Zgubiony dokument

Zgubiłeś dowód osobisty lub paszport? Dowiedz się, co robić

11 sierpnia 2023

Czasami wystarczy chwila nieuwagi, aby doszło do utraty dokumentów potwierdzających tożsamość. W takim przypadku trzeba jak najszybciej podjąć stosowne działania, aby dowód osobisty czy paszport – jeśli trafią w niepowołane ręce – nie zostały wykorzystane do „niecnych celów”. Sprawdź, jak postępować krok po kroku.

Dowód osobisty i paszport to dokumenty, za pomocą których można potwierdzić tożsamość. Są niezbędne do zaciągnięcia kredytu czy podpisania umowy z operatorem telekomunikacyjnym. Jeśli więc dojdzie do utraty tych dokumentów, możesz mieć problemy, szczególnie jeżeli trafią one w niepowołane ręce.

Zastrzeżenie dowodu osobistego w banku

Utrata dowodu osobistego wiąże się z koniecznością zastrzeżenia dokumentu w banku – także wtedy, gdy nie masz w nim konta ani aktywnego kredytu. Dlaczego? Twój dowód osobisty może posłużyć do założenia rachunku osobistego oraz zaciągnięcia pożyczki.

Jak wynika z raportu infoDOK, w II kwartale 2023 roku udaremniono aż 2116 prób wyłudzeń kredytów – na łączną kwotę ponad 50 mln zł1 . Jeśli więc nie zastrzeżesz dowodu osobistego, dokument ten w niepowołanych rękach może wyrządzić ci sporą szkodę finansową.

Jeżeli masz konto osobiste w konkretnym banku:

  • zadzwoń na infolinię swojego banku, lub
  • zgłoś się do innego banku przyjmującego zgłoszenia od osób niebędących klientami.

Jeżeli nie masz rachunku bankowego, skontaktuj się z bankiem przyjmującym zgłoszenia od osób niebędących ich klientami.

Zgubione dokumenty tożsamości – zgłoszenie w urzędach

Jeśli dowód osobisty zgubił się lub zniszczył w Polsce, musisz powiadomić o tym jedynie urząd gminy (odpowiedni względem miejsca zamieszkania), a w przypadku paszportu – punkt paszportowy. Inaczej należy postąpić w przypadku kradzieży tych dokumentów. Najpierw musisz iść do komisariatu i złożyć stosowane oświadczenie, a następnie do urzędu gminy lub punktu paszportowego, by złożyć wniosek o wydanie nowego dokumentu.

Jeżeli do utraty dowodu osobistego lub paszportu doszło za granicą, należy skontaktować się z konsulatem – osobiście, listownie, lub za pomocą faksu.

Procedura zawieszania dowodu osobistego będzie szybsza i wygodniejsza, gdy twój dokument został wydany po 4 marca 2019 roku. Dlaczego? Ma on warstwę elektroniczną, dzięki czemu można zawiesić jego ważność na okres 14 dni kalendarzowych. Tym sposobem będzie można cofnąć taką dyspozycję, gdy odnajdziesz dokument. Jeżeli zawieszenie nie zostanie anulowane w ciągu 2 tygodni, dojdzie do automatycznego unieważnienia dowodu osobistego.

A kto może zgłosić utratę albo uszkodzenie paszportu w konsulacie?

  • Każdy, kto zgubił lub uszkodził swój paszport i każdy komu paszport ukradziono.
  • Jeśli jest to paszport osoby niepełnoletniej lub osoby całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionej, jego utratę lub zniszczenie zgłasza rodzic albo opiekun prawny.
  • Osoba, która znalazła czyjś paszport.

Ważne! Gdy konsul anuluje paszport, nie będzie mógł tego cofnąć.

Zgłoszenie utraty dowodu osobistego na policji – czy to konieczne?

Zastanawiasz się, czy każdą utratę dowodu osobistego należy zgłaszać na policji? Do najbliższej jednostki należy udać się tylko wtedy, gdy masz pewność, że dokumenty zostały skradzione. Jeżeli nie masz takiej pewności, wstrzymaj się z wizytą w komisariacie.

Ważne! Po utracie dowodu osobistego lub paszportu warto sprawdzić swoje konto w BIK, czy nie pojawiły się żadne niechciane zobowiązania.

https://dokumentyzastrzezone.pl/wp-content/uploads/2023/07/infodok-2023.04-06-wydanie-54.pdf