Ubezpieczenie kredytu samochodowego – czy warto je wykupić?

Ubezpieczenie kredytu samochodowego – czy warto je wykupić?

23 grudnia 2019

Polacy dość sceptycznie podchodzą do ubezpieczeń kredytów, ponieważ jest to dla nich dodatkowy wydatek. Czasami jednak warto ponieść taki koszt, który jest niewielki, a niesie za sobą wiele korzyści. Poznaj więc powody, dla których ubezpieczenie kredytu samochodowego to dobre rozwiązanie.

Trudno jest przewidzieć zdarzenia losowe, które często zmieniają sytuację danej rodziny o 360° – szczególnie wtedy, gdy jest ona obciążona spłatą kredytu, np. samochodowego. O ile kredytobiorcom udało się zbudować solidną poduszkę finansową, konkretne zdarzenie losowe może mieć mniej poważne konsekwencje, o tyle w gorszym położeniu są osoby bez żadnego zabezpieczenia. Nie jest to jednak sytuacja bez wyjścia – z pomocą przychodzi ewentualne ubezpieczenie kredytu samochodowego.

Ubezpieczenie CPI – pewna pomoc w razie problemów finansowych

Nawet, jeśli płacisz niewielkie raty kredytu samochodowego, w razie nagłych i poważnych zdarzeń losowych może być trudno spłacać zobowiązanie. Dlatego banki często proponują ubezpieczenie CPI (z ang. Credit Protection Insurance) – polisę zapewniającą ochronę finansową w momencie trudności z terminową spłatą zobowiązania na skutek zdarzeń objętych umową ubezpieczeniową.

Wykupując ubezpieczenie CPI, kredytobiorca ma gwarancję:

  • spłaty kredytu do 12 miesięcy w razie nagłej zmiany sytuacji finansowej, m.in. na skutek pobytu w szpitalu, utraty pracy,
  • spłaty kredytu w całości w przypadku śmierci kredytobiorcy lub jego całkowitej niezdolności od pracy.

Taka polisa przyczynia się do znacznego odciążenia rodziny w razie nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Pozwala na spłatę zobowiązania – w części lub całości, pomagając uniknąć przykrych konsekwencji finansowych.

Decydując się na Ubezpieczenie CPI oferowane przez Toyota Insurance Management, można dodatkowo liczyć na:

  • pełną ochronę spłaty kredytu w wariancie Premium,
  • gwarancję spłaty salda zadłużenia kredytu na samochód,
  • ochronę przez cały okres spłaty pojazdu,
  • wypłacanie wartości miesięcznej raty kredytu przez okres nawet do 12 miesięcy.

Dlaczego warto wykupić ubezpieczenie CPI?

Składka na ubezpieczenie CPI jest niewspółmiernie niska w porównaniu z możliwymi do osiągnięcia korzyściami. Mając taką polisę, kredytobiorca odzyskuje poczucie bezpieczeństwa – ma świadomość, że żadne zdarzenie losowe nie będzie przeszkodą do terminowej spłaty zobowiązania. Zyskuje on jednocześnie pewność, że – w razie jego śmierci – rodzina nie zostanie obciążona koniecznością spłaty pozostałej części kredytu.