Czym jest RRSO i w jaki sposób wpływa na wartość kredytu?

Czym jest RRSO i w jaki sposób wpływa na wartość kredytu?

28 listopada 2017

Jeszcze do niedawna informacje o RRSO zapisywane były mniejszym drukiem, zaś eksponowana była informacja o wysokości oprocentowania nominalnego w skali roku. Obecnie w reklamach radiowych i telewizyjnych można zauważyć znaczące zmiany – informacja o RRSO podawana jest w sposób widoczny. Sprawdź z czego to wynika i czy faktycznie ma znaczenie.

RRSO (rzeczywista roczna stopa oprocentowania) bardzo często mylona jest z rocznym oprocentowaniem. Chociaż faktycznie oba wskaźniki mają zbliżone nazwy, znacząco się różnią. I właśnie te różnice zwykle powodowały zaskoczenie, gdy całkowita suma kredytu do spłaty jest większa niż kwota szacowana przez kredytobiorcę. Wynikało to przede wszystkim z faktu, że banki w swoich ofertach skupiały się na wyeksponowaniu rocznego oprocentowania.

Banki mają obowiązek informowania o RRSO

Od 22 października 2017 roku obowiązują znowelizowane przepisy zawarte w Ustawie o kredycie konsumenckim. Ustawodawca nakłada na banki oraz inne instytucje finansowe obowiązek komunikowania „w sposób co najmniej tak samo widoczny, czytelny i słyszalny” wszystkich danych do zachęcających do skorzystania z oferty. Instytucje muszą zatem w spotach reklamowych i na swoich stronach internetowych prezentować informacje dotyczące nie tylko rocznej stopy oprocentowania (z określeniem czy jest ona stała czy zmienna), ale również dane dotyczące prowizji, innych pobieranych opłat, np. wynikających z dodatkowego ubezpieczenia. Ważne jest również podawanie informacji o rocznej rzeczywistej stopie oprocentowania (RRSO) w przykładzie reprezentatywnym.

Dlatego na stronach Toyota Banku przy każdej ofercie kredytowej pojawiają się reprezentatywne przykłady z dokładną informacją o wszystkich kwotach, które składają się na całkowitą sumę kredytu.

Reprezentatywny przykład dla kredytu SMARTPLAN: cena używanego samochodu 55 000,00 zł, wpłata własna 16 500,00 zł, czas obowiązywania umowy 36 miesięcy, miesięczna wartość raty kredytowej 703,00 zł, z Ostatnią Ratą 22 000,00 zł, oprocentowanie nominalne zmienne w skali rocznej 6,99%, rzeczywista roczna stopa oprocentowania 12,56%. Całkowita kwota kredytu 38 500,00 zł, całkowity koszt kredytu 10 704,39 zł (obejmuje prowizję bankową 1 540,00 zł, odsetki 6 554,17 zł, oraz szacunkowy koszt ubezpieczenia komunikacyjnego AC 2 610,22 zł), całkowita kwota do zapłaty przez kredytobiorcę 49 204,39 zł. Kalkulacja ważna na dzień: 23-01-2017 r.

Reprezentatywny przykład dla kredytu Comfort Pay (wariant standardowy): cena finansowanej usługi 3 000 zł, całkowita kwota kredytu 3 000,00 zł, całkowity koszt kredytu 265,56 zł (obejmuje prowizję bankową 120,00 zł i odsetki 145,56 zł), okres umowy 12 miesięcy, miesięczna wartość raty 272,13 zł, oprocentowanie nominalne zmienne w skali rocznej 8,50%, RRSO 17,08%, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 3 265,56 zł. Kalkulacja z dnia: 15.03.2017 r.

RRSO – o czym mówi ten wskaźnik?

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania jest wskaźnikiem, który wyraża wartość procentową całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym. Uwzględnia zatem wszystkie inne koszty, które wiążą się z udzieleniem finansowania.

Na RRSO zasadniczo składają się takie elementy jak:

  • oprocentowanie nominalne (podawane w skali rocznej)

oraz

  • prowizja banku
  • ubezpieczenie kredytu
  • opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego
  • opłaty za dodatkowe usługi.

Biorąc pod uwagę elementy składowe RRSO, niższy wskaźnik powinien oznaczać niższą całkowitą kwotę kredytu do spłaty.

Niższe RRSO nie zawsze oznacza tańszy kredyt

Teoretycznie niższa rzeczywista roczna stopa oprocentowania powinna oznaczać tańszy kredyt. W praktyce jednak nie zawsze tak jest. Wiele zależy bowiem od wybranego harmonogramu spłaty kredytu.

Przykład. Załóżmy, że zaciągasz kredyt na 80 tys. zł na 5 lat z RRSO wynoszącym 13,50%. W przypadku spłaty kredytu w ratach malejących całkowita kwota do spłaty wyniesie ponad 105 tys. zł. W przypadku spłaty kredytu w ratach stałych całkowita kwota do spłaty wyniesie ok. 107 tys. zł.

Mimo identycznego RRSO różnica wynosi ok. 2 tys. zł. Wynika ona ze sposobu naliczania odsetek – w kredycie ze stałą ratą część kapitałowa spłacana jest znacznie wolniej niż w przypadku kredytu z ratą malejącą. Co z tego wynika? Niższe RRSO w przypadku rat równych może oznaczać wyższą całkowitą kwotę kredytu do spłacenia w porównaniu z wyższym RRSO przy ratach malejących.

Jeżeli planujesz zaciągnąć kredyt, zwróć uwagę zarówno na RRSO, jak i całkowity koszt kredytu. Dzięki temu podejmiesz w pełni świadomą decyzję kredytową.