Samochód Toyota

Indeksowane Konto Oszczędnościowe

Daje więcej!

Oprocentowanie nawet 5,85%

SPRAWDŹ KORZYSTNE OPROCENTOWANIE
OPARTE NA STAWCE WIBOR Zyskaj

Nasze Indeksowane Konto Oszczędnościowe daje Ci największe możliwości oszczędzania.
Odłożysz na wymarzone cele, a przy tym skorzystasz ze swoich pieniędzy już w trakcie oszczędzania.
Rachunek jest prosty:

 • 5,85 % WIBOR 3M do kwoty 400 000 zł
 • 2,85 % WIBOR 3M - 3,00 p.p.* powyżej kwoty 400 000 zł

Oprocentowanie obliczone wg stawki WIBOR 3M z dnia 27.06.2024 r.
* punkty procentowe

Indeksowane Konto Oszczędnościowe

Stałe oprocentowanie

Gwarantowane oprocentowanie

Otrzymujesz atrakcyjne oprocentowanie.

Lider w swojej dziedzinie

Lider w swojej dziedzinie

Najlepsze konto w rankingu kont oszczędnościowych.

Bezpłatne prowadzenie konta

Prowadzenie od 0 zł

Jeśli nie wypłacisz środków w danym miesiącu to zwrócimy Ci opłatę za prowadzenie rachunku.

Możliwość zakładania lokat

Możliwość zakładania lokat

Możesz zakładać korzystne lokaty z konta.

WYBIERZ SPOSÓB OTWARCIA KONTA:

jak podpisać umowę online krok po kroku

złoż wniosek online

Kalkulator

Z przyczyn technicznych prezentowany wynik jest nieznacznie zaokrąglony.
* Oprocentowanie obliczone według progów w aktualnej Tabeli Oprocentowania tj.:
S
uper Click - do 10 000 zł: 2,00%, od 10 000 zł: 0,50%
IKO - do 400 000 zł: 5,85%, od 400 000 zł i powyżej: 2,85%
Oszczędnościowe - do 4 999,99 zł: 2,00%, od 5 000 zł do 19 999,99 zł: 2,50%, od 20 000 zł do 49 999,99 zł: 3,50%, od 50 000 do 399 999,99 zł: 5,00%, 400 000 zł oraz powyżej: 2,00%

Czy mogę otworzyć konto online?

Możesz otworzyć konto online jeśli spełniasz następujące warunki:

 • wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych biometrycznych pozwalających na twoją jednoznaczną identyfikację (cechy charakterystyczne twojej twarzy uwidocznione na zdjęciu w dokumencie tożsamości oraz w nagraniu z twojej kamery) w celu zdalnego zawarcia umowy z Toyota Bank Polska,
 • jesteś pełnoletnim obywatelem Polski,
 • masz adres zamieszkania i korespondencji na terenie Polski,
 • masz polski dowód osobisty,
 • masz numer telefonu komórkowego polskiego operatora.
Czego potrzebuję, aby otworzyć konto online?

Aby otworzyć konto online potrzebujesz:

 • dostępu do Internetu,
 • komputera,
 • smartfona lub innego urządzenia mobilnego wyposażonego w kamerę,
 • dowodu osobistego.
Na jakiej przeglądarce najlepiej złożyć wniosek o konto?

Wniosek o konto najlepiej złożyć korzystając z poniższych przeglądarek:

 • Internet Explorer – od wersji 11.0.9600.17843
 • Microsoft Edge – od wersji  25.10586.0 
 • Google Chrome – od wersji 36
 • Mozilla Firefox – od wersji 45
 • Safari – od wersji 11 
Co to jest zdalna weryfikacja?

Zdalna weryfikacja jest to proces weryfikacji tożsamości Klienta na podstawie ustalonych danych identyfikacyjnych oraz cech fizycznych Klienta przeprowadzany w sposób zdalny i elektroniczny.

Jakie wymogi muszę spełnić, aby otworzyć konto online?

Aby skorzystać z trybu zawierania Umów w postaci elektronicznej wymagane jest użycie następujących dokumentów, urządzeń, sprzętu oraz oprogramowania:

 • urządzenia pozwalającego odbierać wiadomości SMS z bramek GSM,
 • korzystania z polskiego numeru telefonu komórkowego, 
 • urządzenia zapewniającego dostęp do Internetu oraz poczty e-mail,
 • urządzenia zapewniającego odczyt dokumentów w formacie pdf.,
 • posiadania ważnego, niezniszczonego dowodu osobistego wydanego przez właściwe organy Rzeczypospolitej Polskiej,
 • urządzenia wyposażonego w kamerę o minimalnej rozdzielczości 3 (słownie: trzy) megapiksele,
 • urządzenia z dostępem do jednej z wymienionych przeglądarek internetowych:
  • Internet Explorer – od wersji 11.0.9600.17843,
  • Microsoft Edge – od wersji  25.10586.0, 
  • Google Chrome – od wersji 36,
  • Mozilla Firefox – od wersji 45,
  • Safari – od wersji 11. 
Jaką rozdzielczość musi mieć kamera w urządzeniu, w którym będę dokonywać zdalnej weryfikacji?

Urządzenie stacjonarne lub mobilne powinno być wyposażone w kamerę o minimalnej rozdzielczości 3 megapiksele.

Czy konto online może być otwarte z pełnomocnikiem?

Niestety, nie ma możliwości otwarcia rachunku z pełnomocnikiem w procesie online. Jest to możliwe tylko w przypadku potwierdzenia tożsamości przez kuriera.

Na co zwrócić uwagę podczas zdalnej weryfikacji?

Podczas weryfikacji zwróć uwagę na poprawność swoich danych, które wprowadzisz – od tego zależą dalsze kroki poprawnej weryfikacji Twojej tożsamości online. Sprawdź czy nie ma literówek oraz zweryfikuj polskie znaki. Zadbaj  o prywatność i o odpowiednie oświetlenie w pomieszczeniu, w którym się znajdujesz. Ważne, aby podczas weryfikacji nie było widać innych osób.

W jaki sposób otrzymam umowę?

Umowa jest wysyłana na adres e-mail, podany w trakcie procesu zakładania konta.

Kiedy mogę zacząć korzystać z konta?

Z konta możesz zacząć korzystać po otrzymaniu wiadomości SMS z informacją, że konto jest aktywne.

Jakim dokumentem mogę potwierdzić swoją tożsamość?

Do potwierdzenia tożsamości wymagane jest posiadanie ważnego, niezniszczonego dowodu osobistego wydanego przez właściwe organy Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas weryfikacji nie zasłaniaj żadnej części dokumentu, wyjmij go z etui. Pozwoli to na prawidłowy odczyt Twoich danych.

Czy podczas weryfikacji mogę użyć paszportu?

Nie. W procesie online weryfikacja tożsamości odbywa się aktualnie tylko po przez weryfikację dowodu osobistego.

Nie posiadam urządzenia wyposażonego w kamerę. Jak mogę przejść proces online?

Do weryfikacji tożsamości online niezbędne jest posiadanie urządzenia wyposażonego w kamerę o minimalnej rozdzielczości 3 megapiksele. Jeśli nie posiadasz takiego urządzenia, wybierz formę potwierdzenia tożsamości przez kuriera.

W jaki sposób otrzymam kartę do konta?

Karta zostanie wysłana pocztą na adres korespondencyjny, który wskazałeś podczas składania wniosku.

Jakim podmiotom mogą zostać udostępnione moje dane?

Dane mogą zostać udostępnione:

 • podmiotom świadczącym usługi IT (Fabrity Sp. z o.o., Autenti Sp. z o.o.), w tym w szczególności świadczącym usługi hostingu naszej strony internetowej,
 • podmiotom świadczącym na nasze zlecenie usługi zdalnej identyfikacji na podstawie danych biometrycznych (Fabrity K2 Sp. z o.o., Signicat SLU),
 • naszym doradcom prawnym, sądom, uprawnionym organom administracji publicznej.
Załaduj więcej +

Konta

Czy istnieje możliwość wysłania/otrzymania przelewu z zagranicy?

Toyota Bank posiada kod SWIFT (TOBAPLPWXXX), ale wszystkie konta Klientów banku prowadzone są wyłącznie w polskim złotym (PLN), a bank nie obsługuje przelewów zagranicznych. Wszystkie przelewy w walutach obcych przychodzące na rachunki Toyota Bank są automatycznie zwracane do nadawcy. Banki zagraniczne mogą pobrać prowizję za zwrot środków.

Czy można potwierdzić tożsamość przelewem z innego banku?

Tożsamość nie może być potwierdzona  przelewem z innego banku. Tożsamość jest potwierdzana przez kuriera w momencie podpisywania umowy.

Dlaczego dostępne środki są niższe niż saldo konta?

Dostępne środki to środki, z których aktualnie można skorzystać. Uwzględniają one nierozliczone transakcje wykonywane kartą płatniczą, tzw. blokady lub transakcje oczekujące.

Czy osoba niepełnoletnia może otworzyć konto?

Toyota Bank oferuje Konto młodzieżowe Click dla osób, które ukończyły 13 rok życia.

Ile kosztuje prowadzenie konta?

Opłata za prowadzenie konta określona jest w Tabeli Opłat i Prowizji. Zapraszamy do zapoznania się z łatwymi warunkami zwrotu opłaty za prowadzenie konta.

Ile kosztują przelewy z konta?

Przelewy poprzez System Bankowości Elektronicznej z rachunku podstawowego są bezpłatne. W przypadku Konta Oszczędnościowego oraz Konta Super Click opłata za każdy przelew/zlecenie wewnętrzne zlecone poprzez System Bankowości Elektronicznej wynosi 2zł, a za przelew/zlecenie zewnętrzne 4,50zł.

Czy mogę otworzyć konto z inną osobą?

Toyota Bank oferuje Konto Wspólne.

Czy mogę dodać pełnomocnika do konta?

Do konta można dodać pełnomocnika. W przypadku chęci dodania pełnomocnika do konta prosimy o przesłanie na adres banku (Toyota Bank Polska S.A., ul. Postępu 18 b, 02-676 Warszawa) formularza pełnomocnictwa.

Czy jeśli mam współwłaściciela do konta to płacę więcej za prowadzenie?

W przypadku Konta Wspólnego opłata za prowadzenie konta jest naliczana oddzielnie dla każdego ze Współposiadaczy (o ile wydano więcej niż jedną kartę).

W jaki sposób zgłosić śmierć właściciela konta?

Zamknięcie rachunków osoby zmarłej następuje po przekazaniu do wiadomości Banku zawiadomienia o śmierci Klienta. W tym celu należy przesłać do Banku kopię aktu zgonu. Informacja o rachunkach posiadanych przez zmarłego jest udzielana spadkobiercom po przesłaniu aktu zgonu oraz poświadczenia dziedziczenia lub sądowej decyzji o podziale spadku. Wypłata środków z rachunków zmarłego jest wykonywana po przesłaniu powyższych dokumentów oraz kopii dowodów osobistych każdego spadkobiercy i pisemnej dyspozycji wypłaty środków podpisanej przez każdego spadkobiercę, wraz ze wskazaniem numerów rachunków bankowych do wypłaty.

Czy mogę zamienić konto na inne?

Toyota Bank nie oferuje możliwości przekształcenia rachunku. Należy złożyć wniosek o nowy rachunek oraz wypowiedzieć aktualny rachunek.

W jaki sposób mogę zamknąć konto w Toyota Bank?

Umowa konta może zostać wypowiedziana pisemnie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy Klient wskazuje sposób zadysponowania środkami, które są zgromadzone na rachunku. W tym celu należy przesłać do banku, wraz z wypowiedzeniem, numer rachunku, na który mają być zwrócone środki. Zamknięcie konta następuje po dokonaniu spłaty salda debetowego i wszelkich innych opłat, prowizji oraz obciążeń. Wypowiedzenie umowy należy przesłać na adres banku: ul. Postępu 18b, budynek myhive Mokotów Three, 02-676 Warszawa, dział Back Office.

Czy oprocentowanie kont zależy od tego ile mam pieniędzy na koncie?

Oprocentowanie środków na koncie jest zależna zarówno od kwoty jak i od rodzaju konta. Szczegóły znajdują się w Tabeli Oprocentowania.

Co to jest NRB?

NRB to numer rachunku bankowego, indywidualny dla każdego klienta.

Czy mogę mieć więcej niż jedno konto tego samego rodzaju?

Każdy pełnoletni klient banku może posiadać nie więcej niż jedno konto danego rodzaju:  Osobiste, Moto, Indeksowane. Klienci w wieku 13-24 mogą posiadać nie więcej niż jedno Konto młodzieżowe Click i Super Click.

Czy mogę przenieść konto do Toyota Bank?

Istnieje możliwość przeniesienia swojego rachunku do Toyota Bank. W tym celu wypełnić i dostarczyć do Toyota Bank pełnomocnictwo, upoważnienie i wniosek o przeniesienie rachunku z innego banku (formularz udzielenia pełnomocnictwa i przeniesienia rachunku lub innych usług płatniczych). Toyota Bank nie pobiera opłaty za przeniesienie rachunku.

Czym jest polecenie zapłaty i jak je ustanowić?

Polecenie zapłaty jest to forma rozliczenia zezwalająca na obciążenie rachunku klienta Banku. By aktywować polecenie zapłaty należy zgłosić ten zamiar podmiotowi, który świadczy usługę, za którą należność ma być pobrana z konta klienta banku. Klient banku może w każdej chwili odwołać polecenie zapłaty jednorazowo lub na stałe. W tym celu należy złożyć dyspozycję w formie pisemnej, w której znajdzie się numer transakcji do odwołania.

Jakie usługi dodatkowe mogę mieć do konta?

Do swojego konta można dołączyć serwisy assistance oraz pakiet sms. 

Czy mogę otworzyć rachunek walutowy?

Toyota Bank nie oferuje rachunków walutowych.

Czy przelewy na inne konto w Toyota Bank są realizowane w czasie rzeczywistym?

Przelewy wewnętrzne wykonane w godzinach pracy banku, tj. od 8:00 do 20:00 w dni robocze są realizowane w czasie rzeczywistym. Przelewy zlecone po godzinach pracy banku są realizowane najpóźniej następnego dnia roboczego.

Czy Toyota Bank posiada wpłatomaty?

Toyota Bank nie posiada wpłatomatów.

Jak pobrać historię rachunku za konkretny okres?

W celu pobrania historii rachunku należy wybrać opcję Konta - Historia konta w Systemie Bankowości Elektronicznej. System umożliwia wybór konta oraz okres, którego historia ma dotyczyć. Istnieje także możliwość eksportowania historii do pliku lub wydrukowania jej.

W jakiej formie mogę otrzymywać wyciąg z rachunku?

Bank wysyła wyciągi do klienta w formie papierowej lub elektronicznej. Wyciąg w formie papierowej jest wysyłany pocztą, za co pobierana jest opłata zgodna z Tabelą Opłat i Prowizji. Wyciąg w formie elektronicznej jest dostępny w Systemie Bankowości Elektronicznej i jest bezpłatny.

Czy mogę pobrać pojedyncze potwierdzenie przelewu?

Historia konta umożliwia wydrukowanie pojedynczego potwierdzenia przelewu. W tym przypadku należy wybrać opcję drukuj, a następnie w opcjach drukowania należy wybrać opcję "zapisz do pliku".

Mieszkam za granicą i nie mam polskiego obywatelstwa - czy mogę założyć konto w Toyota Bank?

Osoby nieposiadające polskiego obywatelstwa mogą otworzyć konto w Toyota Bank. Od nierezydentów wymaga się przedstawienia dowodu osobistego lub paszportu. Wymagane jest dodatkowo przedstawienie karty pobytu w przypadku osób, które nie są obywatelami Unii Europejskiej.  

Czy mogę dokonać wpłaty gotówkowej na konto?

Toyota Bank umożliwia wpłatę gotówkową w oddziale Banku Handlowego w Warszawie S.A, przy ulicy Traugutta. Pełny adres oddziału: Bank Handlowy w Warszawie S.A., ul. Traugutta 7/9, 00-950 Warszawa. Wpłatę należy dokonać na rachunek Toyota Bank Polska S.A. PL 58 1030 1508 0000 0004 0008 6001.
Powyższy rachunek jest przeznaczony wyłącznie do wpłat gotówkowych. Prosimy nie dokonywać na niego przelewów. Wpłaty zostaną zaksięgowane na rachunku klienta jeśli w tytule płatności poda swój numer klienta. W przypadku kiedy klient ma więcej, niż jeden rachunek w Toyota Bank, środki zostaną docelowo zaksięgowane na rachunku osobistym chyba, że w tytule wpłaty klient wyraźnie zaznaczy inny numer rachunku. Jeżeli klient zamierza dokonać wpłat na rachunek kredytu samochodowego należy wskazać numer umowy w tytule wpłaty. Za wpłatę gotówkową pobierana jest prowizja zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji. Wpłaty i wypłaty księgowane są codziennie do końca dnia. Przed wizytą w Banku Handlowym wypełnij Oświadczenie i prześlij jego skan na adres kontakt@toyotabank.pl.

Czy Toyota Bank posiada oddziały?

Toyota Bank jest bankiem internetowym, w związku z tym nie posiadamy placówek Banku i nie prowadzimy obsługi oddziałowej. 

Czy w Toyota Bank dostępna jest obsługa kasowa?

Toyota Bank nie prowadzi obsługi kasowej, jednak we współpracującym z Toyota Bank oddziałem Banku Handlowego w Warszawie S.A., przy ulicy Traugutta 7/9, 00-950 Warszawa, można dokonać wpłaty lub wypłaty gotówkowej.
W celu wpłaty gotówki należy udać się do oddziału i dokonać wpłaty na rachunek Toyota Bank Polska S.A. PL58 1030 1508 0000 0004 0008 6001, w tytule wpłaty wpisując swój numer klienta.
W celu wypłaty gotówki należy zgłosić taki fakt poprzez Infolinię. Następnie należy udać się do siedziby Toyota Bank w celu odebrania czeku, na podstawie którego oddział Banku Handlowego w Warszawie S.A. dokona wypłaty gotówki.
Za wpłatę i wypłatę gotówkową pobierana jest prowizja zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji.
Przed wizytą w Banku Handlowym wypełnij Oświadczenie i prześlij jego skan na adres kontakt@toyotabank.pl.

Czy dostęp do bankowości elektronicznej jest płatny?

Dostęp do bankowości elektronicznej jest bezpłatny. Nasz system jest gotowy do obsługi klientów 24 godziny na dobę.

Co się stanie, jeśli przeleję pieniądze z banku zagranicznego na konto w Toyota Bank?

Toyota Bank posiada kod SWIFT (TOBAPLPWXXX), ale wszystkie konta Klientów banku prowadzone są wyłącznie w polskim złotym (PLN), a bank nie obsługuje przelewów zagranicznych. Wszystkie przelewy w walutach obcych przychodzące na rachunki Toyota Bank są automatycznie zwracane do nadawcy. Banki zagraniczne mogą pobrać prowizję za zwrot środków.

Jak mogę zmienić limity na przelewy?

W celu zmiany limitów transakcyjnych zaloguj się w Systemie Bankowości Elektronicznej. W zakładce ustawienia znajdują się opcje pozwalające ustalić limity zarówno dla właściciela rachunku jak i osób upoważnionych do rachunku. Limity można również zmienić podczas rozmowy z doradcą na Infolinii pod nr 22 488 55 50.

Jak otworzyć konto?

W celu otworzenia konta prosimy o wypełnienie wniosku za pośrednictwem Centrum Wniosków.

Jakie dokumenty są potrzebne do otwarcia konta?

Aby otworzyć konto należy przedstawić dowód osobisty. Osoby nieposiadające polskiego obywatelstwa również mogą otworzyć konto w Toyota Bank. Od nierezydentów wymaga się przedstawienia dowodu osobistego lub paszportu. Wymagane jest dodatkowo przedstawienie karty pobytu w przypadku osób, które nie są obywatelami Unii Europejskiej.

Czy są wymagane wpływy na konto?

Toyota Bank nie wymaga deklarowanych wpływów na konto, jednak regularne wpływy bywają warunkiem korzystania z promocji organizowanych przez bank, dzięki którym można uzyskać dodatkowe profity. Należy również pamiętać by zapewnić na rachunku środki niezbędne do pobrania ewentualnej opłaty za konto. Szczegóły znajdują się w Tabeli Opłat i Prowizji

Czym jest rachunek VAT?

Dla klienta firmowego razem z rachunkiem rozliczeniowym jest również otwierany rachunek VAT. Środki zgromadzone na rachunku VAT mogą być wykorzystane podczas przeprowadzania transakcji z udziałem mechanizmu Split Payment.

Jest to mechanizm umożliwiający nadawcy płatności wykonanie płatności za fakturę (usługę lub towar) w taki sposób, że wartość netto trafi na rachunek rozliczeniowy odbiorcy płatności, a wartość podatku VAT trafi na rachunek VAT powiązany z rachunkiem rozliczeniowym odbiorcy płatności.

Załaduj więcej +

W czym możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy.

Dodatkowe pliki

W celu przyjęcia dyspozycji bankowych dot. rachunków, depozytów lub kredytów prosimy o załączenie zeskanowanego pisma z własnoręcznym podpisem. Dozwolone formaty .jpg, .png, .pdf.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących od Toyota Bank Polska S.A. w celu przedstawienia oferty, udzielenia informacji o produktach administratora (marketing).
Wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub SMS przychodzących od Toyota Bank Polska S.A. w celu przedstawienia oferty, udzielenia informacji o produktach administratora (marketing).
Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Toyota Bank Polska S.A. (dalej: TBP), 02-676 Warszawa, ul. Postępu 18 b. Kontakt z administratorem: numer telefonu: +48 22 488 5550, adres e-mail: kontakt@toyotabank.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: daneosobowe@toyotabank.pl;
 2. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przygotowania i udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość co stanowi prawnie uzasadniony interes TBP (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), również w celu przedstawienia oferty oraz udzielenia informacji o produktach administratora (marketing), w związku z udzieloną zgodą na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgoda), dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia prowadzenia korespondencji w sprawie; do momentu wycofania udzielonej na marketing zgody;
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom wspierającym TBP w procesach biznesowych i czynnościach bankowych, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz TBP tzw. procesorzy danych (tj. podmioty świadczące usługi z zakresu IT), jak również podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawna.
 4. Każdej osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych - za pośrednictwem ww. kanałów kontaktu. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania danych uniemożliwia przedstawienie oferty i udzielenia informacji o produktach administratora.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Toyota Bank Polska S.A. (dalej: TBP), 02-676 Warszawa, ul. Postępu 18 b. Kontakt z administratorem: numer telefonu: +48 22 488 5550, adres e-mail: kontakt@toyotabank.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: daneosobowe@toyotabank.pl;
 2. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu przygotowania i udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes) oraz realizacji łączącej nas umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – umowa); dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia prowadzenia korespondencji w sprawie lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu, bądź, w przypadku wprowadzenia numeru klienta, przez okres realizacji umowy, a po tym czasie przez okres wskazany w przepisach prawa.
 3. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom wspierającym TBP w procesach biznesowych i czynnościach bankowych, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz TBP tzw. procesorzy danych (tj. podmioty świadczące usługi z zakresu IT), jak również podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
 4. Każdej osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania danych uniemożliwia udzielenie odpowiedzi na przesłaną wiadomość.
 6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z PORTALU KLIENTA LEASINGOWEGO!

Na Portalu Klienta - bez konieczności kontaktowania się z Toyota Leasing, możesz:

 • sprawdzić oraz pobrać faktury i noty księgowe,
 • zapłacić faktury on-line,
 • złożyć dyspozycję do umowy,
 • zgłosić zamiar wykupu pojazdu,
 • wygenerować duplikat faktury,
 • edytować swoje dane teleadresowe,
 • uzyskać zgodę na modyfikację pojazdu,
 • uzyskać pozwolenie na użytkowanie pojazdu poza granicami kraju.

Poznaj wszystkie możliwości, które daje Portal Klienta i zacznij korzystać już dziś.

Portal Klienta

W innych sprawach zapraszamy do kontaktu z naszą Infolinią.

Masz pytania?

Zadzwoń do nas:

800 900 700

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych Banku.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych oraz materiałów marketingowych dotyczących produktów i usług Banku za pomocą telefonu i środków komunikacji elektronicznej.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Toyota Bank Polska Sp. z o. o., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 18 b (TBP), numer telefonu: +48 22 488 5550, adres e-mail: kontakt@toyotabank.pl;
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych może Pan/Pani uzyskać mailowo pod adresem: daneosobowe@toyotabank.pl;
 3. Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu: Przygotowania i udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość w związku z udzieloną zgodą na przetwarzanie danych osobowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO), dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia prowadzenia korespondencji w sprawie lub wycofania udzielonej zgody; Archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez TBP (na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tego celu przez TBP.
 4. Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom;
 5. Posiada Pan/Pani prawo żądania od TBP dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
 6. Posiada Pan/Pani uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 7. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania danych oznaczonych gwiazdką (*) uniemożliwia prawidłową identyfikację osoby oraz udzielenie odpowiedzi przez TBP na przesłaną wiadomość.
 9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Oddzwaniamy zazwyczaj w ciągu 30 minut, od poniedziałku do piątku.