Logowanie telefonem

Czy logowanie do banku przez telefon jest bezpieczne?

10 listopada 2023

Do banku możesz zalogować się nie tylko za pośrednictwem komputera. Zrobisz to także z poziomu przeglądarki swojego smartfona. Sprawdź, czy jest to rozwiązanie równie bezpieczne. Dowiedz się, jak możesz zminimalizować ryzyko logowania do systemu bankowości elektronicznej za pomocą telefonu.

Samo logowanie do systemu transakcyjnego jest bezpieczne o ile stosujesz się do zasad jakie wyznaczył twój bank. Bardzo wiele zależy także od twojej czujności i szybkiej reakcji na wszystko to, co podejrzane. Dotyczy to nie tylko logowania za pośrednictwem komputera, ale również smartfona.

Jak bezpiecznie zalogować się do banku przez telefon?

Zasady bezpiecznego logowania się do banku z poziomu smartfona właściwie niczym nie odbiegają od logowania się za pośrednictwem komputera.

Pamiętaj, aby:

  • Sprawdzić poprawność adresu URL banku – jeśli jest on zapisany w zakładkach, złośliwe oprogramowanie może je podmienić na fałszywe lub adres strony może łudząco przypominać adres URL Twojego banku. Sprawdzając poprawność adresu, zwróć uwagę m.in. czy nie ma dziwnych znaków lub jakiegoś rozszerzenia.
  • Sprawdzić czy łącze jest szyfrowane, ważność certyfikatu oraz informacje na temat tego, dla kogo jest wystawiony (powinien być dla twojego banku).

Jednocześnie warto ustawić w telefonie oraz na komputerze stacjonarnym wykorzystywanym do logowania do bankowości internetowej, automatyczne aktualizacje systemu i aplikacji. Aktualizacje mają na celu poprawę bezpieczeństwa korzystania z urządzeń – także pod kątem zawartych w nich danych poufnych.

Pobierz aplikację mobilną banku i loguj się bezpiecznie

Nie chcesz za każdym razem sprawdzać bezpieczeństwa strony banku podczas logowania się z systemem za pomocą telefonu? Rozważ instalację aplikacji mobilnej, dzięki której będziesz mieć łatwy dostęp do rachunku bankowego.

Pamiętaj aby zachować ostrożność już na etapie pobierania aplikacji. Aby mieć pewność, że jest ona wiarygodna, najlepiej pobierz ją z wiarygodnych sklepów (np. Google Play lub App Store). Odnośnik możesz też znaleźć na stronie internetowej konkretnego banku. Nie pobieraj aplikacji z innych źródeł ani z linków otrzymanych przez email, SMS lub poprzez komunikatory internetowe.

Czy korzystanie z aplikacji mobilnej jest bezpieczne? Tak pod warunkiem zachowania ostrożności w trakcie jej użytkowania. Dostęp do aplikacji jest zabezpieczony prywatnym kodem PIN lub twoim odciskiem palca (tzw. logowanie biometryczne).

Wskazówka! Aby korzystanie z aplikacji mobilnej nie wiązało się z ryzykiem utraty pieniędzy, regularnie przeprowadzaj jej aktualizację oraz zawsze wyloguj się z niej po zakończeniu aktywności.

Ciekawą opcją, wprowadzoną przez Toyota Bank, jest aplikacja Mobilna Autoryzacja. Służy ona wyłącznie do potwierdzania logowania i realizowanych transakcji w bankowości elektronicznej. Choć za jej pośrednictwem nie sprawdzisz salda na koncie, zyskasz pełną kontrolę nad dokonywanymi przelewami. Będziesz wiedzieć, czy ktoś próbuje przeprowadzić nieautoryzowaną transakcję.

Pamiętaj! Korzystanie z systemu bankowości elektronicznej jest bezpieczne pod warunkiem, że dołożysz starań, aby zredukować ryzyko przejęcia twojego konta przez przestępców. Dlatego zachowaj czujność – niezależnie od tego, z jakiego urządzenia logujesz się do banku.