Toyota Aygo X na ulicy

Kredyt na samochód. Co zmieni przejście na wskaźnik WIRON?

14 lutego 2024

Ostatnio sporo się mówi na temat zmiany wskaźnika WIBOR na WIRON. Planowane modyfikacje dotyczą kredytobiorców — nie tylko tych mający kredyt hipoteczny, ale także samochodowy. Co warto wiedzieć o wskaźniku WIRON i w jaki sposób przekłada się on na koszty kredytowania?

Kredyt na samochód a WIRON

Planujesz wziąć kredyt samochodowy lub kredyt gotówkowy, który przeznaczysz na zakup pojazdu? Ostatnio wiele wątpliwości u potencjalnych kredytobiorców budzi wskaźnik WIRON oraz jego wpływ na koszt takich zobowiązań.

Zmiana wskaźnika referencyjnego jest szczególnie istotna w przypadku kredytów hipotecznych, które są zaciągane na wysokie kwoty i długi okres kredytowania. Warto jednak wiedzieć, że planowane zmiany dotyczą wszystkich rodzajów zobowiązań, także kredytu gotówkowego, samochodowego czy pożyczek pozabankowych.

Z czego wynika konieczność reformy wskaźników referencyjnych i – przede wszystkim – jaki ma ona wpływ na stopy procentowe związane z kredytem samochodowym? Sprawdź.

Co to jest WIRON?

WIRON (Warsaw Interest Rate Overnight) jest nowym indeksem stopy procentowej opracowanym przez GPW Benchmark SA. Ten wskaźnik jest obliczany na podstawie jednodniowych transakcji depozytowych między bankami, instytucjami finansowymi oraz dużymi przedsiębiorstwami.

WIRON w przyszłości ma być jednym najważniejszych wskaźników decydujących o wysokości oprocentowania kredytów (obecnie tę funkcję pełni WIBOR). Indeks WIRON będzie stosowany zarówno w przypadku umów finansowych (kredytów hipotecznych, gotówkowych, samochodowych), jak i papierów dłużnych.

Czym się różni WIRON od WIBOR?

WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) i WIRON (Warsaw Interest Rate Overnight) są wskaźnikami odsetkowymi stosowanymi głównie na polskim rynku finansowym. Oba mają bardzo duży wpływ na oprocentowanie różnych produktów finansowych, w tym kredytów samochodowych dla osób fizycznych. Są one opracowywane na podstawie transakcji depozytowych. Te z kolei zawierają pomiędzy sobą instytucje finansowe i duże przedsiębiorstwa.

Do tej pory, zaciągając kredyt o zmiennym oprocentowaniu, szczególną uwagę zwracało się na WIBOR. Ten indeks został wprowadzony w Polsce na początku lat 90. XX wieku — tuż po przemianach gospodarczych i ustrojowych w kierunku gospodarki rynkowej. WIBOR służył do mierzenia kosztu pozyskania kapitału przez banki na rynku międzybankowym.

Sytuacja ekonomiczna Polski znacznie się zmieniła od tego czasu, pojawiły się nowe regulacje. WIRON ma stać się alternatywą/następcą dla WIBOR-u. Został stworzony w celu zwiększenia dokładności i przejrzystości w obliczaniu wskaźników odsetkowych. Jednocześnie lepiej odzwierciedla rynkowe stopy procentowe od WIBOR-u, ponieważ  jest kalkulowany na podstawie danych transakcyjnych terminu zapadalności O/N (Overnight). Co to oznacza?

WIBOR uwzględnia prognozy, czyli przewidywania na kilka miesięcy do przodu. Przykładowo, na bazie dzisiejszych transakcji tworzy się szacunki dotyczące kosztu, po jakim banki dopiero będą pożyczać sobie pieniądze.

WIRON to nowy wskaźnik, który nazwać możemy backward-looking. Oznacza to, że bazuje na faktycznych transakcjach zawartych w przeszłości. 

WIRON – od kiedy w kredytach?

Wprowadzenie WIRON-u w miejsce WIBOR-u jest procesem rozłożonym w czasie. Banki mogą wprowadzać oferty bazujące na indeksie WIRON (równolegle z WIBOR-em) od grudnia 2022 roku. Przykładowo kredyty hipoteczne oparte na wskaźniku WIRON oferuje już kilka banków. Wycofywanie wskaźników WIBOR będzie następować stopniowo – docelowo mają one zniknąć w 2027 roku. Zadecydował o tym Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej.

Co ważne, reforma ma być ewolucją, a nie rewolucją. To oznacza, że oba wskaźniki będą funkcjonować równolegle przez pewien czas. Banki już teraz przygotowują zmiany do umów kredytowych, by zmiany dla kredytobiorców były łagodne i bezpieczne.

Jak przejście na WIRON wpłynie na wysokość rat kredytu na samochód?

Dla kredytobiorcy spłacającego kredyt z oprocentowaniem zmiennym lub planującego zaciągnąć takie zobowiązanie niezwykle ważne jest to, czy wartość WIRON będzie niższa od WIBOR-u. To właśnie wysokość tego wskaźnika, wraz z marżą bankową, wpływa na oprocentowanie nominalne kredytu samochodowego.

Wartość wskaźnika WIRON zwykle jest niższa od stawki WIBOR. Różnica wzrasta wraz z wydłużeniem finansowania. Kredytobiorcy nie powinni zatem obawiać się nagłego wzrostu kosztów zobowiązań.

Zawsze jednak należy dokładnie zapoznać się z umową kredytową. Wskaźnik referencyjny jest tylko jednym z elementów wpływających na całkowity koszt zobowiązania. Znaczenie ma również kwota kredytu, wpłata własna, wysokość stóp procentowych i wartości samochodu. Dokładna analiza umowy i zrozumienie jej poszczególnych elementów jest zatem niezbędne, by podjąć korzystną decyzję.

Warto wiedzieć! Do wyznaczania oprocentowania dla obecnie dostępnych na rynku kredytów samochodowych wykorzystywany jest wskaźnik WIBOR - na przykład Kredyt niższych rat Toyota Easy oferowany przez Toyota Bank.