Toyota Cross Hybrid

Jak wybrać leasing samochodowy?

3 kwietnia 2023

Leasing na samochód osobowy cieszy się dużą popularnością wśród przedsiębiorców. Taka forma finansowania stanowi alternatywę dla kredytu – pozwala użytkować pojazd, bez konieczności wykupywania go. Zanim jednak zdecydujesz się wziąć w leasing samochód firmowy, poznaj czynniki mające wpływ na wybór korzystnej oferty.

W ramach umowy leasingu przedsiębiorca zobowiązuje się opłacać ratę leasingu każdego miesiąca na rzecz firmy leasingowej w zamian za użytkowanie samochodu. Nie jest właścicielem pojazdu, a jedynie korzystającym z niego. Na koniec umowy może zdecydować się na wykup samochodu albo jego zwrot – w zależności od potrzeb.

Jak analizować oferty leasing samochodu?

Leasing samochodu działa na identycznej zasadzie – niezależnie od wewnętrznej polityki leasingodawcy. Nie oznacza to jednak, że wszystkie oferty leasingu będą tak samo korzystne. Jeśli więc zależy ci na znalezieniu dopasowanego leasingu samochodowego, warto porównać dostępne możliwości. Na co musisz zwrócić uwagę, by znaleźć najkorzystniejsze oferty?

Wysokość opłaty wstępnej

Opłata wstępna (wkład własny, wpłata własna, czynsz inicjalny) to kwota, którą trzeba ponieść na starcie – na początku umowy. Im niższa, tym mniejszy jednorazowy wydatek. Jednak może to rzutować na wysokość rat, wartość wykupu oraz całkowitą kwotę do spłaty.

Wysokość rat leasingowych

Wysokość rat leasingowych powinna być dopasowana do możliwości finansowych twojej firmy. Im niższe raty, tym mniejsze ryzyko zachwiania płynności. Z drugiej strony może to wpłynąć na wydłużenie okresu spłaty. Jednak nie zawsze...

Za przykład niech posłuży Leasing niższych rat KINTO One na nowy samochód dostępny w Toyota Leasing. Ta forma finansowania bazuje na spłacie kwoty odpowiadającej utracie wartości samochodu w okresie trwania umowy. Dzięki temu rata leasingu może być znacznie niższa w porównaniu ze standardową ofertą.

Aby oszacować wysokość miesięcznej raty, warto wykorzystać kalkulator leasingu. Tym samym dowiesz się, jaki pojazd możesz sfinansować bez nadwyrężenia firmowych finansów.

Warianty przy zakończeniu umowy

Gdy w grę wchodzi typowy leasing operacyjny, do wyboru masz tylko 2 warianty zakończenia umowy: wykup lub zwrot pojazdu. Istnieją jednak jeszcze inne opcje.

W przypadku oferty KINTO One możesz wziąć samochód w leasing – bez konieczności angażowania środków firmowych. Wszystko za sprawą gwarancji odkupu auta przez dealera po zakończonej umowie. Pozyskaną kwotę przeznaczasz bowiem na spłatę ostatniej raty leasingowej oraz opłatę wstępną kolejnego leasingu.

Ponadto warto sprawdzić:

 • rodzaj wymaganych dokumentów finansowych,
 • czy finansowanie bazuje na uproszczonej procedurze,
 • jakie są zasady zwrotu pojazdu.

Pamiętaj! Wszystkie wymienione wyżej kwestie warto przeanalizować, zanim złożysz wniosek leasingowy. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że wybrana oferta wpisze się w twoje oczekiwania.

Czy można negocjować umowę leasingową?

Umowa leasingowa jest umową handlową, dlatego jej warunki można pertraktować – o ile firma leasingowa dopuszcza taką opcję. Negocjacji mogą podlegać warunki umowy leasingu na samochód nowy, np. wysokość opłaty wstępnej, dodatkowe bonusy, dodatkowe usługi, a także oprocentowanie.

Pamiętaj! Firma leasingowa jest otwarta na negocjacje przede wszystkim przed podpisaniem umowy. Jeśli do tego dojdzie, zmiany w zapisach nie będą możliwe. Chyba że leasingodawca zgodzi się na podpisanie aneksu.

Umowa leasingowa – na co zwrócić szczególną uwagę?

Zanim podpiszesz umowę przygotowaną przez firmę leasingową, zapoznaj się z jej zapisami. Na co musisz zwrócić uwagę? Znaczenie mają m.in.:

 • faktyczny okres leasingu,
 • koszty finansowania samochodu,
 • zasady przedwcześnie zakończonej umowy leasingowej,
 • warunki zwrotu pojazdu,
 • warunki wykupu auta (po zakończeniu umowy),
 • wysokość opłat dodatkowych (np. za rejestrację pojazdu, udzielenie informacji o leasingobiorcy policji lub innym organom),
 • możliwość korzystania z auta również za granicą.

Zapoznanie się z zapisami umowy leasingowej jest niezwykle ważne. Dzięki temu nic cię nie zaskoczy w trakcie użytkowania pojazdu.

Leasing samochodu osobowego – dlaczego warto?

Wielu przedsiębiorców odrzuca kredyt samochodowy na rzecz leasingu. Takie finansowanie ma wiele zalet – także w kwestii podatkowych.

Wśród najważniejszych korzyści wymienić można:

 • brak konieczności angażowania wysokiej kwoty na start – przy założeniu niskiej wpłaty własnej;
 • utrzymanie płynności finansowej – za sprawą niskiej raty;
 • opcja wymiany pojazdu na nowy, gdy upłynie okres umowy – bez angażowania dodatkowych środków firmowych;
 • optymalizację podatkową – w koszty uzyskania przychodów leasingobiorca może wliczyć zarówno część odsetkową, jak i część kapitałową raty.

Pamiętaj! Możesz wziąć leasing, gdy prowadzisz firmę. Wielu leasingodawców umożliwia skorzystanie z tej formy finansowania nawet wtedy, gdy działalność gospodarczą prowadzisz od niedawna.