Rodzaje leasingu. Warto znać różnice

Rodzaje leasingu. Warto znać różnice

14 listopada 2017

Leasing jest coraz częściej wybieraną formą finansowania wśród przedsiębiorców. Jak wynika z danych Związku Leasingu Polskiego, łączna wartość aktywnego portfela branży leasingowej na koniec czerwca 2017 roku wyniosła ponad 109 mld zł. Przedsiębiorcy zwykle wybierają między leasingiem operacyjnym a finansowym. Na czym polegają oba rodzaje leasingu i jakie są między nimi różnice?

Istotą leasingu jest przekazanie przez firmę leasingową prawa do użytkowania rzeczy określonej w umowie. W zamian leasingobiorca zobowiązuje się dokonać wpłaty czynszu inicjalnego (tzw. opłaty wstępnej) oraz comiesięcznych rat. Zarówno leasing finansowy, jak i operacyjny może uwzględniać przedmioty nowe lub używane.

Leasing operacyjny i finansowy – dwa główne rodzaje

Leasing operacyjny i finansowy to dwie różne formy finansowania, mimo że zasada ich funkcjonowania jest identyczna. Różnice wynikają z wielu szczegółów, które przekładają się na opłacalność jednego rozwiązania nad drugim – w zależności od konkretnego leasingobiorcy.

  • Leasing finansowy – najważniejsze informacje

Leasing finansowy pozwala leasingobiorcy na dokonywanie odpisów amortyzacyjnych, zaś leasingodawca zobowiązany jest do wykazywania należności z tytułu otrzymywanych rat leasingowych.

Typowy dla leasingu finansowego jest brak ustalonego przepisami minimalnego czasu trwania umowy. Po zakończonym kontrakcie, tj. wpłacie ostatniej raty leasingobiorca automatycznie staje się właścicielem użytkowanego przedmiotu – chyba, że umowa stanowi inaczej.

  • Leasing operacyjny – typowe cechy

W leasingu operacyjnym właścicielem przedmiotu pozostaje leasingodawca – dlatego to firma leasingowa ma prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Leasingobiorca może wliczyć w koszty uzyskania przychodu czynsz inicjalny oraz co miesiąc spłacane raty (część odsetkową i część kapitałową).

Czas trwania umowy nie może być krótszy niż 40% normatywnego okresu amortyzacji. Po zakończeniu kontraktu leasingobiorca może wykupić użytkowany sprzęt lub zwrócić go firmie leasingowej.

Główne różnice między leasingiem finansowym a operacyjnym

Między powyższymi rodzajami leasingu występuje kilka podstawowych różnic. Najważniejsze to:

  • prawo do amortyzacji – w przypadku leasingu finansowego odpisów amortyzacyjnych dokonuje leasingobiorca, a w przy leasingu operacyjnym – firma leasingowa
  • czas trwania umowy – w leasingu finansowym nie istnieje minimalny okres trwania kontraktu, zaś w przypadku leasingu operacyjnego umowa trwa krócej niż normatywny okres amortyzacji, ale musi obowiązywać co najmniej 40% normatywnego okresu
  • koszty uzyskania przychodu – w leasingu finansowym są to odpisy amortyzacyjne, część odsetkowa raty, natomiast w leasingu operacyjnym kosztami jest opłata wstępna, cała kwota raty i ewentualny wykup.

Różnice między powyższymi rodzajami leasingu sprowadzają się głównie do kwestii podatkowych. I to właśnie one decydują o przewadze jednej formy finansowania nad drugą. Wybór konkretnej formy finansowania uzależniony jest również od przedmiotu umowy. W przypadku zakupu samochodów firmowych znacznie lepiej sprawdzi się leasing operacyjny. Warto więc poznać ofertę Toyota Leasing, by skorzystać z atrakcyjnych warunków finansowania pojazdów nowych i używanych.