Kradzież samochodu w leasingu – jak działać?

Kradzież auta w leasingu. Co trzeba wiedzieć?

22 kwietnia 2021

W Polsce spada liczba kradzieży samochodów, jednak nadal się to zdarza. Sporo problemów rodzi przypadek utraty pojazdu wziętego w leasing. Jak postępować w takim przypadku? Czy leasingobiorca ma obowiązek spłaty pozostałych rat mimo braku przedmiotu umowy leasingowej? Odpowiadamy.

Kradzież samochodu to zawsze duża strata dla właściciela pojazdu. Więcej problemów nastręcza jednak utrata leasingowanego auta, ponieważ leasingobiorca zobowiązany jest do regulowania miesięcznych rat. Zwykle oznacza to konieczność spłaty pozostałej części leasingu z własnych środków. Taki scenariusz wcale jednak nie musi się ziścić…

Czy AC pokryje koszty w związku z kradzieżą auta?

Każdy samochód wzięty w leasing musi mieć wykupione ubezpieczenie AC. Jest to dodatkowe zabezpieczenie w razie nieoczekiwanych zdarzeń losowych. W przypadku ich wystąpienia, ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie lub przeprowadza likwidację szkody.

Zatem jak ubezpieczenie autocasco ma się do kradzieży pojazdu? W tym przypadku zachodzi konieczność zgłoszenia szkody całkowitej. Wówczas towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci należne odszkodowanie – zwykle w wysokości odpowiadającej aktualnej wartości rynkowej samochodu. Pozyskane w ten sposób pieniądze można więc przeznaczyć na spłatę pozostałych do uregulowania rat.

Często jednak jest tak, że wysokość odszkodowania wypłaconego z AC nie wystarczy do pokrycia pełnej kwoty. Dotyczy to głównie przypadków, w których do kradzieży dochodzi po kilku latach użytkowania samochodu (traci on w tym czasie sporo na wartości).

Ubezpieczenie GAP – sposób na zabezpieczenie leasingobiorcy w razie kradzieży?

Niewystarczająca kwota wypłacona w ramach ubezpieczenia AC wcale nie musi oznaczać ponoszenia dodatkowych kosztów. Z pomocą przychodzi ubezpieczenie GAP – ubezpieczenie wartości fakturowej.

Na czym to polega? Dzięki takiemu ubezpieczeniu zostanie ci wypłacona kwota stanowiąca różnicę między wartością fakturową (z dnia zakupu pojazdu) a wartością wypłaconą z ubezpieczenia komunikacyjnego.

Przykład. Załóżmy, że samochód kosztował 76 000 zł. Do jego kradzieży doszło 2 lata później – wówczas wartość rynkowa auta spadła do 54 000 zł. Dzięki ubezpieczeniu GAP otrzymasz różnicę tj. 22 000 zł.

Jeżeli zdecydujesz się zaciągnąć Leasing niższych rat dostępny w Toyota Leasing i wykupisz ubezpieczenie GAP, wówczas będziesz mieć aż 5 lat na odzyskanie różnicy między wartością fakturową a odszkodowaniem wypłacanym z ubezpieczenia komunikacyjnego. Ponadto możesz otrzymać dodatkowe środki, które pozwolą np. na pokrycie wpłaty własnej kolejnego leasingu samochodowego.

Jeżeli jesteś osobą, która lubi być dobrze zabezpieczona, pomyśl o ubezpieczeniu GAP. Za niewielką kwotę miesięczną możesz zapewnić sobie spokój ducha – nie będziesz się stresować na myśl o ewentualnej kradzieży samochodu.