Ochrona oszczędności

Jak chronić swoje pieniądze? Najważniejsze zasady bankowości elektronicznej

3 marca 2023

Ponad 21,6 mln – tyle wynosi liczba klientów banków korzystających co najmniej raz w miesiącu z bankowości elektronicznej. Warto przy tym pamiętać o zachowaniu szczególnej ostrożności – po to, aby uchronić swoje pieniądze przed coraz bardziej zuchwałymi poczynaniami cyberprzestępców. Poznaj najważniejsze zasady bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej.

Chociaż banki stosują różne zabezpieczenia, które mają na celu ochronę pieniędzy klientów, sam posiadacz rachunku również musi zadbać o bezpieczeństwo swoich środków. Warto poznać najważniejsze zasady korzystania z bankowości elektronicznej.

6 zasad bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej

Jeśli zastosujesz się do poniższych wskazówek, wówczas zminimalizujesz ryzyko utraty pieniędzy z konta osobistego.

1. Ustal silne hasło do logowania

Im silniejsze hasło do systemu bankowości elektronicznej, tym mniejsze ryzyko jego „złamania”. Zamiast wybierać łatwe do zapamiętania daty, np. urodzenia, ślubu, postaw na bardziej skomplikowane ciągi liter i cyfr. Niech to będzie przypadkowa kombinacja znaków – także z uwzględnieniem dużych liter i znaków specjalnych.

2. Systematycznie zmieniaj hasło do logowania

Raz na kilka miesięcy zmodyfikuj aktualne hasło dostępowe do systemu bankowości elektronicznej, dzięki temu zmniejszysz ryzyko włamania na konto osobiste. Gdyby przestępca wcześniej zdobył hasło, będzie ono już nieaktualne, więc próba kradzieży środków z rachunku zakończy się fiaskiem.

3. Nie dziel się hasłem z innymi osobami

Nigdy nie podawaj danych do logowania osobom trzecim, nawet członkom rodziny, mimo że masz do nich zaufanie. Udostępnianie haseł do logowania zwiększa ryzyko wycieku danych.

4. Ustal limity transakcji bezgotówkowych

Aby uchronić pieniądze przed cyberprzestępcami, warto ustalić limity na transakcje bezgotówkowe. Dzięki temu – nawet jeśli ktoś włamie się na konto lub dokona płatności kartą – zachowasz większość zdeponowanych środków (powyżej ustalonego limitu).

5. Korzystaj z systemów uwierzytelniania

Systemy uwierzytelniania to dodatkowe zabezpieczenia, dzięki którym korzystanie z bankowości elektronicznej jest bezpieczniejsze. Każda transakcja będzie bowiem wymagać podania kodu otrzymanego w wiadomości SMS czy potwierdzenia za pośrednictwem aplikacji bankowej. Udaremni to próbę kradzieży środków – każdy przelew będzie wymagał potwierdzenia kodem lub wymagana będzie akceptacja transakcji w aplikacji mobilnej.

6. Unikaj korzystania z otwartych sieci wi-fi

Choć korzystanie z publicznych sieci wi-fi zapewnia bezpłatny dostęp do Internetu, to wiąże się z większym ryzykiem hakowania sieci przez cyberprzestępców. Rośnie wtedy prawdopodobieństwo włamania się do twojego smartfona i na przykład pozyskania danych do logowania.

Odnotowałeś podejrzaną aktywność na koncie? Skontaktuj się z bankiem

Warto regularnie przeglądać historię transakcji zapisanych na rachunku osobistym. Po to, aby zweryfikować, czy nie doszło do podejrzanej aktywności lub transakcji na koncie. Jeśli zauważysz coś niepokojącego, niezwłocznie skontaktuj się z pracownikiem banku w celu wyjaśnienia sytuacji.