Kalkulator oszczędnościowy

Szybkie wyliczenie zysków dla kont

Kalkulator oszczędnościowy dla kont

Z przyczyn technicznych prezentowany wynik jest nieznacznie zaokrąglony.
* Oprocentowanie obliczone według progów w aktualnej Tabeli Oprocentowania tj.:
Super Click - do 10 000 zł - 2,00%; od 10 000 zł -0,50%
IKO - do 100 000 zł- 4,74%, od 100 000 zł i powyżej: 1,74%
Oszczędnościowe - do 4 999,99 zł: 1,00%, od 5 000 zł do 19 999,99 zł: 1,00%, od 20 000 zł do 49 999,99 zł: 1,50%, od 50 000 do 399 999,99 zł: 2,50%, 400 000 zł oraz powyżej: 1,00%