Lokata czy konto

Lokaty czy konto oszczędnościowe. Co wybrać?

25 czerwca 2024

Konto oszczędnościowe i lokata terminowa to dwa bardzo popularne produkty bankowe. Oba służą do oszczędzania pieniędzy i w przypadku każdego z nich zwykle jest przewidziane naliczanie odsetek. Nie wiesz, na który z nich się zdecydować? Dowiedz się, jakie są różnice pomiędzy kontem oszczędnościowym i lokatą i która z opcji będzie dla ciebie lepszym rozwiązaniem.

Konto oszczędnościowe i lokata terminowa to dwa bardzo popularne produkty bankowe. Oba służą do oszczędzania pieniędzy i w przypadku każdego z nich zwykle jest przewidziane naliczanie odsetek. Nie wiesz, na który z nich się zdecydować? Dowiedz się, jakie są różnice pomiędzy kontem oszczędnościowym i lokatą i która z opcji będzie dla ciebie lepszym rozwiązaniem.

Lokata — na czym polega?

Podpisanie umowy lokaty bankowej wiąże się z przekazaniem do banku określonej sumy pieniędzy na ściśle wyznaczony czas. Lokatę można zawrzeć na kilka miesięcy, a nawet czasami na 3 lata. Przykładowo w Toyota Banku możesz wybrać produkty pod wspólną nazwą Lokata Plus, które są dostępne w wielu wariantach – od 1 do 36 miesięcy. To ty określasz, jaki okres oszczędzania jest dla ciebie optymalny.

Ważną cechą lokaty jest to, że przewiduje ona oprocentowanie środków. To znaczy, że do wpłaconego kapitału są doliczane odsetki. Im są one wyższe, tym więcej możesz zyskać na zdeponowaniu środków w banku. Po zakończeniu umowy wypłacasz kapitał wraz z odsetkami. Od wypracowanego "zarobku" należy zapłacić podatek od zysków kapitałowych, czyli tzw. podatek Belki. Jeśli posiadasz rezydencję podatkową na terenie Polski to za jego odprowadzenie odpowiada bank, więc nie musisz podejmować żadnych kroków.

Konto oszczędnościowe – na czym polega oszczędzanie w ten sposób?

Konta oszczędnościowe również służą do gromadzenia pieniędzy w banku, jednak zasada ich działania jest odmienna od lokaty. Rachunek oszczędnościowy może funkcjonować jako samodzielny produkt, lub też np. stanowić subkonto do konta osobistego (ROR), a zatem, jeśli chcesz oszczędzać na koncie oszczędnościowym, sprawdź z jakimi warunkami będzie się to wiązało.

Kwoty przelewane na konto oszczędnościowe mogą być dowolne, a bank przeważnie nie wymaga żadnej regularności. Jednego miesiąca możesz wpłacić np. 5000 zł, a kolejnego tylko 100 zł. Pieniądze możesz również wypłacać z rachunku oszczędnościowego na konto osobiste. Zwykle takie transakcje nie wiążą się z dodatkowymi opłatami, choć każdy bank może stosować własną politykę w tym zakresie.

Istotną kwestią jest również oprocentowanie rachunków oszczędnościowych. Takie konta najczęściej przewidują naliczanie odsetek. Jest to bardzo korzystne, ponieważ przynajmniej częściowo chronią one zgromadzony kapitał przed wpływem inflacji.

Czym się różni lokata od konta oszczędnościowego?

Zarówno na kontach oszczędnościowych, jak i na lokatach, można skutecznie oszczędzać, choć odbywa się to na różne sposoby. Jakie są najważniejsze różnice pomiędzy tymi produktami?

  • Limity wysokości środków — na rachunku oszczędnościowym możesz gromadzić dowolne kwoty. Może on również przez pewien czas pozostawać "pusty", jeśli w danej chwili nie masz potrzeby, czy możliwości wpłacenia na niego pieniędzy. Nie ma limitów dotyczących maksymalnej, czy minimalnej wysokości kapitału trzymanego na takim koncie. Lokata działa inaczej – wpłacasz na nią zawsze określoną kwotę (która jest podana w umowie). Bank może również ustalić limit związany z minimalną lub maksymalną wartością lokaty. 
     
  • Elastyczność w dysponowaniu środkami – z konta oszczędnościowego możesz wypłacać środki w sposób dowolny. Możesz również zasilać konto oszczędnościowe wybranymi kwotami w każdej chwili. Niekiedy takie transakcje mogą wiązać się z dodatkowymi opłatami, jednak przeważnie nie są one wysokie. W przypadku lokat bankowych jest inaczej – pieniądze co do zasady powinny być na nich przechowywane przez cały czas trwania umowy. Bank nie może zabronić ci zakończenia jej przed czasem, jednak wcześniejsze zerwanie lokaty nie jest korzystne. Przeważnie oznacza utratę części lub całości wypracowanych odsetek (wpłacony kapitał pozostaje bez zmian).
     
  • Czas trwania lokaty i konta – dla konta oszczędnościowego nie ma "daty ważności". Można prowadzić je przez wiele lat, niezależnie od tego, jaka kwota się na nich znajduje. Lokatę zawsze zakłada się na określony czas, np. na 3, 9 czy 24 miesiące. Po zakończeniu okresu lokaty jest kilka możliwości rozdysponowania środków, lokata może się odnowić na kolejny okres (z odsetkami lub bez), można wypłacić kapitał wraz z odsetkami, lub po prostu ze zgromadzonych środków założyć inną lokatę.
     
  • Odsetki – oprocentowanie lokat terminowych zwykle jest wyższe niż kont oszczędnościowych. To ogólna zasada, jednak każdy bank ma pełne prawo do swobodnego kształtowania swojej polityki. Oprocentowanie kont oszczędnościowych lokat może być stałe lub zmienne. Warto również zwracać uwagę na częstotliwość kapitalizacji odsetek

Co wybrać: lokata czy konto oszczędnościowe?

Nie wiesz, czy wybrać lokatę terminową, czy rachunek oszczędnościowy? Obie formy oszczędzania mają swoje zalety. Jeśli chcesz wpłacać dowolną kwotę w dowolnym czasie, wybierz konto oszczędnościowe. Zwykle ma ono jednak niższe oprocentowanie niż lokata. Dlatego, jeśli możesz sobie pozwolić na zdeponowanie w banku nadwyżek finansowych na dłuższy czas, lokata może okazać się bardziej opłacalna. Pamiętaj jednak, że w razie zerwania lokaty przed terminem, możesz utracić całość wypracowanych odsetek. W przypadku konta oszczędnościowego nie ma takiego ryzyka, ponieważ możesz je prowadzić tak długo, jak chcesz i korzystać ze zdeponowanych środków w sposób elastyczny.

Wybór produktu bankowego powinien więc być uzależniony od twoich potrzeb i preferowanego stylu oszczędzania.