Kontakt

Kontakt

Napisz do nas lub zadzwoń. Z chęcią odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

  Adres:

  ul.Postępu 18 b, 02-676 Warszawa

  Infolinia:

  801 900 700*, +48 22 488 5550
  całodobowy automatyczny serwis telefoniczny dla Klientów i obsługa Klientów przez doradców (wymagany Telekod) 

  8:00 - 20:00 w dni robocze 
  8:00 - 14:00 w soboty

  Fax:

  +48 22 488 5551

  NIP:

  521-30-92-922

  Regon:

  016283043

  Dzień roboczy:

  dzień w godzinach pracy Banku, z wyłączeniem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy.

  Obsługa klientów w siedzibie:

  8:30 - 17:00 w dni robocze

  Rok założenia:

  2000

  Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-676 Warszawa, ul. Postępu 18b, jest spółką zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000051233; NIP: 521-30-92-922; kapitał zakładowy w wysokości 210 091 500 zł, wpłacony w całości. Akcjonariat Toyota Bank Polska S.A.: 100% Toyota Kreditbank GmbH

  Składanie dyspozycji online

  Adres:

  ul. Postępu 18b, 02-676 Warszawa

  Infolinia:

  801 900 700*, +48 22 488 5550

  Obsługa Klientów przez doradców

  8:00-20:00 w dni robocze

  8:00-14:00 w soboty

  Fax:

  +48 22 488 5858

  NIP:

  521-32-02-664

  NIP UE:

  PL521-32-02-664

  Regon:

  015171247

  Rok założenia:

  2002

  Obsługa klientów w siedzibie:

  8:30 - 17:00 w dni robocze

  Toyota Leasing Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-676 Warszawa, ul. Postępu 18b, jest spółką zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000120553; NIP: 521-32-02-664; kapitał zakładowy w wysokości 9 000 000 zł. Akcjonariat Toyota Leasing Polska Sp. z o.o.: 100 % Toyota Bank Polska S.A

  *koszt połączenia lokalnego wg taryfy operatora