Jaki wpływ na lokaty bankowe mają stopy procentowe?

Jaki wpływ na lokaty bankowe mają stopy procentowe?

4 listopada 2021

Jaka jest zależność pomiędzy lokatami bankowymi a stopami procentowymi? Dowiedz się, czy obecnie warto oszczędzać na lokatach bankowych.

Stopy procentowe w górę. Co to oznacza dla oszczędności?

6 października 2021 roku przejdzie do historii – właśnie tego dnia Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o podniesieniu podstawowej stopy procentowej do 0,5%. Taki krok nie pozostanie bez wpływu na wysokość rat kredytowych, ale czy zmieni na korzyść oprocentowanie instrumentów oszczędnościowych?

Wzrost podstawowej stopy procentowej z 0,1% do 0,5% to znaczący krok, jednak do jej poziomu (1,5%) sprzed pandemii nadal daleko. Taka decyzja Rady Polityki Pieniężnej z pewnością wpłynie nie tylko na koszty zaciągniętych już kredytów, ale dopiero zaciąganych – z uwagi na zmienność oprocentowania. Zdaniem analityków, podwyżka podstawowej stopy procentowej niewiele zmieni w kontekście oprocentowania lokat.

Oprocentowanie lokat bez zmian?

Obecny wzrost podstawowej stopy procentowej nie wpłynie na zmianę sytuacji oszczędzających. Istnieją przypuszczenia, że lokaty bankowe mogą mieć wyższe oprocentowanie, jednak nie będzie to zauważalne. Może się zdarzyć tak, że wyższym oprocentowaniem będą charakteryzowały się lokaty bankowe przeznaczone np. dla nowych klientów lub na nowe środki.

Lokaty bankowe nadal się opłacają

Czy to oznacza, że tego rodzaju produkty finansowe przestają być korzystne? O opłacalności lokat bankowych nie decyduje wyłącznie oprocentowanie. Chociaż parametr ten bezpośrednio wpływa na wysokość możliwych do wypracowania zysków, nie jest jedyny.

Lokaty bankowe:

  • zapewniają kapitałowi bezpieczeństwo – oszczędzający nic nie traci, także w obliczu zawirowań na rynku finansowym czy w momencie ogłoszenia przez bank upadłości;
  • gwarantują zyski – są one wypłacane zawsze po zakończeniu umowy, proporcjonalnie do oprocentowania czasu trwania lokaty.

Chcesz oszczędzać na lokacie? Porównaj oferty

Jeśli chcesz „wycisnąć” z lokaty jak najwięcej, nie możesz decydować się na przypadkową ofertę. Musisz porównać kilka dostępnych opcji, uwzględniając jednak nie tylko wysokość oprocentowania. Znaczenie mają m.in.:

  • czas trwania lokaty – lokaty długoterminowe bywają lepiej oprocentowane;
  • rodzaj lokaty – lokaty progresywne, z uwagi na zmieniające się oprocentowanie, mogą zapewniać wyższy zysk;
  • maksymalna wpłata – na lokaty, szczególnie te wysoko oprocentowane, mogą zostać nałożone limity kwotowe;
  • promocyjne warunki – być może uda ci się znaleźć ofertę na promocyjnych warunkach, np. z wyższym oprocentowaniem dla nowych klientów czy zakładających lokatę za pośrednictwem aplikacji mobilnej.

Warto także sprawdzić, co się dzieje z odsetkami w momencie przedwczesnej wypłaty środków. Niektóre banki stosują politykę niewypłacania zysków, a w innych można liczyć na częściowo wypłacone odsetki.

Jeśli jesteś zwolennikiem bezpiecznego oszczędzania, lokaty bankowe to dobry wybór. Tego rodzaju produkty bankowe – mimo że nie zapewniają spektakularnych zysków – pozwalają na odkładanie i pomnażanie środków bez żadnego ryzyka.