Wiadomości SPAM - jak sobie z nimi radzić

Jakie zagrożenia mogą kryć się w wiadomościach typu SPAM i jak sobie z nimi radzić?

8 września 2021

Cyberprzestępcy mogą wykorzystywać SPAM do przechwycenia danych wrażliwych, m.in. do konta bankowego. Jak się ochronić przed takim działaniem?

Czym jest SPAM i jakie niesie zagrożenia, zwłaszcza w bankowości?

Sporym zagrożeniem dla bankowości elektronicznej jest SPAM, który – przesyłany przez cyberprzestępców – może doprowadzić do przechwycenia wrażliwych danych. Warto zatem dowiedzieć się, na czym polegają takie działania i jak się przed nimi skutecznie chronić.

Chociaż banki podejmują ogromny wysiłek, aby interesy ich klientów były zabezpieczone, wiele zależy od samych posiadaczy rachunków bankowych. Brak świadomości czyhających zagrożeń ze strony cyberprzestępców może sporo kosztować – nie tylko utratę zgromadzonych na rachunku środków, ale również problemy finansowe w związku np. z wyłudzonym kredytem.

SPAM – czyli co?

SPAM to dość znane zjawisko, które kojarzy się przede wszystkim z wysyłaniem niechcianych wiadomości na skrzynkę e-mail lub wiadomości SMS. Są to zatem wszystkie komunikaty, na otrzymywanie których odbiorcy nie wyrazili zgody.

Warto przy tym podkreślić, że kwestie SPAM-u reguluje Ustawa Prawo telekomunikacyjne. Zgodnie z art. 24, kto – za pomocą środków komunikacji elektronicznej – przesyła niezamawiane informacje handlowe, podlega karze grzywny.

Wśród charakterystycznych cech wiadomości SPAM wymienić można m.in.:

  • wysyłkę masową,
  • brak personalizacji.

SPAM a zagrożenia dla bankowości

Celem wysyłki wiadomości typu SPAM jest osiągnięcie konkretnej korzyści majątkowej. Najczęściej takie komunikaty wysyłane są w celach marketingowych – po to, aby dotrzeć do jak największej liczby odbiorców i zachęcić ich do skorzystania oferty.

Warto jednak mieć świadomość, że SPAM może mieć nieco groźniejsze oblicze – zwłaszcza gdy wykorzystywany jest przez cyberprzestępców. Wysyłają oni niechciane komunikaty wyłącznie po to, aby dokonać ataku hakerskiego, a następnie pozyskać dane, takie jak:

  • numer karty kredytowej,
  • login i hasło do systemu transakcyjnego bankowości internetowej.

I właśnie to stanowi poważne zagrożenie dla bankowości. Są to bowiem dane wrażliwe – takie, których wykorzystanie przez osoby niepowołane może mieć poważne konsekwencje.

Jak działają cyberprzestępcy?

Schemat postępowania cyberprzestępców jest dość podobny. Najczęściej polega to na:

  • wysłaniu wiadomości e-mail, której nadawcą jest rzekomo jakaś konkretna instytucja, np. bank, urząd,
  • załączeniu zainfekowanego załącznika lub podania linku.

Po pobraniu pliku lub kliknięciu w link dochodzi do zainstalowania złośliwego oprogramowania. Służy ono pozyskiwania ważnych danych, np. do logowania do systemu bankowości elektronicznej.

Jak uchronić się przed atakiem cyberprzestępców?

Banki systematycznie wydają komunikaty o wzmożonych akcjach prowadzonych przez cyberprzestępców, przestrzegając przed ich szkodliwym działaniem. Warto jednak pamiętać o tym, aby:

  • nigdy nie klikać w nieznane linki – szczególnie, jeśli wiadomości wysyłane są z podejrzanych adresów,
  • nie pobierać żadnych załączników – jeśli wiadomość nie pochodzi od zaufanego odbiorcy,
  • nie podawać danych do logowania do systemu bankowości elektronicznej, numeru karty płatniczej, czy kodu CVV na odwrocie karty płatniczej – żaden bank tego nie wymaga.

Jeśli masz wątpliwości czy, np. wiadomość wysłana rzekomo przez bank jest prawdziwa, skontaktuj się z infolinią banku. Nigdy nie oddzwaniaj na numery, z których przychodzi połączenie lub wiadomość SMS. Numer telefonu zawsze sprawdzaj na stronie www instytucji. Dzięki temu możesz uniknąć poważnych strat finansowych.