Dowód osobisty

Jak zastrzec dowód osobisty i dlaczego warto zrobić to szybko?

9 marca 2022

Utrata dowodu osobistego to ogromne zagrożenie, które może mieć daleko idące konsekwencje. Jeśli więc zagubiłeś ten dokument lub doszło do jego kradzieży, musisz jak najszybciej to zgłosić. Dowiedz się, jak i gdzie zastrzec dowód osobisty, by uniknąć znacznych szkód finansowych.

Szacuje się, że każdego roku nawet pół miliona Polaków zgłasza zagubienie, zniszczenie lub utratę dowodu osobistego. Szczególnie ważne jest powiadomienie o skradzionym dokumencie. Dlaczego? Zlekceważenie tego problemu może skutkować ogromnymi szkodami finansowymi, związanymi z tzw. kradzieżą tożsamości.

Kradzież tożsamości – na czym polega?

Mianem kradzieży tożsamości określa się sytuację, w której dochodzi do posługiwania się danymi osobowymi innej osoby i wykorzystywanie ich wbrew jej woli. Ma to miejsce wtedy, gdy ktoś dokona np. kradzieży dowodu osobistego w celu podszycia się pod właściciela z powodu chęci osiągnięcia korzyści majątkowych.

W uniknięciu tego zagrożenia pomaga zastrzeżenie dokumentu tożsamości – tak szybko, jak to możliwe, zaraz po zorientowaniu się o jego braku.

Zastrzeganie dowodu osobistego – gdzie się zgłosić?

Ze zgłoszeniem utraty lub zaginięcia dowodu osobistego nie należy czekać. Im dłuższy jest czas zwłoki, tym większe ryzyko bezprawnego wykorzystania tzw. wrażliwych danych.

Zastrzeżenie dokumentu w banku

Pierwszym krokiem jest zastrzeżenie dowodu osobistego w banku. W tym celu należy skontaktować się z infolinią lub udać się bezpośrednio do oddziału.

Jeśli jesteś posiadaczem dowolnego konta osobistego w Toyota Banku, informacja o zastrzeżeniu dokumentu trafi także do innych instytucji finansowych. Wszystko za sprawą Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE – wystarczy dokonać jednego zgłoszenia, a informacje zostaną przekazane do pozostałych uczestników tego Systemu. Dzięki temu, w zaledwie kilka minut zgłoszenie dociera nie tylko do banków, ale również operatorów telefonii komórkowej placówek pocztowych.

Zgłoszenie utraty dowodu w komisariacie policji

Jeżeli masz pewność, że do utraty dowodu osobistego doszło w wyniku kradzieży, o tym fakcie należy powiadomić policję. Musisz udać się do najbliższego komisariatu i opisać całe zdarzenie.

Zawiadomienie urzędu gminy

O kradzieży dowodu osobistego musisz powiadomić również urząd gminy / urząd miasta. Należy udać się tam w celu wyrobienia nowego dokumentu tożsamości.

Poważne skutki utraty i niezastrzeżenia dowodu osobistego

Dowód osobisty jest dokumentem zawierającym wiele istotnych informacji, które pozwalają wykorzystać je przestępcy na wiele sposobów – na szkodę osoby pokrzywdzonej./

Zaciągnięcie kredytów i pożyczek

Kradzież tożsamości najczęściej jest wykorzystywana w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, m.in. poprzez wyłudzenie kredytów i pożyczek. Istnieje ryzyko, że osoba będąca posiadaczem skradzionego dowodu, ubiega się o finansowanie w różnych instytucjach finansowych. Podając się za kogoś innego, może otrzymać kredyt, zaś jego spłatą będzie obarczona osoba pokrzywdzona.

Korzystanie z usług telekomunikacyjnych

Aby móc skorzystać z usług telekomunikacyjnych, często wystarczy podanie danych z dowodu osobistego. W ten sposób przestępca może stać się użytkownikiem telefonu na abonament. Kosztami zostanie obarczona zaś osoba, której dane były podane w momencie podpisywania umowy.

Utrata dowodu osobistego może mieć poważne finansowe konsekwencje. Jeśli chcesz ich uniknąć, chroń swoje dokumenty, a gdy dojdzie do ich kradzieży – nie zwlekaj ze zgłoszeniem tego faktu.