Utrata pracy a kredyt

Zmiana pracy a kredyt – co warto wiedzieć?

10 czerwca 2024

Zmiana pracy w trakcie spłaty kredytu (hipotecznego, samochodowego, czy gotówkowego) to kwestia, która budzi wiele wątpliwości. Aby podpisać umowę kredytową, należy wykazać się odpowiednią zdolnością kredytową. Duże znaczenie ma wysokość zarobków i staż zatrudnienia. Co zatem się dzieje w przypadku utraty pracy lub jej zmiany? Jak podchodzi do tego bank? Sprawdź.

Zmiana pracy w trakcie spłaty kredytu (hipotecznego, samochodowego, czy gotówkowego) to kwestia, która budzi wiele wątpliwości. Aby podpisać umowę kredytową, należy wykazać się odpowiednią zdolnością kredytową. Duże znaczenie ma wysokość zarobków i staż zatrudnienia. Co zatem się dzieje w przypadku utraty pracy lub jej zmiany? Jak podchodzi do tego bank? Sprawdź.

Kredyt w momencie utraty pracy

Masz kredyt w chwili rozwiązania stosunku pracy? Taka sytuacja może wiązać się ze stresem, zwłaszcza w przypadku kredytu hipotecznego, czy kredytu samochodowego. Czy jest się czym martwić? Przede wszystkim należy podkreślić, że przy zmianie pracy, czy nawet jej utracie, nie dochodzi do automatycznego zakończenia umowy kredytowej. Byłoby to niekorzystne dla obu stron.

Ponadto bank zdaje sobie sprawę, że osoba mająca kredyt hipoteczny, np. na 20 lat, może zmienić miejsce pracy, nawet wielokrotnie. To długi okres, więc nie można się spodziewać, że kredytobiorca będzie przez cały czas pozostawał zatrudniony u tego samego pracodawcy. Dotyczy to także zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej lub zmiany jej formy prawnej, czy zasad opodatkowania.

Ważną kwestią jest natomiast to, czy mając kredyt samochodowy, czy kredyt hipoteczny, należy poinformować bank o zmianie pracy. Warto także wiedzieć, czy zmianie ulegają zapisy w umowie kredytowej (np. wydłużenie okresu kredytowania), i jak działa ubezpieczenie kredytu.

Sprawdź, jak postąpić przy zmianie miejsca zatrudnienia, gdy spłacasz kredyt.

Jakich formalności musisz dopełnić w momencie zmiany pracy lub utraty pracy

Bank nie ingeruje w kwestie twojego zatrudnienia. Może natomiast w umowie kredytowej zawrzeć stosowny zapis, na przykład o obowiązku poinformowania go o tym, że twoja sytuacja zawodowa uległa zmianie. Jeśli twoja umowa kredytowa ma takie warunki, koniecznie skontaktuj się z bankiem i wyjaśnij, że zmieniłeś pracę lub straciłeś zatrudnienie. Nie obawiaj się, że kredytodawca wypowie ci umowę, bo na pewno tak się nie stanie. Jeśli natomiast twoja sytuacja materialna się pogorszyła, bank może zaproponować ci pewnego rodzaju wsparcie. Może ono polegać na przykład na:

  • wydłużeniu okresu spłaty kredytu,
  • skorzystaniu z wakacji kredytowych, 
  • innej zmianie harmonogramu spłaty zobowiązania.

Dzięki temu zyskasz większą elastyczność w spłacie, a bank zyska pewność, że będziesz w stanie spłacać zobowiązanie kredytowe. Jakich formalności trzeba zatem dopełnić? Przede wszystkim należy skontaktować się z bankiem i postępować zgodnie ze wskazówkami, jakich udzieli kredytodawca. Nie ma bowiem odgórnie obowiązującej procedury, którą należy przeprowadzić.

Warto pamiętać, że przy kredycie hipotecznym często wymagane jest ubezpieczenie, które ma zastosowanie właśnie w sytuacji utraty zatrudnienia przez kredytobiorcę.

Utrata pracy a kredyt – jak poinformować o tym bank?

Możesz to zrobić za pomocą:

  • osobistej rozmowy z pracownikiem banku podczas wizyty w oddziale,
  • listu poleconego – najlepiej wybrać opcję za potwierdzeniem odbioru, aby nie było wątpliwości, że bank odebrał informację,
  • e-maila – jeśli bank dopuszcza taką formę kontaktu, upewnij się, że instytucja odebrała wiadomość, np. czy otrzymałeś na nią odpowiedź lub potwierdzenie odbioru wiadomości.

Dlaczego należy poinformować bank o zmianie sytuacji zawodowej? Ponieważ w skrajnym przypadku możesz zostać posądzony o wyłudzenie kredytu. Ma to miejsce, jeśli pojawi się podejrzenie, że zafałszowałeś swoją sytuację materialną, by otrzymać środki. To zdarza się bardzo rzadko, jednak warto mieć świadomość, że bank może powołać się na stosowne przepisy.

Czy przy zmianie lub utracie pracy warunki kredytu będą takie same?

Bez wniosku kredytobiorcy warunki kredytu nie ulegają zmianie. Natomiast jeśli twoja sytuacja finansowa się pogorszyła, bank na twój wniosek może ponownie przeliczyć twoją zdolność kredytową i zaproponować ci harmonogram spłaty lepiej dopasowany do obecnej sytuacji.

Nieco trudniejsza sytuacja ma miejsce, gdy zupełnie utracisz zatrudnienie lub zmienisz stanowisko na znacznie gorzej opłacane. Niższa pensja może spowodować problemy ze spłatą zobowiązania. Jest to bardzo niekorzystne, ponieważ w sytuacji gdy raty nie są spłacane bank ma prawo do wszczęcia procedury windykacyjnej. Aby tego uniknąć, należy zawsze zgłosić utratę pracy zgodnie z opisanymi wyżej zasadami.

Jeśli twoja zdolność kredytowa spadła, warunki kredytu mogą ulec zmianie na takie, które będą dla ciebie łatwiejsze do "udźwignięcia", czyli na przykład raty zostaną obniżone, a okres kredytowania się wydłuży. Czy tak samo należy postąpić, gdy masz kredyt gotówkowy lub samochód na raty, np. Kredyt niższych rat Toyota Easy na nowe auto w Toyota Banku (RRSO 12,13%, aktualne na dzień 19.05.2024 r.)? Zwykle nie, ponieważ wiążą się one ze znacznie mniejszą liczbą formalności. Nie musisz więc zgłaszać ani zmiany pracy, ani utraty pracy, choć w każdym przypadku obowiązuje cię nadal harmonogram spłaty rat. Jeśli strata zatrudnienia uniemożliwia ci lub poważnie utrudnia spłatę zobowiązania, skontaktuj się z bankiem i sprawdź, jakie rozwiązanie może ci zaproponować.