Comfort Pay - Serwis samochodu na raty

Serwis samochodu na raty

 • naprawa samochodu od ręki
 • pierwsza płatność dopiero za miesiąc
 • minimum formalności realizowanych bezpośrednio u Dilera
Sprawdź ratę

Częste pytania

Czy okres kredytowania może być dłuższy niż 12 miesięcy?

Nie, okres kredytowania w ramach produktu Comfort Pay to 12 miesięcy.

Jaka kwotę można rozłożyć na raty?

Kwota minimalna - 500 zł

Kwota maksymalna -  80 000 zł

Czy można wcześniej spłacić kredyt?

Jest możliwość wcześniejszej spłaty kredytu, prosimy o kontakt z Bankiem w celu ustalenia szczegółów spłaty.

Czy można sfinansować zakup dodatkowego wyposażenia, czy tylko koszty niezbędnych napraw i wymianę zużytych części?

Program Comfort Pay obejmuje: 

 • przegląd i konserwację samochodu,
 • naprawy uszkodzeń mechanicznych,
 • zakup i wymianę opon,
 • naprawy blacharsko-lakiernicze,
 • zakup i montaż dowolnych akcesoriów i elementów wyposażenia dodatkowego
 • oraz możliwość sfinansowania zakupu polisy OC/AC, a także przedłużonej gwarancji na samochód.
Ile wynosi oprocentowanie i prowizja?

Aktualne informacje o opłatach oraz oprocentowaniu można znaleźć w Tabeli Opłat i Prowizji oraz Tabeli Oprocentowania.

Jakie dokumenty są potrzebne do oceny zdolności finansowej?

Do kwoty 4 000 zł:

 • nie wymagamy zaświadczenia o formie i wysokości osiąganych dochodów,
 • bazujemy na oświadczeniu Klienta,
 • podane informacje we wniosku są weryfikowane na etapie podejmowania decyzji kredytowej.

Powyżej kwoty 4 000 zł:

 • umowa o pracę – zaświadczenie o dochodach z zakładu pracy z 6 ostatnich miesięcy,
 • działalność gospodarcza – PIT za ostatni rok i zestawienie KPiR za ostatni kwartał,
 • renta/emerytura – decyzja o przyznaniu renty/emerytury.
Jakie dokumenty należy dostarczyć do uruchomienia Comfort Pay?

Kopie:

 • dowód osobisty,
 • faktura finansowanej usługi serwisowej lub jeśli finansowanie dotyczy zakupu polisy OC/AC bądź przedłużonej gwarancji, to kopia zawieranej polisy.

Oryginały:

 • wniosek kredytowy – podpisy Klienta i sprzedawcy,
 • 2 egzemplarze umowy kredytowej – podpisy Klienta i sprzedawcy.
Jak wygląda proces podpisania umowy, kto i gdzie podpisuje się na dokumentach?

Do zawarcia umowy kredytu Comfort Pay wymagane są: 

- wniosek kredytowy - podpisany przez kredytobiorcę i pracownika stacji dealerskiej obsługującego wniosek o kredyt (sprzedawcę). Kredytobiorca podpisuje się na drugiej stronie wniosku w miejscu „podpis Wnioskodawcy”, a pracownik stacji dealerskiej podpisuje się również na drugiej stronie wniosku w miejscu „Podpis Sprzedawcy”;

- umowa kredytu Comfort Pay – podpisana przez kredytobiorcę i pracownika stacji dealerskiej obsługującego wniosek o kredyt (sprzedawcę). Kredytobiorca podpisuje się na dole 9 stronie umowy w miejscu „Klient”, a pracownik stacji dealerskiej potwierdza własnym podpisem wiarygodność złożonego w jego obecności podpisu Klienta. Miejsce na podpis dla „Toyota Bank Polska S.A.” pozostaje puste.

Klient nie otrzymuje żadnego egzemplarza wniosku i umowy. Oba dokumenty trafiają do Banku, gdzie są weryfikowane i podpisywane. Klient otrzymuje swój egzemplarz umowy przesyłką listowną z Banku wraz z harmonogramem spłat umowy kredytu Comfort Pay.

Naprawiłem auto w ASO i mam już uruchomiony Comfort Pay, ale chcę dokupić wyposażenie lub wykonać dodatkową naprawę. Czy mogę „dopisać” kwotę kolejnej faktury do już uruchomionego finasowania?

Nie, nie ma możliwości podwyższenia kwoty udzielonego kredytu. Zapraszamy do złożenia kolejnego wniosku o Comfort Pay. Finansowanie wszelkich usług serwisowych, zakupów akcesoriów bądź polis można łączyć i spłacać jednym kredytem Comfort Pay, ale wniosek złożony o udzielenie finansowania na poszczególne usługi powinien uwzględniać pełen zakres usług i produktów, z których Klient chce skorzystać.

Jak długo trwa decyzja kredytowa?

W przypadku kwot do 4 000 zł decyzja podejmowana jest już w 30 minut od momentu wysłania wniosku do Banku. Czas podjęcia decyzji kredytowej dla wniosków w kwocie powyżej 4 000 zł uzależniony jest głównie od terminu dostarczenia do Banku dokumentów wymaganych do jej podjęcia. 

Ile czasu od podpisania dokumentów zajmie uruchomienie umowy?

Jeśli dokumenty zostały przygotowane i podpisane prawidłowo, to uruchomienie umowy następuje już drugiego dnia roboczego po doręczeniu ich przez Dilera do Banku.

Czy Klient może posiadać, np. dwie aktywne umowy Comfort Pay?

Tak. Ilość aktywnych umów Comfort Pay może być dowolna.