Jak działa Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

Bezpiecznie jak w banku. Wszystko co warto wiedzieć o gwarancjach BFG

22 czerwca 2021

Chociaż oprocentowanie kont oszczędnościowych i lokat nie zachęca do odkładania pieniędzy, wiele osób nie rezygnuje z tego typu produktów bankowych. Jednym z powodów jest bezpieczeństwo zgromadzonego kapitału – także w razie ogłoszenia upadłości przez bank. Jest to możliwe w ramach gwarancji zapewnianych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG). Sprawdź, na czym polega jego działalność.

BFG to instytucja powołana do życia na mocy ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym z dnia 14 grudnia 1994 roku. Obecnie bazuje w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. z 2020 r. poz. 842).

Bankowy Fundusz Gwarancyjny – jak działa?

Istotą funkcjonowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego jest nie tylko udzielanie pomocy finansowej bankom, w przypadku których istnieje duże ryzyko niewypłacalności. Jednym z celów jest gwarantowanie dostępu do środków pieniężnych dysponentom (posiadaczom rachunków osobistych, kont oszczędnościowych, lokat) w razie ogłoszenia przez bank niewypłacalności.

Jak to wygląda w praktyce? Zasada jest prosta: Bankowy Fundusz Gwarancyjny wypłaca pieniądze osobie uprawnionej wówczas, gdy bank / SKOK zbankrutuje. Dzięki temu można odzyskać nawet całość posiadanego i odkładanego latami kapitału.

Ile wynosi gwarancja BFG?

Mimo że Bankowy Fundusz Gwarancyjny zapewnia wypłatę zgromadzonych środków w razie ogłoszenia przez bank upadłości, nie zawsze kwota kapitału wypłacana jest w całości. 

Zgodnie z przepisami, Bankowy Fundusz Gwarancyjny wypłaca pełną kwotę środków wówczas, gdy nie przekracza ona równowartości w złotych 100 000 euro.

Warto przy tym mieć świadomość, że kwota gwarantowana:

  • wyliczana jest w oparciu o sumę kapitału ulokowanego na wszystkich depozytach (np. lokatach, kontach oszczędnościowych, rachunkach bieżących)
  • przyznawana jest każdemu ze współposiadaczy w przypadku konta wspólnego.

Należy także podkreślić, że w niektórych przypadkach istnieje możliwość uzyskania podwyższonych gwarancji tj. przekraczających ustawowy limit 100 000 euro. Taka kwota wypłacana jest jednak wyłącznie na wniosek deponenta.

Jak ubiegać się o gwarancję BFG?

W przypadku ogłoszenia przez bank upadłości, instytucja ma obowiązek przygotować listę osób uprawnionych do uzyskania środków w ramach gwarancji BFG. Następnie Bankowy Fundusz Gwarancyjny informuje o miejscu i terminie wypłaty środków. Każdy, komu przysługuje wypłata, powinien stawić się we wskazanej lokalizacji. Na podstawie dowodu osobistego dokonywana jest wypłata środków – w gotówce lub na wskazanych rachunek bankowy.

Dzięki gwarancjom BFG lokowanie środków na lokatach bankowych jest w pełni bezpieczne. Dlatego warto ulokować środki np. na Lokacie Sprint, aby zyskać nawet do 0,5% w skali roku! A to wszystko bez ryzyka utraty kapitału i z gwarancją wypłaty zysków.