Monety na wadze

Gdzie szukać atrakcyjnego oprocentowania i chronić pieniądze przed inflacją?

19 sierpnia 2022

Wysoka inflacja daje się we znaki, dlatego osoby dysponujące oszczędnościami szukają sposobów na ich zabezpieczenie. Z pomocą przychodzą depozyty, których atrakcyjne oprocentowanie zachęca do lokowania środków. Dowiedz się, gdzie masz szansę uzyskać najlepsze warunki finansowe.

Z uwagi na wysokie stopy procentowe, oprocentowanie depozytów jest nieporównywalnie wyższe w porównaniu do wartości obowiązujących jeszcze kilkanaście miesięcy temu. Produkty finansowe pozwalają więc na wypracowanie wysokich zysków, ale nie na tyle dużych, aby uchronić w 100% środki przed inflacją.

Oszczędzanie w czasach inflacji – czy warto?

Oszczędzanie w okresie inflacji to niejako konieczność – jeśli chcesz choćby w minimalnym stopniu zabezpieczyć się przed zmniejszenie wartości pieniądza. Ulokowanie środków na dobrze oprocentowanej lokacie czy koncie oszczędnościowym pozwala zmniejszyć dotkliwość spadku siły nabywczej pieniądza.

Oszczędzanie na wysoko oprocentowanych produktach finansowych:

  • pozwala wypracować dość wysokie zyski,
  • nie wiąże się z żadnym ryzykiem utraty kapitału.

Depozyty są uważane za jedne z najbardziej bezpiecznych instrumentów, dlatego cieszą się popularnością wielu osób.

Konto oszczędnościowe czy lokata?

Konto oszczędnościowe i lokata to produkty oszczędnościowe, z których najchętniej korzystają Polacy. Zapewniające bezpieczeństwo, gwarantują przy tym zyski.

Zastanawiając się, gdzie oszczędzać pieniądze, warto wybrać depozyt charakteryzujący się wyższym oprocentowaniem. Z reguły dotyczy to lokat bankowych, ale ich niedogodnością jest „zamrożenie” środków na dłuższy czas. Alternatywą jest konto oszczędnościowe, którego przewagą jest stały dostęp do pieniędzy - ze stałym naliczaniem odsetek.

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby założyć konto oszczędnościowe i lokatę. Dzięki takiej dywersyfikacji będzie można pomnażać środki z jeszcze większym zyskiem. Bez obaw o utratę należnych odsetek.

Indeksowane konto oszczędnościowe – sposób na jeszcze wyższe zyski?

Alternatywą dla klasycznego rachunku oszczędnościowego jest Indeksowane Konto Oszczędnościowe (IKO). W Toyota Banku możesz uzyskać obecnie nawet do 7,05% w skali roku, co pozwala na wypracowanie ponadprzeciętnych zysków.

Jak to działa? Indeksowane konto oszczędnościowe bazuje na stawce WIBOR (z ang. Warsaw Interbank Offered Rate). Jest to wskaźnik informujący o tym, ile wynosi oprocentowanie pożyczek, których banki udzielają innym bankom.

Przy ustalaniu oprocentowania indeksowanego konta oszczędnościowego uwzględniany jest WIBOR-3M. Oznacza to, że aktualizacja oprocentowania dokonywana jest co 3 miesiące.

IKO – ile można zyskać?

Ponadprzeciętne oprocentowanie indeksowanego konta oszczędnościowego przekłada się na wyższe zyski. Ile mogą wynieść odsetki? To zależy od wysokości zgromadzonego kapitału.

Przykład 1. Załóżmy, że na koncie oszczędnościowym udało ci się zgromadzić 30 000 zł. Zysk liczony w skali miesiąca wyniesie 176,25 zł brutto (przy oprocentowaniu 7,05%).

Przykład 2. Załóżmy, że kwota na koncie oszczędnościowym wynosi 120 000 zł. W skali miesiąca uda ci się wypracować zysk na poziomie 655 zł brutto (przy oprocentowaniu 7,05% do kwoty 100 tys. zł i 4,05% powyżej 100 tys. zł).

Jeśli chcesz zminimalizować wpływ inflacji na twoje pieniądze, poszukaj produktów finansowych z wysokim oprocentowaniem.