Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci - Toyota Bank

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci - Toyota Bank

5 października 2021

Kto i jak może złożyć dyspozycję wkładem na wypadek śmierci? Kogo ona obejmuje? Dowiedz się, czym ta opcja różni się od standardowego testamentu.

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci a testament i spadek. Co warto wiedzieć?

Środki zgromadzone na rachunku bankowym podlegają prawu spadkowemu – jako że stanowią majątek. Istnieje jednak sytuacja, w której pieniądze mogą trafić wyłącznie do konkretnej osoby. Taką możliwość daje dyspozycja wkładem na wypadek śmierci. Dowiedz się, na czym to polega i czym różni się od standardowego testamentu.

Dziedziczenie środków zgromadzonych na koncie osobistym zmarłego jest możliwe. Procedura zajmuje jednak mnóstwo czasu – nawet wtedy, gdy testament mówi o przekazaniu spadku konkretnym spadkobiercom. Aby przyspieszyć proces przekazywania majątku, posiadacz rachunku – jeszcze przed śmiercią – może złożyć tzw. dyspozycję wkładem.

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci – na czym polega?

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci posiadacza konta to narzędzie przewidziane w Prawie bankowym. Mogą z niego skorzystać właściciele:

 • kont oszczędnościowo-rozliczeniowych (wyłącznie rachunki indywidualne),
 • kont oszczędnościowych,
 • rachunków terminowych lokat oszczędnościowych.

Zasada działania jest prosta: złożenie dyspozycji oznacza wskazanie konkretnej osoby (lub osób), która – po śmierci posiadacza rachunku – otrzyma zgromadzone tam środki w pełnej kwocie lub jej części.

Dyspozycja wkładem jako odrębna regulacja od zasad dziedziczenia

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci działa niezależnie od obowiązujących zasad dziedziczenia. Oznacza to, że środki zgromadzone na rachunku bankowym są wyłączone z majątku i nie podlegają dziedziczeniu przez spadkobierców.

Przykład. Pani Anna jest jedyną spadkobierczynią testamentową. Spadkiem są wyłącznie środki zgromadzone na koncie bankowym. Jeśli zmarły złożył dyspozycję wkładem na konkretną osobę, wówczas pani Anna nie może odziedziczyć środków. Nie ma przy tym znaczenia, że testament został sporządzony dużo później niż została złożona dyspozycja w banku.

Warto jednak pamiętać, że dyspozycja wkładem na wypadek śmierci jest określona kwotowymi limitami. Zgodnie z przepisami, jej wysokość nie może przekroczyć dwudziestokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Powstała nadwyżka będzie natomiast traktowana jako majątek spadkowy.

Kto i jak może złożyć dyspozycję wkładem na wypadek śmierci?

Każdy, kto jest posiadaczem rachunku bankowego, może złożyć dyspozycję wkładem na wypadek śmierci. W przypadku Toyota Banku mogą to być rachunki, takie jak:

 • Konto Osobiste,
 • Moto Konto,
 • Konto Oszczędnościowe,
 • Konto Wspólne.

Aby złożyć dyspozycję, należy wypełnić wniosek i przesłać na adres banku za pośrednictwem operatora pocztowego. W przypadku Toyota Banku czynności związane z przyjęciem, zmianą oraz odwołaniem dyspozycji są zwolnione z opłat.

Prawo do środków może mieć tylko jedna osoba lub kilka – tutaj decyzję podejmuje wyłącznie posiadacz rachunku. Warto jednak podkreślić, że dyspozycję można złożyć w odniesieniu do:

 • dzieci,
 • rodziców,
 • współmałżonka,
 • rodzeństwa,
 • wnuków,
 • dziadków.

Pozostałe osoby są wyłączone z dyspozycji.

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci to rozwiązanie, dzięki któremu można skrócić formalności związane z wypłatą środków po osobie zmarłej. Warto więc rozważyć taką opcję, jeśli zależy ci na tym, aby pieniądze trafiły do konkretnej osoby (osób) z najbliższej rodziny.