do zidentyfikowania.

Kontrowersyjne opłaty w leasingu za wezwanie z policji - kto je ponosi?

Za tak zwane „udzielenie pisemnej informacji na wniosek organów ścigania i organów administracji o użytkowniku pojazdu, którym dokonano wykroczenia” finansujący pobiera od korzystającego opłatę w wysokości określonej w Tabeli Opłat i Prowizji. Dotyczy to przede wszystkim wszelkiego rodzaju wezwań z policji i straży miejskiej, które spowodowane są np.: nieprawidłowym parkowaniem lub zdjęciem z fotoradaru, a które to wezwania trafiają do Toyota Leasing jako właściciela pojazdu.

Kto rejestruje samochód w leasingu? Czy można wybrać miejsce rejestracji?

Finansujący dokonuje rejestracji w Urzędzie Komunikacji. Podobnie  w przypadku potrzeby dokonania zmian w dowodzie rejestracyjnym leasingowanego samochodu, np. przy montażu gazu, czy w razie konieczności wyrobienia zagubionego lub skradzionego dowodu bądź tablicy rejestracyjnej. Wszystkich tych czynności dokonuje finansujący , za co korzystający ponosi stosowną opłatę. Finansujący umożliwia również wyrobienie tablic indywidualnych z treścią, którą wybierze korzystający.

Jak mogę złożyć wniosek leasingowy?

Wniosek o leasing można złożyć w każdej Autoryzowanej Stacji Dealerskiej na terenie Polski.

Co w przypadku upadłości firmy leasingowej?

Prawo o upadłości pozwala syndykowi wypowiedzieć umowę leasingu  w przypadku ogłoszenia upadłości. Korzystający ma wtedy prawo wnieść roszczenia z tego tytułu do masy. W praktyce należy spodziewać się, że syndyk będzie dążył do dopełnienia założeń umowy leasingowej do końca, by zrealizować opcję wykupu. Rozwiązanie to jest w interesie wierzycieli i nie naraża upadłej firmy na jeszcze większe roszczenia.

Czy jest możliwy wykup przedmiotu leasingu na osobę trzecią?

Osoba trzecia nie może wykupić przedmiotu leasingu. Wykup przeznaczony jest tylko dla leasingobiorcy. Faktura wykupu również wystawiana jest na podmiot leasingujący auto.

Trwający leasing i likwidacja działalności - co zrobić?

Jeżeli korzystający  zmuszony jest zawiesić, bądź zlikwidować swoją działalność, rozwiązać lub wyrejestrować spółkę i zaprzestać prowadzonej działalności gospodarczej, a jednocześnie korzysta z leasingu, wówczas może ubiegać się o skrócenie umowy leasingu, aby rozliczyć trwającą umowę. W tym celu zapraszamy do zakładki Kontakt.

Czy jest możliwy użytek prywatny leasingowanego samochodu w działalności gospodarczej?

Firmowe samochody osobowe mogą być wykorzystywane  w celach prywatnych.

Leasing, a śmierć korzystającego? Możliwość kontynuacji lub zakończenia leasingu.

W przypadku śmierci osoby prowadzącej działalność, finansujący ma prawo wygasić umowę leasingu. Na takie rozwiązanie pozwala prawo i zapisy umowy leasingu. W sytuacji, w której zmarł przedsiębiorca, a jego spadkobiercy nie zamierzają kontynuować działalności lub nie prowadzą własnej, a chcieliby wykupić z leasingu przedmiot, np.: samochód osobowy, będą mogli to zrobić, ale tylko za cenę rynkową. Jako osoby trzecie nie mają oni prawa do wykupu w niższej cenie, co regulują przepisy podatkowe. Mogą jednak, jako spadkobiercy prowadzący własną działalność, wejść w prawa tej umowy.

Czy jest możliwe użytkowanie przedmiotu leasingu przez osobę trzecią?

Użytkowanie przedmiotu leasingu przez osobę trzecią wymaga wydania zgody przez finansującego. Zgoda taka wydawana jest w formie pisemnej. W celu uzyskania zgody prosimy o złożenie dyspozycji poprzez zakładkę Kontakt.

Z czym wiąże się montaż instalacji gazowej w leasingowanym samochodzie?

Proces wydania zgody na montaż instalacji gazowej jest uzależniony od rodzaju finansowania.

W przypadku leasingu standardowego, klient powinien złożyć dyspozycję za pomocą Portalu Klienta.
Koszt wydania pozwolenia jest zawarty w Tabelii Opłat i Prowizji.
Montaż jest wykonywany w dowolnym miejscu posiadającym stosowne uprawnienia, należy jednak pamiętać iż to klient bierze na siebie ryzyko ewentualnej utraty gwarancji w sytuacji gdy udowodnione zostanie iż do awarii/uszkodzenia pojazdu doszło na skutek montażu instalacji gazowej.

W przypadku umów KINTO nie jest możliwy montaż instalacji gazowej.

Z czym się wiąże montaż haka holowniczego w leasingowanym samochodzie?

W przypadku samochodów będących przedmiotem leasingu, montaż haków holowniczych nie może odbyć się bez wiedzy finansującego. Należy wystąpić o zgodę na modyfikację tego typu. Po uzyskaniu zgody, należy dokonać instalacji, a następnie udać się do Stacji Kontroli Pojazdów w celu wykonania badania technicznego. Posiadając  pokwitowanie z badania technicznego samochodu z zamontowanym hakiem, należy przesłać je, wraz z dowodem rejestracyjnym, do firmy leasingowej lub jej oddziału. Upoważniony pracownik finansującego leasing, w miejscu zarejestrowania pojazdu we właściwym Wydziale Komunikacji,  uzyska w dowodzie rejestracyjnym adnotację o zamontowanym haku holowniczym. Dyspozycję prosimy złożyć poprzez zakładkę Kontakt.

Czy mogę podróżować samochodem w leasingu za granicę?

Zgoda na poruszanie się pojazdem leasingowanym, którą klient otrzymuje razem z umową obowiązuje w granicach jak i poza granicami RP.
W praktyce, służby policyjne, czy inne porządkowe w krajach europejskich, nie powinny stosować kar z powodu braku takiego upoważnienia. Wymagane jest jedynie doubezpieczenie pojazdu podczas podróży do Rosji oraz na Ukrainę, Białoruś, do Mołdawii i Czarnogóry. Po doubezpieczeniu pojazdu klient informuje o tym fakcie Leasingodawcę, który wystawia zgodę. Dyspozycję można złożyć na Portalu Klienta: https://portal.toyotaleasing.pl/

Zgłaszanie i likwidacja szkody w leasingu

O zdarzeniu trzeba, jak najszybciej, powiadomić firmę leasingową. W przypadku stwierdzenia szkody, korzystający powinien zgłosić ten fakt do zakładu ubezpieczeniowego oraz do finansującego. Formularz zgłoszenia szkody można pobrać ze strony internetowej. Finansujący wyraża zgodę na wypłatę odszkodowania przez ubezpieczyciela na konto warsztatu ASO dokonującego naprawy pojazdu. Finansujący może jednak odmówić takiej zgody, jeśli umowa leasingu jest zadłużona, np. w przypadku opóźnień w spłacie rat. Wówczas wydanie zgody może być uzależnione od zapłaty zaległości przez leasingobiorcę. W przypadku zadłużonej umowy, leasingodawca może też wskazać ubezpieczycielowi swoje własne konto w celu rozliczenia odszkodowania. Nie zwalnia to leasingobiorcy z obowiązku naprawy uszkodzonego przedmiotu leasingu.

Szkoda całkowita w leasingu

Szkoda całkowita powoduje wygaśnięcie umowy leasingu. Z tego tytułu finansującemu przysługują wszystkie pozostałe do zakończenia umowy raty pomniejszone o dyskonto (obliczane zgodnie z OWUL) oraz wartość wykupu. Kwota ta pomniejszona będzie o wypłacone odszkodowanie. Jeżeli odszkodowanie będzie większe, niż wysokość pozostałych opłat wówczas różnica wypłacana jest korzystającemu lub zaliczana na poczet nowej umowy leasingu. Jeśli odszkodowanie nie pokryje należnej kwoty, wówczas korzystający zobowiązany jest  dopłacić różnicę. Jeśli odszkodowanie będzie większe, niż wysokość pozostałych opłat wówczas różnica wypłacana jest leasingobiorcy lub, ewentualnie, zaliczana na poczet nowej umowy leasingu. Umowa leasingu wygasa nie z chwilą powstania szkody, lecz z chwilą otrzymania przez finansującego decyzji od ubezpieczyciela o wypłacie odszkodowania i/lub postanowienia od odpowiednich organów (np. umorzenie).

Do tego momentu korzystający  zobowiązany jest regulować raty zgodnie z harmonogramem opłat, które są dla niego kosztem uzyskania przychodu.

Czy w okresie od zgłoszenia szkody do jej rozliczenia trzeba płacić raty leasingu?

Szkoda komunikacyjna nie zwalnia korzystającego z obowiązku opłacania miesięcznych rat. Okres, w którym przedmiot leasingu jest naprawiany nie zwalnia leasingobiorcy z obowiązku terminowego regulowania rat i wszelkich opłat związanych z leasingiem.

Jakie dokumenty potrzebne są do rejestracji samochodu wykupionego z leasingu?

Dokumenty potrzebne do zarejestrowania pojazdu:

 • Wykupowa faktura VAT
 • Karta pojazdu
 • Aktualny KRS Finansującego (wymagają tego niektóre Wydziały Komunikacji, zwłaszcza jeżeli dane na fakturze różnią się od danych w dowodzie rejestracyjnym, np.: jeżeli firma leasingowa zmieniła w międzyczasie siedzibę)

Do powyższych dokumentów należy dołączyć  dowód rejestracyjny i tablice oraz wypełnić w Wydziale Komunikacji odpowiedni wniosek. Samochód musi posiadać aktualne badanie techniczne.

Cesja (przejęcie) umowy leasingu - jak dokonać?

Od 1 stycznia 2013 roku przepisy umożliwiają cesję umów leasingu.Pojawiły się zapisy wskazujące, że w przypadku zmiany strony umowy dokonanej w trakcie trwania podstawowego okresu leasingu, podatkowe rozliczanie takiej umowy odbywać się będzie tak, jakby się nic nie zmieniło. Należy podkreślić, że przy okazji zmiany stron umowy nie powinno dojść do zmiany innych jej postanowień (np.: skrócenie lub wydłużenie okresu, przeliczenie wartości rat leasingowych, itp.), w przeciwnym razie taka umowa zostanie potraktowana jako zupełnie nowa. Co za tym idzie musi być zawarta na okres minimum 40% czasu normatywnej amortyzacji przedmiotu leasingu oraz opiewać na jego wartość rynkową. Cesja umowy leasingu procesowana jest w Autoryzowanej Stacji Obsługi, gdzie podpisana została pierwotna umowa. Aktualny koszt wykonania znajduje się w Tabeli Opłat i Prowizji. Przepisanie kontraktu zachowuje ten sam okres oraz wysokość rat miesięcznych, a procesowanie odbywa się nie później niż na sześć miesięcy przed końcem.

Wydłużenie umowy leasingu. Kiedy możliwe i jakie są koszty?

Wydłużenie umowy leasingu może mieć miejsce po złożeniu przez Korzystającego odpowiedniego wniosku. Dyspozycję  prosimy złożyć poprzez zakładkę Kontakt. Decyzja leży po stronie finansującego i jest rozpatrywana indywidualnie. Koszty procesu opisuje Tabela Opłat i Prowizji.

Skrócenie umowy leasingu. Kiedy jest możliwe i jakie są koszty?

Skrócenie umowy leasingu jest możliwe, zwracamy jednak uwagę, że aby korzystający mógł zachować prawo do umownego  niskiego wykupu, umowa powinna trwać minimum 40% normatywnego okresu amortyzacji przedmiotu leasingu. Regulują to przepisy podatkowe. Koszty z tym związane określa Tabela Opłat i Prowizji.
W celu zgłoszenia zamiaru skrócenia umowy leasingu prosimy wypełnić dyspozycję on-line https://dyspozycje.toyotaleasing.pl/ Koszty z tym związane określa Tabela Opłat i Prowizji.

Czy mogę zrezygnować z leasingu i jakie są konsekwencje?

Nie można zwrócić przedmiotu leasingu i rozwiązać umowy. Korzystający powinien zawierać umowę leasingu z pełną wiedzą, że winna być zrealizowana w założonym w umowie terminie. W przypadku przedterminowego rozwiązania umowy, klient musi liczyć się z dodatkowymi kosztami. Koszty te są uzależnione od rodzaju umowy.

Kto dokonuje odpisów amortyzacyjnych związanych z leasingowanym przedmiotem?

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje:

w przypadku leasingu operacyjnego – finansujący

w przypadku leasingu finansowanego – korzystający.

Co jest zabezpieczeniem umowy leasingu?

Standardowym zabezpieczeniem umowy jest sam przedmiot leasingu, którego właścicielem jest spółka leasingowa. W  przypadkach indywidualnych może być to również weksel wystawiony przez korzystającego. Możliwe są też inne formy zabezpieczenia uzależnione od oceny zdolności kredytowej korzystającego oraz oceny przedmiotu leasingu.

Czy jest możliwy użytek prywatny leasingowanego samochodu w działalności gospodarczej?

Tak, jest możliwe w tzw. w użytkowaniu mieszanym - czyli dla celów prywatnych i działalności gospodarczej:

1. Samochód poniżej 3,5 t - możliwość odliczenia 50% VAT od  wszystkich wydatków oprócz paliwa (w tym rat od rat leasingowych  bez jakiegokolwiek ograniczenia). Odliczenie od paliwa obowiązuje od 01.07.2015r.

2. 01.04.2014r. w użytkowaniu tylko dla celów działalności gospodarczej: przysługuje pełne odliczenie podatku VAT  

Uwaga: musi być prowadzona ewidencja. Jej brak wiąże się z wysokimi karami w przypadku udowodnienia nieprawidłowości.

Czy mogę zawiesić spłatę rat leasingu?

W Toyota Leasing nie przewidujemy możliwości zawieszenia spłaty rat leasingowych.

Jednocześnie informuję, iż istnieje możliwość dokonania cesji umowy leasingu.

Czy mogę wykupić przedmiot leasingu przed terminem?

Wcześniejsza spłata i wykup przedmiotu umowy leasingu są możliwe, lecz by korzystający mógł zachować prawo do umownego niskiego wykupu, umowa powinna trwać minimum 2 lata. W celu zgłoszenia chęci przedterminowego zakończenia umowy, należy wypełnić dyspozycję online.

Koszty związane z wcześniejszym zakończeniem umowy wyliczane są indywidualnie, w zależności od tego, jaką umowę zawarł klient.

Gdzie mogę znaleźć numer klienta / ID?

Numer ID użytkownika dostępny jest na fakturach i jako ostatnie pięć cyfr rachunku, na który wpłacane są należności z tytułu rat leasingowych.

Czy można zmienić harmonogram spłat rat leasingowych?

Klient ma możliwość zmiany harmonogramu spłat poprzez złożenie dyspozycji online.

Decyzja leży po stronie finansującego i jest rozpatrywana indywidualnie. Koszty z tym związane określa Tabela Opłat i Prowizji.

Czy można zmienić wysokość raty leasingowej?

Klient ma możliwość zmiany wysokości raty leasingu poprzez wydłużenie bądź skrócenie umowy Leasingu, w procesie rekalkulacji. Decyzja leży po stronie finansującego i jest rozpatrywana indywidualnie. Koszty z tym związane określa Tabela Opłat i Prowizji. Samo skrócenie umowy leasingu jest możliwe, zwracamy jednak uwagę, że aby korzystający mógł zachować prawo do umownego niskiego wykupu, umowa powinna trwać minimum 40% normatywnego okresu amortyzacji przedmiotu leasingu. Regulują to przepisy podatkowe.

Czy jest możliwość wypożyczenia karty pojazdu?

Od 4 września 2022 r. karta pojazdu została wycofana z procesu rejestracji samochodów oraz innych czynności wykonywanych w Wydziałach Komunikacji. W związku z tym Toyota Leasing Polska zaprzestała realizacji dyspozycji wypożyczania tego dokumentu

Czy można rozłożyć na raty polisę ubezpieczeniową?

W zależności od rodzaju umowy leasingowej istnieje możliwość rozłożenia płatności za polisę na raty. W przypadku wątpliwości jaka procedura obowiązuje dla danego kontraktu możesz skontaktować się z nami pod numerem 801 900 700.

Czy mogę otrzymywać faktury pocztą?

Klient ma możliwość wyboru faktur w formie papierowej, które dostarczane są pocztowo. By zrezygnować z faktury elektronicznej należy przesłać do Toyota Leasing poniższy dokument: Odwołanie zgody na wystawianie faktury elektronicznej

Załaduj więcej +

Leasing standardowy

Czy można sfinansować samochód innej marki?

Toyota Leasing oferuje swoje produkty wyłącznie za pośrednictwem sieci autoryzowanych Dilerów. W indywidualnych przypadkach można wystąpić z prośbą o możliwość finansowania pojazdów innej marki, niż Toyota/Lexus oraz takich, gdzie wystawcą faktury jest inny podmiot gospodarczy, niż dealer Toyota/Lexus, jednak wymaga to uprzedniej zgody Toyota Leasing.

Czy można skorzystać z leasingu nie prowadząc działalności gospodarczej?

Nasza oferta dotyczy przedsiębiorców. Jest skierowana do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobą prawną. Dla osób , które nie prowadzą działalności, Toyota Leasing przygotowała ofertę w programie Toyota dla Ciebie.

Czy trzeba mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą w Polsce?

Tak, działalność gospodarcza musi być zarejestrowana na terenie Polski.

Czy można sfinansować inny produkt niż samochód (np. motocykl)?

Nasza oferta leasingowa dotyczy wyłącznie samochodów.

W jakiej walucie można uzyskać leasing?

Leasing jest oferowany w walucie PLN.

Czy można w trakcie trwania umowy wymienić przedmiot leasingu?

Zmiana przedmiotu leasingu jest możliwa tylko w przypadku niespełnienia przez przedmiot leasingu określonych w umowie warunków, np. brak konkretnej funkcjonalności, czy ze względu na stan techniczny daleki od tego przedstawionego w umowie. W innych okolicznościach nie przewidujemy możliwości wymiany przedmiotu umowy. 

Czy można ustawić dowolny termin płatności rat?

Raty należy opłacać zgodnie z harmonogramem dołączanym do umowy. Wyznaczona data płatności rat uzależniona jest od daty rejestracji pojazdu. Jeżeli wyznaczona data rejestracji przypada pomiędzy 1 a 15 dniem miesiąca, finansujący wystawia fakturę VAT na opłacenie raty w 20-stym dniu każdego miesiąca. Jeżeli wyznaczona data rejestracji przypada pomiędzy 16 a ostatnim dniem miesiąca, finansujący wystawia fakturę VAT na opłacenie raty w 10-tym dniu każdego kolejnego miesiąca.

Czy wymagana jest wpłata własna na etapie uruchomienia umowy leasingu?

Jest to wymóg indywidualny, uzależniony od charakteru wybranej oferty leasingu.

Czy można podnająć pojazd stanowiący przedmiot umowy leasingu?

Podnajęcie pojazdu jest możliwe po uprzednio wyrażonej zgodzie przez Toyota Leasing. Podnajęcie pojazdu musi odbywać się za wiedzą i zgodą Toyota Leasing. Z podnajęciem pojazdu mogą wiązać się dodatkowe koszty związane z koniecznością dodatkowego ubezpieczenia pojazdu.

Czy trzeba uzyskiwać zgodę na wprowadzenie zmian w pojeździe (np. oklejenie)?

Bez uprzedniej pisemnej zgody Toyota Leasing nie można zmieniać przeznaczenia przedmiotu leasingu oraz dokonywać w nim zmian.

Czy przeglądów i napraw przedmiotu leasingu trzeba dokonywać w Autoryzowanych Stacjach Dealerskich?

Tak, przeglądy i naprawy przedmiotu leasingu należy dokonywać  wyłącznie w Autoryzowanych Stacjach Dealerskich (ASO). Jeśli przegląd gwarancyjny nie zostanie wykonany zgodnie z wymogami producenta, może to być podstawą do utraty gwarancji. Wówczas, w bazie danych ASO, pojazd ma niepełną lub nawet zupełnie pustą historię serwisową, a to może mieć znaczenie przy odsprzedaży samochodu. Brak przeglądów w ASO uniemożliwia wykonanie mniej poważnych napraw w ramach tzw. akcji serwisowych, które nie dotyczą bezpieczeństwa i nie wymagają listownego powiadamiania właściciela pojazdu. Rezygnacja z serwisowania w ASO to również rezygnacja z możliwości przedłużenia w tej sieci gwarancji serwisowej po okresie gwarancji producenta. Po okresie gwarancji wiele napraw wykonuje się w ramach tzw. dobrej woli producenta, który może pokryć część lub całość wydatków z tym związanych. Właściciel auta, które nie było serwisowane w ASO, nie będzie miał jednak takiego przywileju.

Ile trwa i jak wygląda procedura zawarcia umowy leasingu?

Po wypełnieniu wniosku o zawarcie umowy leasingu, w którym należy podać informacje dotyczące prowadzenia działalności, majątku oraz źródeł jego finansowania, Toyota Leasing rozpatruje wniosek, akceptując lub prosząc o uzupełnienie dokumentów. W następnym kroku, po uzyskaniu akceptacji, Toyota Leasing przygotowuje umowę leasingu. Wówczas można ją podpisać i dokonać opłat wstępnych. Toyota Leasing rejestruje pojazd i opłaca fakturę dostawcy czyli Stacji Dilerskiej. Po tym procesie samochód jest gotowy do odbioru. Cały proces trwa najczęściej od 1 do 5 dni roboczych.

W jaki sposób wygląda procedura uproszczona?

Procedura uproszczona nie wymaga od wnioskującego przedstawiania dokumentów potwierdzających stan finansowy firmy – czyli wnioskujący jest zobowiązany  do przedłożenia dokumentów rejestrowych firmy i wypełnienia wniosku. Opłata wstępna od  0% do 10% i kwota finansowania do 200 000 zł; opłata wstępna od 10% do 20% kwota finansowania do 250 000 zł oraz opłata wstępna równa lub powyżej 20% kwota finansowania do 300 000 zł to granica, do której można ubiegać się o finansowanie w procedurze uproszczonej.

Czy jest możliwy leasing samochodów używanych?

W ramach Leasingu Standardowego leasing samochodów używanych jest możliwy tylko przy założeniu, że okres umowy leasingu i wiek pojazdu nie przekroczy łącznie 15 lat.

Czy jest możliwy leasing samochodu kupowanego od osoby prywatnej (faktura VAT-marża)?

Taki leasing jest możliwy. Aby przeprowadzić transakcję, właściciel (osoba fizyczna nieprowadząca działalności) musi jednak  przekazać samochód ten do komisu Stacji Toyota, który wystawia fakturę (fakturę VAT-marża), dokument taki jest już wystarczający do zawarcia umowy leasingu. W przypadku faktury VAT-marża korzystny jest tylko leasing finansowy.

Czy jest możliwy leasing dla rozpoczynających działalność lub jak długo trzeba prowadzić działalność gospodarczą, żeby skorzystać z leasingu?

Przedsiębiorca, który rozpoczyna swoją działalność i nie ma żadnej historii finansowej może zawrzeć umowę leasingu.

Czy młody wiek leasingobiorcy może być przeszkodą w zawarciu umowy leasingu?

Wiek nie jest przeszkodą do zawarcia umowy leasingu, jeżeli wnioskujący jest osobą prowadzącą własną działalność. Warunkiem jest posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych. 

Leasing operacyjny czy finansowy - który wybrać?

Dla większości przedsiębiorców korzystniejszy, pod względem podatkowym, jest leasing operacyjny. W przypadku tej formy finansowania, to firma leasingowa jest odpowiedzialna za dokonanie odpisów amortyzacyjnych. Wymiernymi korzyściami dla przedsiębiorcy są: możliwość wliczenia w koszty uzyskania przychodu całej opłaty wstępnej, wszystkich rat leasingowych (w części kapitałowej i odsetkowej), a także opłat związanych z bieżącą eksploatacją przedmiotu leasingu. Warunkiem jest zawarcie umowy zgodnej z wytycznymi przewidzianymi w prawie podatkowym: umowa leasingu musi być zawarta na czas określony i trwać minimalnie 40% czasu amortyzacji środka trwałego. W przypadku leasingu finansowego, przedmiot leasingu zostanie zaliczony do majątku korzystającego i umożliwia dokonywanie odpisów amortyzacyjnych. Kosztem uzyskania przychodu dla korzystającego są odpisy amortyzacyjne, część odsetkowa raty leasingowej oraz codzienne koszty użytkowania. Zaletą leasingu finansowego jest brak ograniczeń dotyczących minimalnej wartości końcowej oraz minimalnego okresu trwania umowy. Warunkiem jest, aby umowa została podpisana na czas określony, ustalony między stronami. 

Informacja została przygotowana przy współpracy z Kancelarią MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy Spółka Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o.(MDDP), nie stanowi porady podatkowej i ma charakter wyłącznie informacyjny. Toyota Leasing Polska Sp. z o.o. ani MDDP nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne odmienne interpretacje przepisów przez organy podatkowe. Wszelkie niejasności prosimy wyjaśniać z Państwa doradcą podatkowym. Niniejsza informacja ma na celu wyłącznie przedstawienie aspektów podatkowych produktów oferowanych przez Toyota Leasing Polska Sp. z o.o. Dokonując publikacji oraz rozpowszechniania niniejszej informacji Toyota Leasing Polska Sp. z o.o. nie działa w roli podmiotu doradczego. Jednocześnie Toyota Leasing Polska Sp. z o.o. nie zna i nie bada sytuacji podatkowej podmiotów, do których skierowana jest niniejsza informacja oraz nie pozyskuje informacji na temat przyczyn, którymi kierują się podmioty decydujące się na zakup oferowanych przez Toyota Leasing Polska Sp. z o.o. produktów. Z tego względu niniejsza informacja nie stanowi schematu podatkowego w rozumieniu przepisów Rozdziału 11a Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U.2019.900), a jej publikacja i rozpowszechnianie przez Toyota Leasing Polska Sp. z o.o. nie stanowi udostępniania, przygotowania do wdrożenia lub dokonania pierwszej czynności związanej z wdrażaniem schematu podatkowego.

Opłata wstępna: lepiej wpłacać mniej czy więcej?

Wyższa wartość opłaty wstępnej wpływa na niższy koszt całkowity leasingu. Transakcje z wyższym udziałem własnym są łatwiej akceptowane przez analityków leasingowych. W skrócie: im więcej wpłacamy, tym wyższa jest nasza zdolność kredytowa.

Jakie są opłaty dodatkowe w leasingu?

Wszelkie opłaty, które nie są zawarte w harmonogramie, czyli wszelkie inne niż wpłata wstępna, raty miesięczne oraz wykup. Opłaty dodatkowe są przedstawione w Tabelach Opłat i Prowizji, dzięki czemu są łatwe do zidentyfikowania.

Kontrowersyjne opłaty w leasingu za wezwanie z policji - kto je ponosi?

Za tak zwane „udzielenie pisemnej informacji na wniosek organów ścigania i organów administracji o użytkowniku pojazdu, którym dokonano wykroczenia” finansujący pobiera od korzystającego opłatę w wysokości określonej w Tabeli Opłat i Prowizji. Dotyczy to przede wszystkim wszelkiego rodzaju wezwań z policji i straży miejskiej, które spowodowane są np.: nieprawidłowym parkowaniem lub zdjęciem z fotoradaru, a które to wezwania trafiają do Toyota Leasing jako właściciela pojazdu.

Kto rejestruje samochód w leasingu? Czy można wybrać miejsce rejestracji?

Finansujący dokonuje rejestracji w Urzędzie Komunikacji. Podobnie  w przypadku potrzeby dokonania zmian w dowodzie rejestracyjnym leasingowanego samochodu, np. przy montażu gazu, czy w razie konieczności wyrobienia zagubionego lub skradzionego dowodu bądź tablicy rejestracyjnej. Wszystkich tych czynności dokonuje finansujący , za co korzystający ponosi stosowną opłatę. Finansujący umożliwia również wyrobienie tablic indywidualnych z treścią, którą wybierze korzystający.

Jak mogę złożyć wniosek leasingowy?

Wniosek o leasing można złożyć w każdej Autoryzowanej Stacji Dealerskiej na terenie Polski.

Co w przypadku upadłości firmy leasingowej?

Prawo o upadłości pozwala syndykowi wypowiedzieć umowę leasingu  w przypadku ogłoszenia upadłości. Korzystający ma wtedy prawo wnieść roszczenia z tego tytułu do masy. W praktyce należy spodziewać się, że syndyk będzie dążył do dopełnienia założeń umowy leasingowej do końca, by zrealizować opcję wykupu. Rozwiązanie to jest w interesie wierzycieli i nie naraża upadłej firmy na jeszcze większe roszczenia.

Czy jest możliwy wykup przedmiotu leasingu na osobę trzecią?

Osoba trzecia nie może wykupić przedmiotu leasingu. Wykup przeznaczony jest tylko dla leasingobiorcy. Faktura wykupu również wystawiana jest na podmiot leasingujący auto.

Trwający leasing i likwidacja działalności - co zrobić?

Jeżeli korzystający  zmuszony jest zawiesić, bądź zlikwidować swoją działalność, rozwiązać lub wyrejestrować spółkę i zaprzestać prowadzonej działalności gospodarczej, a jednocześnie korzysta z leasingu, wówczas może ubiegać się o skrócenie umowy leasingu, aby rozliczyć trwającą umowę. W tym celu zapraszamy do zakładki Kontakt.

Czy jest możliwy użytek prywatny leasingowanego samochodu w działalności gospodarczej?

Firmowe samochody osobowe mogą być wykorzystywane  w celach prywatnych.

Leasing, a śmierć korzystającego? Możliwość kontynuacji lub zakończenia leasingu.

W przypadku śmierci osoby prowadzącej działalność, finansujący ma prawo wygasić umowę leasingu. Na takie rozwiązanie pozwala prawo i zapisy umowy leasingu. W sytuacji, w której zmarł przedsiębiorca, a jego spadkobiercy nie zamierzają kontynuować działalności lub nie prowadzą własnej, a chcieliby wykupić z leasingu przedmiot, np.: samochód osobowy, będą mogli to zrobić, ale tylko za cenę rynkową. Jako osoby trzecie nie mają oni prawa do wykupu w niższej cenie, co regulują przepisy podatkowe. Mogą jednak, jako spadkobiercy prowadzący własną działalność, wejść w prawa tej umowy.

Czy jest możliwe użytkowanie przedmiotu leasingu przez osobę trzecią?

Użytkowanie przedmiotu leasingu przez osobę trzecią wymaga wydania zgody przez finansującego. Zgoda taka wydawana jest w formie pisemnej. W celu uzyskania zgody prosimy o złożenie dyspozycji poprzez zakładkę Kontakt.

Z czym wiąże się montaż instalacji gazowej w leasingowanym samochodzie?

Montaż instalacji gazowej LPG w samochodzie będącym przedmiotem umowy leasingu, może odbyć się jedynie za wiedzą i zgodą finansującego. Do wniosku o wykonanie montażu należy dołączyć dane serwisu mającego montaż ten przeprowadzić oraz, ewentualnie, specyfikację techniczną instalacji. Dyspozycję prosimy złożyć poprzez zakładkę Kontakt.

Z czym się wiąże montaż haka holowniczego w leasingowanym samochodzie?

W przypadku samochodów będących przedmiotem leasingu, montaż haków holowniczych nie może odbyć się bez wiedzy finansującego. Należy wystąpić o zgodę na modyfikację tego typu. Po uzyskaniu zgody, należy dokonać instalacji, a następnie udać się do Stacji Kontroli Pojazdów w celu wykonania badania technicznego. Posiadając  pokwitowanie z badania technicznego samochodu z zamontowanym hakiem, należy przesłać je, wraz z dowodem rejestracyjnym, do firmy leasingowej lub jej oddziału. Upoważniony pracownik finansującego leasing, w miejscu zarejestrowania pojazdu we właściwym Wydziale Komunikacji,  uzyska w dowodzie rejestracyjnym adnotację o zamontowanym haku holowniczym. Dyspozycję prosimy złożyć poprzez zakładkę Kontakt.

Czy mogę podróżować samochodem w leasingu za granicę?

Zgoda na poruszanie się pojazdem leasingowanym, którą klient otrzymuje razem z umową obowiązuje w granicach jak i poza granicami RP.
W praktyce, służby policyjne, czy inne porządkowe w krajach europejskich, nie powinny stosować kar z powodu braku takiego upoważnienia. Wymagane jest jedynie doubezpieczenie pojazdu podczas podróży do Rosji oraz na Ukrainę, Białoruś, do Mołdawii i Czarnogóry. Po doubezpieczeniu pojazdu klient informuje o tym fakcie Leasingodawcę, który wystawia zgodę. Dyspozycję można złożyć na Portalu Klienta: https://portal.toyotaleasing.pl/

Zgłaszanie i likwidacja szkody w leasingu

O zdarzeniu trzeba, jak najszybciej, powiadomić firmę leasingową. W przypadku stwierdzenia szkody, korzystający powinien zgłosić ten fakt do zakładu ubezpieczeniowego oraz do finansującego. Formularz zgłoszenia szkody można pobrać ze strony internetowej.  Finansujący wyraża zgodę na wypłatę odszkodowania przez ubezpieczyciela na konto warsztatu ASD  dokonującego naprawy pojazdu. Finansujący może jednak odmówić takiej zgody, jeśli umowa leasingu jest zadłużona, np. w przypadku opóźnień w spłacie rat. Wówczas wydanie zgody może być uzależnione od zapłaty zaległości przez leasingobiorcę. W przypadku zadłużonej umowy, leasingodawca może też wskazać ubezpieczycielowi swoje własne konto w celu rozliczenia odszkodowania. Nie zwalnia to leasingobiorcy z obowiązku naprawy uszkodzonego przedmiotu leasingu.

Szkoda całkowita w leasingu

Szkoda całkowita powoduje wygaśnięcie umowy leasingu. Z tego tytułu finansującemu przysługują wszystkie pozostałe do zakończenia umowy raty pomniejszone o dyskonto (obliczane zgodnie z OWUL) oraz wartość wykupu. Kwota ta pomniejszona będzie o wypłacone odszkodowanie. Jeżeli odszkodowanie będzie większe, niż wysokość pozostałych opłat wówczas różnica wypłacana jest korzystającemu lub zaliczana na poczet nowej umowy leasingu. Jeśli odszkodowanie nie pokryje należnej kwoty, wówczas korzystający zobowiązany jest  dopłacić różnicę. Jeśli odszkodowanie będzie większe, niż wysokość pozostałych opłat wówczas różnica wypłacana jest leasingobiorcy lub, ewentualnie, zaliczana na poczet nowej umowy leasingu. Umowa leasingu wygasa nie z chwilą powstania szkody, lecz z chwilą otrzymania przez finansującego decyzji od ubezpieczyciela o wypłacie odszkodowania i/lub postanowienia od odpowiednich organów (np. umorzenie).

Do tego momentu korzystający  zobowiązany jest regulować raty zgodnie z harmonogramem opłat, które są dla niego kosztem uzyskania przychodu.

Czy w okresie od zgłoszenia szkody do jej rozliczenia trzeba płacić raty leasingu?

Szkoda komunikacyjna nie zwalnia korzystającego z obowiązku opłacania miesięcznych rat. Okres, w którym przedmiot leasingu jest naprawiany nie zwalnia leasingobiorcy z obowiązku terminowego regulowania rat i wszelkich opłat związanych z leasingiem.

Jakie dokumenty potrzebne są do rejestracji samochodu wykupionego z leasingu?

Dokumenty potrzebne  do zarejestrowania pojazdu:      

 • Wykupowa faktura VAT
 • Karta pojazdu
 • Aktualny KRS Finansującego (wymagają tego niektóre Wydziały Komunikacji, zwłaszcza jeżeli dane na fakturze różnią się od danych w dowodzie rejestracyjnym, np.: jeżeli firma leasingowa zmieniła w międzyczasie siedzibę).

Do powyższych dokumentów należy dołączyć  dowód rejestracyjny i tablice oraz wypełnić w Wydziale Komunikacji odpowiedni wniosek. Samochód musi posiadać aktualne badanie techniczne.

Cesja (przejęcie) umowy leasingu - jak dokonać?

Od 1 stycznia 2013 roku przepisy umożliwiają cesję umów leasingu.Pojawiły się zapisy wskazujące, że w przypadku zmiany strony umowy dokonanej w trakcie trwania podstawowego okresu leasingu, podatkowe rozliczanie takiej umowy odbywać się będzie tak, jakby się nic nie zmieniło. Należy podkreślić, że przy okazji zmiany stron umowy nie powinno dojść do zmiany innych jej postanowień (np.: skrócenie lub wydłużenie okresu, przeliczenie wartości rat leasingowych, itp.), w przeciwnym razie taka umowa zostanie potraktowana jako zupełnie nowa. Co za tym idzie musi być zawarta na okres minimum 40% czasu normatywnej amortyzacji przedmiotu leasingu oraz opiewać na jego wartość rynkową. Cesja umowy leasingu procesowana jest w Autoryzowanej Stacji Obsługi, gdzie podpisana została pierwotna umowa. Aktualny koszt wykonania znajduje się w Tabeli Opłat i Prowizji. Przepisanie kontraktu zachowuje ten sam okres oraz wysokość rat miesięcznych, a procesowanie odbywa się nie później niż na sześć miesięcy przed końcem.

Wydłużenie umowy leasingu. Kiedy możliwe i jakie są koszty?

Wydłużenie umowy leasingu może mieć miejsce po złożeniu przez Korzystającego odpowiedniego wniosku. Dyspozycję  prosimy złożyć poprzez zakładkę Kontakt. Decyzja leży po stronie finansującego i jest rozpatrywana indywidualnie. Koszty procesu opisuje Tabela Opłat i Prowizji.

Skrócenie umowy leasingu. Kiedy jest możliwe i jakie są koszty?

Skrócenie umowy leasingu jest możliwe, zwracamy jednak uwagę, że aby korzystający mógł zachować prawo do umownego  niskiego wykupu, umowa powinna trwać minimum 40% normatywnego okresu amortyzacji przedmiotu leasingu. Regulują to przepisy podatkowe. Koszty z tym związane określa Tabela Opłat i Prowizji.
W celu zgłoszenia zamiaru skrócenia umowy leasingu prosimy wypełnić dyspozycję w Portalu Klienta https://portal.toyotaleasing.pl .

Koszty z tym związane określa Tabela Opłat i Prowizji.

Czy mogę zrezygnować z leasingu i jakie są konsekwencje?

Nie można zwrócić przedmiotu leasingu i rozwiązać umowy. Korzystający powinien zawierać umowę leasingu z pełną wiedzą, że winna być zrealizowana w założonym w umowie terminie. W przypadku przedterminowego rozwiązania umowy, klient musi liczyć się z dodatkowymi kosztami. Koszty te są uzależnione od rodzaju umowy.

Kto dokonuje odpisów amortyzacyjnych związanych z leasingowanym przedmiotem?

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje:

w przypadku leasingu operacyjnego – finansujący

w przypadku leasingu finansowanego – korzystający.

Co jest zabezpieczeniem umowy leasingu?

Standardowym zabezpieczeniem umowy jest sam przedmiot leasingu, którego właścicielem jest spółka leasingowa. W  przypadkach indywidualnych może być to również weksel wystawiony przez korzystającego. Możliwe są też inne formy zabezpieczenia uzależnione od oceny zdolności kredytowej korzystającego oraz oceny przedmiotu leasingu.

Czy jest możliwy użytek prywatny leasingowanego samochodu w działalności gospodarczej?

Tak, jest możliwe w tzw. w użytkowaniu mieszanym - czyli dla celów prywatnych i działalności gospodarczej:

1. Samochód poniżej 3,5 t - możliwość odliczenia 50% VAT od  wszystkich wydatków oprócz paliwa (w tym rat od rat leasingowych  bez jakiegokolwiek ograniczenia). Odliczenie od paliwa obowiązuje od 01.07.2015r.

2. 01.04.2014r. w użytkowaniu tylko dla celów działalności gospodarczej: przysługuje pełne odliczenie podatku VAT  

Uwaga: musi być prowadzona ewidencja. Jej brak wiąże się z wysokimi karami w przypadku udowodnienia nieprawidłowości.

W jaki sposób mogę dokonać wykupu przedmiotu leasingu?

W celu wykupienia leasingowanego pojazdu:

1. Nie później niż 1 miesiąc przed wygaśnięciem umowy leasingu należy przesłać wniosek o wykup przedmiotu leasingu (przedterminowy lub terminowy):

- poprzez  Portal Klienta Toyota Leasing

- pocztą na adres korespondencyjny:
Toyota Leasing Polska Sp. z o.o.,
ul. Postępu 18b,
02-676 Warszawa

2. Spłacić wszelkie ewentualne zaległe zobowiązania wynikające z umowy leasingu.

3. Dokonać spłaty ostatniej raty leasingowej

Wystawienie faktury sprzedaży nastąpi niezwłocznie po spełnieniu wszystkich wymienionych powyżej warunków. Komplet dokumentów dotyczących sprzedaży przedmiotu (faktura VAT, karta pojazdu) zostanie przesłane do Państwa listem poleconym.

Czy mogę zawiesić spłatę rat leasingu?

W Toyota Leasing nie przewidujemy możliwości zawieszenia spłaty rat leasingowych.

Jednocześnie informuję, iż istnieje możliwość dokonania cesji umowy leasingu.

Czy mogę wykupić przedmiot leasingu przed terminem?

Wcześniejsza spłata i wykup przedmiotu umowy leasingu są możliwe, lecz by korzystający mógł zachować prawo do umownego niskiego wykupu, umowa powinna trwać minimum 2 lata. W celu zgłoszenia chęci przedterminowego zakończenia umowy, należy wypełnić dyspozycję online.

Koszty związane z wcześniejszym zakończeniem umowy wyliczane są indywidualnie, w zależności od tego, jaką umowę zawarł klient.

Gdzie mogę znaleźć numer klienta / ID?

Numer ID użytkownika dostępny jest na fakturach i jako ostatnie pięć cyfr rachunku, na który wpłacane są należności z tytułu rat leasingowych.

Czy można zmienić harmonogram spłat rat leasingowych?

Klient ma możliwość zmiany harmonogramu spłat poprzez złożenie dyspozycji online.

Decyzja leży po stronie finansującego i jest rozpatrywana indywidualnie. Koszty z tym związane określa Tabela Opłat i Prowizji.

Czy można zmienić wysokość raty leasingowej?

Klient ma możliwość zmiany wysokości raty leasingu poprzez wydłużenie bądź skrócenie umowy Leasingu, w procesie rekalkulacji. Decyzja leży po stronie finansującego i jest rozpatrywana indywidualnie. Koszty z tym związane określa Tabela Opłat i Prowizji. Samo skrócenie umowy leasingu jest możliwe, zwracamy jednak uwagę, że aby korzystający mógł zachować prawo do umownego niskiego wykupu, umowa powinna trwać minimum 40% normatywnego okresu amortyzacji przedmiotu leasingu. Regulują to przepisy podatkowe.

Czy jest możliwość wypożyczenia karty pojazdu?

W razie potrzeby to finansujący dokonuje zmian w dowodzie rejestracyjnym leasingowanego samochodu, np. przy montażu haka, czy w razie konieczności wyrobienia zagubionego lub skradzionego dowodu bądź tablicy rejestracyjnej.

Karta Pojazdu nie jest już wymaganym dokumentem do dokonywania ww. dyspozycji.

Czy można rozłożyć na raty polisę ubezpieczeniową?

W zależności od rodzaju umowy leasingowej istnieje możliwość rozłożenia płatności za polisę na raty. W przypadku wątpliwości jaka procedura obowiązuje dla danego kontraktu możesz skontaktować się z nami pod numerem 801 900 700.

Czy mogę otrzymywać faktury pocztą?

Klient ma możliwość wyboru faktur w formie papierowej, które dostarczane są pocztowo. By zrezygnować z faktury elektronicznej należy przesłać do Toyota Leasing poniższy dokument: Odwołanie zgody na wystawianie faktury elektronicznej.

Czym jest Portal Klienta Toyota Leasing?

Portal Toyota Leasing to miejsce dedykowane do samodzielnego zarządzania umową z Toyota Leasing. W systemie można m.in. odnaleźć faktury wystawiane przez Toyota Leasing, złożyć automatyczne dyspozycje, pobrać duplikaty bądź korekty faktur, czy zapoznać się ze szczegółami umowy.

Załaduj więcej +

E-faktura

Jak założyć konto w portalu klienta?

Wraz z pierwszą fakturą wysłaną e-mailem otrzymasz indywidualny link do aktywacji konta w Portalu Klienta.
Możesz również aktywować konto samodzielnie w dowolnym momencie według poniższej instrukcji:

 • Wejdź na portal.toyotaleasing.pl i kliknij Załóż konto.
 • Wprowadź adres e-mail, który podałeś przy podpisywaniu umowy oraz nr rejestracyjny.
 • Otrzymasz e-mail z danymi do aktywacji konta.
 • Kliknij przycisk Aktywuj konto w otrzymanej wiadomości e-mail.
 • Na stronie aktywacyjnej wpisz dane: nr umowy, login (Twój e-mail podany we wniosku), imię i nazwisko, NIP (lub PESEL w przypadku leasingu konsumenckiego), nr telefonu i hasło.
 • Zaakceptuj zgody i oświadczenia i kliknij przycisk Aktywuj konto.
 • Dokonaj autoryzacji, wprowadzając hasło, które wyślemy Ci SMS-em.

Jak się zalogować?

W przeglądarce wprowadź adres: portal.toyotaleasing.pl a następnie wpisz w okienku do logowania adres e-mail i hasło.

Jak informujemy o wystawieniu faktury?

Faktury elektroniczne:

 • Publikowane są na Portalu Klienta i wysyłane w wiadomości e-mail z powiadomieniem o ich wystawieniu
 • Wiadomości dotyczące faktur wysyłamy z adresu: portalklienta@toyotaleasing.pl. Dodaj ten adres do listy zaufanych odbiorców w skrzynce e-mail aby powiadomienie o wystawionej fakturze zawsze do Ciebie docierało
 • Jeśli nie otrzymałeś wiadomości e-mail, sprawdź folder SPAM

 
Faktury papierowe:

 • Wysyłane są pocztą niezwłocznie po wystawieniu

Resetowanie oraz zmiana hasła.

Nie pamiętasz hasła do logowania?
Skorzystaj z opcji resetowania hasła na stronie do logowania.
Wskaż adres e-mail podany podczas rejestracji i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
 
Jak możesz zmienić hasło do Portalu Klienta?
Hasło możesz zmienić po zalogowaniu, w zakładce Moje Konto.

Nie znalazłem rozwiązania problemu.

Skontaktuj się z Wirtualnym Doradcą Klienta , który wesprze Cię w procesie aktywacji Portalu, odpowie na pytania i wątpliwości, a w przypadku gdyby nie znał odpowiedzi - przekieruje Cię do Konsultanta.

Załaduj więcej +

Logowanie

W jaki sposób mogę zalogować się do Systemu Bankowości Elektronicznej?

Aby zalogować się do Systemu Bankowości Elektronicznej z użyciem aplikacji:
1. Wejdź na stronę logowania konto.toyotabank.pl i wprowadź swój Identyfikator a następnie ustalone przez siebie stałe hasło.
2. W aplikacji mobilnej otrzymasz komunikat o próbie logowania.
3. Przejdź do aplikacji mobilnej i zaloguj się ustalonym do niej PINem.
4. Zaakceptuj logowanie w Mobilnej Autoryzacji.

Więcej szczegółów na temat naszej aplikacji znajdziesz tutaj

Co to jest mobilna autoryzacja?

Mobilna autoryzacja polega na zatwierdzaniu logowania i transakcji w urządzeniu mobilnym w dedykowanej do tego aplikacji. Toyota Bank udostępnia aplikację Mobilna Autoryzacja na urządzenia mobilne z systemami operacyjnymi iOS i Android. Aplikacja dostępna jest do pobrania w Google Play i App Store. Od 14 września 2019 r. rezygnujemy z tokenów.

Od kiedy mogę logować się do banku z mobilną autoryzacją?

Aplikacja dostępna jest do pobrania już teraz w sklepach Google Play i App Store, jednak korzystać z niej będzie można od 19 sierpnia 2019 r.

Obecnie nie mam tokena (loguję się telekodem) - czy będę musiał pobierać mobilną aplikację?

Tak. Od 19 sierpnia 2019 r. klienci nieposiadający dotychczas tokena będą używali Mobilnej Autoryzacji do zatwierdzania logowania do Bankowości Elektronicznej.

Czy mogę autoryzować logowanie/transakcje dwóch różnych kont z jednej aplikacji?

Tak. W aplikacji Mobilna Autoryzacja można wybrać profil (numer klienta), którego transakcje autoryzuje się w danym momencie.

Gdzie znajdę numer klienta?

Numer klienta znajduje się w umowie produktu oraz na liście powitalnym od Banku.

Czy jest aplikacja mobilna poprzez którą można zalogować się na konto?

Toyota Bank w chwili obecnej nie udostępnia aplikacji mobilnej bankowości.
Dostępna jest aplikacja Mobilna Autoryzacja, która służy do zatwierdzania logowania i realizowanych w Bankowości Elektronicznej transakcji.

Jak długo jest ważny token?

Data ważności tokena jest określona na jego odwrocie.
Z dniem 14 września 2019 r. Toyota Bank rezygnuje z obsługi tokenów. Logowanie i zatwierdzanie transakcji odbywa się przez aplikację Mobilna Autoryzacja dostępną w sklepach Google Play i App Store.

Kiedy mogę logować się telekodem na stronie internetowej?

Od 19 sierpnia 2019 r. nie jest możliwe zalogowanie się do Bankowości Elektronicznej numerem telekod. Do zalogowania wymagana jest aplikacja Mobilna Autoryzacja dostępna w sklepach Google Play i App Store.

Jak odblokować dostęp do Systemu Bankowości Elektronicznej?

W celu odblokowania dostępu do Systemu Bankowości Elektronicznej należy skontaktować się z Infolinią banku lub wysłać pisemną dyspozycję opatrzoną własnoręcznym podpisem poprzez zakładkę Kontakt. W celu odblokowania dostępu, wygenerowane zostanie jednorazowe hasło ważne przez 15 minut od momentu wygenerowania.

Nie pamiętam swojego identyfikatora, co mam zrobić?

Identyfikator można odszukać na umowie produktowej lub liście powitalnym od banku. Po zalogowaniu się w kanale telefonicznym numerem karty i telekodem, doradca może udzielić informacji na temat identyfikatora. Jeżeli z różnych powodów zalogowanie w kanale telefonicznym nie jest możliwe, należy wysłać do banku dyspozycję korzystając z zakładki Kontakt.

Jak mogę zmienić hasło?

Hasło jest możliwe do zmiany po zalogowaniu się w Systemie Bankowości Elektronicznej (zakładka Dane i ustawienia). Pracownik banku może wykonać dyspozycję resetowania hasła. W tym celu prosimy o kontakt z Infolinią banku.

Czy mogę zmienić identyfikator klienta?

Identyfikator klienta jest nadawany przy założeniu pierwszej umowy i nie jest możliwa jego zmiana.

Czy na moją prośbę można zablokować dostęp do Systemu Bankowości Elektronicznej?

Zablokowanie dostępu do Systemu Bankowości Elektronicznej można zlecić:

1. Doradcy, kontaktując się z Infolinią.

2. Samodzielnie, korzystając z kanału telefonicznego. Należy skontaktować się z Infolinią i wybrać odpowiednią opcję w Automatycznym Serwisie Telefonicznym.

Załaduj więcej +

Infolinia

Nie pamiętam telekodu, jak go odzyskać?

Bank wysyła do klienta jednorazowy telekod SMS-em, który przy pierwszym użyciu jest zmieniany na indywidualny telekod. Zmianę tę wymusza system telefoniczny.

Jeżeli klient nie pamięta telekodu, należy skontaktować się z Infolinią w celu złożenia dyspozycji wydania nowego.

W jaki sposób zmienić telekod?

Zmianę telekodu należy wykonać samodzielnie, korzystając z kanału telefonicznego. Należy skontaktować się z Infolinią i wybrać odpowiednią opcję w Automatycznym Serwisie Telefonicznym.

Jak sprawdzić stan środków na rachunku bez konieczności łączenia się z konsultantem?

Stan środków na rachunku można sprawdzić samodzielnie, korzystając z kanału telefonicznego. Należy skontaktować się z Infolinią i wybrać odpowiednią opcję w Automatycznym Serwisie Telefonicznym.

W jaki sposób zmienić PIN do karty płatniczej?

PIN do karty płatniczej można zmienić samodzielnie, korzystając z kanału telefonicznego oraz w Bankowości Elektronicznej. Jeśli masz problemy z wykonaniem tej czynności w Bankowości Elektronicznej - skontaktuj się z Infolinią i wybierz odpowiednią opcję w Automatycznym Serwisie Telefonicznym.

Jakie dane są potrzebne do logowania?

W celu korzystania z Bankowości Elektronicznej w kanale telefonicznym, konieczne jest użycie identyfikatora lub numeru karty oraz telekodu.

W jakich godzinach pracuje infolinia?

Infolinia to całodobowy Automatyczny Serwis Telefoniczny dla klientów i obsługa klientów przez doradców - godziny pracy Infolinii.

Zgubiłem kartę, infolinia jest już nieczynna, co mam zrobić?

W przypadku utraty karty należy ją niezwłocznie zastrzec, aby uniemożliwić skorzystanie z niej przez nieupoważnione osoby. W celu zastrzeżenia karty należy skontaktować się z Infolinią banku i wybrać odpowiednią opcję w Automatycznym Serwisie Telefonicznym. Kartę można zastrzec przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Jakie informacje mogę uzyskać na infolinii bez zalogowania identyfikatorem i telekodem?

Bez zalogowania w Automatycznym Serwisie Telefonicznym Infolinia udziela informacji na temat oferty banku oraz procedur.

Nie mam danych do logowania w serwisie telefonicznym - jakie są inne sposoby zweryfikowania mojej tożsamości?

Zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług dla Konsumentów w celu korzystania z Automatycznego Serwisu Telefonicznego konieczne jest użycie identyfikatora lub numeru karty oraz telekodu. W przypadku braku telekodu prosimy o kontakt z Infolinią.

Co mam zrobić jeśli jestem za granicą i nie mam jak się połączyć z Infolinią?

Dyspozycje/zapytania można złożyć wysyłając wiadomość z Systemu Bankowości Elektronicznej lub korzystając ze strony Kontakt. Prosimy pamiętać, że ważne dyspozycje mogą być złożone tylko na podstawie dyspozycji pisemnej z podpisem (np. skan pisma z podpisem).

W jaki sposób mogę złożyć reklamację?

Reklamacja może być złożona przez klienta:

1. Osobiście w siedzibie Banku ,

2. Pisemnie za pośrednictwem poczty, faksu, poczty elektronicznej, lub na adres do doręczeń elektronicznych: AE:PL-54427-52032-HUBGJ-17 (Możliwość przesłania reklamacji na adres e-Doręczeń uzależniona jest od udostępnienia tej usługi przez Operatora Wyznaczonego).

3. Telefonicznie na numer Infolinii,

4. Elektronicznie poprzez internetowy kanał dostępu Systemu Bankowości Elektronicznej.

Załaduj więcej +

Inne

Czy można potwierdzić tożsamość przelewem z innego banku?

Toyota Bank nie udostępnia funkcjonalności w postaci potwierdzenia tożsamości przelewem. Tożsamość jest potwierdzana przez kuriera podczas podpisywania umowy o produkt.

Jak anulować przelew?

Toyota Bank nie udostępnia możliwości anulowania przelewu.

Ustawa o usługach płatniczych, która w polskim stanie prawnym obowiązuje od 24 października 2012 roku artykułem 51.1, odebrała klientowi prawo do anulowania przelewu po jego złożeniu: „Art. 51. 1. Użytkownik nie może odwołać zlecenia płatniczego od chwili jego otrzymania przez dostawcę płatnika.”

Niemniej jednak w Toyota Bank zawsze podchodzimy do naszych klientów w elastyczny sposób i w procesie obsługi klienta przewidujemy takie działanie.

Proces zgłaszania anulowania przelewu może nastąpić poprzez Infolinię banku – jeśli klient z odpowiednim wyprzedzeniem przekaże prośbę o anulowanie przelewu, to bank, przed wysłaniem płatności do Krajowej Izby Rozliczeniowej (KIR), ma możliwość anulowania takiego przelewu. Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że od tego momentu nie możemy zagwarantować skuteczności anulowania zleconego przelewu, z uwagi na to, że proces w swoim dalszym etapie jest już poza bezpośrednią kontrolą banku. Dodatkowo, jeśli klient zgłosi prośbę o anulowanie przelewu, a przelew został już wysłany z banku do KIR, wówczas bank może podjąć próbę pomocy klientowi i na jego wniosek skontaktować się z bankiem odbiorcy (kanałem dostępnym na rynku bankowym, stworzonym do komunikacji na linii bank - bank) prosząc o zwrot środków. Będzie to jednak tylko prośba, bez gwarancji skuteczności działania.

Jak zdefiniować przelewy?

1. Należy zalogować się do Systemu Bankowości Elektronicznej.

2. Wybrać zakładkę przelewy i zlecenia.

3. Przejść do jednej z zakładek, takich jak: przelew dowolny, przelew na własne konto, przelewy zdefiniowane, czy zlecenia stałe.

Jak wykonać przelew SORBNET?

Toyota Bank realizuje przelewy SORBNET. Przelewy SORBNET realizowane są tylko w dni robocze. Przelewy zlecone do godz. 15:00 zostaną wysłane do banku odbiorcy tego samego dnia.

W jakim czasie są realizowane dyspozycje?

Bank wykonuje dyspozycje płatnicze poprzez uznanie rachunku odbiorcy przelewu nie później, niż w następnym dniu roboczym po dniu otrzymania dyspozycji płatniczej. Dyspozycję płatniczą otrzymaną w dniu niebędącym dniem roboczym lub poza godzinami dnia roboczego wskazanymi na stronie internetowej banku, uważa się za otrzymaną następnego dnia roboczego.

Jak podpisuje/akceptuje się realizowane przelewy z rachunku?

Przelewy należy akceptować w aplikacji Mobilna Autoryzacja.
Jeśli korzystasz jeszcze z tokena, należy zatwierdzać je hasłem i odczytem z tokena.
Pamiętaj, że od 14 września Toyota Bank rezygnuje z obsługi bankowości elektronicznej tokenem.

Gdzie mogę sprawdzić najnowsze stawki WIBOR?

Bank publikuje stawki WIBOR na dedykowanej stronie internetowej.

Jak zastrzec dokumenty w Banku?

Dyspozycję zastrzeżenia dokumentów należy zgłosić telefonicznie lub pisemnie. Prosimy o skorzystanie ze strony Kontakt.

Jak sprawdzić, czy dla strony został wystawiony certyfikat bezpieczeństwa?

Za każdym razem należy sprawdzać adres i bezpieczny protokół. Prosimy o weryfikację, czy w adresie występuje poprawna pisownia "https://konto.toyotabank.pl". Polecamy również zweryfikować certyfikat, w tym celu należy kliknąć w kłódkę w adresie strony.

Czy podpis elektroniczny jest akceptowany?

Bank akceptuje podpis elektroniczny, natomiast jedyna akceptowana forma kwalifikowanego podpisu elektronicznego to XAdeS.

Co w przypadku, gdy nie mogę wprowadzić swoich danych przy składaniu wniosku?

Wypełniając wniosek, aplikacja podpowiada klientowi, które pola nie zostały wypełnione poprawnie. Jeżeli jednak nadal występują problemy - należy skontaktować się z Infolinią.

Zmieniłem dowód osobisty - czy muszę poinformować o tym bank?

W przypadku zmiany dowodu osobistego należy przesłać do banku formularz aktualizacji danych osobowych wraz z kopią nowego dowodu osobistego. Druk formularza znajduje się w zakładce Dokumenty i należy go przesłać korzystając z zakładki Kontakt.

Jak zmienić adres do korespondencji?

Dyspozycję zmiany danych teleadresowych można złożyć korzystając ze strony Kontakt, poprzez wysłanie wiadomości do Banku w Systemie Bankowości Elektronicznej, oraz podczas rozmowy z doradcą na infolinii pod numerem 801 900 700 lub 22 488 55 50

W jakich godzinach są realizowane sesje ELIXIR w Toyota Bank?

Przelewy wychodzące ELIXIR są realizowane:

•    Jeżeli zostały złożone do godziny 14:30 w dniu roboczym – tego samego dnia roboczego
•    Jeżeli zostały złożone po godzinie 14:30 w dniu roboczym – następnego dnia roboczego
•    Jeżeli zostały złożone w dniu wolnym od pracy – następnego dnia roboczego

Przelewy przychodzące ELIXIR są księgowane w godzinach:

•    1 sesja – o 10:30
•    2 sesja – o 14:30
•    3 sesja – o 16:30

Co zrobić, jeśli nie mam opcji wprowadzenia przelewu do ZUS i US?

W celu dokonania przelewu na US i ZUS, należy wyświetlić odpowiednie elementy menu "przelewy i zlecenia". Proszę o wybranie zakładki "dane i ustawienia" i zjechać suwakiem na sam dół. W opcji "Wyświetl elementy menu" należy zaznaczyć odbiorców: ZUS lub US i zatwierdzić. Po dokonaniu tej czynności, w zakładce "przelewy i zlecenia", będzie możliwość wybrania formularza polecenia przelewu do ZUS i US. 

W jaki sposób można złożyć dyspozycję wkładem na wypadek śmierci?

Dyspozycję wkładem na wypadek śmierci należy pobrać ze strony Dokumenty i złożyć pisemnie na adres banku ul. Postępu 18b, 02-676 Warszawa, budynek myhive Mokotów Three. Złożenie, modyfikacja oraz wycofanie dyspozycji jest bezpłatne.

Co to jest dyspozycja wkładem na wypadek śmierci?

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci to „wskazanie przez Posiadacza osoby, której Bank wypłaci środki pieniężne z rachunku w przypadku jego śmierci, zgodnie z przepisami Prawa bankowego”.

„1. Posiadacz rachunku indywidualnego może złożyć w Banku pisemne polecenie dokonania, po swojej śmierci, wypłaty z rachunku osobom wskazanym w dyspozycji na wypadek śmierci: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu określonej kwoty. Kwota wypłacona nie wchodzi do spadku po Posiadaczu.

2. Osoby wskazane w dyspozycji na wypadek śmierci są uprawnione do podjęcia przypadającej na ich rzecz kwoty bez przeprowadzenia postępowania spadkowego, po przedłożeniu skróconego aktu zgonu Posiadacza. Jeżeli łączna kwota przypadająca tym osobom przekracza wysokość kwoty wolnej od podatku od spadków i darowizn (określonej odrębnymi przepisami) należy przedłożyć także zaświadczenie z urzędu skarbowego o uiszczeniu podatku lub o zwolnieniu od podatku.

3. W razie śmierci Posiadacza rachunku indywidualnego, Bank wypłaci z tego rachunku koszty pogrzebu Posiadacza w wysokości nie przekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku osobie, która przedłoży skrócony odpis aktu zgonu Posiadacza oraz oryginalne rachunki stwierdzające wysokość poniesionych wydatków, wystawione na osobę żądającą wypłaty.

4. W przypadku, jeżeli Posiadacz nie wskazał w Dyspozycji na wypadek śmierci osób uprawnionych, o których mowa w ust.1 niniejszego paragrafu, wypłata salda rachunku dokonywana jest przez Bank na rzecz spadkobierców Posiadacza po przedłożeniu:

 • prawomocnego (zaopatrzonego w klauzulę prawomocności) postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku,
 • postanowienia sądu o dziale spadku lub zgodnego oświadczenia wszystkich spadkobierców o podziale sum ulokowanych na rachunku,
 • aktu poświadczenia dziedziczenia wraz z informacją o zarejestrowaniu go w rejestrze aktów poświadczenia dziedziczenia.

5. W przypadku śmierci Posiadacza, Bank na wniosek organu emerytalno-rentowego dokona zwrotu kwoty świadczenia, które nie przysługiwało za okres po śmierci Posiadacza rachunku, o ile środki te nie zostały wypłacone przed otrzymaniem przez Bank wniosku na rzecz osób uprawnionych, o czym Bank jest zobowiązany w takim wypadku w terminie 30 dni od otrzymania wniosku o dokonanie zwrotu poinformować ten organ wraz ze wskazaniem osób, które pobrały wypłaty.”

W jaki sposób można złożyć dyspozycję otrzymania informacji zbiorczej o rachunkach?

Formularz dyspozycji należy pobrać ze strony Dokumenty i złożyć pisemnie na adres banku ul. Postępu 18b, 02-676 Warszawa, budynek myhive Mokotów Three. Za udzielenie informacji zbiorczej pobierana jest opłata zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji

W jaki sposób dostarczana jest umowa?

By dostarczyć dokumenty do klienta, Toyota Bank korzysta z usług firmy kurierskiej. Kurierzy wyszkoleni są w zakresie obsługi podpisywania umowy. Po podpisaniu dokumentów dostarczane są one do Banku.

Czym jest telefoniczne potwierdzenie wniosku?

Każdy złożony wniosek potwierdzany jest podczas rozmowy telefonicznej z pracownikiem Toyota Bank. Czas oczekiwania na kontakt zwrotny po wypełnieniu wniosku wynosi 1-2 dni robocze.

Czy Toyota Bank korzysta z systemu OGNIVO?

Toyota Bank korzysta z wymiany informacji w ramach systemu OGNIVO.

Czy Toyota Bank posiada aplikację mobilną?

Bank posiada aplikację mobilną - Mobilna Autoryzacja, która służy do akceptacji logowania i transakcji realizowanych w Bankowości Elektronicznej oraz do potwierdzania transakcji wykonywanych kartami płatniczymi i wykorzystujących zabezpieczenie 3D Secure.
Toyota Bank udostępnia również aplikację Tankuj Korzyści, dzięki której klienci mogą dołączyć do programu lojalnościowego oraz korzystać z przygotowanych przez bank promocji.

Załaduj więcej +