Mężczyzna z dokumentami

Ubezpieczenie Wartości Fakturowej (GAP)

Zadbaj o swoje finanse

Zabezpiecz swoje auto
przed utratą wartości

Ubezpieczenie Wartości Fakturowej (GAP) to zabezpieczenie finansowe w przypadku szkody całkowitej pojazdu lub kradzieży auta. Gwarantuje Ci wypłatę kwoty będącej różnicą między wartością fakturową pojazdu z dnia zakupu, a wartością wypłaconą z ubezpieczenia komunikacyjnego.

Bezpieczeństwo Finansowe

Bezpieczeństwo Finansowe

Zabezpieczenie spłaty 100% zobowiązań z umowy leasingu lub kredytu.

Pełen Komfort

Pełen Komfort

Możliwość zakupu nowego samochodu o tej samej wartości lub wyższej.

5 Lat Gwarancji

5 lat gwarancji

Nawet 5 lat na odzyskanie różnicy pomiędzy wartością fakturową, a odszkodowaniem z OC/AC.

Dodatkowe środki

Dodatkowe środki

Nawet 30 000 zł bonusu lojalnościowego na pokrycie kosztów nowej umowy i zakupu akcesoriów.

GAP ubezpieczenie
Czy potrzebuję Ubezpieczenia Wartości Fakturowej GAP skoro mam pełny zakres ubezpieczenia komunikacyjnego OC i AC?

W razie poważnego wypadku i zniszczenia auta czy też kradzieży auta z odszkodowania komunikacyjnego otrzymujemy wartość rynkową auta na dzień szkody. W praktyce wypłata ta jest niższa niż wartość auta z chwili zakupu na kredyt lub daty rozpoczęcia leasingu. W zależności od marki auta i okresu kiedy zdarzy się szkoda całkowita, ta różnica może być dość znaczna.

Celem Ubezpieczenia Wartości Fakturowej GAP jest uzupełnienie tej różnicy pomiędzy wypłaconym odszkodowaniem z ubezpieczenia komunikacyjnego OC lub AC a wartością auta z faktury.

Dzięki temu klient otrzyma początkową cenę auta (łącząc wypłatę odszkodowania z ubezpieczenia komunikacyjnego oraz ubezpieczenia GAP). Daje to możliwość przede wszystkim pełnej spłaty kredytu lub leasingu. Dodatkową korzyścią jest pozyskanie dodatkowych środków na wpłatę własną przy kolejnym zakupie samochodu, i to na co najmniej tej samej klasy auto co poprzednie.

Jak zgłosić roszczenie?

Roszczenie można zgłosić:

- wypełniając formularz na stronie https://roszczenia.cardif.pl/dsa-claims/products/select

- wysyłając e-mail na adres roszczenia@cardif.pl 

- pisemnie na adres Ubezpieczyciela:

Cardif Assurances Risques Divers S.A., 

Oddział w Polce, Dział Obsługi Roszczeń,

ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa

Co zyskam z Ubezpieczenia Wartości Fakturowej GAP skoro w pierwszym roku mam opcję gwarantowanej sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu komunikacyjnym AC?

W przypadku kiedy klient otrzyma w ramach AC z gwarantowaną sumą ubezpieczenia odszkodowanie równe wartości początkowej auta (jeśli posiada takie ubezpieczenie które gwarantuje tą wartość w pierwszym roku), wtedy z Ubezpieczenia Wartości Fakturowej GAP uzyska odszkodowanie w wysokości 1.000 zł.

Dodatkowo klient w ramach Ubezpieczenia Wartości Fakturowej GAP może uzyskać odszkodowanie w kwocie do 3.000 zł, o ile w ciągu 6 miesięcy od wypłaty z ubezpieczenia GAP zawrze kolejną umowę kredytu lub leasingu z Toyotą. Środki te mogą pokryć następujące koszty związane z nabyciem kolejnego auta:

  • prowizja za zawarcie nowej umowy,
  • składka za ubezpieczenie OC i AC,
  • opłata rejestracyjna auta,
  • koszt pierwszego tankowania.
W jakim terminie Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie?

Ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacić świadczenie w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia szkody.

Jeżeli zgłoszenie szkody zawiera braki Ubezpieczyciel w terminie do 7 dni poprosi o dodatkowe informacje niezbędne do rozpatrzenia wniosku o wypłatę odszkodowania.

Po dostarczeniu wszystkich niezbędnych informacji odszkodowanie GAP wypłacane jest w terminie
do 14 dni od chwili uzupełnienia dokumentacji szkodowej.

Czy należy się odszkodowanie z ubezpieczenia w razie zniszczenia auta wskutek wypadku drogowego, do którego doszło z winy klienta (np. przekroczenie ograniczenia prędkości)?

Tak, odszkodowanie zostanie wypłacone, gdyż wykroczenie drogowe nie jest podstawą do odmowy wypłaty odszkodowania.

Załaduj więcej +

Ubezpieczenie Wartości Fakturowej GAP – Guaranteed Asset Protection

Program ubezpieczeń CPI oraz GAP prowadzony jest w ramach umów ubezpieczeń zawieranych indywidualnie przez zainteresowanych klientów. Toyota Bank Polska S.A. oraz Toyota Leasing Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nie prowadzą działalności ubezpieczeniowej w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 2021, poz. 1130 z późn. zm.) oraz nie prowadzą działalności w zakresie dystrybucji ubezpieczeń w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r., o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. z 2019 r. poz. 1881 z późn. zm.). Szczegółowe informacje o ubezpieczaniach GAP oraz CPI, w szczególności warunki ubezpieczenia i zakres ochrony ubezpieczeniowej zostały opisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz innych materiałach dostępnych w Autoryzowanych Salonach Toyoty i Lexusa, prowadzących działalność w zakresie dystrybucji ubezpieczeń.

Może zainteresuje Cię również?

Kluczyki do samochodu

Ubezpieczenie Spłaty Kredytu

Ubezpieczenie Spłaty Kredytu CPI to rozwiązanie ubezpieczeniowe, które pozwoli Ci cieszyć się korzyściami kredytu na samochód.

Dowiedz się więcej