Kalkulator oszczędnościowy

Szybkie wyliczenie zysków dla kont

Kalkulator oszczędnościowy dla kont

Z przyczyn technicznych prezentowany wynik jest nieznacznie zaokrąglony.
* Oprocentowanie obliczone według progów w aktualnej Tabeli Oprocentowania tj.:
Super Click - do 10 000 zł: 2,00%, od 10 000 zł: 0,50%
IKO - do 400 000 zł: 5,87%, od 400 000 zł i powyżej: 2,87%
Oszczędnościowe - do 4 999,99 zł: 2,00%, od 5 000 zł do 19 999,99 zł: 2,50%, od 20 000 zł do 49 999,99 zł: 3,50%, od 50 000 do 399 999,99 zł: 5,00%, 400 000 zł oraz powyżej: 2,00%
Podana kwota zysku to kwota brutto, tj. bez odliczenia podatku od dochodów kapitałowych.