Konto bankowe

Jak rozpoznać bank po numerze konta bankowego?

27 maja 2024

Numer rachunku bankowego to ciąg cyfr, które na pozór wyglądają na dobrane losowo. W rzeczywistości każda z nich ma swoje znaczenie. Znając numer konta, można między innymi określić, w jakim banku jest ono prowadzone. Jak to zrobić? Sprawdź.

Czym jest numer konta bankowego?

Numer konta określa się skrótem NRB (od pierwszych liter Numeru Rachunku Bankowego). Jest to obowiązkowy standard identyfikacji rachunków bankowych. Umożliwia przypisanie danego konta do określonego właściciela. Jeśli wykonując przelew, podasz prawidłowy numer konta, masz pewność, że pieniądze trafią do odpowiedniego odbiorcy.

W sytuacji, gdy dany klient ma kilka kont w tym samym banku, np. osobiste, oszczędnościowe i maklerskie, to każdy z rachunków będzie miał inny numer. Jeden NRB może być przypisany wyłącznie do jednego konta.

Z czego składa się numer rachunku bankowego?

Zgodnie ze standardem numerowania kont ich numery muszą zawsze składać się z 26 cyfr. Zazwyczaj zapisuje się je ze spacjami. Nie ma to znaczenia dla identyfikacji samego rachunku, natomiast zwiększa czytelność. Ręczne przepisywanie długiego ciągu cyfr bez spacji może powodować pomyłki, a te w przypadku wykonywania przelewów bywają dotkliwe w skutkach.

Przerwy pomiędzy kolejnymi fragmentami numeru mają zatem na celu ograniczenie ryzyka błędnego zapisu. Taki sposób podawania numerów kont zazwyczaj można spotkać na papierowych wydrukach.

Ważne! Każdy numer konta jest unikalny. Jest generowany w momencie zakładania konta.
Cyfry składające się na numer rachunku bankowego dzielą się na trzy główne grupy, które można zaprezentować jako następujący schemat:

XX AAAAAAAA BBBBBBBBBBBBBBBB

Znaczenie poszczególnych cyfr jest następujące:

  • XX – te dwie cyfry to suma kontrolna, która pozwala określić operatorowi płatności, czy numer konta jest prawidłowy,
  • AAAAAAAA (8 cyfr) – to Numer Rozliczeniowy Banku, pozwala na identyfikację konkretnej instytucji i jest przydzielany przez Narodowy Bank Polski,
  • BBBBBBBBBBBBBBBB (16 cyfr) – to numer rachunku klienta.

Co oznaczają cyfry na pozycjach od 3 do 10 składające się na Numer Rozliczeniowy Banku?

  • pierwsze 4 cyfry identyfikują instytucję bankową,
  • 3 kolejne cyfry identyfikują oddział banku, ciąg trzech zer zwykle oznacza centralę danej instytucji,
  • ostatnia pozycja to cyfra kontrolna, która służy do sprawdzenia poprawności Numeru Rozliczeniowego Banku.

Jak określić bank po numerze konta?

Numer rozliczeniowy składa się z ośmiu cyfr, które określają daną jednostkę banku. Pozycje od 3 do 6 wskazują na konkretną instytucję finansową, a miejsca od 7 do 10 opisują jej oddział.

A zatem, aby zidentyfikować konkretny bank, należy wziąć pod uwagę cyfry na pozycjach od 3 do 6 numeru rachunku. To właśnie one stanowią identyfikator instytucji bankowej (bank komercyjny, bank spółdzielczy, zrzeszenie banków spółdzielczych).

W przykładowym numerze konta:

86  2160 2498 000086020263XXXX

identyfikatorem banku będzie ciąg cyfr: 2160. W tym wypadku oznacza on, że konto jest prowadzone przez Toyota Bank.

Warto również wiedzieć, że w przypadku banków komercyjnych do identyfikacji wystarczą tylko cyfry od 3 do 5, ponieważ na 6 pozycji zawsze znajduje się 0. Cztery cyfry są natomiast niezbędne w przypadku określenia nazwy banków spółdzielczych.

Gdzie znaleźć numer własnego konta?

Często się zdarza, że konieczne jest podanie swojego numeru konta, np. we wniosku o wypłatę wynagrodzenia za pracę, czy w formularzu zwrotu towaru do sklepu. Gdzie szukać numeru swojego rachunku?

Możesz go znaleźć w co najmniej kilku miejscach, czyli:

  • w bankowości internetowej i w aplikacji mobilnej banku (zwykle w zakładce „moje konto” „szczegóły konta” lub podobnej),
  • w umowie z bankiem o prowadzenie rachunku,
  • w wyciągu z konta bankowego,

Nieco trudniejsze jest zweryfikowanie, czy numer konta, na który chcesz wykonać przelew, jest poprawny. Jeśli pomylisz jedną cyfrę rachunku, przelew może zostać wykonany i trafi na rachunek innego odbiorcy niż powinien.

Właśnie dlatego zawsze należy bardzo dokładnie weryfikować numery rachunków, zwłaszcza gdy mają posłużyć do przelania większej sumy pieniędzy. Jeśli trafią one na „złe konto”, ich odzyskanie może być czasochłonne.

Znajomość cyfr składających się na numer konta może być przydatna w różnych sytuacjach. Warto wiedzieć, co one oznaczają, a także gdzie sprawdzić, do jakiego banku jest przypisany konkretny rachunek.