Aygo X na ulicy

Nie radzisz sobie ze spłatą kredytu? Dowiedz się, co warto zrobić

18 listopada 2022

Do tej pory regularnie spłacałeś swoje finansowe zobowiązanie wobec banku, jednak teraz masz trudność z dotrzymaniem terminu płatności? Jeżeli nie chcesz narażać się na dodatkowe koszty i wzrost zadłużenia, jak najszybciej podejmij stosowne kroki. Sprawdź, co należy zrobić, aby wyjść na finansową prostą.

Trudności ze spłatą kredytu nie zawsze wynikają z pogorszenia sytuacji materialnej. W ostatnim czasie dochodzi do wzrostu wysokości miesięcznych rat, co ma związek z podwyżką stóp procentowych. Kredytobiorcom nie pomaga wysoka inflacja, która powoduje, że miesięczny budżet kurczy się z miesiąca na miesiąc.

Problem ze spłatą kredytu – tego nie rób!

Trudności z dotrzymywaniem terminów obowiązujących w harmonogramie spłaty nie może być powodem do zaniechania regulowania należności. Jeśli przestaniesz opłacać miesięczne raty, tylko pogorszysz swoje położenie.

Gdy masz problem ze spłatą kredytu, nie przestawaj płacić rat – nawet, jeśli masz opóźnienie. Nie możesz też ignorować ewentualnych ponagleń ze strony banku, ponieważ nie będzie to działać na twoją korzyść.

Co robić w przypadku trudności w spłacie zobowiązania?

Warto zacząć działać od razu, czyli w momencie pojawienia się pierwszych trudności w spłacie zobowiązania. Jeśli wykażesz się inicjatywą i podejmiesz działania zaradcze, wówczas zostanie to odebrane przez bank dużo lepiej aniżeli w przypadku „tłumaczenia się” z nieterminowych wpłat. Nie stracisz wiarygodności, zaś sama instytucja będzie bardziej skłonna to pójścia na kompromis.

Propozycje przygotowane przez bank będą w dużej mierze zależeć od skali problemu, dlatego tak ważna jest szybka reakcja w razie pojawienia się kłopotów finansowych. Dzięki temu będziesz mieć szansę na wypracowanie najkorzystniejszego rozwiązania.

Wydłużenie okresu spłaty

Jeżeli wysokość raty powoli daje się we znaki domowemu budżetowi, warto pomyśleć o wydłużeniu okresu finansowania. Pozwoli to na obniżenie miesięcznego zobowiązania, jednak kosztem zwiększenia całkowitej kwoty do spłaty.

Taka opcja jest możliwa w przypadku każdego typu kredytu – nie tylko hipotecznego, ale również gotówkowego i samochodowego.

Zmiana terminu płatności

Niekiedy problemy z dotrzymaniem terminu płatności wynikają z „niezgrania” czasowego – wynagrodzenie za pracę spływa dużo później. W takim przypadku warto skontaktować się z bankiem w celu ustalenia możliwości zmiany terminu płatności. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że instytucja finansowa przystanie na takie rozwiązanie, dzięki czemu twoje comiesięczne opóźnienia znikną.

Wakacje kredytowe

Jeśli problemy finansowe są przejściowe, możesz rozważyć skorzystanie z wakacji kredytowych. Ich istotą jest czasowe zawieszenie spłaty rat. Zanim jednak wystąpisz z wnioskiem do banku, upewnij się, że masz taką możliwość.

Pamiętaj! Trudności ze spłatą kredytu mogą dotknąć każdego. Zamiast jednak udawać, że problem nie istnieje, najlepiej od razu podjąć działania zaradcze. Dzięki temu zachowasz swoją wiarygodność jako kredytobiorca.