Biegnąca kobieta

Szybkie wyliczenie zysków dla Lokaty Sprint

KALKULATOR OSZCZĘDNOŚCIOWY DLA LOKATY SPRINT

Informacje zawarte w kalkulatorze są̨ to dane orientacyjne, przykładowe i mają charakter niewiążący. Kalkulator służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi rekomendacji ani też kierowanego do kogokolwiek (lub jakiejkolwiek grupy osób) zaproszenia do zawarcia umowy lokaty na zaprezentowanych warunkach. Informacja ta, w szczególności, nie stanowi oferty w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny i nie jest również usługą doradztwa inwestycyjnego, finansowego, podatkowego, prawnego ani jakiegokolwiek innego. Informacja jest aktualna na dzień́ bieżący. Kalkulator bazuje na Tabeli opłat i prowizji dla konsumentów oraz Tabeli oprocentowania dla konsumentów dostępnych na stronie www.toyotabank.pl. Podana kwota zysku to kwota brutto, tj. bez odliczenia podatku od dochodów kapitałowych. Z przyczyn technicznych prezentowany wynik jest nieznacznie zaokrąglony.