Kobieta z laptopem na kanapie

Jak bank rozlicza transakcje kartą za granicą?

7 września 2022

Dawno minęły już czasy, kiedy wyjazd zagraniczny wiązał się z koniecznością wymiany polskich złotych na walutę obcą w kantorze. Dzięki karcie płatniczej możliwe jest dokonywanie transakcji bezgotówkowych – właściwie na całym świecie. Warto jednak pamiętać, że zagraniczne płatności kartą są nieco inaczej rozliczane niż transakcje dokonywane w Polsce. Sprawdź, na czym polega różnica.

Korzystanie z polskiej karty płatniczej za granicą jest wygodne i dużo bezpieczniejsze niż dysponowanie gotówką. Warto jednak mieć świadomość, że operacje przeprowadzane w ten sposób są zwykle obarczane dodatkowymi opłatami. Mowa nie tylko o prowizji pobieranej przez bank, ale i kosztach przewalutowania.

Rozliczenie transakcji zagranicznych – jak przebiega?

Wszystkie transakcje płatnicze dokonane za granicą za pośrednictwem karty są uwzględniane na rachunku bankowym, do którego została ona wydana. Do obciążenia konta dochodzi w dniu, w którym transakcja została przeprowadzona – ma to duże znaczenie, ponieważ środki zgromadzone w polskich złotych zostają poddane przewalutowaniu w oparciu o kurs wymiany walut obowiązujący w danym dniu.

Jeśli chodzi o sam przebieg transakcji, dla kupującego nie ma to większego znaczenia. Po prostu dokonuje on płatności kartą, a cały proces związany z przewalutowaniem odbywa się automatycznie.

Z jakimi kosztami wiąże się płatność kartą za granicą?

Rozliczenie transakcji zagranicznej wiąże się z opłatami – pobieranymi zarówno przez bank, jak i operatora karty. Zwykle wyróżnia się koszty dotyczące:

  • prowizji za przewalutowanie,
  • spreadu.

Koszt przewalutowania

Przewalutowanie to operacja, która polega na wymianie polskich złotych na odpowiednią walutę. Jego koszt uzależniony jest od wewnętrznej polityki konkretnego banku.

Toyota Bank – podobnie jak większość instytucji finansowych – również pobiera taką prowizję. Obecnie wynosi ona 4% wartości transakcji (zgodnie z tabelą opłat i prowizji obowiązującą od 25.05.2022).

Spread

Transakcje kartą płatniczą rozliczane są po kursach obowiązujących w danej organizacji płatniczej. W przypadku Konta Osobistego w Toyota Banku i wydanej do niego karty – będzie to Visa.

To, ile zapłacisz, zależy więc od stosowanego przez nią spreadu. Pod tym pojęciem należy rozumieć różnicę między kursem sprzedaży a kursem kupna. Im większa jest różnica, tym wyższej opłaty należy się spodziewać.

Warto przy tym podkreślić, że – w przypadku walut egzotycznych – istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia tzw. podwójnego spreadu. Dzieje się tak, ponieważ w pierwszej kolejności dana waluta zamieniana jest na EUR lub USD, a następnie na PLN.

Pamiętaj! Dokonywanie płatności kartą za granicą jest bardzo komfortowe. Musisz jednak liczyć się z tym, że zostanie naliczona prowizja. Ostateczny koszt zależy przede wszystkim od tego, ile wynosi aktualny kurs danej pary walutowej.